ünnep

2017.04.25 |
| 2019.04.19. 21:32:37 |

Nagypénteki igeliturgia és szertartás - szombaton 9 órától látogatható a szentsír

Nagypénteken nincs szentmise, a Szent Imre templomban az esti szertartást Spányi Antal megyés püspök vezette, aki a csöndes bevonulás után arcra borult az oltár előtt. Az igeliturgia és minden szertartás ünnepélyesség nélkül, a legnagyobb egyszerűségben zajlott, olvasmányok fölolvasása, majd a passió eléneklése. Nagyszombaton délelőtt 9 órától várják szentsír látogatásra a híveket.
| 2019.04.19. 16:55:00 |

Közös keresztút-járással emlékeztek Fehérváron Jézus kereszthalálára

Hagyományosan közösen emlékeztek Székesfehérvár polgárai és papjai Krisztus kereszthalálára, Nagypénteken délután, a Palotavárosi Kálváriánál, Spányi Antal, megyés püspök vezetésével, ahová idén sok százan jöttek el, hogy imádsággal és énekkel kísérjék Jézus útját a tizennégy stáción keresztül, Pilátus ítéletétől a sírbatételig.
| 2019.04.19. 10:35:00 |

Triduum - Spányi Antal megyés püspök lelkigyakorlatos beszédei a nagyheti lelki úton

„Együtt imádkozva és egymásért! - mottóval idén közös húsvéti lelki készületre hívták a családokat Székesfehérvár papjai, Virágvasárnaptól kezdve Húsvétvasárnapig. A Nagyhét első három napján Spányi Antal megyés püspök nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédeire várták a város híveit a székesfehérvári Szent Imre templomba. 
| 2019.04.19. 08:53:00 |

Húsvéti témanap lesz szombaton a Székesfehérvári NépmesePonton

Április 20-án, szombaton 10 és 12 óra között húsvéti témanapot lesz a Székesfehérvári NépmesePonton. Várnak mindenkit, aki részt szeretne venni egy népmesére épülő, interaktív, játékos-zenés, kézművességgel tarkított foglalkozáson, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban található NépmesePonton. 
| 2019.04.18. 21:30:00 |

Utolsó vacsora emlékmise - szombat estig Rómába mentek a harangok

Nagycsütörtökön este, az utolsó vacsora emlékére celebrált ünnepi szentmisét Spányi Antal, megyés püspök a Szent Imre templomban. Ez a szombat esti vigília előtti utolsó mise, Nagypénteken nincs szentmise, igeliturgiát tartanak, az szentáldozást az olajszentelési misén konszekrált ostyával végzik. A húsvéti vigília Glóriájáig sem harang, sem csengő, sem orgona nem szól.
| 2019.04.18. 15:55:00 |

Mulatság, gyermekjátszó és kézműves foglalkozás húsvétvasárnap a Táncházban

Április 21-én, húsvét vasárnap ünnepi húsvéti táncházba várja a családokat az Alba Regia Táncegyesület. 17 órától hímes tojás készítése lesz a program különböző technikákkal, Pintérné Markovich Marcella irányításával. 18 órától „Ma van Húsvét napja” címmel népi gyermekjátszó kezdődik Bókáné Zemancsek Edit vezetésével, majd 19:30-kor kezdődik a táncházi mulatság a Galiba zenekarral. Belépő: 500 Ft
| 2019.04.18. 13:07:00 |

Olajszentelés a Szent Imre templomban - kezdetét vette a Szent Három Nap

Nagycsütörtökön, délelőtt a Szent Imre templomban a Székesfehérvári Egyházmegye teljes papsága részt vett a hagyományos olajszentelési szentmisén és s ünnepélyesen megújította papi ígéreteit. Este 6 órakor, ugyancsak a Szent Imre templomban Spányi Antal, püspök celebrál szentmisét az utolsó vacsora emlékére, amelyen a lábmosás szertartását is a megyés főpásztor végzi.
| 2019.04.18. 08:05:29 |

Tíz templomot érintő kerékpáros zarándoklat lesz Fehérváron szombaton

Április 20-án, Nagyszombaton tíz templomot érintő kerékpáros zarándoklat lesz Székesfehérváron. Régi hagyomány, hogy nem csak a saját egyházközségükbe, hanem más templomokba is elzarándokolnak a hívek szentsírt látogatni. Találkozó szombaton reggel 9 órakor a Zsolt utca 30. alatti Almássy-telepi templomnál lesz, a programot várhatóan 13 órakor zárják a Vízivárosi Jézus Szíve templomnál. Felnőttek, fiatalok részvételére egyaránt számítanak.
| 2019.04.17. 08:11:55 |

Nagycsütörtök délelőtt olajszentelés, este utolsó vacsora emlékmise a Szent Imre templomban

Április 18-án, Nagycsütörtökön, a Szent Imre templomban 10 órakor kezdődik a hagyományos olajszentelési szentmise, melyen az egyházmegye teljes papsága részt vesz és ünnepélyesen megújítja papi ígéreteit. Szintén Nagycsütörtökön, a Szent Imre templomban 18 órakor Spányi Antal püspök celebrál szentmisét az utolsó vacsora emlékére, amelyen a lábmosás szertartását is a megyés főpásztor végzi.
| 2019.04.14. 12:41:15 |

Virágvasárnap - barkaszenteléssel és püspöki misével kezdetét vette a Nagyhét

Virágvasárnappal kezdődik a Nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül a feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket. Ezen a napon Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezik meg az egyház. Székesfehérváron, a Szent Imre templom előterében végezték a barkaszentelés szertartását, majd bevonultak a templomba, ahol az ünnepi szentmisét Spányi Antal, megyés püspök celebrálta.