Várostörténet

/ 2020.12.11. 16:15:17 |

669 éve ezen a napon erősítette meg I. Nagy Lajos király az Aranybullát

Az I. (Nagy) Lajos király 1351. évi törvényeként is ismert cikkelyek számos más ponton kiegészítették II. András Aranybulláját. Ezek közül az ősiség rögzítése mellett – amely egészen 1848-ig szabályozta a magyar öröklési rendszert – a kilenced beszedésének kötelezettsége és a pallosjog – egyébként már szintén évtizedekkel korábban meglévő – gyakorlatának írásba foglalása a legismertebbek.
/ 2020.12.10. 19:25:58 |

1476. december 10-én történt Mátyás és Beatrix ünnepélyes bevonulása Fehérvárra

Az utóbbi évtizedekben a történettudomány rendkívül népszerű témája az úgynevezett ünnepélyes bevonulások (ingressus, advena) kutatása. Az ünnepélyes bevonulások a középkorban sokfélék lehettek, de közös vonásuk, hogy mindegyiknek kötelező eleme volt bizonyos rituálék megléte, valamint különböző reprezentációs elemek használata mind az érkező, mind a bebocsátó fél részéről. 
/ 2020.11.18. 07:37:41 |

Székesfehérvár 1490-es ostromára emlékezett a Siklósi Gyula Kutatóközpont

I. Miksa német király csapatai 1490. november 17-én értek Székesfehérvár alá. A kemény ellenállásba ütköző, ámde túlerőben lévő támadók az ágyúkkal hosszasan lövetett várost végül elfoglalták.
/ 2020.11.10. 11:33:46 |

Történelmi tudástár mindenkinek a Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközponttól

Székesfehérvár történetének kutatása, az eredmények széleskörű ismertetése, népszerűsítése a célja a Siklós Gyula Várostörténeti Kutatóközpontnak, amely folyamatosan közöl új, érdekes tartalmakat a közösségi oldalán megjelenő olvasmányokban. A legutóbbi írás II. Lajost idézi meg, akit napra pontosan 494 esztendeje helyeztek örök nyugalomra a Bazilikában.
/ 2020.10.26. 19:12:00 |

1703. október 23-án bocsátották ki a Székesfehérvár szabad királyi városi címét visszaállító privilégiumot

1543-ban Székesfehérvár török kézre került, s ezzel a város életében is megkezdődött a közel 145 éves oszmán uralom. Fehérvár 1688-ban szabadult fel a megszállás alól, de teljes mértékben fellélegezni még ekkor sem tudott. A bécsi Udvari Kamara a visszaszerzett területeket és városokat úgynevezett újszerzeményi területeknek tekintette.
/ 2020.10.23. 06:54:00 |

1956 - mi történt október 23-án Székesfehérváron?

A forradalom székesfehérvári eseményei kezdőpontjának a középiskolások október 23-án, kedd délután a Hunyadi Mátyás Közgazdasági Technikumban tartott diákgyűlését tekinthetjük. A diákparlamenten, amely délután három órakor kezdődött, mintegy 25-30 középiskolás diák volt jelen - olvasható az „Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”  - Az 1956-os forradalom Székesfehérvárott című, 1996-ban megjelent könyvben.
/ 2020.10.15. 15:33:41 |

Egy templommal arrébb? – 785 éve koronázták meg IV. Béla királyt Fehérváron

1235 őszén királyi temetésre és királyi koronázásra készült Magyarország. Az újabb királyváltás egy szokatlanul hosszú korszak után következett be: I. (Szent) István (997–1038) után csak II. András (1205–1235) részesült a sors azon kegyelmében, hogy három évtizednél több időt tölthetett a magyar trónon.
/ 2020.10.04. 19:41:00 |

Székesfehérvár a török korban - már lehet regisztrálni az előadásra

Dr. Kolláth Ágnes a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet tudományos segédmunkatársa tart előadást a Csók István Képtárban október 9-én pénteken. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni a bejelentkezes@szikm.hu címen lehet.
/ 2020.09.29. 18:43:36 |

Királyi esküvő és királyné-koronázás Székesfehérváron 1502. szeptember 29-én

II. Ulászló még 1502. nyarán adta hírül, hogy eljegyezte Candale-i Annát és meghívta a Székesfehérvárott tartandó házasságkötésére és királyné koronázására. A királyné szeptember 27-én érkezett meg Székesfehérvárra és 1502. szeptember 29-én ment férjhez II. Ulászló magyar királyhoz, és ugyanaznap koronázta meg Bakócz Tamás esztergomi érsek Székesfehérvárott.
/ 2020.09.23. 18:17:38 |

159 éve ezen a napon született Fehérvár történetének monográfusa, Lauschmann Gyula

„A historikus lélek a múltba mélyed. A múlt emlékeinek biztosítása és eseményeinek feltárása izgatja, gyöngyözteti s ezáltal lelkesít, buzdít, erősít. Így válik nemzetivé.” – olvasható Lauschmann Gyuláról. Székesfehérvár történetének monográfusa 159 éve ezen a napon született. Lauschmann Gyula Lauschmann József aljegyző, majd takarékpénztári titkár és Feld Jozefa fiaként 1861. szeptember 23-án, Székesfehérváron jött világra. 
/ 2020.09.21. 18:56:48 |

II. Ulászló magyar királlyá koronázása Székesfehérváron

Hunyadi Mátyás halála (1490) után a Jagelló dinasztiából származó Ulászló, vagy ahogyan okleveleiben királyként nevezte magát, László került hatalomra. 
/ 2020.09.02. 21:15:00 |

Székesfehérvár - bölcsőtől a sírig - 1031. szeptember 2-án hunyt el Szent Imre herceg

Az Intelmekben testet öltő atyai gondoskodás dacára a „legfőbb hatalom” másként döntött: István királynak, az apának meg kellett érnie felnőtt fia elvesztését is. Imre herceg 1031. szeptember 2-án halt meg.
/ 2020.08.27. 17:44:58 |

1310. augusztus 27-én volt Károly Róbert harmadik koronázása Székesfehérváron

Ritka eset, hogy két rivális uralkodót ugyanazon a napon koronáznak királlyá. Ez történt ugyanis a Magyarországon Lászlónak nevezett Vencel és Anjou Károly esetében, bár kettejük megkoronázása nem ugyanabban az évben történt. 
/ 2020.08.20. 16:05:00 |

1083. augusztus 20-án avatták szentté I. István királyt Székesfehérváron

937 éve ezen a napon avatták szentté Székesfehérváron Istvánt, az első magyar királyt. Halála után 45 évvel és 5 nappal kezdődött utóéletének a felemeltetéssel szentesített nyilvános szakasza. A Szent István-i életmű lényege a kereszténység jegyében létrehozott jogfolytonos magyar állam.
/ 2020.08.17. 10:15:00 |

886 esztendeje hunyt el Szent László király lánya Szent Piroska/Eiréné

Egy szent magyar király leánya és egy nagy bizánci császár édesanyja volt, majd az ortodox kereszténység szentjévé vált. Két keresztnevén is ismerjük, mégis, mintha a magyar történeti köztudatban nem élne oly elevenen emléke, ahogy megérdemelné. Árpád-házi Piroska, avagy Bizáncban kapott nevén Eiréné 1134. augusztus 13-án hunyt el.
 

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera

360 Fehérvár