Hirdetmények, rendeletek, felhívások, tájékoztatók

2017.05.26. |

HIRDETMÉNY

Üzletek nyilvántartásból történő törlése
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2017. május 26.

FELHÍVÁS


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 38.§-ban foglaltaknak megfelelően elkészítette a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének önkormányzati, valamint lakossági kérelmek alapján megindított módosítás véleményezési dokumentációját.

Az Önkormányzat a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében a véleményezési szakasz dokumentációját, a véleményezés módját és a vélemények beérkezésének határidejét közzétette a www.szekesfehervar.hu honlapon (http://www.szekesfehervar.hu/ -> Információk -> Főépítészi Iroda -> Egyeztetési eljárások), valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda hirdetőtábláján (8000 Székesfehérvár Városház tér 1. fsz.)

 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata


A honlapon megjelent: 2017. május 24.


HIRDETMÉNY
Kovács Tamás és Szabó Szilvia képviseletében eljáró Szigeti Domonkos Péter meghatalmazott kérelmére indult használatbavétel tudomásulvételi eljárásban hirdetményi közlés
>>> A hirdetmény letöltése (.doc)

A honlapon megjelent: 2017. május 24.

HIRDETMÉNY
Major Zoltán kérelmére indult módosított építési engedélyezési eljárásban hirdetményi közlés
Az ügyfél neve: Nagy István - 8141 Sárszentmihály, Széchenyi Zs. u. 10/B.
>>> A hirdetmény letöltése (.doc)

A honlapon megjelent: 2017. május 23.

HIRDETMÉNY
Major Zoltán kérelmére indult módosított építési engedélyezési eljárásban hirdetményi közlés
Az ügyfél neve: Gáspár György - 8154 Polgárdi, Bartók B. u. 3.
>>> A hirdetmény letöltése (.doc)

A honlapon megjelent: 2017. május 23.

HIRDETMÉNY

Üzletek nyilvántartásból történő törlése
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2017. május 17.

TÁJÉKOZTATÓ

2017. április 1. napjától érvényes intézményi térítési díjak
>>> A tájékoztató letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2017. május 11.

HIRDETMÉNY

Az 5342 nyilvántartási számon bejegyzett kiskereskedelmi tevékenység hivatalbóli törlése a jegyző által vezetett nyilvántartásból (MEBELTON Korlátolt Felelősségű Társaság)
Az ügy száma: 50.183/2/2017
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2017. május 11.

FELHÍVÁS

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata díjak, kitüntető címek, elismerések  alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik életművükkel, munkájukkal, a város közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, maradandót alkottak, vagy más, a köz érdekében végzett tevékenységükkel segítették Székesfehérvár szellemi és anyagi gyarapodását.

Az önkormányzati díjak, kitüntető címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 14/2011.(VI.10.) önkormányzati rendelet értelmében az alábbi kitüntetés adományozására vonatkozóan várjuk a javaslatokat:

„Pro Theatro Civitatis Albae Regalis” díj

A „Pro Theatro Civitatis Albae Regalis” díj a székesfehérvári színházi életben tevékenykedő természetes személynek, társulatnak, csoportnak vagy közösségnek adományozható munkássága elismeréseként.

Évente legfeljebb kettő „Pro Theatro Civitatis Albae Regalis” díj adományozható.

Az elismerés adományozására bármely természetes vagy jogi személy javaslatot tehet.

Az adományozásra vonatkozó javaslatokat 2017. június 7. napjáig írásban kell benyújtani a polgármesterhez.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

  1. a javaslattevő nevét
  2. a díj adományozására javasolt személy, közösség nevét, elérhetőségét, tevékenységének részletes méltatását.
A javaslatok benyújtása:

  • személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, illetve portáin
            vagy

  • postai úton az alábbi címre:

    Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
    Közművelődési és Rendezvényszervező Iroda
    8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

A honlapon megjelent: 2017. május 9.

HIRDETMÉNY

Üzletek nyilvántartásból történő törlése
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2017. május 9.

HIRDETMÉNY

Eke János kérelmére indult, a Székesfehérvár, 4359/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó használatbavétel tudomásulvételi eljárásban hirdetményi úton történő közlés.
Az ügy száma: 60489/2017.
>>> A hirdetmény letöltése (.doc)

A honlapon megjelent: 2017. április 28.

HIRDETMÉNY

Kiskereskedelmi tevékenységek hivatalbóli törlése a jegyző által vezetett nyilvántatrásból

Név: Utolsó ismert székhely: Az ügy száma:
Kis Bit Kft. 8000 Székesfehérvár, Jókai utca 6. fsz. 1. 50685/2017.
Aranysirály Kft. 8000 Székesfehérvár, Olaj utca 73. 50.686/2017.
Parmalat Rt. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út. 127. 50687/2017.
Magyarné-Földesiné Élelmiszerbolt Bt. 8000 Székesfehérvár, Zsolnai út 27. 50689/2017.
Világok Háza Bt. 8000 Székesfehérvár, Huszti utca 2. 50690/2017.
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)
Név: Utolsó ismert székhely: Az ügy száma:
PASA KEBAB Kft. 1146 Budapest, Istvánmezei utca 2/c 50678/2017.
SZTRELKO Kft. 8000 Székesfehérvár, Vértanú utca 9. 50.680/2017.
HUNZA Bt. 8053 Bodajk, Dózsa György út 91. 50681/2017.
EMKIEL ALBA Bt. 8000 Székesfehérvár, Ősz utca 7. 50682/2017.
Fromm-Alba Bt. 8000 Székesfehérvár, Ősz utca 7. 50683/2017.
„KEHAR” Kft. 8095 Pákozd, Kalász utca 8/d 50684/2017.
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)
Név: Utolsó ismert székhely: Az ügy száma:
Hájasné Balogh Éva 8000 Székesfehérvár, Távirda utca 15. 50662/2017.
K. O. Full Service Kft. 1073 Budapest, Erzsébet krt. 2. 50.663/2017.
Junga-Soft Bt. 8000 Székesfehérvár, Király sor 49-51. 50664/2017.
Microline Bt. 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. utca 29. 8/16. 50665/2017.
Belocom Hungaria Bt. 2455 Beloiannisz, Athén utca 1. 50666/2017.
BLAU-GOLD Kft. 8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár út 35. 50679/2017.
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)
A honlapon megjelent: 2017. április 20.

HIRDETMÉNY

Kiskereskedelmi tevékenységek hivatalbóli törlése a jegyző által vezetett nyilvántatrásból

Név: Utolsó ismert székhely: Az ügy száma:
Rehákné Belecz Veronika 8000 Székesfehérvár, Budai út 56. 4/1. 50555/2017.
Hollós Szilvia Éva 8000 Székesfehérvár, Oravicai utca 19/a 50556/2017.
Tari Péter 8000 Székesfehérvár, Kisteleki utca 80. 50.557/2017.
Márkus Zsolt Kornél 8000 Székesfehérvár, Rác utca 19. 50558/2017.
Borovics Ildikó 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 14. 4/28. 50559/2017.
Bodor Emese Gyöngyvér 8000 Székesfehérvár, Temesvári utca 83. 50560/2017.
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)
Név: Utolsó ismert székhely: Az ügy száma:
Szecsődi Ágnes 8151 Szabadbattyán, Platánfa utca 4. 50561/2017.
Sárköziné Wallendums Rita Borbála 8042 Moha, Fő utca 98. 50.562/2017.
Bodor Emese Gyöngyvér 8000 Székesfehérvár, Temesvári utca 83. 50563/2017.
Bodor Emese Gyöngyvér 8000 Székesfehérvár, Temesvári utca 83. 50564/2017.
Haris-Makai Anita 8000 Székesfehérvár, Hermann Ottó utca 18. 50565/2017.
Németh László 8000 Székesfehérvár, Berényi út 83. 50566/2017.
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)
Név: Utolsó ismert székhely: Az ügy száma:
Horváthné Fehér Andrea 8000 Székesfehérvár, Lomnici utca 82. 50567/2017.
Igaz Ferenc 8000 Székesfehérvár, Lövölde utca 3. fsz. 1. 50.568/2017.
Gilicze Tamás 8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/a 7/30. 50569/2017.
Percsi András Zsolt 8000 Székesfehérvár, Tasnádi utca 34. 50570/2017.
Csabai Tivadar Györgyné 8000 Székesfehérvár, Álmos vezér utca 48. 50571/2017.
Várszegi Márton Miklós 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 2. 4/31. 50572/2017.
Németh Erika Ilona 8000 Székesfehérvár, Sziget utca 21. 7/31. 50629/2017.
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)
A honlapon megjelent: 2017. április 12.

HIRDETMÉNY

Kiskereskedelmi tevékenységek hivatalbóli törlése a jegyző által vezetett nyilvántatrásból

Név:  Utolsó ismert székhely:   Az ügy száma:
Tóth Szilvia 8000 Székesfehérvár, Bátky Zsigmond utca 1. 7/19. 50499/2017.
Kajsza Péter 8000 Székesfehérvár, Mikes Kelemen utca 7. 3/1. 50500/2017.
Simon Barnabás 8000 Székesfehérvár, Palotai út 62. 50501/2017.
Feketéné Mayer Márta 8000 Székesfehérvár, Király sor 29. fsz. 1. 50502/2017.
Kovács Marcell 8095 Pákozd, Vörösmarty utca 21. 50503/2017.
Gyarmati Andrea 8000 Székesfehérvár, Gáz utca 17/b  7/32. 50.504/2017.
Pamminger Nándorné 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 2. 5/4. 50.505/2017.
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)
Név:  Utolsó ismert székhely:   Az ügy száma:
Pozsgainé Hajas Hajnalka 2030 Érd, Könyves Kálmán utca 66. 50506/2017.
Kővár Zsolt 8000 Székesfehérvár, Toronysor 2. 6/66. 50507/2017.
Rácz Andrea 8000 Székesfehérvár, Madách Imre utca 19. 50508/2017.
Ács József 8000 Székesfehérvár, Adonyi út 36/d 50509/2017.
Bíró Ildikó 8000 Székesfehérvár, Gánts Pál utca 7. TT/20. 50510/2017.
Cservék Zita 8000 Székesfehérvár, Sütő utca 44. 9/25. 50.511/2017.
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)
Név:  Utolsó ismert székhely:   Az ügy száma:
Hegedüs István 8000 Székesfehérvár, Temesvári utca 84. 50512/2017.
Szekeres Krisztián  8000 Székesfehérvár, Sajó utca 94. 50513/2017.
Rácskai Patrik 8043 Iszkaszentgyörgy, Iszkai út 13. 50514/2017.
Labancz Zoltánné 8000 Székesfehérvár, Titeli utca 28. 50515/2017.
Jakab László István 8000 Székesfehérvár, Szepesi utca 27/a 50516/2017.
Végvári Anita 8000 Székesfehérvár, Ipoly utca 140/d 50.517/2017.
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)
Név:  Utolsó ismert székhely:   Az ügy száma:
Budánné Kovárczi Andrea 8000 Székesfehérvár, Bercsényi utca 5. 50518/2017.
Varga Lászlóné 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 27. 3/1. 50519/2017.
Bodzsár Barbara Marianna 8095 Pákozd, Budai út 74. 50520/2017.
Slezák Beatrix Írisz 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. 8/2. 50521/2017.
Gonda Gertrúd 8000 Székesfehérvár, Ipoly utca 109. 50522/2017.
Balogh Györgyi 8000 Székesfehérvár, Ősz utca 9. 2/3. 50.523/2017.
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)
Név:  Utolsó ismert székhely:   Az ügy száma:
Potornai László 8000 Székesfehérvár, Repülőtér út 6. 1/11. 50524/2017.
Óvári Anna 8000 Székesfehérvár, Király sor 61. 4/15. 50525/2017.
Virág Ádám Ferenc 8000 Székesfehérvár, Kertész utca 12. 50526/2017.
Hegedűs István 8000 Székesfehérvár, Mikes Kelemen utca 3. fsz. 3. 50527/2017.
Lak Ferenc János 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 37. 3/13. 50528/2017.
Horváthné Ignác Tímea 8000 Székesfehérvár, Budai út 54. 8/1. 50.259/2017.
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)
Név:  Utolsó ismert székhely:   Az ügy száma:
Szabó Rita Zsuzsanna 7000 Sárbogárd, Dobó utca 4. 50543/2017.
Mácsik Zsolt 8154 Polgárdi, Rákóczi utca 16. 50544/2017.
Szuhovné Szedlák Andrea 8000 Székesfehérvár, Rádió utca 29/b 4/11. 50545/2017.
Farkas Beatrix 8043 Iszkaszentgyörgy, József Attila utca 27. 50546/2017.
Boldizs Attila 8000 Székesfehérvár, Várkörút 50. 50547/2017.
Flaman Józsefné 8000 Székesfehérvár,Csalai Fő utca 9/a 50.548/2017.
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)
Név:  Utolsó ismert székhely:   Az ügy száma:
Tóth Krisztina 8000 Székesfehérvár, Semmelweis Ignác utca 7. 4/3. 50549/2017.
Muskovits-Kulin Zsuzsanna 8000 Székesfehérvár, Lugosi utca 7-2. 50550/2017.
Gáspár Attila 8000 Székesfehérvár, Rádió utca 3/b 1/5. 50551/2017.
Horváth Gábor 8000 Székesfehérvár, Losonci utca 10/3. 50552/2017.
Magda Zoltán 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 22. 3/2. 50553/2017.
Palkovics Lajos 8000 Székesfehérvár, Kertalja utca 32. 50.554/2017.
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)
A honlapon megjelent: 2017. április 3.

HIRDETMÉNY
A KÁOSZ Kereskedelmi Betéti Társaság kereskedelmi hatósági ügyében hozott döntés.
Ügyiratszám: 50.462/3/2017
>>>  A hirdetmény letöltése (.pdf)

Honlapon megjelent 2017. március 30.

HIRDETMÉNY
 
Tárgy: Demeter Klára (8000 Székesfehérvár, Repülőtér u. 10. 1/21.) által a 8000 Székesfehérvár, Rádió utca 8/C. szám, 6899/86 hrsz. alatti ingatlanon üzemeltetett "Rádió Presszó" elnevezésű szolgáltató létesítmény működéséhez zajkibocsátási határérték megállapítása és üzemeltetési körülmények meghatározása tárgyában lefolytatott eljárásban hozott döntés.
 
Ügyszám: 110.091/2017.   Közzététel dátuma: 2017. március 24.

Fájlok:
 
   
Hirdetmény    
Iktatószám: 110.091/3/2017.   Közzététel dátuma: 2017. március 24.
Rádió Presszó zajhatározat.pdf
  Jogerő dátuma: nem jogerős

Honlapon megjelent: 2017. március 24.


HIRDETMÉNY
 
Tárgy: a Gerilla Street Food Kft. (8044 Kincsesbánya, Kertalja u. 3.) által a 8000 Székesfehérvár, Fórum tér, 8800/7/c. hrsz. alatti ingatlanon üzemeltetett „Topogó Eszpresszó” elnevezésű szolgáltató létesítmény működéséhez zajkibocsátási határérték megállapítása és üzemeltetési körülmények meghatározása tárgyában lefolytatott eljárásban hozott döntés.
 
Ügyszám: 110.015/4/2017.   Közzététel dátuma: 2017. március 22.

Fájlok:
 
   
Hirdetmény    
Iktatószám: 110.015/4/2017.   Közzététel dátuma: 2017. március 22.
Gerilla Street Food Kft határozat.pdf
  Jogerő dátuma: nem jogerős

Honlapon megjelent: 2017. március 22.


HIRDETMÉNY

Kiskereskedelmi tevékenységek hivatalbóli törlése a jegyző által vezetett nyilvántatrásból

Név: Utolsó ismert székhely: Az ügy száma:
Horváth Mónika Piroska 8000 Székesfehérvár, Széna tér 6. 50.381/2017.
Széll Éva Mária 2721 Pilis, Rákóczi út 51. 50.382/2017.
Zódor László 7800 Siklós, Illyés Gyula utca 1. 50.383/2017
Kovács László 8000 Székesfehérvár, Bicskei utca 6. 50.384/2017.
Diczkó Csaba 8000 Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán utca 9. 4/1. 50.385/2017.
Fodorné Keserű Andrea 8000 Székesfehérvár, Palotai út 71. 8/109. 50.386/2017.
Harta Zsolt 8130 Enying, Vásártér utca 28. 50.387/2017.

>>> A hirdetmény letöltése (.pdf) 

Honlapon megjelent: 2017. március 20.


Játékfesztivál

Könyvhét

Eseménynaptár

2017. Május
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Webkamera

360 Fehérvár

Hirdetés

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek