Adatvédelem

2023.05.11. |
Adatkezelési tájékoztatók
Közérdekű adatigényléshez
közérdekű adatigénylés - Hivatal LETÖLTÉS
közérdekű adatigénylés - Önkormányzat LETÖLTÉS
Települési támogatáshoz
Székesfehérvári veszélyhelyzeti lakásfenntartási támogatás LETÖLTÉS
Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Települési Szociális Krízistámogatás Program LETÖLTÉS
Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Települési Támogatással kapcsolatos adatkezeléshez LETÖLTÉS
Lakhatást Segítő Veszélyhelyzeti Települési Támogatás LETÖLTÉS
Születési Települési Támogatáshoz LETÖLTÉS
Időskorú személyek települési támogatásához LETÖLTÉS
Ösztöndíjakhoz
Alba Regia Tanulmányi Ösztöndíj pályázathoz hatályos 2021. február 9-től LETÖLTÉS
Alba Regia Ösztöndíj rendezvényhez LETÖLTÉS

Panaszokhoz

Panaszt és közérdekű bejelentést, beadványt benyújtók részére - Önkormányzat LETÖLTÉS
Panaszt és közérdekű bejelentést, beadványt benyújtók részére - Polgármesteri Hivatal LETÖLTÉS
Kamerákhoz
Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos adatkezeléshez LETÖLTÉS
Vagyonvédelmi kamerákkal kapcsolatos adatkezeléshez LETÖLTÉS
Közterület-használathoz
Közterület-használati engedély iránti kérelemhez LETÖLTÉS
Választáshoz

A választási bizottsági tagok adatainak kezeléséhez

Melléklet a választási bizottsági tagok adatainak kezeléséhez

LETÖLTÉS

LETÖLTÉS

A választási eljárással kapcsolatos adatkezeléshez

Melléklet a választási eljárással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóhoz

LETÖLTÉS

LETÖLTÉS

Népszámláláshoz
Számlálóbiztosnak jelentkező személyek adatainak kezeléséhez LETÖLTÉS
Pályázatokhoz
Orvosi körzet betöltésére kiírt pályázati felhíváshoz, praxisjog elidegenítését megelőző eljáráshoz és orvosi körzet betöltésére  LETÖLTÉS
Ingatlan - egyéb létesítmény értékesítéséhez LETÖLTÉS
Ingatlan - egyéb létesítmény bérbeadásához LETÖLTÉS
Előadóművészeti szolgáltatást bemutatók részére nyújtott támogatáshoz LETÖLTÉS
Utazásszervező, utazásközvetítő tevékenységet végző gazdasági szereplők részére nyújtott támogatáshoz LETÖLTÉS
Fitnesztermet üzemeltetők részére nyújtott támogatáshoz LETÖLTÉS
Játszóházat üzemeltetők foglalkoztatottak utáni támogatásához LETÖLTÉS
Bérelt ingatlanban játszóházat üzemeltetők támogatásához LETÖLTÉS
Székesfehérvári veszélyhelyzeti szociális védelmi települési támogatáshoz LETÖLTÉS
Szállodai tevékenységet végző gazdasági szereplők részére nyújtott támogatáshoz LETÖLTÉS
Vendéglátó tevékenységet végző gazdasági szereplők részére nyújtott támogatáshoz LETÖLTÉS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához beérkezett álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezeléshez LETÖLTÉS

Intézményvezetői pályázathoz

Adatkezelési tájékoztató melléklete

LETÖLTÉS

LETÖLTÉS

Szerződésekhez
Természetes személyekkel kötött szerződésekhez - 2021 LETÖLTÉS
Támogatásokhoz kapcsolódó adatkezeléshez (természetes személy támogatott esetén) LETÖLTÉS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által kötött szerződésekben kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezeléshez LETÖLTÉS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által kötött szerződésekben kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezeléshez LETÖLTÉS
Buszmenetrend véleményezésével kapcsolatos adatkezelésekhez
Buszmenetrend honlapos és emailes véleményezése LETÖLTÉS
Klímastratégiával kapcsolatos adatkezelésekhez
Klímabarát Fehérvár rendezvénysorozathoz LETÖLTÉS
Nemzetközi klímakonferenciához LETÖLTÉS
Őkotúrához LETÖLTÉS
Klímastratégiához LETÖLTÉS
Név-, zászló- és címerhasználathoz
Címer- és zászlóhasználat LETÖLTÉS
Névhasználat LETÖLTÉS
Egyéb
A lakás rendeltetési egységek számáról szóló hatósági bizonyítványhoz LETÖLTÉS
Kossuth-díjra történő javaslattétellel kapcsolatos adatkezeléshez LETÖLTÉS
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás LETÖLTÉS
Energetikai korszerűsítés LETÖLTÉS
"Jubileumi 10 próba" LETÖLTÉS
Önkormányzati lakások szociális alapon történő bérbeadásához LETÖLTÉS
EFER fizetéshez LETÖLTÉS
Belvárosi épületek rekontrukcióját szolgáló felújítási támogatás iránti kérelemhez LETÖLTÉS
Vevői nyilatkozathoz LETÖLTÉS
Hírlevéllel kapcsolatos adatkezeléshez LETÖLTÉS
A 70. életévét betöltött személy számára nyújtott étkeztetési ellátással kapcsolatos adatkezeléshez LETÖLTÉS
Babatakaró átadása során felvett jegyzőkönyvhöz LETÖLTÉS
Emlékdiploma iránti kérelemhez LETÖLTÉS
Bírósági ülnökké jelöléssel kapcsolatos adatkezeléshez - 2023 LETÖLTÉS
Idősbarát Székesfehérvár kiadványhoz LETÖLTÉS
Archív adatkezelési tájékoztatók


Adatkezelő megnevezése: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Adószáma: 15361129-2-07
Képviseli: dr. Bóka Viktor jegyző
Telefonszáma: 06-22-537-103
E-mail címe: jegyzo@pmhiv.szekesfehervar.hu
Honlap: www.szekesfehervar.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Erdélyi Éva (2019. október 1-től)
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@pmhiv.szekesfehervar.hu

Adatkezelő megnevezése: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Adószáma: 15726999-2-07
Képviseli: dr. Cser-Palkovics András polgármester
Telefonszáma: 06-22-537-100
E-mail címe: polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu
Honlap: www.szekesfehervar.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Erdélyi Éva (2019. október 1-től)
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@pmhiv.szekesfehervar.hu