A Bory-várban adták át a Lánczos-Szekfű ösztöndíjakat és a Deák Dénes Díjat

Idén is a Bory-várban adták át a Lánczos-Szekfű ösztöndíjakat, a Deák Dénes Ösztöndíjat és a Deák Dénes Díjat. Ugyancsak ezen az ünnepségen adták át a város négy kitüntetését is, melyeket az elmúlt időszakban a pandémia miatt sajnos nem tudtak átadni: a Penna Regia, a Pro Caritate Albae Regiae, a Pro Cultura Albae Regiae és a Fricsay Richárd Zenei Díjakat.
2021.08.17. 18:57 |

A Tilinkó Zenekar már 29. éve zenél a Lánczos-Szekfű ösztöndíjak és a Deák Dénes díj átadásán. Így volt ez idén is a Bory-várban a százoszlopos udvaron: Pesovár Ferenc gyűjtéséből Mezőföldi népdalok csendültek fel.

A Deák Dénes Díjat ebben az évben Dr. Éry Kinga régész, antropológus vehette át Székesfehérvár történelmi múltja, különösen a Királyi Bazilika embertani leleteinek kutatása során végzett kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként. 

A díjazottakat Székesfehérvár polgármestere köszöntötte. Cser-Palkovics András köszönetet mondott, hogy már hosszú évek óta a Bory-vár ad otthont a díjátadónak. Mint mondta nem vagyunk könnyű időszak után, de most végre van alkalmunk ünnepélyesen átadni a város elismeréseit. Néhány szakmai díjat ugyan tavasszal szoktunk átadni, de erre sajnos idén nem volt lehetőség. Fehérvár polgármestere hangsúlyozta, hogy valójában Székesfehérvárról és a város szolgálatáról szólnak a kitüntetések és ilyenkor is jól látható, hogy mennyi szakterületen dolgoznak Fehérvár közösségéért a szakemberek.

Dományi Virág művészettörténész kapta idén a Deák Dénes Ösztöndíjat.

Polgármesteri támogatást kapott dr. Gergely Anna történész, aki Lakos Alfréd festőművész pályaképét kutatja majd és Kusler Ágnes művészettörténész is

Kovács Szilvia kapta a Penna Regia díjat

Penna Regia díj Székesfehérvár érdekében kifejtett munkássága elismeréseként adományozható annak, aki a sajtó munkatársaként Székesfehérvár életének tárgyszerű bemutatásával elősegítette Székesfehérvár ismertségét, elismertségét, a helyi közélet nyilvánosságát, illetve hozzájárult Székesfehérvár országos és nemzetközi megismertetéséhez, népszerűsítéséhez. Kovács Szilvia 2002 óta a Fehérvár Televízió munkatársa. Az elmúlt 20 évben számos városi eseményről tudósította a helyi és az országos média közönségét. Székesfehérvár közösségi életében rendszeresen vállal szerepet az ünnepi rendezvények háziasszonyaként.

Kovács Andrea részesült Pro Caritate Albae Regiae díjban

Pro Caritate Albae Regiae díj a gyermekvédelem, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja, az idősek emberi méltósága, anyagi, fizikai, lelki egészsége, jóléte, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében kiemelkedő tevékenységért adható. Kovács Andrea a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény szakmai igazgató helyettese. Munkáját elhivatottan, nagy felkészültséggel, emberséggel és empátiával végzi. A járvány ideje alatt példaértékű munkabírásáról is tanúbizonyságot tett.

Kiss Dorottya kapta a Pro Cultura Albae Regiae díjat

Pro Cultura Albae Regiae díjat kaphat aki kiemelkedő tevékenységével Székesfehérvár kulturális életét gazdagította és Székesfehérvár lakóinak művelődését szolgálta. Kiss Dorottya 2008 és 2021 között vezette A Szabadművelődés Házát és annak társintézményeit, előtte művelődésszervezőként dolgozott a Szent István Művelődési Házban, a Városi Képtár – Deák Gyűjteményben, a Pelikán Galériában és a Kodolányi János Főiskolán. Igazgatóként a hagyományokra építve végzett értékmegőrző munkát, alakította a közösségi házak arculatát, és segítette a klubok, csoportok működését. Irányításával valamennyi intézmény otthonává tudott válni számos közösségnek.

Posztumusz Borovy József kapta a Fricsay Richárd Zenei Díjat

A Fricsay Richárd Zenei Díjat azok az együttesek, előadóművészek, karnagyok, zenetanárok kaphatják, akik maradandót alkottak Székesfehérvár zenei életében. Borovy József egész életét katonazenekari munkájának szentelte. A Székesfehérváron elhelyezkedő 5. Hadsereg zenekarához 1964. február 01-én helyezték át, századosi rendfokozatban. Feladata a székesfehérvári katonazenekar újjászervezése volt. Pályafutása alatt számos rendezvényen közreműködött a zenekarral, többek között Székesfehérvár 1000. éves jubileumi rendezvényén, az Alba Regia nemzetközi táncversenyeken, hazai és nemzetközi katonazenekari fesztiválokon. Székesfehérvár a város katonai és kulturális életének magas színvonalon történő kiszolgálása érdekében végzett értékteremtő munkájáért, tekintettel születésének 100. évfordulójára – családja kezdeményezésére, valamint a Magyar Honvédség javaslatára – posztumusz Fricsay Richárd Zenei Díjat adományozott Borovy Józsefnek.


A Lánczos-Szekfű Ösztöndíjat az alapítvány kuratóriuma minden évben azoknak ítéli a hozzá tartozó anyagi támogatással együtt, akik az oktatás, a tudomány, a művészet terén munkálkodnak. Az ösztöndíjasoknak Bobory Zoltán kuratóriumi elnök mondott köszönetet és arról is beszélt, hogy szívvel lélekkel végzik a különböző szakterületeken a tevékenységüket a díjazottak.

A 2021-es Lánczos-Szekfű ösztöndíjasok

Bakonyi István József Attila díjas író, irodalomtörténész, akinek már több mint harminc kötete jelent meg ez idáig, munkásságát jól ismerjük. Újabb kötetében a drámaíró Vörösmartyt kívánja bemutatni, aki kevésbé él a köztudatban a még olvasni szerető közönség körében is. A Csongor és Tünde színházi sikerei ismertek, korai drámái viszont nem vagy alig. A szerző arra mutat rá, hogy nagy költőnk a romantika kiteljesedése felé haladó műveivel ebben a műfajban is értékeset, maradandót alkotott. Ezt támasztja alá elemzéseivel, miközben rámutat az erények mellett a hiányosságokra is, így átfogó képet rajzol a drámaíró Vörösmartyról.

Balajthy Ferenc jól ismert név a fehérvári irodalmi életben, hiszen számos könyvet tudhat maga mögött. Rímesen csengő-bongó műveit sokszor gyermekeknek ajánlja, s gyermeklelkű felnőtteknek. Ám a mélyebb gondolatok, a komolyabb témák sem hiányoznak a repertoárjából. Jelenlegi kötete ciklusokra épülő verssorozat, melynek jelentős része a járvány miatti karantén alatt keletkezett, melyre a témakörök is utalnak. A témavilág igen gazdag: az elmúlás, a hazaszeretet, a család, a barátok és Isten szeretete, az élet örömeihez kötődő gondolatok teszik mindenkihez szólóvá a verseket.

dr. Gelencsér József a székesfehérvári Sóstó néprajza kutatására és tanulmány megírására kapott támogatást az alapítványtól. Amint azt a szerző pályázatában leírja a tanulmány megírását az a körülmény indokolja, hogy a Sóstó az egykori királyi várost körülvevő vízivilág utolsó emléke. Városunk néprajzának egyik sajátos vonása a külvárosban élő parasztpolgárok népi kultúrája. Számos városrészben történt már eredményes monografikus kutatás, azonban a Sóstó ez idáig feltáratlan maradt. Az utolsó időszakban vagyunk, hogy a városban élő idős adatközlőktől ismereteket lehessen szerezni Sóstó és környéke népi kultúrájáról.

Györök Márk két éve már kapott támogatás érzékenyítő programsorozatának megvalósításához, amely nagy sikerrel került megrendezésre rendhagyó irodalomórák keretein belül. Az előadásokat követően számos kérés érkezett, hogy lemez formájában is tegyék közzé az énekelt verseket. Érzékenyítés – Énekelt versek cd-én való megjelentetését, a stúdiófelvételek elkészítését valamint a világhálóra történő feltöltését támogatja a kuratórium a pályadíjjal.

A „Hangoló” Kreatív Zenei Műhely „Zenével mesélek” családbarát kamarakoncert sorozatát támogatja a kuratórium. Hiánypótló kezdeményezés, kifejezetten kisgyermekes családok igényére szabott, magas színvonalú, komolyzenei élmény. Ebben a megvalósítani tervezett produkcióban ötletesen tovább fejlesztődik a már régóta gyerekkoncertek megvalósításával is foglalkozó Szimfonikus zenekari művészek és a mesefoglalkozás vezető közös munkája, aminek a Hangszermesék sorozatban már ugyancsak tanújelét adták. 

Kneifel Imre Székesfehérvár oktatási és kulturális életének jeles személyisége, országosan ismert kórusmozgalom szervező, karnagy és népzenei szaktekintély. Tervezett munkájában Nagy László munkásságának eddig kevésbé ismert területére, a szülőföldjén végzett népdalgyűjtő munkájára kívánja a figyelmet felhívni, a kötetbe szerkesztéssel és közreadással. Az anyag összegyűjtését korábban támogatta kuratóriumunk, s most örömmel ad további támogatást a megjelentetéshez. A kuratórium javasolta, hogy ez az értékes anyag kerüljön feltöltésre a világhálóra, így minden érdeklődő számára elérhető lesz.

Kopiás Gabriella virágkoncert előadásai megrendezéséhez kért támogatást, orgonaművész társával közösen. Amint azt pályázatában írja a virágok a művészek inspirációjának örök forrásai, ezért gondoltak az ilyen dalok megszólaltatására. Az elmúlt időszak kényszerű csöndje, a hangszerek némasága nagyon indokolttá és szükségessé teszik az élő hangversenyek szervezését abban a hitben, abban a meggyőződésben, hogy ha újra megszólalnak a hangszerek az közösséget épít, az erősíti a lelki egészséget.

László Zsoltot az elmúlt időszakban a széppróza versvilága kötötte le, számos verse jelent meg határon innen és túl. Azonban mindig is izgatta, mint azt a pályázatában leírja, hogyan is lehetne a szépirodalmat elérhetőbbé, befogadhatóbbá tenni. Ennek jegyében az elmúlt négy – öt évben prózai szövegekkel jelentkezett az irodalmi palettán. Novellái a mindennapokból kitenyésző valóság növénykéi, élnek és az élet pillanatait közvetítik. A csokorba szedett írásokat kötetbe szerkesztve kívánja megjelentetni, melyet támogat kuratóriumunk.

Majer Tamás nívó díjas újságíró egy interjú kötete kéziratának elkészítéséhez kért és kapott támogatást. Az interjúkötet munkacíme: Arató Antal életéből kölcsönzött egynémely tanulságos és többnyire derűs történet. A szerző pályázati gondolatai szerint egy sajátos nézőpontú korrajz egy ember életén keresztül. Annak bemutatása, hogy lett egy egykor osztályidegen kitelepítettből végül sikeres, számos kitüntetéssel elismert könyvtáros, aki egész életében a közösséget akarta, akarja szolgálni.

Majoros Róbert Puszták népe – Mezőföldi népzene című munkáját támogatja kuratórium. Ez a gyűjtemény nagyon jó érzékkel újra feldolgozásra kerül. A zenei felvételi lehetőségek és azok minősége ma már szinte korlátlan megvalósíthatóságot kínálnak. A népzenészek képzettsége pedig - köszönhetően a Zeneakadémia Népzenei Tanszékének - világszínvonalú és joggal vélhetjük, hogy a világtól csodált is. Ezekkel a lehetőségekkel élve döntött Majoros Róbert az újra feldolgozás mellett. Számára is megfontolandó ugyanakkor a közzététel módja, javasolja a kuratórium a Világhálóra való feltöltést.

Mits Márton a székesfehérvári, de a magyarországi jazz-zenei színtér elismert zenésze. Ugyancsak kiváló muzsikus társakkal kívánja megvalósítani újabb projektjét, a Mits Jazz Band lemez megjelentetését. A Jazz Band jelen felállásában 2007 óta létezik, tagjai mind székesfehérvári kötődésűek. Az elmúlt 15 évben számos hazai és külföldi fesztiválon vettek részt, nagy sikerrel. A zenekar egy lemez megjelentetését tervezi, de nem csupán hangzó anyag hanem videóklip felvétel is készül, ami néhány élő koncert után felkerülhet a világhálóra. Ezen zenei anyag elkészültéhez szeretne hozzájárulni az Ösztöndíj Kuratóriuma.

dr. Nagy Veronika évek óta kutatja a játéktörténetnek a Székesfehérvárral kapcsolatban lévő korszakait, eseményeit, emlékeit. Mostani pályázata egy ismeretlen székesfehérvári játékműhely történetére vonatkozó adatok feltárását ígéri, a székesfehérvári országos királyi javítóintézet játékgyártó tevékenységével és a fehérvári játékgyártás fontos alakjaival kapcsolatos történeti dokumentumokat kívánja feltárni. A kutatásokat szeretné kiterjeszteni a kassai levéltár anyagára is, tekintettel arra, hogy az intézetet 1939-ben Kassára helyezték át.

Sajtos Lajos Soponya – Budapest - Székesfehérvár életének állomásai. Első kötete 1993-ban jelent meg és azóta számtalan izgalmas kötet fémjelzik munkásságát. „Magába szívta a magyar líra szép hagyományát” - írta róla az irodalomtörténész. A tömörség és a szűkszavúság vállalt értékei közé tartoznak. Gyakran tiszteleg elődei és költőtársai előtt, sokszor ír köszöntő és emlékeztető verseket. Most azonban a Szavak lázadása címmel válogatott prózai írásait kívánja a szerző kötetbe szerkesztve közreadni, mintegy összegzésül írói tevékenységét, 75. születésnapjához közeledve, melyet örömmel támogat kuratóriumunk.

dr. Schattmann Ferenc Papi életpályák a Fehérvári Egyházmegyében emlékkötet megírását tervezi a szerző, mely munkájához adott támogatást a kuratórium. A szerző azon „szürke eminenciás” papoknak kíván emléket állítani, akik tették a dolgukat, szentmisét mutattak be azon a helyen ahová a püspök elrendelte. Célja, hogy ne száraz adatokat közöljön, hanem érdekes történeteket mondjon el róluk, amelyekből kiderül hogyan gyarapították az egyházközséget, milyenek voltak szentbeszédeik, hogyan találták meg a közös hangot a település lakóival.

dr. Ujma Przemyslaw Péter a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének egyetemi adjunktusa. Gyakran hallunk, olvasunk intelligencia hányadosról, öröklésről, környezetről és e fogalmak kapcsolatáról, egymásra hatásáról. A szerző arra vállalkozott, hogy e fogalmakat ismertesse, segítsen eligazodni közöttük. E témákkal foglalkozó szakemberek, kutatók, professzorok véleményét és saját kutatási eredményeit gyűjtötte össze tervezett ismeretterjesztő könyvében, melynek címe: IQ, öröklés, környezet – honnan jön és mire jó az intelligencia ? A kutatási eredmények a XX. századtól napjainkig terjednek. Ez a könyv szakembereknek és laikusoknak egyaránt érdekes olvasmány lehet.

Vakler Lajos szerkesztő - műsorvezető beszélgetős műsorai sokunk számára felejthetetlenek. Ő is azon pályázók közül való, aki nem először kap tervei megvalósításához ösztöndíjat. A Fehérvári beszélgetések elmúlt évi nagy sikere arra készteti az alkotót, hogy folytassa tovább munkáját, kuratóriumunkat arra ösztönzi, hogy továbbra is támogassa. Az interjúkötetben ismét olyan a városunk közéletében kiemelkedő szerepet játszó személyiségeket kíván megszólítani, akik sokat tettek választott hivatásukban azért, hogy országos vagy helyi ismertségre tegyenek szert, öregbítsék Székesfehérvár és Magyarország hírnevét. A kötetet Simon Erika fotói jegyzik és Tóth Adrienn grafikus tervezi.

Varga Gábor Farkas grafikusi tevékenysége hosszú ideje a magyar grafika legjobb hagyományait követi, ugyan akkor egyszerre komoly és szellemes egyéni stílust alakított ki, amely a múzeum és a város sok kiadványát jellemzi. Plakátjaival kivívta a szakma elismerését, a magyar plakátgrafikusok legfontosabb szervezete, a Magyar Plakáttársaság évekkel ezelőtt meghívta tagjai sorába. Munkáival Székesfehérvár vagy Mór utcáin is találkozhattunk, plakátjai itthon és külföldön sok helyütt szerepeltek szabadtéren és kiállításokon egyaránt. Most tervezett versplakátjai kettős célt kívánnak megvalósítani: egyrészt közelebb szeretnék hozni a járókelőkhöz a költői alkotásokat, másrész ráébreszteni az utcai nézőket a grafikai nyelv sajátosságaira, kifejezési lehetőségeire.

Varga Mátyás Gábor levéltáros Szittyay Dénes leveleskönyve munkacímű forráskiadvány anyagának összegyűjtéséhez és megírásához kapott alapítványunktól támogatást. A Szittyay – eset, mint azt részben ismerjük, országos botrányt kavart. A bakonykuti plébános Shvoy Lajos megyéspüspök többszöri figyelmeztetése ellenére, szembemenve az egyházi törvényekkel nyíltan támogatta a kommunista pártot ami az egyházi szolgálatból való kiközösítést vonta maga után, ebből országos botrány lett és alapul szolgált a Mindszenty-per megindításához. A rendkívül gazdag forrásadottsága kifejezetten tanulságossá teszi a történelemtudomány számára.

VOX MIRABILIS Kulturális Egyesület a székesfehérvári Zsolt utcai Közösségi Házban működik. Művészeti vezetője Zemlényi Katica, aki hosszú évek óta szervez, munkatársaival együtt kulturális és zenei programokat. Ezek egyike az a hiánypótló, értékteremtő, ugyanakkor értékeket és értékes embereket bemutató programsorozat, melyet sokan már címről is ismerünk a közéleti és kulturális szalon. Célul tűzték ki, hogy havonta bemutassanak egy-egy olyan példaértékű embert, közösséget, akik az élet különböző területein elismerésben részesültek, városunk elismert polgárai, szervezetei. Fontos, hogy Székesfehérvár közössége megismerje kiváló közéleti és kulturális személyeit. A meghívott vendégeket neves műsorvezető-moderátorok mutatják be. Az alapítványtól a Szalon megrendezéséhez kaptak támogatást.

Vörös Tamás a Hang-Szín-Tér Művészeti Szakközépiskola művészeti igazgatója, akinek tanítványai közül sokan a magyar jazz élet meghatározó, jeles egyéniségei. A tanítás mellett életének még mindig meghatározó része a zenélés, a jazz népszerűsítése, akár fesztiválok szervezésével, akár cd lemezek megjelentetésével. Együttesének hangzásában a jazz, a pop, a rock és a soul zene ötvöződik. A nagy tapasztalatú zenész válogatott társakkal írta meg új albumát, amely a korábbiakhoz hasonlóan vélhetően igazi kedvencévé válik koncertlátogatóknak és hallgatóknak egyaránt. A nagysikerű basszusgitáros videóklip felvételének elkészítését támogatja alapítványunk.

Aranybulla emlékév 2022.

Kiállítás

Facebook

Eseménynaptár

2022. Augusztus
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár