Ünnepélyes eskütétel - megalakult Székesfehérvár Közgyűlése

Alakuló ülését tartotta pénteken délután Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. Dr. Cser-Palkovics András polgármester és a képviselők ünnepélyes keretek között esküt tettek és az ülésen 21 igen szavazattal, egyhangúan megválasztották a város három alpolgármesterét Róth Pétert, Mészáros Attilát és Lehrner Zsoltot. Az új testület következő közgyűlése november 7-én, csütörtökön lesz.
2019.10.25. 16:03 |

Székesfehérvár fanfárjának hangjai adták hírül, hogy megalakult Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése.

Az alakuló közgyűlés elején dr. Pallos István a Helyi Választási Bizottság elnöke hivatalosan is kihirdette a választás végeredményét. Székesfehérváron 56 képviselőjelölt és négy polgármester jelölt indult az önkormányzati választásokon. Mint mondta a kampány nyugodt körülmények között zajlott és a szavazás napján egyetlen kifogás sem érkezett a bizottsághoz. Beszélt arról, hogy a nemzetiségi önkormányzati választás is október 13-án volt és hét nemzetiségi önkormányzat választott képviselőket Fehérváron. Kiemelte, hogy több mint hétszáz ember összehangolt munkájára volt szükség ahhoz, hogy lebonyolítsák az önkormányzati választásokat Székesfehérváron.

Az alakuló Közgyűlést megtisztelte jelenlétével Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka.

Korelnökként Dr. Dienesné Fluck Györgyi köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. Kiemelte, múltunk arra kötelez bennünket, hogy felelősséggel, alázattal végezzük szolgálatunkat. "Azt kívánom és várom a testülettől, hogy tegyünk félre minden ellentétet és egy csapatban dolgozzunk Fehérvár fejlődéséért. Fogjunk össze, ne legyen harc!" – zárta beszédét.

A 14 egyéni választókerületből és a 6 kompenzációs listáról a testületbe jutott képviselő közösen tette le esküjét, majd írta alá az azt megerősítő dokumentumot. Ezt követően a képviselőtestület és az alakuló ülés résztvevői előtt tett esküt Dr. Cser-Palkovics András polgármester is, majd Székesfehérvár fanfárjának hangjai adták hírül, hogy hivatalosan is megalakult 2019. október 25-én Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése.

A képviselőtestület és az alakuló ülés résztvevői előtt tette le esküjét dr. Cser-Palkovics András polgármester.

Székesfehérvár történetének ma induló új fejezete, ahogy egy demokráciában lennie kell, választással virradt fel. Fehérváriak tízezrei szabadon döntöttek arról, hogy kiknek a kezébe kerülhet a toll, mellyel az új fejezetet írjuk. 21 ember kapott tollat a kezébe és 21 emberé a megtiszteltetés, hogy alázattal, tisztességgel szolgálja ezt a várost. Egyértelmű döntésükkel pedig a fehérváriak azt is kifejezték, hogy a pártpolitikai hazugság-kampányokat, a közéleti csatákat és a közösséget romboló árokásást közös történelemkönyvünk lábjegyzeteibe száműzik. A fehérváriak tehát továbbra is a stabil és békés fejlődés városában szeretnének élni – kezdte programismertető beszédét Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere.

„Két út áll most előttünk. Dönthetünk úgy, hogy nem tiszteljük a békeszerető fehérváriak akaratát, lemásoljuk az országos politikai közbeszédet és folytatjuk a kampányt. Vagy dönthetünk úgy, hogy igyekszünk továbbra is sziget maradni a háborgó óceánban. Sziget, ahol a hatalmat gyakorlók gesztusát nem a gyengeség jeleként értelmezik, ahol az ellenzéket is felemeli, ha elfogadja, és viszonozza a gesztusokat. Sziget, ahol lehet valódi párbeszédet folytatni. Sziget, ahol a viták nem a rombolásról, hanem az építésről szólnak. Meggyőződésem, hogy csak ez az utóbbi a járható út. Csak ez visz előre, és ezt szeretnék a fehérváriak is. Nekünk pedig tiszteletben kell tartanunk a kívánságukat, mert ennek a testületnek, a polgármesternek, a városvezetésnek egyetlen ura lehet: a fehérváriak akarata.”

Mint hangsúlyozta polgármesterként arra hívom minden képviselőtársamat, frakciókra és pártállásra való tekintet nélkül, hogy őrizzük közösen azt a békét, amely immár ritkaságnak számít mind a hazai, mind a nemzetközi közéleti térben. Dolgozzunk együtt olyan közös munkával, mely példamutató lehet a közösség, a következő generációk és az országos politika számára is.

„Harminc évvel ezelőtt kiáltották ki a köztársaságot. Sokan ebből az évfordulóból aktuálpolitikai üzenetet próbálnak levezetni, én nem ezért említem. Gondoljuk át, hogy mi is a köztársaság lényege! Valójában nem az, hogy egy vagy több ember áll az ország élén és nem is az, hogy örökségül kapják-e az ország vezetését. A köztársaság lényege: a RÉSZVÉTEL! Az, hogy a polgárok magukénak érezzék a közösség ünnepeit és hétköznapjait, magukénak érezzék a közösség ügyeinek előmozdítását. A köztársaság tehát az építésről szól, a KÖZÖS építésről.” – emelte ki beszédében.

Itt, Székesfehérváron, azt hiszem, büszkén mondhatom, jól állunk ezen a téren is! Emlékezzünk csak a fiatalok tegnapelőtti előadásra, vagy éppen az elmúlt évek nagy és kisebb közösségi akcióira! Soha annyi megkeresést nem kaptam városunk polgáraitól önkéntes munkára, mint az elmúlt egy évben. Napról napra egyre többen érdeklődnek a város, a közösség ügyei iránt mind a közösségi médiában, mind személyesen. Semmilyen történelmi, gazdasági vagy infrastrukturális erőforrás nem vetekedhet a közösség cselekvési erejével, és ehhez az erőhöz egyre nagyobb számban akarnak hozzájárulni a fehérváriak. Büszke vagyok Fehérvárra, hiszen valóban közösen, százezren egy csapatban tudunk magasabb szintre lépni! Arra a szintre, mely városunk történelmének új fejezetét jelenti – emelte ki Dr. Cser-Palkovics András. „Köszönöm, hogy kezünkbe adták a tollat, és amiért akaratukkal, ötleteikkel és tisztánlátásukkal mindig sorvezetőként szolgálnak számunkra. A következő évek során is számítok Önökre, számítok arra, hogy bölcsességükkel, kritikájukkal, városunkat szeretve segítenek irányítani és építeni közös otthonunkat.”

Kezünkben tehát a toll, amivel városunk történelmének következő fejezeteit írjuk, a következő öt évben pedig gondoskodnunk kell arról, hogy ez a toll sose száradjon ki – hangsúlyozta Cser-Palkovics András.

„Számítok arra, hogy az Önöket bizalmukkal felruházó fehérváriakat mindig ÖNZETLENÜL képviselik majd. Számítok arra, hogy vitákkal, új ötletekkel, egymás felé mindig nyitottan tápláljuk majd közös történetünk tollát.”

Székesfehérvár polgármestere beszédének végén mottóként a polgármester-előd, Drucker József éves jelentésének záró mondatát idézte 1869-ből: „Adja az ég, hogy a béke s egyetértés, melyre annyira szükségünk van, köztünk is minél tartósabb maradásra telepedjék!”

A közgyűlésben legkevesebb három fő alakíthat frakciót. Fehérvár polgármestere arról tájékoztatta a testületet, hogy Molnár Tamás frakcióvezető bejelentette, 14 fővel megalakult a Fidesz székesfehérvári frakciója.

Az alakuló ülésen titkos szavazással választotta meg a képviselőtestület a város alpolgármestereit.

Dr. Cser-Palkovics András három személyre tett javaslatot. A titkos szavazás eredményes volt, így Róth Péter alpolgármester a továbbiakban is általános helyettese marad a polgármesternek. A társadalmi kapcsolatokért lesz felelős, illetve a közbiztonság és az idegenforgalom területe kapcsolódik majd a feladataihoz. Mészáros Attila alpolgármester tovább koordinálja a a korábban is hatáskörébe tartozó fejlesztéseket. Feladatai bővülnek az oktatás, a városüzemeltetés, az egészségügy, a szociális és sport területével, illetve az ifjúsági kérdésekkel és az önkéntesség témakörével is. A titkos szavazás eredményeként mostantól a gazdasági területekkel kapcsolatos feladatokat - nem közgyűlési tagként - Lehrner Zsolt látja majd el. Feladatkörébe tartozik majd a város gazdasági kapcsolatainak, illetve gazdasági társaságainak a működtetése, emellett az Európai Uniós források felhasználásának stratégiája és a TOP-os pályázatok időarányos felügyelete, kiemelt tekintettel a klímavédelem kérdéseire. A költségvetési és a kultúrával kapcsolatos feladatokat a város polgármestere saját hatáskörben látja majd el.

Négy szakbizottság segíti majd a közgyűlés munkáját

A komoly ellenőrzési feladatokat is ellátó Pénzügyi- Költségvetési és Jogi Bizottságot ellenzéki önkormányzati képviselő irányíthatja majd Farkas László személyében (alelnök: dr. Horváth Miklósné, Dr. Márton Roland, tagok: Viza Attila, Dr. Dienesné Fluck Györgyi, Szabó-Bakos Györgyné).

A Humán Közszolgálati Bizottságot Földi Zoltán vezetheti (alelnök: Östör Annamária, Ráczné Földi Judit, tagok: Brájer Éva, Deák Lajosné, Dr. Dienesné Fluck Györgyi, Horváth Miklós Csaba, Dr. Kovács Zsoltné, Molnár Tamás, Barlabás András, Szigli István, Juhász László)

A Stratégiai Fejlesztési Bizottság vezetését Molnár Tamás önkormányzati képviselő látja majd el (alelnök: Deák Lajosné, Juhász László, tagok: Horváth Miklós Csaba, Viza Attila, Fazakas Attila)

Horváth Miklós Csaba vezeti jövőben a Városüzemeltetési Bizottságot, ami a városrészekkel és választókerületekkel foglalkozik majd (alelnök: Szabó-Bakos Györgyné, Szigli István, tagok: Dr. Kovács Zsoltné, Dr. Horváth Miklósné, Molnár Tamás, Brájer Éva, Viza Attila, Földi Zoltán, Deák Lajosné, Östör Annamária, Dienesné Fluck Györgyi, Farkas László)

A nem képviselő tagokat a következő hetekben választja majd meg a testület.

Székesfehérvár tanácsnokai:

 • Család- és nemzetpolitikai ügyek tanácsnoka – Deák Lajosné
 • Egészségügyi, sport és társadalmi fenntarthatóság tanácsnoka – Östör Annamária
 • Generációk közötti együttműködés tanácsnoka – dr. Kovács Zsoltné
 • Kulturális ügyek tanácsnoka – Brájer Éva
 • Költségvetési ügyek tanácsnoka – Dr. Horváth Miklósné
 • Környezetvédelmi és civil ügyek tanácsnoka – Molnár Tamás
 • Közbiztonsági tanácsnok – Viza Attila
 • Szociális ügyek tanácsnoka – Dr. Dienesné Fluck Györgyi
 • Terület- és településfejlesztési operatív program forrásaival és a közvetlen Európai Uniós támogatások megszerzésének tanácsnoka – Dr. Márton Roland
 • Történelmi belváros funkcióinak összehangolásával foglalkozó tanácsnok – Szabó-Bakos Györgyné
 • Városfejlesztési ügyek tanácsnoka – Juhász László
 • Vagyongazdálkodási tanácsnok – Ráczné Földi Judit
 • Zártkertekkel és külterületi lakott helyekkel foglalkozó tanácsnok – Szigli István

Közélet

Lakossági tájékoztatás

Eseménynaptár

2020. Április
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin