Útfelújítások Székesfehérváron - újabb öt munkaterületet adtak át szerdán

Munkaterület átadásokat tartottak szerdán délelőtt Fehérvár több pontján. Kezdődik a felújítása a József Attila utca belső szervizútjának és parkolóinak, a Budai út 92-100 melletti szervizútnak és parkolónak, az Öreghegyen a Bajmóci utcának és a Dobsinai utcának is. A Deák Ferenc utca belső útjai is megújulnak, ez utóbbi  munkának az első üteme kezdődik. Székesfehérváron jelenleg minden városrészben van út, járda vagy parkolóépítés.
2018.07.11. 14:58 |

A Géza utcában a tartós útburkolati jeleket a hét elején festették, a műszaki átadás csütörtökön lesz.

Kezdődik hamarosan a Budai út 92-100. számú házak közötti szervizút, valamint a hozzátartozó parkolók felújítása, melynek során az út- és parkolóburkolatok újulnak meg 3700 négyzetméteren. Mintegy 400 méteren cserélik a szegélyeket, valamint a parkolók burkolati jeleinek felfestése is megtörténik. A 45 millió forintba kerülő munka teljes egészében önkormányzati finanszírozásból valósul meg, és szeptember végéig készül el a Vízivárosban.

Az útfelújítás a Városgondnoksága ÚT 2017-19 programjának keretében valósul meg.

Horváth Miklósné a Víziváros önkormányzati képviselője elmondta, hogy mintegy harminc éve készültek el a burkolatok a területen, mára pedig teljesen elhasználódtak. Kiemelte, hogy augusztusban, amikor a Széphő befejezi a távhővezeték cseréjét a Sarló utca 11-nél is megújulnak a parkolók.

Ugyancsak a Városgondnokság ÚT 2017-19 programjának keretében kezdődik és őszre fejeződik be az Öreghegyen a Bajmóci utca felújítása, ami teljes hosszában új útburkolatot kap, és szintén teljes hosszában térköves járda épül. Az utcának megújul a csapadékvízelvezetési rendszere is. A munkálatok során több mint 2700 négyzetméteren épül új aszfaltburkolat, 670 négyzetméteren járda és 960 méteren építenek új szegélyeket. A Bajmóci utca több mint 92 millió forintba kerülő felújítása is teljes egészében önkormányzati forrásból valósul meg.

Östör Annamária öreghegyi önkormányzati képviselő kiemelte, azért is fontos a Bajmóci utca felújítása, mert az iskolához tartó helyi forgalom jelentős része ezen az utcán keresztül halad. Az út sajátossága miatt megváltozik a forgalmi rendje az utcának, melyről a lakókkal is történt már egyeztetés.

A Városgondnokság idén mintegy hatvan helyszínen végez út-, parkoló- és járdaépítéseket. A munkákat Lángi Judit útüzemeltetési egységvezető, Tímár Tibor útfenntartási ügyintéző és Bakró Nagy Tamás útépítési műszaki ellenőr koordinálja.

Az útfelújításokat a lehető legjobban igyekeznek a forgalom fenntarthatóságának érdekében összehangolni. A kivitelezések ideje alatt a közlekedők megértését és türelmét kérik a szakemberek!

Tímár Tibor a Városgondnokság útfenntartási ügyintézője elmondta, az útfelújítások mellett az útfenntartás is fontos és folyamatosan végzett tevékenység a nyári időszakban. A kis volumenű, egyedi munkák tartoznak hozzá, amelyeket legtöbbször az önkormányzati képviselői keretből finanszíroznak. Ezekben az esetekben a nem terv- és engedélyköteles munkák lebonyolítása és műszaki ellenőrzése a feladat. A Városgondnokság ÚT 2017-19 programjának szintén a nem engedélyköteles felújításait koordinálja, amelyek közül 12 helyszínen már megvalósultak a felújítások: elkészült a Géza utcai páratlan oldali járda a Gorkij utca és a 89. szám között, a Tolnai utcai járda az 1-3. szám előtt és a 2-46. között, a Pirosalma utcai aszfaltjárdák felújítása, a Géza utcai szervizút burkolat megerősítése a Csokonai utcáig, a Jancsár közben a kopóréteg csere és a garázssori út építése, a Kaszap István utcában a kopóréteg csere a Horvát I. utca és Prohászka O. utca között, a Köfém lakótelepi járdák a 24-26. és a 39-42. számok előtt, a Kígyó utcai út- és parkolófelújítás az 5-8. szám és a 9-12. szám előtt, a Szeder utcai parkoló kialakítás a Palotai u. 75. szám mögött, a Kelemen Béla u. 1-3. és 5. szám előtti parkoló burkolása és az úton a kopóréteg csere, valamint ugyancsak a Kelemen Béla utcában a 72. szám előtti parkoló aszfaltozása és útkorrekciója.

Folyamatban van a kivitelezése a Kadocsa utcai szervizútburkolat megerősítésének, és a Diófa étterem előtt a jelenleg parkolásra használt köves terület térkövezésének. Őszre készül el véglegesen a Rádió lakótelepen az új járda a Rádió úttól a 22. számig, és pályáztatás alatt van a Szedreskerti lakónegyedben a járdafelújítás az 1. szám és a Bölcsőde között.

A Túrózsáki út és a Sajó utca teljes felújítását Lángi Judit útüzemeltetési egységvezető koordinálja. A Túrózsáki utcában várhatóan még ezen a héten elkészül az új kopóréteg, a Sajó utcában pedig az ágyazatépítést végzi jelenleg a kivitelező, itt néhány házi bekötést kell még cserélni. Kiemelte, hogy idén elkészültek már az Oncsa telepi járdafelújítások, és a most indult kivitelezések mellett ősszel kezdődik a Koch László utcai parkoló építése a Belvárosban, a Maroshegyen pedig a Szilvamag felújítása, illetve ha elkészülnek a Temesvári utca víziközmű tervei őszre, akkor annak is kezdik a felújítását. Ugyancsak fontos munka a Seregélyesi út és a Mártírok út kereszteződésében a jobbra kanyarodó sáv kialakítása, amit a Seregélyesi út felújításával egy időben végeznek majd.

Bakró Nagy Tamás a Városgondnokság útépítési műszaki ellenőre elmondta, kezdődik hamarosan a III. Béla király téren egy húsz állásos parkolóépítés, illetve a tér útjainak teljes felújítása. Zajlik jelenleg is a Széchenyi 33-51. előtt az épületek közötti burkolat, illetve az épületek közötti járdák felújítása. Itt merőleges és ferde beállású parkolókat is kialakítottak, amelyek a környék parkolási nehézségein is enyhítenek. Nagy munka, és jelenleg is zajlik a Vízivárosban a Fűtőerőmű volt területén egy 200 férőhelyes parkoló kialakítása. Ugyancsak dolgoznak a Rozsnyói utcában, az Öreghegyen, ahol az ivóvíz házi bekötéseket cserélik jelenleg, és elkészült már a járda egy része is az utcában. A Szabadkai utca felső szakaszán is dolgoznak a kivitelezők, itt is az ivóvízvezeték és a házi bekötések cseréjével kezdődött az útfelújítási munka, és várhatóan nyár végére be is fejeződik.

Városfejlesztés

 1. Elkészült a Szabadkai utca és a Dobsinai utca felújítása

  A Ráchegyen a Szabadkai utca, az Öreghegyen pedig a Dobsinai utca újult meg az elmúlt időszakban. A beruházások a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. ÚT 2017-19. programjának keretében valósultak meg. A műszaki átadásokon elhangzott, a felszín alatti közművek cseréje után kezdődhetett a burkolatépítés, aminek keretében új aszfalt útburkolatot, térkő járdaburkolatot és szegélyt építettek ki. 

  2018.09.21.
 2. Vízvezetékeket építenek át a Fiskális úton - öt hónapig tart a rekonstrukció

  A Fiskális út teljes keresztmetszetét érintő rekonstrukció zajlik október 1-től, elsőként a víz gerincvezetékek átépítési munkálatai kezdődnek meg. Az átépítés a Budai úti tolózáraknától a Béla úti csatlakozásig tart és várhatóan 5 hónapot vesz igénybe.

  2018.09.20.
 3. Több ütemben valósul meg a Vásárhelyi út felújítása

  A közgyűlés pénteki ülésén döntött arról, hogy több ütemre bontva valósítja meg a Vásárhelyi út felújítását. Az elkészült engedélyes tervek alapján a beruházás egymilliárd forintba kerülne, amihez csak közel 365 millió forint pályázati forrás biztosított – ezért döntött a több évre bontott, ütemezett felújítás mellett a város, ami saját forrásból valósul majd meg. 

  2018.09.15.
 4. Újabb tér újul meg a Belvárosban – tervezői tájékoztató a Bartók Béla térről

  Két ütemben – elsőként a kiszolgáló közművek tekintetében, majd a tér közösségi funkcióinak kialakításával – újul meg a Bartók Béla tér. A tervezők látványtervet is bemutattak, de ez még munkaanyag, a véglegesítés előtt az érdeklődő fehérváriak széles körben megismerhetik majd a Bartók Béla tér kialakítására vonatkozó terveket. A képviselőknek a tervezők tartottak bemutatót a héten.

  2018.09.13.
 1. Elkészült a 200 férőhelyes új parkoló a Vízivárosban - ősszel telepítik a fákat

  Elkészült a Vízivárosban a Fűtőerőmű volt területén egy kettőszáz férőhelyes új parkoló a szükséges Sarló utcai útkapcsolatokkal és a járdákkal együtt. Ősszel még több mint ötven fát ültetnek a parkolóhelyek közé. A beruházás a Városgondnokság Út 2017-19. programjának keretében valósult meg.

  2018.09.11.
 2. Elkészült a Feketehegy-Szárazréti Közösségi Központ második üteme is

  Elkészült és Kerkay Rita kiállításával hivatalosan is megnyílt a Feketehegy-Szárazréti Közösségi Központ és Kultúrudvar második üteme. A városrészben három éve kezdték tervezni, hogy egy olyan kulturális központ kialakítását az új közösségi ház mögötti udvaron, mely sokszínű, sokfunkciójú, széles közösséget szólít meg, kiszolgálja a városrész összes korcsoportját és hozzájárul az oktatás színesítéséhez.

  2018.09.10.
 3. Megújult épületben kezdték az évet a Rákóczi Úti Óvodában is

  Közel 400 millió forintból kívül és belül is megújult a Rákóczi Utcai Óvoda épülete. Az intézmény 210 férőhellyel és 7 csoporttal kezdte meg az új nevelési évet. Teljesen felújították az elektromos- és a fűtésrendszert, kicseréltek valamennyi nyílászárót és a belső falfelületek is újak. Az megújult intézményben csütörtökön reggel a város polgármestere Cser-Palkovics András tartott bejárást.

  2018.09.06.
 4. Plusz sávval is bővítik a Széchenyi - Horváth István kereszteződést

  Munkaterület-átadással kezdődött hétfőn délután az a fejlesztés, melynek során megújul, kibővül a Széchenyi út és a Horvát István utca kereszteződése. A jövőben négy sávos lesz a belváros felé vezető oldalon, egy jobbra, kettő egyenesen, egy pedig balra, megtartva ezzel Tóváros könnyebb elérhetőségét. A fejlesztés járdákat és kerékpárutakat is érint. A kivitelezőnek 90 nap áll rendelkezésére, hogy a terveket megvalósítsa.

  2018.09.03.

A legszebb pillanatok

Eseménynaptár

2018. Szeptember
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek