Lezárult a Bartók Béla tér közösségi térré fejlesztése projektje

Székesfehérvár területén a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029 azonosítószámú „Bartók Béla tér, Fehérvár Új Agórája és környezete közösségi térré fejlesztése” című projekt keretében lehetőség nyílt a megyeszékhely közösségi szerepének kibontakoztatása, szolgáltató városi funkcióinak együttműködésen alapuló megerősítésére, a városi környezeti és infrastrukturális elemei, közösségi tér fejlesztése érdekében.
2022.09.16. 10:00 |
Lezárult a Bartók Béla tér közösségi térré fejlesztése projektje

A beruházás 261,65 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatás felhasználásával valósult meg, ami a Székesfehérvár belvárosi tér és környezete újragondolásával, annak közösségi tér funkciójának fejlesztésére terjedt ki.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Bartók Béla tér, Fehérvár új Agórája és környezete közösségi térré fejlesztése” megnevezésű TOP-7.1.1-16-H-031-1 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be a belvárosi Bartók Béla tér helyi közösségi szempontú felújítása érdekében. A pályázati támogatás lehetővé tette, hogy megvalósulhasson a tér alapvető infrastrukturális elemeinek megújulása. A projekt kapcsán a Támogatói Okirat 2019. február 26-án a támogató Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága részéről kiállításra került.

A tér központi és történelmi belvárosban való elhelyezkedése eredményeként a beruházás megvalósítása több ütemre bontott, első ütemként a tér alatt húzódó közművezetékek rendezése és cseréje, bontási, tereprendezési feladatok elvégzése történt meg a munkaterület 2019. I. negyedévben történő átadásával (kivitelező: Konstruktor Kft.) ugyanazon év őszéig. Ezt követően a további felszíni szabadtérépítészeti munkarészek elvégzésére került sor 2020-2021 (II. ütem - Jókai Mór utca-Bartók Béla tér, kivitelező: Fehérép Kft.) és 2022 (III. ütem - Oskola utca, kivitelező: C és R Kft.) folyamán. Főbb elemei: zöldterület-rekonstrukció, közvilágítás újraépítése, az önkormányzati önerő bevonásával utcabútorok, egyéb műtárgyak, térelemek kihelyezése, színpad térrész kialakítása, út- és térburkolat-építés és véglegesítés, végül közlekedési rendszer kialakítása. A kivitelezési munkák időbeni elvégezhetőségét nagyban befolyásolták a Covid-19 járványidőszak korlátozásai, illetve a III. ütem esetében a szomszédos Szent István Király Múzeum Rendházépületének jelentős felújítási munkálatai.

A projekt céljai révén hozzájárul a kulturális és közösségi terek és szolgáltatások infrastrukturális minőségének javításához, a város élhetőségét támogató környezeti infrastruktúra fejlesztéséhez. A beavatkozás eredményeként létrejött egy olyan, legalább 400 fő befogadására alkalmas közösségi tér, amely lehetővé teszi a város kulturális, közösségi arculatának a megújítását és hozzájárul a kulturális és közösségi szolgáltatások infrastrukturális helyzetének és minőségének javulásához.

A teljes beruházás a Széchenyi 2020 program keretében, 261,65 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatásból valósult meg. A projekt tervezett összköltsége 327,67 millió forint volt, a különbözetet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata saját költségvetési forrásból biztosította.
A beruházási terület mérete: 3482 m2, a projekt befejezésének határideje 2022. szeptember 15.

A projektről bővebb információt a város honlapján illetve az Alba Regia Helyi Közösség oldalán olvashatnak.

Városfejlesztés

 1. Jól halad a kivitelezés

  Ütemterv szerint halad az Alba Aréna építése, hangzott el azon a hétfői bejáráson, amelyen Székesfehérvár Közgyűlésének tagjai vettek részt dr. Cser-Palkovics András polgármester vezetésével. Az egyre látványosabb épület falai már állnak, és megkezdődött a tetőszerkezetet tartó elemek beemelése egy speciális daruval. A kivitelező a szerkezet alakulásáról, az építkezés technikai részleteiről is tájékoztatta a város önkormányzati képviselőit.

  2022.10.03.
 2. Elkészült Székesfehérvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának egyeztetési változata

  Hosszas tervezést, széleskörű szakmai egyeztetést és a lakossági véleményezést követően elkészült Székesfehérvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának egyeztetési változata. A következő évek fejlesztési irányait meghatározó és a 2027-ig érkező uniós források lehívását, felhasználását megalapozó dokumentum egyfajta keretrendszernek tekinthető. 

  2022.09.21.
 3. Jól halad a déli összekötő építése!

  Jelen állás szerint a déli összekötő kivitelezés könnyedén befejeződhet a határidőig, csúszással nem kell számolni. A közvilágítás jelentős része a helyén, ahogy a szegélyek, vízelvezetők is sok szakaszon már készen vannak! - számolt be közösségi oldalán dr. Cser-Palkovics András polgármester.

  2022.09.21.
 4. Befejeződött a projekt

  Székesfehérvár területén a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029 azonosítószámú „Bartók Béla tér, Fehérvár Új Agórája és környezete közösségi térré fejlesztése” című projekt keretében lehetőség nyílt a megyeszékhely közösségi szerepének kibontakoztatása, szolgáltató városi funkcióinak együttműködésen alapuló megerősítésére, a városi környezeti és infrastrukturális elemei, közösségi tér fejlesztése érdekében.

  2022.09.16.