ITS, TFK Társadalmasítás

2020.01.29. |

Székesfehérvár Integrált Területi Programja 8.0 - 2020

Székesfehérvár Integrált Területi Programja (ITP) az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) fejlesztési irányain, a célok elérését szolgáló intézkedésein alapulóan került kidolgozásra. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tartalmi- és forráskeretei mentén megvalósításra tervezett ITP a kapcsolódó Széchenyi 2020 támogatási időszaka előrehaladásának megfelelően módosításra került és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 25/2020.(I.24.) 2020. január 24-i határozatával elfogadta.

Aktuális program linkje: Integrált Területi Program 8.0 (2020.01.24.) – LETÖLTHETŐ
Kapcsolódó Közgyűlési előterjesztés és határozat: – LETÖLTHETŐ


Székesfehérvár Integrált Területi Programja 7.0 - 2019

Székesfehérvár Integrált Területi Programja (ITP) az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) fejlesztési irányain, a célok elérését szolgáló intézkedésein alapulóan került kidolgozásra. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tartalmi- és forráskeretei mentén megvalósításra tervezett ITP a kapcsolódó Széchenyi 2020 támogatási időszaka előrehaladásának megfelelően módosításra került és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019. május 17-i határozatával elfogadta.

Aktuális program linkje: Integrált Területi Program 7.0 (2019.05.17.) – LETÖLTHETŐ
Kapcsolódó Közgyűlési előterjesztés és határozat: – LETÖLTHETŐ (tömörített mappa)


INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELÜLVIZSGÁLAT 2018

SZMJV Közgyűlése által elfogadott dokumentumok

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2018 (I.26.) számú határozatával döntött Székesfehérvár középtávú, a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan kidolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: ITS) áttekintéséről, félidei felülvizsgálatának szükségességéről, és egyben döntött az ITS módosításáról. Az ITS felülvizsgálatának egyeztetésére és elfogadására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2017. (III.27.) számú önkormányzati partnerségi rendelete alapján került sor.
A 2018. augusztusában elindult társadalmi egyeztetési eljárást követően, majd a végső szakértői egyeztetések megtételével Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018. november 16-i ülésén tárgyalta és fogadta el 728/2018 (Xl.16.) számú határozatával a felülvizsgált stratégiai dokumentumokat.
A 2018. évi felülvizsgálat eredményeként az Integrált Településfejlesztési Koncepció (2014.09.19) nem került módosításra.

  1. Felülvizsgált stratégia végleges változata
  2. Felülvizsgált megalapozó dokumentum (1-2. kötet):
    I. Helyzetfeltáró munkarész - II. Helyzetelemző és III. Helyzetértékelő munkarészek
  3. Határozat

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELÜLVIZSGÁLAT 2018

TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT – KÖZGYŰLÉSI ELFOGADÁSRA

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2018 (I.26.) számú határozatával döntött Székesfehérvár középtávú, a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan kidolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: ITS) áttekintéséről, félidei felülvizsgálatának szükségességéről, és egyben döntött az ITS módosításáról. Az ITS felülvizsgálatának egyeztetésére és elfogadására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet), valamint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2017. (III.27.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Partnerségi rendelet) alapján kerül sor.

A 2018. augusztus 2-val elindult egy hónapos társadalmi egyeztetési eljárás „ITS és kapcsolódó dokumentumok” tervezeteinek véleményezési szakasza lezárását követően és a végső szakmai egyeztetésekkel kialakított, közgyűlési elfogadásra előterjesztett szakmai anyagok letölthetőek az alábbi linkekről:

  1. Társadalmi egyeztetés véleményeinek táblázata
  2. Felülvizsgált megalapozó dokumentum (1-2. kötet):
    I. Helyzetfeltáró munkarész - II. Helyzetelemző és III. Helyzetértékelő munkarészek
  3. Felülvizsgált stratégia

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELÜLVIZSGÁLAT 2018

Tisztelt Székesfehérváron élő Polgárok és Gazdálkodó szervezetek! Tisztelt Partnereink!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2018 (I.26.) számú határozatával döntött Székesfehérvár középtávú, a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan kidolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: ITS) áttekintéséről, félidei felülvizsgálatának szükségességéről, és egyben döntött az ITS módosításáról.

Az ITS felülvizsgálatának egyeztetésére és elfogadására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet), valamint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2017. (III.27.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Partnerségi rendelet) alapján kerül sor.

A 2018. augusztus 2-val induló egyeztetési eljárás „ITS és kapcsolódó dokumentumok” tervezeteinek véleményezési szakasza keretében kérjük töltse le a véleményezhető dokumentumokat:

Felülvizsgált megalapozó dokumentum (1-2. kötet):
I. Helyzetfeltáró munkarész
II. Helyzetelemző és III. Helyzetértékelő munkarészek

Felülvizsgált stratégia:
Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Javaslatait, véleményeit kérjük az alább letölthető excel adatlapon rögzítse és juttassa el a következő címre: foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu

Véleményezési excel adatlap

Kapcsolódó Hirdetmény elérhetősége:

http://www.szekesfehervar.hu/hirdetmenyek_-rendeletek_-felhivasok_-tajekoztatok


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Székesfehérvár Integrált Településfejlesztési Stratégiáját és Településfejlesztési Koncepcióját 645/2014. (IX.19.) sz. határozatával fogadta el, mely tervdokumentumok elkészítésére a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet előírásai szerint, pénzügyi forrását tekintve a KDOP 3.1.1/E-13-2013-0004 azonosító számú „Fenntartható városfejlesztés előkészítése, megalapozása Székesfehérváron és funkcionális térségében” című pályázat keretében került sor.

 

Aktuális stratégia linkje Integrált Településfejlesztési Stratégia (2016.04.29) – LETÖLTHETŐ

Tájékoztatás a változásokrólLETÖLTHETŐ

Kapcsolódó Közgyűlési előterjesztés és határozat LETÖLTHETŐ  (tömörített mappa)

Székesfehérvár Integrált Területi Programja (ITP) az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) fejlesztési irányain, a célok elérését szolgáló intézkedésein alapulóan került kidolgozásra. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tartalmi- és forráskeretei mentén megvalósításra tervezett ITP az 1562/2016. (X.13.) Kormányhatározat követelményeinek megfelelően módosításra került és a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által 2016. december 16-án elfogadásra.

Aktuális program linkje Integrált Területi Program (2016.12.16.) – LETÖLTHETŐ

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 2014-20-as programozási időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) és Településfejlesztési Koncepciója (TFK), valamint azok közös Megalapozó vizsgálata a támogató intézményi (Nemzetgazdasági Minisztérium) vélemény birtokában került 2014. szeptember 19-én elfogadásra.

Támogató intézmény általi véleményezést követően elfogadott dokumentumok

 

Társadalmi egyeztetés után elfogadott dokumentumok 

Integrált Településfejlesztési Stratégia (2014.09.19) – LETÖLTHETŐ

Integrált Településfejlesztési Koncepció (2014.09.19) – LETÖLTHETŐ

Megalapozó Vizsgálat: I. Helyzetfeltáró munkarész (2014.09.19)  – LETÖLTHETŐ

Megalapozó Vizsgálat: II. Helyzetelemző és III. Helyzetértékelő munkarészek (2014.09.19)  – LETÖLTHETŐ

 

Társadalmi egyeztetésre bocsátott dokumentumok (2014. május) LETÖLTHETŐ (tömörített mappa)