Teljes útfelújítással is jár a kerékpársávok építése Székesfehérváron

Az idei évben is folytatódott és jelenleg is zajlik annak a 18 km hosszú kerékpárútnak az építése, amivel városrészek összeköttetése is megvalósul. Jelenleg folyik a Rákóczi úti és a Zámoly utcai – Kiskút úti kerékpársávok építése. Mindkét helyen, akárcsak a Mátyás király körút – Schwäbisch Gmünd utcai szakaszon teljes útfelújítás is történik.
2022.11.12. 17:50 |
Teljes útfelújítással is jár a kerékpársávok építése Székesfehérváron

Nagyon fontos kerékpáros fejlesztés volt és már elkészült a Berényi - Kadocsa kereszteződésben az átvezetők megépítése és az összeköttetés a Pozsonyi úti irányhelyes kerékpársávokkal.

A "Fenntartható városi közlekedés" nevű Európai Uniós pályázati csomag tartalmazza a városban jelenleg is zajló kerékpárút építéseket. Összességében 1.8 milliárd forintnyi támogatási keretből épít meg a város 18 kilométernyi kerékpárutat Fehérváron. Ennek a harmadik, egyben utolsó üteme zajlik ezekben a hónapokban is, több helyszínen a városban.

Berényi út – Kadocsa utca kereszteződés

A Pozsonyi úti kerékpársáv bekötése a Berényi úti kerékpárútra gyakorlatilag elkészült már és mindenki láthatja, aki arra közlekedik, hogy a Berényi út – Kadocsa utca kereszteződésében milyen biztonságos biciklis átkelőhelyek valósultak meg. Ezzel együtt a kereszteződés burkolatát is sikerült felújítani. A fejlesztéssel a Fiskális úttól be lehet kerekezni biztonságosan egészen a belvárosig. Hiányzik ugyan a Szekfű Gyula utcai kerékpárút szakasz, de a Széna téren és a most épülő Rákóczi úti kerékpárúton a Várkörútig lehet kerékpársávokon biciklizni.

Elkezdődött a Rákóczi út felújítása

Épül már a Rákóczi úti új kerékpársáv és ezzel együtt az útburkolat is megújul az Áron Nagy Lajos tér és a Gáz utca közötti szakaszon. A lakótelepi oldalon - ahol szélesebb az útpálya - külön kerékpársáv épül, a megmaradó párhuzamos parkolók mellett. Úgy lesz majd a felfestés, hogy biztonságos távolság marad az 1.25 méter széles kerékpársáv és a parkoló autók között is.

Ha a tervre kattint megnyílik nagyobb méretben!

A város felé vezető oldalon csak minimálisan lehet szélesíteni az utat, itt kerékpáros nyomok lesznek kijelölve. A szegélyeket is javítják, illetve ezen az oldalon is felújítják az útburkolatot. A Széna téri körforgalom átépítésének a tervei készen vannak, de a teljes felújítás most nem fért bele a keretbe.

Mátyás király körút, Schwäbisch Gmünd utca teljes felújítása

A Mátyás király körút és a Schwäbisch Gmünd utca teljes felújítása és átépítése is a Fenntartható városi közlekedés program keretén belül készült el. Itt a cél az volt, hogy a Várkörút kerékpársávját összekössük a Palotai úttal – mondja Nagy Zsolt a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője. „Bízunk abban, hogy egyszer a Szekfű Gyula utca felújítására is sor kerül és akkor a Palotai úttól egyenesen, egészen a Fiskális útig biztonságos kerékpársávokon lehet biciklizni.”

A Széna tér folytatásaként már tavaly elkészült a Mikszáth Kálmán utca felújítása a kerékpársávokkkal együtt és ennek folytatásaként nemrégiben elkezdődött a Zámoly utcában és a Kiskút útján a kerékpársávok építése.

Zámoly utca - Kiskút útja felújítás, járda- és kerékpársáv építés

Ez a nagy munka is a Fenntartható városi közlekedés projekt része. Itt a Kiskút útja mellett a hiányzó járda is megépül, kerékpársávok lesznek az út mindkét oldalán, ami az út szélesítésével, közműkiváltásokkal és új árkok és csapadékcsatorna építésével is jár.

A Fecskeparti útnál és a Vajda sor, Kertalja utca végénél is gyalogos átkelőhelyeket alakítanak ki az új járdához. (A tervrészletre kattintva új ablakban megnyílik nagyobb méretben.)

Várhatóan tavasszal az utca alatti ivóvíz vezetéket is kicserélik, még a burkolatépítés előtt. A munkával jövő nyáron végez majd a kivitelező.

A Zámoly utcában mindenhol új burkolt árok lesz, a Zámoly köztől a város felé pedig csapadék csatorna épül.

A Piac téren is elkészült a bicikliút a Selyem utcától egészen a Hosszúsétatéri kerékpársávig

Gyakorlatilag ezzel a Piac tértől egészen a Sóstó Ipari Parkig lehet biztonságosan közlekedni kerékpárral. A Palotai úti bicikliút tervei is elkészültek már. Itt hosszadalmasabb az előkészítés, mert nem minden terület önkormányzati jelenleg. Jó hír, hogy küszöbön van az utolsó megállapodás is és a jogi folyamat után kezdődhet a közös gyalogos és biciklis út szétválasztása. Jelenleg a közös úton 10 km/h-val mehetnek maximum a kerékpárosok, figyelve a gyalogosok biztonságára.

A Móri út felújítása is kezdődik hamarosan, a kivitelezésre aláírt szerződése van már a városnak.

A Móri úton is kerékpársávok lesznek az út mindkét oldalán és a párhuzamos parkolás is megmarad a felújítást követően. Jelenlegi állás szerint a Zichy ligettől egészen az Ezredéves Iskola hátuljáig újul meg teljes szélességében az út és a járda, azonban a projektben van pénzmaradvány és azt vizsgáljuk, hogy ebből hogyan és milyen műszaki tartalommal tudjuk megvalósítani a Szent Vendel utcánál a körforgalmat – mondta Nagy Zsolt.

A Zichy ligetnél körforgalom lesz a mostanihoz hasonló közlekedési renddel és a felújítással a Csitáry G. Emil utca és a Móri út kereszteződését is biztonságosabbá teszik.

A Közlekedési Iroda vezetője arról is tájékoztatást adott, hogy a tél folyamán megkezdődnek a már befejezés előtt álló déli összekötő út műszaki átadásai, majd ha ez megtörtént a forgalomba helyezési eljárást is le kell folytatni és ezt követően nyitható meg az új út a közlekedők előtt.

Városfejlesztés