Püspökség

2017.04.04 |
| 2018.04.06. 12:11:00 |

Tizenöt év a Székesfehérvári Egyházmegye élén - beszélgetés Spányi Antal püspökkel

Püspökké szentelésének 20.,a Székesfehérvári Egyházmegye vezetésének 15. évfordulója alkalmából szerdán szentmisén és ünnepi fogadáson köszöntötték Spányi Antal, megyés püspököt, akivel a kettős jubileum alkalmából beszélgettünk a Püspöki Palotában.
| 2018.04.04. 15:17:00 |

Kettős jubileum - húsz éve püspök és tizenöt esztendeje Fehérváron szolgál Spányi Antal

Püspökké szentelésének 20.,a Székesfehérvári Egyházmegye vezetésének 15. évfordulója alkalmából jubileumi szentmisén és ünnepi fogadáson köszöntötték szerdán Spányi Antal megyés püspököt papjai, az egyházmegyei hívei, Magyarország és Székesfehérvár társadalmi, kulturális, tudományos és politikai életének kiemelkedő képviselői, intézmények vezetői, Antal püspök atya rokonsága, és tisztelői a Bazilikában és a Szent István Művelődési Házban.
| 2018.04.03. 21:24:15 |

Emlékesttel tisztelegtek Kallós Zoltán szellemi öröksége előtt Székesfehérváron

A február 18-án, 92 éves korában elhunyt Kossuth-nagydíjas Kallós Zoltán, erdélyi magyar néprajzkutató, népzenegyűjtő, a Nemzet Művésze szellemi örökségét képviselő énekesek, muzsikusok, táncosok léptek fel kedden este a mester tiszteletére rendezett emlékesten a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Az eseményen Székesfehérvár püspöke, országgyűlési képviselője és polgármestere is részt vett. 
| 2018.04.01. 17:02:00 |

Húsvétvasárnapi ünnepi püspöki szentmise a Székesegyházban

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának ünnepének délelőttjén Spányi Antal, megyés püspök celebrált szentmisét a Székesegyházban. „Értsük meg, hogy a hit sohasem volt magánügy, nem lehet magánzó módon kereszténynek lenni, a Krisztust követő embernek mindig tanúságtévő embernek kell lenni, meg kell vallania hitét.” - emelte ki ünnepi homíliájában a főpásztor.
| 2018.03.31. 22:10:00 |

Húsvét vigíliája - feltámadási szentmise, tűz,- és vízszentelés a Bazilikában

Húsvét vigíliamiséjén az erős esőzés miatt a tűzszentelést ezúttal a főtemplom előterében végezték; a sötétségből kivezető fény és világosság által a gyász csendjét a remény és öröm fényességévé változtatva. Az ünnepi éjszakán három fiatal felnőtt vette fel a keresztség és a bérmálás szentségét. „Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Halleluja!"
| 2018.03.30. 21:55:00 |

Nagypénteki szertartás a Bazilikában - reggel 8 órától látogatható a Szent Sír

Nagypénteken nincs szentmise, a Székesegyházban az esti szertartást Spányi Antal megyés püspök vezette, aki a csöndes bevonulás után arcra borult az oltár előtt. Az igeliturgia és minden szertartás ünnepélyesség nélkül, a legnagyobb egyszerűségben zajlott, olvasmányok fölolvasása, majd a passió eléneklése. Nagyszombaton reggel 8 órától várják Szent Sír látogatásra a híveket, a vigília szentmise 18 órakor kezdődik.
| 2018.03.30. 16:24:00 |

Közös keresztút-járással emlékeztek Fehérváron Krisztus kereszthalálára

Hagyományosan közösen emlékeztek Székesfehérvár polgárai és papjai Jézus kereszthalálára, Nagypénteken délután, a Palotavárosi Kálváriánál, Spányi Antal, megyés püspök vezetésével, ahová idén is több százan jöttek el, hogy imádsággal és énekkel kísérjék Jézus útját a tizennégy stáción keresztül, Pilátus ítéletétől a sírbatételig.
| 2018.03.29. 21:40:00 |

Utolsó vacsora emlékmise a Bazilikában – szombat estig elhallgattak a harangok

Nagycsütörtökön este, az utolsó vacsora emlékére celebrált ünnepi szentmisét Spányi Antal, püspök. Ez a szombat esti vigília előtti utolsó mise, Nagypénteken nincs szentmise, igeliturgiát tartanak, az szentáldozást az olajszentelési misén konszekrált ostyával végzik. A húsvéti vigília Glóriájáig sem harang, sem csengő, sem orgona nem szól.
| 2018.03.29. 13:41:00 |

Olajszentelési mise a Bazilikában - megkezdődött a Szent Három Nap

Nagycsütörtökön, délelőtt a Székesegyházban az egyházmegye teljes papsága részt vett a hagyományos olajszentelési szentmisén és s ünnepélyesen megújította papi ígéreteit. Nagycsütörtök estéjén, a Bazilikában 18 órakor Spányi Antal püspök tart szentmisét az utolsó vacsora emlékére, amelyen a lábmosás szertartását is a megyés főpásztor végzi.
| 2018.03.28. 13:01:36 |

Nagypénteken délután három órakor kezdődik Fehérvár közös keresztútja

Március 30-án, Nagypénteken, 15 órakor kezdődik Székesfehérvár papjainak és polgárainak közös keresztútja. Fehérváron hagyomány, hogy a város hívei és papjai közösen emlékeznek Jézus kereszthalálára. Nagypénteken, a Palotai úti Kálváriánál délután három órakor kezdődik a közös keresztút, amelyet Spányi Antal, püspök vezet.
| 2018.03.26. 09:08:17 |

Nagycsütörtöki olajszentelési misére várják a híveket a Székesegyházba

Március 29-én, Nagycsütörtökön, a Székesegyházban 10 órakor kezdődik a hagyományos olajszentelési szentmise. A krizmaszentelésen az egyházmegye teljes papsága részt vesz és ünnepélyesen megújítja papi ígéreteit.
| 2018.03.25. 08:18:39 |

Virágvasárnapi barkaszentelés, körmenet és püspöki mise Székesfehérváron

Virágvasárnappal megkezdődött a Nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül a feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket. Ezen a napon Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezik meg az egyház. Székesfehérváron, a Bazilika altemplomának bejáratánál barkaszentelést tartottak, majd körmenetben vonultak a Székesegyházba, ahol az ünnepi szentmisét Spányi Antal, megyés püspök celebrálta.
| 2018.03.24. 09:35:00 |

Nagyobb iskola, látogatóközpont, megújuló múzeumépület

Nemrégiben fejezték be az ásatásokat a Püspöki palota mellett lévő Lakatos utcai telken, ahol már folynak az épülő látogatóközpont alapozási munkái. A Szent Imre Iskolában nagyobb tornaterem és több tanterem lesz, megújul az Egyházmegyei Múzeum és a Püspöki palotában pedig szeretnénk megnyitni a látogatók előtt az emeleti tér egy részét.
| 2018.03.23. 11:38:31 |

Néma koszorúzással tisztelegtek Kaszap István emléktáblájánál

A 2016-ban, Kaszap István, szent életű jezsuita novícius születésének centenáriumán a Székesfehérvári Egyházmegye és Székesfehérvár Önkormányzata által közösen, egykori iskolája, a mai Vörösmarty Mihály Könyvtár falán állított emléktáblánál tisztelegtek a Szent Imre Általános Iskola és a Ciszterci Szent István Gimnázium diákjai Ugrits Tamás, irodaigazgató, pasztorális püspöki helynök vezetésével pénteken.
| 2018.03.23. 08:14:00 |

Püspöki misével emlékeznek Kaszap Istvánra szombaton a Prohászka templomban

Március 24-én, szombaton 17 órai kezdettel a Prohászka templomban mutat be szentmisét Spányi Antal megyés püspök Kaszap István születésének 102. évfordulóján, melyet Virágvasárnap miatt tartanak ezen a napon.
| 2018.03.20. 08:34:27 |

Püspöki áldásban részesültek a fehérvári édesapák

Ünnepi szentmise keretében áldották meg az apákat hétfőn, Székesfehérváron, a Kármelhegyi Boldogasszony templomban. Az egykori szemináriumi templom védőszentjének ünnepén Spányi Antal megyés püspök a város papságával, a papi otthonban élő paptestvéreivel mutatott be szentmisét, kérve Szent József közbenjárását az apai-nagyapai hivatásokért.
| 2018.03.16. 09:01:00 |

A fehérvári édesapákat áldja meg március 19-én, Spányi Antal, püspök

Március 19-én, hétfőn, 10 órakor a Szemináriumi templomban Spányi Antal, megyés püspök celebrál hagyományos, Szent József-napi szentmisét a város papságával együtt. A szentmisében püspöki áldásban részesülnek az édesapák.
| 2018.03.02. 15:00:00 |

Szent Gellért ereklyét adományoz a Szent Mauríciusz Monostornak Fehérvár püspöke

Halmos Ábel OSB, a Szent Mauríciusz monostor perjelének kérésére Spányi Antal, székesfehérvári püspök Szent Gellért Székesfehérváron őrzött ereklyéjéből leválasztott partikulát ajándékoz a bakonybéli bencés közösségnek. Az ereklyét március 24-én ünnepélyes keretek között helyezik el a bakonybéli templom új oltárában.
| 2018.03.01. 15:16:32 |

Mózessy Gergely előadásával folytatódnak a VárosKép kiállítás kísérőprogramjai

Március 7-én, szerdán folytatódik a a Szent István Király Múzeum „VárosKép - Székesfehérvár a 20. században” című kiállításához kapcsolódó tematikus programsorozat az Országzászló téri épületben. A 16:30 órakor kezdődő eseményen Mózessy Gergely, a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár intézményvezetője tart előadást „A város lelke - A szentistváni örökség a püspöki programokban” címmel. A belépés díjtalan, szeretettel várják az érdeklődőket.
| 2018.02.27. 08:41:20 |

Ezúttal a Ciszterci templomban lesz az elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnep

Március 1-jén, csütörtökön 18 órakor a Ciszterci templomban lesz a város egyházközségeinek közös elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnepe. A szentmisét Spányi Antal megyés püspök celebrálja a város papságával együtt, amely után a közös szentóra kezdődik. A főpásztor vezetésével a hívek együtt imádkoznak az egyházért, az egyházmegyéért és új papi hivatásokért.
| 2018.02.17. 08:29:00 |

241 éve, 1777. február 17-én alapították a Székesfehérvári Egyházmegyét

A Dunántúl észak-keleti részét magában foglaló Székesfehérvári Egyházmegye nem tartozik Magyarország legősibb egyházmegyéi közé. A püspökséget 1777-ben, VI. Pius pápa és Mária Terézia alapították. Az első püspöke Séllyei Nagy Ignác lett, Spányi Antal, az egyházmegye huszadik főpásztora.
| 2018.01.24. 15:07:18 |

Püspöki szentmise lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a Székesegyházban

Február 2-án, Urunk bemutatásának ünnepén, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, 17 órakor, Spányi Antal, megyés püspök a város papságával celebrál ünnepi szentmisét a Székesegyházban. Az ünnepen, mely a Megszentelt élet világnapja is, a főpásztor együtt imádkozik a Prohászka Imaszövetség tagjaival és a plébániákon működő közösségek, lelkiségi mozgalmak, képviselőivel.
| 2018.01.20. 13:12:35 |

Hála Szent Sebestyénnek – fogadalmi mise és közösségi ház szentelés Felsővárosban

Székesfehérvár 1739 óta emlékezik minden évben január 20-án püspöki szentmisével és búcsúval a város fogadalmára. Az idei szentmisén Spányi Antal püspök annak fontosságáról beszélt, hogy tudjunk megmaradni a hagyományainkban és semmit ne engedjünk el belőlük. A püspök a szentmise után megáldotta a felújított Felsővárosi Közösségi Házat is, ahol a városrész hagyományainak megfelelően forralt borral és fánkkal vendégelték meg az érkezőket.
| 2018.01.17. 11:05:46 |

Szent Sebestyén napján lesz Fehérvár fogadalmi miséje és Felsőváros búcsúja

Január 20-án, szombaton, Szent Sebestyén napján lesz Felsőváros búcsúja, amely 1739 óta Székesfehérvár fogadalmi napja. A fogadalmi misét 10 órakor, a felsővárosi Szent Sebestyén-templomban Spányi Antal, megyés püspök celebrálja. A szentmisét követően köszöntők hangzanak el a templom előtti megújult téren, majd a felújított Felsővárosi Közösségi Házban a búcsú folytatásaként fánk, tea és forralt bor várja a résztvevőket.
| 2018.01.17. 07:58:00 |

Konferenciával és misével emlékeznek az 50 éve elhunyt Shovy Lajos püspökre

Január 19-én pénteken 15 órai kezdettel a megingathatatlan főpásztor, Shvoy Lajos püspök halálának 50. évfordulója alkalmából emlékkonferenciát rendeznek a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A konferencián szó lesz arról is, hogy Hamvas Endre csanádi, Pétery József váci püspök mellett Shovy Lajos volt a legnagyobb szálka a kommunisták szemében és hajszálnyira volt az internálástól.
| 2018.01.15. 08:39:11 |

Püspöki gyászmise lesz hétfőn Dr. Szilárdfy Zoltán művészettörténész, áldozópapért

Dr. Szilárdfy Zoltán, művészettörténész, a Székesfehérvári Egyházmegye áldozópapja, életének 80. évében, hosszú, türelmetlenül viselt szenvedés után elhunyt. (Zoltán atya saját megfogalmazása.) A gyászmisét a Székesegyházban, január 15-én, hétfőn este 18 órakor Spányi Antal, megyés püspök celebrálja. 
| 2018.01.12. 20:21:56 |

Emléktűz gyúlt az urivi áttörés 75. évfordulóján a 25 éve épült Don-kápolnánál

Az 1943. január 12-én, az urivi hídfőnél történt áttörés 75. évfordulóján, pénteken este emléktűz gyúlt a 25 esztendeje felépült Don-kanyar Emlékkápolnánál, a pákozdi Mészeg-hegyen. A dupla évfordulós, ünnepélyes, ökumenikus megemlékezésen Székesfehérvár országgyűlési képviselője, a történelmi egyházak helyi vezetői emlékeztek és tisztelegtek a közel 128 ezer elesett, eltűnt, fogságba esett vagy megsebesült magyar katona emléke előtt.
| 2018.01.12. 07:20:00 |

Emléktűz-gyújtás lesz este az urivi áttörés 75. évfordulóján

Az Urivi áttörés 75. évfordulóján, január 12-én, pénteken 18 órakor emléktűz-gyújtás lesz a pákozdi Mészeg-hegyen, a Don-kanyar Emlékkápolnánál. Az ünnepségen a történelmi egyházak helyi vezetői, köztük Spányi Antal, megyés püspök emlékezik a hősi halált halt katonákra. A tűzgyújtással egyben a Don-kanyar emlékkápolna felépítésének 25. évfordulójára is emlékeznek.
| 2018.01.06. 08:05:00 |

Jézus megjelenését ünnepeljük Vízkereszt napján

Vízkeresztet január 6-án ünnepli a Katolikus Egyház parancsolt ünnepként. Az epifánia - „epiphania Domini”, az „Úr megjelenése” - néven is ismert vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés az ilyenkor hagyományosan végzett vízszentelésből eredeztethető. Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka is.
| 2018.01.06. 08:01:00 |

Jelek, jelzések, szimbólumok - indul a lélek iskolája

A lélek iskolája - gondolatok a keresztény életről címmel szervez hitéleti programsorozatot az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért a Fehérvári Civil Központban. Tornyai Gábor katolikus plébános május végéig tart előadásokat az érdeklődők számára. Az első elmélkedés január 9-én kedden 16.30 órától lesz, témája: jelek, jelzések, szimbólumok.
| 2018.01.03. 07:52:38 |

A Vízivárosi (Jézus Szíve) templomban kezdődnek az idei elsőcsütörtöki alkalmak

Folytatódnak az engesztelő imaórák Spányi Antal, megyés püspök vezetésével Székesfehérváron, minden hónap első csütörtöki napján. A város papságával a templomokat végigjárva a püspök a hívekkel együtt imádkozik a családokért, a békéért és új papi hivatásokért. A szentmisékre és imádságokra ebben az esztendőben is mindenkit szeretettel várnak, az első alkalom január 4-én, 18 órakor lesz a Vízivárosi (Jézus Szíve) templomban.
| 2018.01.01. 13:18:01 |

„Aki benne bízik, nem csalódik” - újévi püspöki szentmise a Bazilikában

A legősibb időktől fogva Máriát, mint Istenszülőt tisztelik, különösen előtérbe kerül ez a gondolat a karácsonyi ünnepkörben. Székesfehérváron, az újév első napjának délelőttjén Spányi Antal celebrált szentmisét Szűz Mária, Isten Anyja és a Béke Világnapja ünnepén. A püspöki mise után kezdődött a város egyházközségeinek hagyományos, kétnapos újévi szentségimádása.
| 2017.12.29. 08:24:12 |

Szentmise és szentségimádás Szűz Mária Isten Anyja ünnepén

Szűz Máriát, Isten Anyját és a béke világnapját ünnepelik szerte az országban január 1-jén. Székesfehérváron az újév első napján 10.30-kor a Székesegyházban Spányi Antal megyés püspök tart szentmisét Szűz Mária Isten Anyja ünnepén. Az ünnepi szentmise után elkezdődik a város egyházközségeinek hagyományos kétnapos újévi szentségimádása.
| 2017.12.25. 02:03:00 |

Szívünket kitárva fogadjuk be Őt - éjféli mise a Székesegyházban

A karácsonyi éjféli ünnepi szentmisét a Székesegyházban Spányi Antal, megyés püspök celebrálta, aki szentbeszédében kiemelte: a Megváltó születése „nem csak érzelmileg, - a hangulat kevés, mely elmúlik, és más hangulatok jönnek helyette - hanem teljes egészében kell, hogy formálja életünket.
| 2017.12.22. 17:25:50 |

A negyedik gyertya tette teljessé advent fényeit a Püspöki Palota udvarán

A végéhez érkeztek az Adventi Udvar programjai. Az idei rövid advent gyertyagyújtásai, a jótékonysági akciók, az ajándékba kapott adventi gondolatok a karácsony igaz ajándékára hívták fel a fehérvári családok figyelmét. A tizenkettedik alkalommal megnyitott Püspöki Palota udvarán állított adventi koszorú negyedik gyertyáját Spányi Antal, megyés püspök gyújtotta meg.
| 2017.12.16. 17:54:29 |

A harmadik, az öröm gyertyájának fénye is kigyúlt a Püspökség Adventi Udvarán

Szombaton a Székesfehérvári Püspökség Adventi Udvara rendezvényekkel, jótékonysági és kézműves vásárral várta a Püspöki Palota kertjébe betérőket. Napnyugtakor kezdődött a harmadik gyertyagyújtás, a móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola tanulóinak színpadi műsorával és Spányi Antal, püspök örömvasárnap-előesti gondolataival.
| 2017.12.16. 08:19:00 |

Készülődés az ünnepre - advent harmadik hétvégéje Székesfehérváron

Advent harmadik hétvégéjén a csodálatos fényekkel kivilágított Belváros karácsonyi készülődésre várja a családokat, baráti társaságokat, kicsiket és nagyokat. Zenével, mesékkel, játékkal, kézműves foglalatosságokkal töltődhetünk szombaton és vasárnap is. A programokra mindenkit szeretettel várnak.
| 2017.12.09. 17:35:54 |

A második adventi gyertya fénye is kigyúlt a Püspöki Palota udvarán

Adventi rendezvényekkel, jótékonysági és kézműves vásárral várta a Püspöki Palota kertjébe betérőket az Adventi Udvar szombaton. Alkonyatkor kezdődött a második gyertyagyújtás, amelyen a ráckevei Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulóinak adventi műsora és Spányi Antal, püspök gondolatai készítették a közelgő ünnepre a résztvevőket.
| 2017.12.09. 14:50:36 |

Adventi jótékonysági esttel segítettek a Szent István Művelődési Házban

A Ráti Szent Mihály Gyermekotthon és a Gyulafehérvári Református Egyházközség javára gyűjtöttek a pénteki jótékonysági esten, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Az est fővédnökei Spányi Antal katolikus megyés püspök és Steinbach József református püspök voltak. 
| 2017.12.07. 08:46:52 |

Első csütörtöki Eucharisztia ünnep lesz a Szent Imre templomban

December 7-én, csütörtökön 18 órakor a Szent Imre templomban a város egyházközségeinek közös első csütörtöki Eucharisztia ünnepe lesz. A szentmisét Spányi Antal, megyés püspök celebrálja a város papságával, amely után a közös szentóra kezdődik. Az esemény egyben felkészülés a 2020-ban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.
| 2017.12.06. 10:15:58 |

Püspöki mise lesz a Prohászka templomban Kaszap István halálának évfordulóján

December 17-én, vasárnap 17 órakor a Prohászka-emléktemplomban Spányi Antal megyés püspök koncelebrált szentmise keretében emlékezik meg Kaszap István halálának 82. évfordulójáról. A szentmise után a papság és a hívek Kaszap István sírjához vonulnak és imádkoznak mielőbbi boldoggá avatásáért. Az alkalomra a cserkészeket kiemelten is hívják és várják.
| 2017.12.03. 19:30:17 |

Felgyúltak advent fényei – ünnepi díszbe öltözött a Belváros

Felgyúltak az adventi fények Fehérvár Belvárosában és megkezdődött a várakozással teli időszak, amelynek során a fehérváriak közösen készülnek a szeretet ünnepére. Már az első vasárnap megtelt a Belváros és sokan csodálták meg az új fényeket és díszeket, hallgattak bele a koncertekbe. A díszvilágítást idén a III. Adventi Jótékonysági Futás egy kilométeres távjának győztese, Szalczgruber Zsolt kapcsolta fel Székesfehérvár polgármesterével közösen.
| 2017.12.02. 20:05:57 |

Az első adventi gyertyát gyújtották a Püspöki Palota udvarán

Az első ünnepi hétvégén, szombaton délután nyílt meg a Püspöki Palota kertjében a hagyományos „Adventi udvar”. Műsort adtak az érdi Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói, ezt követően Spányi Antal ünnepi gondolatait hallgathatták meg az egybegyűltek, végül a megyés főpásztor meggyújtotta az első gyertyát az adventi koszorún.
| 2017.12.02. 19:04:48 |

Megnyitotta kapuit a XV. Betlehemi szép csillag kiállítás

Szombaton délután nyílt meg a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent Korona Galériájában a XV. Betlehemi szép csillag kiállítás, valamint Sereg Mátyásné, népi iparművész buzsáki motívumokkal díszített, textíliákból álló tárlata is. A kiállítást Gelencsér József néprajzkutató nyitotta meg, köszöntőt mondott Spányi Antal, megyés püspök.
| 2017.12.02. 13:04:02 |

Székesfehérvárra érkezett a Jószolgálat-díj szabadtéri kiállítása

Székesfehérvárra érkezett a Jószolgálat-díj vándorkiállítása, mely azokat az önkéntes és hivatásos szociális munkásokat valamint szervezeteket és közösségeket mutatja be, akik kiemelkedő elhivatottsággal végzik áldozatos munkájukat a rászorulókért. A Városház téren január 6-ig megtekinthető kiállítást szombaton nyitották meg a Ciszterci Szent István Gimnázium dísztermében.
| 2017.12.01. 07:57:35 |

Három adventi szombaton is kinyílik a Ciszterci templom kapuja

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is három adventi szombaton biztosítják a Ciszterci templomban a „Nyitott templom” lehetőségét, minden alkalommal délután 3-tól fél 6-ig. Az ide látogatók 4-re átsétálhatnak a pár percre lévő Adventi Udvar-beli püspöki, műsoros gyertyagyújtásra, majd visszatérhetnek, akik pedig oda érkeznek először, utána szeretettel várják őket.
| 2017.11.30. 09:05:38 |

Szombaton nyílik a XV. Betlehemi szép csillag kiállítás

December 2-án, szombaton, 14.30-kor nyílik meg a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban a XV. Betlehemi szép csillag kiállítás, valamint Sereg Mátyásné népi iparművész buzsáki motívumokkal díszített, textíliákból álló tárlata. A kiállítást Gelencsér József néprajzkutató nyitja meg, köszöntőt mond Spányi Antal megyés püspök.
| 2017.11.28. 13:36:56 |

Advent a Rác utcában - fehérvári kézművesekkel készülhetünk az ünnepekre

Idén is megszervezi „Advent a Rác utcában” című kreatív, kézműves programsorozatát a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. December 16-án és 17-én, szombaton és vasárnap, délelőtt és délután 9-12 és 13-16 óra között a Kézművesek Házában, a szervezet tagjai vezetésével lesznek foglalkozások, melyekre szeretettel várják a résztvevőket a közös, örömteli, mézeskalács-illatú készülődés jegyében. December 2-án, szombaton 14:30 órakor nyitja kapuit a „XV. Betlehemi szép csillag” kiállítás a Szent Korona Galériában.
| 2017.11.28. 11:52:21 |

Kezdődik az Adventi udvar és a Fehérvári Advent – meglepetésekkel is készülnek

A hétvégén kezdődik a Fehérvári Advent, ünnepi fénybe öltözik a Belváros: a Fő utcán kedves mesefigurák, a Városház téren az óriás fa alatt a kisvonat, a Városháza ablakaiban az élő adventi naptár várja a fehérváriakat a karácsonyig tartó hetekben. Szombaton 10 órakor nyílik meg a Püspöki Palota kertjében a hagyományos Adventi udvar, ahol várják mindazokat, akik szeretnének valódi csendes, imádságban eltöltött karácsonyi készülődést.
| 2017.11.26. 14:07:51 |

Püspöki megbízóleveleket adtak át a Bazilikában a vasárnapi hármas ünnepen

Hármas ünnepet ültek vasárnap a Bazilikában; Krisztus Király ünnepét, a Székesegyház felszentelési évfordulóját és ezen a napon adta át Ugrits Tamás, irodaigazgató, pasztorális püspöki helynök az újonnan végzett világi lelkipásztori munkatársak számára a püspöki megbízólevelet.
| 2017.11.24. 17:18:52 |

Megismerhetjük a Székesegyház építéstörténeti kutatásainak új eredményeit

A székesfehérvári Székesegyház építéstörténeti kutatásainak új eredményeit ismerhetjük meg november 27-én hétfőn 17 órakor Bartos György művészettörténész vetítéses előadásán a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában. A homlokzatok szondázó műemléki falkutatása és a kivitelezés során végzett kutatói megfigyelések eddigi eredményei is számos új információval gyarapították a templom építéstörténetét.
| 2017.11.20. 09:01:46 |

Vasárnap lesz a Bazilika felszentelési évfordulója - megbízóleveleket adnak át

November 26-án, vasárnap 10:30 órakor püspöki szentmisével ünnepelik az 1938-ban „Basilica Minor” rangot kapott Székesfehérvári Székesegyház felszentelésének évfordulóját. A szentmise keretében adják át az újonnan végzett világi lelkipásztori kisegítők számára a püspöki megbízóleveleket.
| 2017.11.13. 15:45:44 |

A szociális szféra dolgozóit köszöntötték – Kádár Sándorné kapta a város elismerését

A társadalom megbecsülését fejezi ki az ágazat dolgozói felé a Szociális Munka Napja, melyet hétfőn ünnepeltek a Hiemer-házban. Székesfehérvár Önkormányzata hagyományosan minden évben köszönti a szociális szféra helyi vezetőit, dolgozóit, és ádja át a Pro Caritate Albae Regiae díjat. A város elismerését az idén Kádár Sándorné, az Öreghegyi Plébánia Karitász Csoportjának vezetője vehette át.
| 2017.11.09. 17:15:47 |

Üldözött keresztények a Közel-Keleten - interjú Kótai Róbert tábori lelkésszel

Öt üldözött emberből négyet kereszténységéért üldöznek – megdöbbentő adat, főleg nekünk, közép-európai, békében élő keresztényeknek. Kótai Róbert százados, tábori lelkész Koszovóban, Afganisztánban, legutóbb pedig Irakban szolgált, ahol közvetlenül tapasztalhatta meg a közel-keleti keresztények helyzetét.
| 2017.11.05. 21:13:04 |

A hét esztendeje elhunyt dr. Glósz Ervin atyára emlékeztek Öreghegyen

Dr. Glósz Ervin atya halálának hetedik évfordulóján, vasárnap, a zsúfolásig megtelt öreghegyi Magyarok Nagyasszonya-templomban Kótai Róbert százados, a Ludovika Zászlóalj tábori lelkésze celebrált emlékmisét. Kótai Róbert, - aki az Öreghegyi plébánián, jórészt Ervin atya hatására kapta hivatását, - a misét követően az iraki üldözött keresztényekről tartott előadást.
| 2017.10.31. 08:00:16 |

Püspöki szentmisén emlékezhetünk meg halottainkról a székesegyházban

November 1-jén, Mindenszentek napján Spányi Antal megyés püspök tart szentmisét, minden szent tiszteletére illetve azoknak az üdvözülteknek a közös ünnepén, akiket nem avattak szentté, illetve akik nem kaptak külön napot a szentek naptárában. A 18 órakor kezdődő szentmise után megemlékezés lesz elhunyt szeretetteinkről.
| 2017.10.27. 08:18:53 |

Halottak napi emlékmise lesz a Don-kanyar Emlékkápolnánál

November 2-án, Halottak napján 15 órakor Pákozdon a mészeg-hegyi Don-kanyar Emlékkápolnánál Spányi Antal megyés püspök emlékmisét celebrál a II. világháború során, a Don-kanyarban elesett hősökért.  A Mészeg-hegyen épült Doni emlékkápolna volt az első olyan hely Magyarországon, ahol kegyelettel lehetett emlékezni az elesett katonákra.
| 2017.10.22. 11:47:54 |

1956 - a Bazilikánál emlékeztek és imádkoztak a történelmi egyházak

A Székesfehérvári Egyházmegye szervezésében, Spányi Antal megyés püspök meghívására, vasárnap délelőtt a Székesegyház oldalánál elhelyezett emléktáblánál, az 1956-os emlékkereszt alatt, a történelmi egyházak helyi képviselői, Székesfehérvár és Fejér megye közéleti vezetői valamint számos megemlékező imádkozott együtt az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiért. Az eseményen ünnepi beszédet mondott Laczkó Gábor, a Vasvári Pál Általános Iskola igazgatója.
| 2017.10.19. 08:00:20 |

Imádságos megemlékezés az ’56-os áldozatokról vasárnap a Bazilika oldalánál

Október 22-én, vasárnap 9 órakor a Székesfehérvári Egyházmegye szervezésében a Székesegyház oldalánál elhelyezett emléktáblánál tartanak imádságos megemlékezést az 56-os áldozatokról. Spányi Antal megyés püspök meghívására az ünnepség keretében együtt imádkoznak a történelmi egyházak helyi képviselői a forradalom és szabadságharc áldozataiért. Az eseményen ünnepi beszédet mond Laczkó Gábor, a Vasvári Pál Általános Iskola igazgatója.
| 2017.10.14. 19:25:10 |

Jubileumot ünnepeltek - 25 esztendős a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász

Hálaadó szentmisével, kiállítással, beszámolókkal és konferenciával tekintettek vissza az elmúlt negyed évszázadra a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász munkatársai. Az ünnepség püspöki szentmisével kezdődött a Bazilikában, majd a résztvevők megtekintették a „Megesett rajtuk a szíve” című kiállítást. Az ezt követő konferencián közel 200 plébániai karitász-munkatárs vett részt. 
| 2017.10.13. 21:30:24 |

Püspöki áldás a megújult első hazai fatimai kegyhelyre Alsószentivánban

Pénteken, a fatimai Mária-jelenések 100. évfordulóján, a fatimai Szűz első hazai kegyhelyén Spányi Antal megyés püspök tartott ünnepi szentmisét, amelyben megáldotta a felújított alsószentiváni kegyhelyet és áldásban részesítette a zarándok nagyszülőket. A megyés főpásztor minden esztendőben erre a napra hívja az időseket közös imára a fiatalokért és mindazokért, akik rászorulnak imájukra.
| 2017.10.09. 08:19:22 |

Prohászka Ottokár püspök születésének 159. évfordulójára emlékeznek

Október 10-én, 16 órától a Vasútvidéki Prohászka templomban emlékeznek meg hagyományosan Prohászka Ottokár püspökről Székesfehérváron. Születésének 159. évfordulóján az egyházmegye tudományos előadással, püspöki szentmisével és közös imádsággal tiszteleg a nagy püspök előtt.
| 2017.10.06. 08:10:02 |

Kiállítás megnyitó és előadás Prohászka Ottokár születésnapján

Október 10-én, kedden, az Egyházmegyei Múzeumban 15 órakor kezdődik a „Prohászka Ottokár – püspök az emberért” című felújított kiállítás megnyitója. Szintén kedden, 16 órai kezdettel Kocsis Katalin tart előadást a Prohászka-egyházközség kialakulásáról a Vasútvidéki Prohászka Emléktemplomban, amelyet ugyanott 17 órától ünnepi püspöki szentmise követ.
| 2017.09.22. 18:34:24 |

Pedagóguskonferenciával és díjátadással ünnepelték Szent Gellért napját

Szent Gellért püspök-vértanú, Szent István király nevelőjének ünnepén égi pártfogójukra emlékeznek a katolikus iskolák. A pénteki ünnep alkalmából konferenciát rendeztek a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban, amelyre a Székesfehérvári Egyházmegye 9 oktatási intézményéből érkeztek pedagógusok, püspöki biztosok, az iskolák és az óvodák delegációi. Az eseményen átadták a Szent Gellért Érdemrend ezüst és arany fokozatát is.
| 2017.09.21. 08:15:06 |

Több száz vendéget várnak a Szent Gellért-napi pedagóguskonferenciára

Szent Gellért püspök, vértanú személyében a katolikus iskolák égi pártfogójukat ünneplik. A pénteki ünnep alkalomából konferenciát rendeznek a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban 10 órai kezdettel, amelyre a Székesfehérvári Egyházmegye 9 oktatási intézményéből érkeznek pedagógusok, püspöki biztosok, az iskolák és az óvodák delegációi. Az eseményen átadják a Szent Gellért-díj ezüst és arany fokozatát is.

| 2017.09.20. 21:20:01 |

Globális helyzetelemzés Nógrádi György székesfehérvári előadásán

Európa és migráció címmel tartott előadást szerdán a Szent István Művelődési és Hitoktatási Házban Dr. Nógrádi György egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő. A cím alapján elvárhatónál lényegesen tágabb összefüggésbe helyezve a jelenkor eseményeit, mintegy globális áttekintést hallhattak a Budapesti Corvinus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárának előadására ellátogató érdeklődők. 
| 2017.09.16. 16:58:50 |

Megnyílt Földi Péter festőművész kiállítása az Ars Sacra Fesztiválon

Az Ars Sacra Fesztivál részeként hetedik alkalommal rendez kiállítást a Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti Gyűjteménye. Az idei alkalommal "Én Istenem, én Istenem" címmel, szombaton nyílt meg Földi Péter, Kossuth-díjas festőművész kiállítása a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent Korona Galériájában. A tárlatnyitón Lábodi Ádám színművész és Dresch Mihály szaxofonművész is fellépett.
| 2017.09.05. 15:18:07 |

Ezúttal az Almássy-telepi templomban lesz az elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnep

Szeptember 7-én, csütörtökön 18 órakor az Almássy-telepi templomban a város egyházközségeinek közös elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnepe lesz. A szentmisét Spányi Antal megyés püspök tartja a város papságával, amely után a közös szentóra kezdődik. A főpásztor vezetésével a hívek együtt imádkoznak az egyházért, az egyházmegyéért, új papi hivatásokért.
| 2017.09.01. 19:50:38 |

Veni Sancte a Bazilikában – egyházi oktatási intézmények tanévkezdő ünnepét tartották

A Székesfehérvári Egyházmegye oktatási és nevelési intézményeinek közös, tanévnyitó, Veni Sancte szentmiséjét celebrálta Spányi Antal megyés püspök pénteken, Székesfehérváron, a Szent István Bazilikában. Az eseményen az egyházmegye valamennyi oktatási intézménye - amelyekben összesen mintegy ötezer diák végzi tanulmányait - képviseltette magát. 
| 2017.08.20. 13:28:19 |

Püspöki mise és kenyérmegáldás Szent István király ünnepén

Vasárnap, Szent István király ünnepén a város papságával együtt celebrált szentmisét Spányi Antal püspök a Székesegyházban. 1083-ban augusztus 20-án avatták szentté a Székesfehérvári Bazilikában I. Istvánt. A szentmise után a főpásztor megáldotta az új kenyeret, amely a családi jólét és a jövő jelképe, majd Isten áldását kérte valamennyi magyar család kenyerére és életére.
| 2017.08.17. 20:36:59 |

Dr. Benkő Ágota vehette át idén a Szent István Emlékérmet

A magánszemélyek által, 2004-ben alapított díjat minden esztendőben olyan személynek ítélik oda, akinek munkásságához, szakmai életútjához, emberi hozzáállásához mindenkor Szent István király öröksége szolgált iránymutatásul. A Szent István Emlékérem idei díjazottja Dr. Benkő Ágota lett, az elismerést Spányi Antal püspök, a kuratórium elnöke adta át a Szent István teremben.
| 2017.08.17. 13:12:11 |

Püspöki mise lesz a Bazilikában Szent István király ünnepén

Vasárnap, Szent István király ünnepén, 10.30 órakor Székesfehérvár papságával koncelebrált püspöki mise lesz a Székesegyházban. Augusztus 20-án emlékezünk arra a napra, amikor 1083-ban László király a királysírból a Székesfehérvári Bazilika oltárára emeltette az államalapító uralkodó testét a szentté avatás szertartásához. A szentmise után Spányi Antal megyéspüspök megáldja az új kenyeret, amely a családi jólét és a jövő jelképe, majd Isten áldását kéri valamennyi magyar család kenyerére és életére.
| 2017.08.15. 20:38:15 |

Püspöki szentmisével ünnepelte Székesfehérvár Nagyboldogasszony napját

Nagyboldogasszony-napi szentmisét celebrált a Székesegyházban Spányi Antal püspök kedden. Nagyboldogasszony a legrégibb Mária ünnepünk. Államalapító uralkodónk erre a napra hívta össze Székesfehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénykezést. Az „Égbe felvett Szűz Mária” a Székesfehérvári Egyházmegye védőszentje is.
| 2017.08.14. 20:48:47 |

Fogadalmi szentmise és az országfelajánlás megújítása a Bazilikában

Hétfőn, a Szent Istváni-i országfelajánlás napján, a Székesegyházban tartották a Székesfehérvári Egyházmegye hagyományos fogadalmi ünnepét. A szertartás előtt a Püspöki Palotából körmenetben vitték a Magyar Szent Család (Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre herceg) ereklyéit és az üldözött iraki keresztények ajándék templomkeresztjét a Bazilikába, ahol ezt követően központi imaórát tartottak, majd a szentmisében Spányi Antal megyés püspök megújította hazánk felajánlását Szűz Máriának, ahogyan azt Szent István király tette, 1038-ban, a halálát megelőző napon.
| 2017.08.14. 07:01:37 |

A Székesfehérvári Királyi Napok programjai augusztus 14-én, hétfőn

Különleges fogadalmi ünnepre készül a Székesfehérvári Egyházmegye az országfelajánlás napja alkalmából. Hétfőn a szakrális programokon kívül a Nemzetközi Néptáncfesztivál rendezvényeivel és a Fény utcával folytatódnak a Székesfehérvári Királyi Napok.
| 2017.08.11. 13:25:36 |

Az országfelajánlás napja – különleges lesz idén a fogadalmi ünnep

Az országfelajánlás napján, augusztus 14-én, hétfőn tartják a Székesfehérvári Egyházmegye hagyományos fogadalmi ünnepét. Ezen a napon 17 órakor a Püspöki Palotából körmenetben viszik a magyar Szent Család (Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre herceg) ereklyéit és az üldözött iraki keresztények ajándék templomkeresztjét a Székesegyházba. 17.15 órától központi imaórát tartanak a Székesegyházban, majd ezt követően 18 órakor kezdődik az ünnepi püspöki szentmise.
| 2017.08.11. 12:13:45 |

Dr. Benkő Ágota kapja idén a Szent István Érdemrendet és Díjat

Augusztus 17-én, csütörtökön 18 órakor 14. alkalommal adják át a Szent István Érdemrendet és Díjat a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Spányi Antal megyés püspök a Szent István Érdemérem és Díj Kuratóriumának elnöke és Csurgai Horváth József, a Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója pénteken, sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az idei Szent István Érdemrendet és Díjat Dr. Benkő Ágota, Nagycsaládosok Országos Egyesületének volt elnöke kapja.
| 2017.08.10. 11:18:50 |

A Magyar Szent Család Székesfehérváron őrzött ereklyéi

Az országfelajánlás napján, augusztus 14-én, hétfőn tartják a Székesfehérvári Egyházmegye hagyományos fogadalmi ünnepét. Ezen a napon 17 órakor a Püspöki Palotából körmenetben viszik a Magyar Szent Család (Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre herceg) ereklyéit a Székesegyházba. Ereklye csak szentté vagy boldoggá avatott ember maradványa lehet. Székesfehérvár egyesítette a Magyar Szent Család tagjainak ereklyéit.
| 2017.08.08. 08:05:15 |

Hétfőn lesz Székesfehérvár fogadalmi ünnepe a Székesegyházban

Az országfelajánlás napján, augusztus 14-én, hétfőn tartják a Székesfehérvári Egyházmegye hagyományos fogadalmi ünnepét. Ezen a napon 17 órakor a Püspöki Palotából körmenetben viszik a magyar Szent Család (Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre herceg) ereklyéit és az üldözött iraki keresztények ajándék templomkeresztjét a Székesegyházba. 17.15 órától központi imaórát tartanak a Székesegyházban, majd ezt követően 18 órakor kezdődik az ünnepi püspöki szentmise.
| 2017.08.06. 21:38:31 |

Püspöki szentmise a Szent Donát kápolna búcsúnapján

Mondhatni, „emberemlékezet” óta nem fordult elő, hogy Kápolna tér helyett az Építőipari Nívódíjas kápolnaépületben imádkozták volna a búcsúnapi szentmisét az öreghegyi és a város valamennyi plébániájáról érkező hívők. Vasárnap este így történt, Spányi Antal megyés püspök a Szent Donát kápolnában celebrálta a búcsúnapi szentmisét, amelyen az időjárás viszontagságai ellenére így is sokan megjelentek, hogy felelevenítsék az évszázados fehérvári tradíciót.
| 2017.08.01. 09:11:57 |

Püspöki szentmise lesz vasárnap a Szent Donát kápolnánál

A Szent Donát kápolna búcsúnapján, augusztus 6-án, vasárnap 18 órakor Spányi Antal megyés püspök celebrál szentmisét. Öreghegyen, a város legmagasabb pontján, 1733-ban építettek először Donát tiszteletére kápolnát, a helyi szőlőműves polgárság kérésére. A rendszerváltást követően újjáépítették a második világháborúban megsemmisült épületet, s felelevenítették az augusztus eleji Donát-búcsúk évszázados hagyományát. E hagyománynak megfelelően, a megyés püspök a búcsúi szentmisén imádkozik a szőlőskertek és szőlősgazdák védőszentjéhez, kérve közbenjárását a bő és jó termésért.
| 2017.07.31. 07:29:28 |

Első csütörtöki Eucharisztia ünnep lesz a Szárazréti templomban

Augusztus 3-án, csütörtökön 18 órakor a Szárazréti templomban Székesfehérvár egyházközségeinek közös első csütörtöki Eucharisztia ünnepét tartják. A szentmisét Spányi Antal megyés püspök celebrálja a város papságával közösen, amely után szentóra kezdődik. A főpásztor vezetésével a hívek együtt imádkoznak az egyházért és az egyházmegyéért.
| 2017.07.17. 16:59:10 |

Egy lerombolt iraki templom keresztjét kapta ajándékba a fehérvári püspök

Bashar Matti Warda erbili káld érsek és Salar Soulajman Bodagh újjáépítésért felelős általános helynök, káld katolikus főtisztelendő atya küldött ajándékot a székesfehérvári megyés püspöknek. A relikvia Irakból, Batanja városából származik; az Iszlám Állam által elpusztított Szent Cyriacus-templom megmaradt keresztje.
| 2017.07.05. 08:22:59 |

Gyászmisével emlékeznek Dr. Takács Nándor püspökre

Koncelebrált gyászmisét mutatnak be július 11-én 18 órai kezdettel a Székesegyházban Dr. Takács Nándor püspök halálának évfordulóján. A szentmise után az altemplomba nyughelyénél imádkoznak lelki üdvösségéért. A 2016-ban elhunyt egykori püspök Szakos Gyula nyugállományba vonulásakor, 1991 őszén vette át az egyházmegye kormányzását, 2000-ben Fejér Megye, 2001-ben Székesfehérvár városa tüntette ki Díszpolgári címmel.
| 2017.07.04. 09:33:02 |

Első csütörtöki Eucharisztia ünnep lesz a Prohászka templomban

Július 6-án, csütörtökön 18 órakor a Prohászka templomban Székesfehérvár egyházközségeinek közös első csütörtöki Eucharisztia ünnepe lesz. A szentmisét Spányi Antal megyés püspök tartja a város papságával, amely után a közös szentóra kezdődik. A főpásztor vezetésével a hívek együtt imádkoznak az egyházért, az egyházmegyéért, új papi hivatásokért.
| 2017.06.24. 15:00:50 |

Megszentelt életek - pap és diakónusszentelés Székesfehérváron

A Székesfehérvári Egyházmegye, hagyományának megfelelően Keresztelő Szent János születésének ünnepén tartja a papok és a diakónusok szentelését. Az ünnepélyes szertartásra szombaton, a székesegyházban került sor, amelynek során Spányi Antal megyés püspök pappá szentelte Visnyei László diakónust, és diakónussá szentelte Rohrbacher János akolitust. Ugyanezen szentmisében adtak hálát szolgálatukért az egyházmegye jubiláns papjai.
| 2017.06.22. 09:37:51 |

Múzeumok Éjszakája - száz program várja a látogatókat Székesfehérváron

Az év legrövidebb éjszakáján, most szombaton, Szent Iván éjjelén 27 helyszínen mintegy száz program várja a látogatókat Székesfehérváron. A Múzeumok Éjszakájának központi témája idén az értékőrzés lesz, Székesfehérvár pedig idén Aba-Novák Vilmos festőművész emléke előtti tiszteleg.
| 2017.06.20. 07:38:07 |

Papot és diakónust szentel a megyés püspök szombaton a Bazilikában

A Székesfehérvári Egyházmegye hagyományának megfelelően Keresztelő Szent János születésének ünnepén pap- és diakónusszentelés lesz a Székesegyházban. A szertartásra délelőtt 10 órakor kerül sor, melynek keretében a Spányi Antal püspök pappá szenteli Visnyei László diakónust, és diakónussá szenteli Rohrbacher János akolitust.
| 2017.06.18. 14:02:53 |

Székesfehérvár közös Úrnapi körmenetét tartották a Belvárosban

Vasárnap, a város papságával tartott ünnepi püspöki szentmise után került sor Székesfehérvár egyházközségeinek közös Úrnapi körmenetére. A megyés főpásztor hívek sokaságának kíséretében, ünnepélyes menetben hordozta körül az Oltáriszentséget a Belvárosban, ahol négy oltárt állítottak fel a körmenet útvonala mentén. A virágokkal díszített ideiglenes oltároknál rövid szertartást végeztek evangéliumolvasással, énekléssel és áldással.
| 2017.06.17. 08:50:00 |

Szakos Gyula püspök halálának 25. évfordulójára emlékeznek

Június 20-án este 18 órakor szentmisét tartanak a Székesegyházban Szakos Gyula püspök halálának 25. évfordulója alkalmából. Az 1992-ben elhunyt Szakos Gyula püspökként is lelkipásztor maradt, békeszerető, közkedvelt egyéniségnek bizonyult papi körökben és hívei között egyaránt.
| 2017.06.16. 12:49:51 |

Programkavalkád Szent Iván éjjelén - a tizedik Múzeumok Éjszakáját rendezik

Egész estés kikapcsolódásra csábítja a közönséget a Múzeumok Éjszakája, június 24-én, szombaton. A rendezvénysorozat éppen az év legrövidebb éjszakáján, Szent Iván éjjelén kerül megrendezésre. A rendezvények központi témája idén az értékőrzés lesz. A programokról a szervezők tartottak sajtótájékoztatót pénteken, a Püspöki Palota Dísztermében.
| 2017.06.16. 07:46:44 |

A város közös úrnapi szentmiséje és körmenete lesz vasárnap

Június 18-án, vasárnap 9 órakor Székesfehérvár város közös Úrnapi szentmiséjét mutatja be Spányi Antal megyés püspök a székesegyházban. A Krisztus titokzatos testének tiszteletére tartott szentmise után körmenet lesz a belvárosban. A főpásztor ünnepélyes menetben körülhordozza az Oltáriszentséget, négy oltárt állítanak fel a körmenet útvonala mentén.
| 2017.06.12. 07:28:36 |

A fehérvári hívek közös Úrnapi ünnepét tartják vasárnap

Június 18-án, vasárnap 9 órakor Székesfehérvár város közös Úrnapi szentmiséjét mutatja be Spányi Antal megyés püspök a székesegyházban. A Krisztus titokzatos testének tiszteletére tartott szentmise után körmenet lesz a belvárosban. A főpásztor ünnepélyes menetben körülhordozza az Oltáriszentséget,  négy oltárt állítanak fel a körmenet útvonala mentén.
| 2017.06.08. 19:29:11 |

Szoboravató és autóátadás a Kríziskezelő Központ udvarán

Labre Szent Benedek, a zarándokok, csavargók és hajléktalanok védőszentjének szobrát avatták fel csütörtökön, Székesfehérváron, a Kríziskezelő Központ Nappali Szolgáltató Centrum sörház téri épületének udvarán. Körmendi Béla szobrászművész fából faragott alkotása mellé, az idén 25. születésnapját ünneplő intézmény egy új autót is kapott feladatai ellátásához.
| 2017.06.05. 19:06:54 |

A közösség erejével – Egyházmegyei Napot rendeztek Székesfehérváron

A Székesfehérvári Egyházmegye tizenkét esztendős hagyománya már, hogy Pünkösdhétfőn családi napra hívja valamennyi a területén élő közösséget. A már második alkalommal a Bregyó-közi Ifjúsági- és Szabadidő Központban rendezett találkozó ezúttal is püspöki misével kezdődött, majd lelki és játékos programokkal, vásárral is igyekezett a családok minden tagját megszólítani. Összesen több mint ezren érkeztek, hogy Pünkösd örömét együtt éljék át az egyházmegye közösségével.
| 2017.06.04. 09:30:42 |

A Szentlélek eljövetelét és az Egyház alapítását ünnepeljük Pünkösdkor

Pünkösd ünnepe húsvét után a legrégibb ünnepünk, amelyet idén június 4-én ünneplünk. Története visszanyúlik az Ószövetség világába. Mózes korától kezdve húsvét után hét héttel tartották a „hetek ünnepét”, amelyet hellenista hatásra ógörögül pentékoszté-nak (ötvenedik) neveztek. Nyelvünk – számos más nyelv között – ebből származtatja az ünnep ma használatos nevét.
| 2017.05.31. 12:03:59 |

A XII. Egyházmegyei Napot rendezik Pünkösdhétfőn a Bregyó-közben

Pünkösdhétfőn a Bregyó-közi Ifjúsági- és Szabadidő Központban 9 és 16 óra között rendezik meg a XII. Egyházmegyei Napot. A június 5-én rendezendő családi programra minden korosztályt várnak lelki-szellemi és sport programokkal egyaránt.
| 2017.05.30. 12:32:53 |

„Neked munka, nekem álom” – program a fogyatékkal élőkért, Fehérváron is

Országos kezdeményezésként a „Neked MUNKA, nekem ÁLOM!” - program célja, hogy egy napra összehozza a fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű álláskeresőket, a fogadásukra nyitott vállalatokkal, cégekkel. Kedden, Budapesten és 19 megyében rendeztek “álomnapokat”, köztük Székesfehérváron is.
| 2017.05.29. 07:25:57 |

Nyári hangversenyek a Püspöki Palota megújult kertjében

Az Adventi Udvar mintájára júniusban is lesz lehetőség a nagyközönség számára, hogy felkeresse a Püspökség udvarát a Püspökkerti koncertek elnevezésű program alkalmával. Június 2-án 18 órakor a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI növendékeinek hangversenyére kerül sor a Püspöki Palota megújult kertjében.
| 2017.05.26. 23:08:09 |

European Federation "One of Us" - fehérvári ülés a Városházán

A Családok Budapesti Világtalálkozójához kapcsolódó „ONE OF US FORUM” konferencia székesfehérvári ülését tartották pénteken este a Városháza Dísztermében. Az ülést Jaime Mayor Oreja, korábbi spanyol belügyminiszter, a European Federation "One of Us" elnöke nyitotta meg, majd Cser-Palkovics András polgármester és Spányi Antal megyéspüspök beszélt az Európa minden részéről érkezett hallgatósághoz. A konferencia mottója: Új világrend: élet és család kulturális vitáink középpontjában.
| 2017.05.26. 16:39:03 |

„Mindenünk e zászló” - kihirdették a Kárpát-medencei gyermekrajzpályázat eredményeit

Pénteken rendezték a „Mindenünk e zászló” - mottóval megrendezett kárpát-medencei gyermekrajz pályázat anyaországi eredményhirdetését és bemutatóját a Szent István Művelődési Házban. A versenyt a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete és a nagyváradi Tanoda Egyesület hirdette meg a történelem iránt érdeklődő és alkotni vágyó fiatalok számára. A program keretében műsort adott a gyergyószentmiklósi Széchenyi Alapítvány ifjúsági csoportja és a nagyváradi Szacsvay Általános Iskola diákjai is.
| 2017.05.26. 08:13:33 |

Első csütörtöki eucharisztia ünnep lesz a Felsővárosi templomban

Június 1-jén csütörtökön 18 órakor a Felsővárosi templomban a város egyházközségeinek közös elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnepe lesz. A szentmisét Spányi Antal megyés püspök tartja a város papságával, amely után a közös szentóra kezdődik. A főpásztor vezetésével a hívek együtt imádkoznak az egyházért, az egyházmegyéért, új papi hivatásokért.
| 2017.05.25. 11:47:52 |

A székesegyház műemléki kutatásáról és helyreállításáról tanácskoztak

A székesfehérvári Szent István király-székesegyház műemléki kutatása és helyreállítása címmel rendeztek örökségvédelmi konferenciát csütörtökön a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Az eseményt a Székesfehérvári Egyházmegye, a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelmi Főosztálya valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága szervezte.
| 2017.05.22. 08:00:45 |

Püspöki szentmisét tartanak az elesett katonákért a Don kápolnánál

Május 28-án, vasárnap 15 órakor a Doni kápolnánál Hősök-napi ünnepi szentmisét tart Spányi Antal püspök az első és a második világháborúban elesett katonákért. Hősök vasárnapja, azaz május utolsó vasárnapja hazánkban a kiemelt fontosságú ünnepek közé tartozik.
| 2017.05.18. 13:14:18 |

Megnyílt a XI. Katolikus Könyvnapok a Szent István Művelődési Házban

Tizenegyedik alkalommal nyitotta meg kapuit csütörtökön a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház által szervezett Katolikus Könyvnapok. A könyvvásár és számos kapcsolódó program csütörtökön és pénteken is 10-18 óráig tart az intézményben. A keresztény kiadók köteteinek széles választéka mellett kiállítással, filmvetítésekkel, előadásokkal és pódiumbeszélgetésekkel is várják az érdeklődőket.
| 2017.05.16. 06:00:00 |

Szentségimádás május 25-én az egyházmegye templomaiban

A régi „Áldozócsütörtök” napján, május 25-én, csütörtökön 17 és 19 óra között a Székesfehérvári Egyházmegye minden templomában szentségimádást tartanak egyházmegyénk lelki megújulásáért, papi és szerzetesi hivatásokért, a családokért. Nagy lelki erő és sok kegyelem forrásozik az egyházmegye közös imádságából, amely egyéni és közösségi megújulásunk nélkülözhetetlen alapja.
| 2017.05.04. 09:45:30 |

Ajándék Karitász-est Anyák napja előestéjén

Az édesanyák tiszteletére szervez Ajándék Estet a Prohászka Karitász Csoport május 6-án, szombaton 19 órai kezdettel a Prohászka templomban. A rendezvény fővédnöke Spányi Antal megyés püspök, védnöke Tóth Tamás esperes-plébános.
| 2017.05.04. 08:06:47 |

Jekelfalusy Vince püspök szentelésének 150. évfordulójára emlékeznek Fehérváron

Hűséggel Rómához, hűséggel a Pápához címmel emlékkonferenciát tartanak május 6-án szombaton Székesfehérváron Jekelfalusy Vince püspökké szentelésének és székfoglalásának 150. évfordulója alkalmából a Szent István Művelődési Házban. A program 18 órakor emlékmisével zárul.
| 2017.05.03. 08:09:36 |

Tóka Szabolcs és Végvári Gábor jótékonysági koncertje szerdán este

Jótékonysági koncertet ad szerdán, 18.30-kor a Kármelhegyi Boldogasszony Szemináriumi templomban Tóka Szabolcs orgonaművész, Végvári Gábor fuvolaművész és a Székesfehérvári Ökumenikus Kórus, valamint Pregitzer Fruzsina és Bata Hajnalka művésznő a Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthonának támogatására.
| 2017.04.19. 09:11:43 |

Másolatot készítenek a székesegyház homlokzati szobrairól

Huber János Pál szobrászművész 1773-ben készült Szent István és Szent Imre szobrát daru segítségével emelték le a székesfehérvári Szent István király-székesegyház homlokzatáról. Restaurátorművészek másolatot készítenek róluk, melyeket nyár elején helyeznek el a székesegyház homlokzatán.
| 2017.04.19. 08:31:13 |

Smohay András előadása a barokk templomok üzenetéről

Székesfehérvári barokk templomok üzenete címmel tart előadást Smohay András művészettörténész vasárnap délután a Városi Képtár – Deák Gyűjteményben. A jezsuiták, a ferencesek és a karmeliták négy templomot építettek, újítottak meg a török időket követően; ezeknek a díszítésében lehet felfedezni olyan utalásokat, amelyek a város múltjáról és szakrális alapjairól szólnak.
| 2017.04.18. 11:52:00 |

Reményben élve - élet és teremtésvédelmi program az egyházmegyében

Élet- és teremtésvédelmi programjának részeként a Székesfehérvári Egyházmegye elektromos autót vásárolt és természetvédelmi szempontok szerint alakította át a püspöki kertet. Beszámoltak arról is, hogy fogadalmi hálaajándékot készítenek a Szűz Mária közbenjárására gyermekáldásban részesült családoknak.
| 2017.04.13. 12:37:21 |

Nagypénteken délután háromkor kezdődik a közös keresztút

Fehérváron már hagyománynak számít, hogy a város polgárai és papjai közösen emlékeznek Jézus kereszthalálára. Nagypénteken, a Palotavárosi Kálváriánál délután három órakor kezdődik Spányi Antal püspök vezetésével a város polgárainak közös keresztútja.
| 2017.04.13. 12:27:44 |

Nagycsütörtöki olajszentelési mise a Bazilikában

Nagycsütörtökön, a Székesegyházban délelőtt a hagyományos olajszentelési szentmisén vett részt az egyházmegye teljes papsága és ünnepélyesen újította meg papi ígéreteit. Az idei Húsvét különlegességeként a megyés püspök egy Jézus korabeli olajfából préselt olajjal áldotta meg a keresztelendők és a betegek olaját.
| 2017.04.09. 11:15:59 |

Virágvasárnapi barkaszenteléssel kezdődött a nagyhét

Virágvasárnappal megkezdődött a nagyhét, amely a Húsvétra felkészítő nagyböjt utolsó időszaka. A hagyományos virágvasárnapi áhítat előtt barkaszentelést tartottak a katolikus hívek Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékére, majd püspöki ünnepi szentmisével folytatódott a program a Bazilikában.
| 2017.04.07. 19:52:36 |

Virágvasárnapi barkaszentelés lesz a Bazilikában

Április 9-én, Virágvasárnap délelőttjén a Bazilikában Spányi Antal püspök tart ünnepi szentmisét és barkaszentelést, Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulásának emlékére. Virágvasárnap délután pedig családi keresztutat járnak a Maroshegyen a Szent Kristóf templomban.