Adatvédelem

2020.09.07. |
Adatkezelési tájékoztatók
Közérdekű adatigényléshez
közérdekű adatigénylés - Hivatal LETÖLTÉS
közérdekű adatigénylés - Önkormányzat LETÖLTÉS
Települési támogatáshoz
Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Települési Támogatással kapcsolatos adatkezeléshez LETÖLTÉS
Lakhatást Segítő Veszélyhelyzeti Települési Támogatás LETÖLTÉS
Születési Települési Támogatáshoz LETÖLTÉS
Időskorú személyek települési támogatásához LETÖLTÉS
Ösztöndíjakhoz
Alba Regia Tanulmányi Ösztöndíj pályázathoz 2020. szeptember 1-től LETÖLTÉS
Alba Regia Tanulmányi Ösztöndíj pályázathoz LETÖLTÉS
Alba Regia Ösztöndíj rendezvényhez LETÖLTÉS

Panaszokhoz

Panaszt és közérdekű bejelentést, beadványt benyújtók részére - Önkormányzat LETÖLTÉS
Panaszt és közérdekű bejelentést, beadványt benyújtók részére - Polgármesteri Hivatal LETÖLTÉS
Kamerákhoz
Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos adatkezeléshez LETÖLTÉS
Vagyonvédelmi kamerákkal kapcsolatos adatkezeléshez LETÖLTÉS
Választáshoz
A Helyi Választási Iroda által kötött megbízási szerződéshez LETÖLTÉS

A választási eljárással kapcsolatos adatkezeléshez

Melléklet a választási eljárással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóhoz

LETÖLTÉS

LETÖLTÉS

Pályázatokhoz
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához beérkezett álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezeléshez LETÖLTÉS

Intézményvezetői pályázathoz

Adatkezelési tájékoztató melléklete

LETÖLTÉS

LETÖLTÉS

Egyéb
Belvárosi épületek rekontrukcióját szolgáló felújítási támogatás iránti kérelemhez LETÖLTÉS
Vevői nyilatkozathoz LETÖLTÉS
Hírlevéllel kapcsolatos adatkezeléshez LETÖLTÉS
A 70. életévét betöltött személy számára nyújtott étkeztetési ellátással kapcsolatos adatkezeléshez LETÖLTÉS
Babatakaró átadása során felvett jegyzőkönyvhöz LETÖLTÉS
Emlékdiploma iránti kérelemhez LETÖLTÉS
Bírósági ülnökké jelöléssel kapcsolatos adatkezeléshez LETÖLTÉS
A Jegyző által az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartáshoz LETÖLTÉS
Idősbarát Székesfehérvár kiadványhoz LETÖLTÉS
Természetes személyekkel kötött szerződésekhez LETÖLTÉS
Támogatásokhoz kapcsolódó adatkezeléshez (természetes személy támogatott esetén) LETÖLTÉS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által kötött szerződésekben kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezeléshez LETÖLTÉS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által kötött szerződésekben kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezeléshez LETÖLTÉS


Adatkezelő megnevezése: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Adószáma: 15361129-2-07
Képviseli: dr. Bóka Viktor jegyző
Telefonszáma: 06-22-537-103
E-mail címe: jegyzo@pmhiv.szekesfehervar.hu
Honlap: www.szekesfehervar.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Erdélyi Éva (2019. október 1-től)
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@pmhiv.szekesfehervar.hu

Adatkezelő megnevezése: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Adószáma: 15726999-2-07
Képviseli: dr. Cser-Palkovics András polgármester
Telefonszáma: 06-22-537-100
E-mail címe: polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu
Honlap: www.szekesfehervar.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Erdélyi Éva (2019. október 1-től)
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@pmhiv.szekesfehervar.hu

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera

360 Fehérvár