Pedagógiai asszisztens - Maroshegyi Óvoda

2022.09.12. |

Maroshegyi Óvoda

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Maroshegyi Óvoda

Pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Munkaidő (4 ó)

A munkavégzés helye: Maroshegyi Óvoda
Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Hargitai u. 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Munkaköri leírásnak megfelelően pedagógiai asszisztens munkakör

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Érettségi
  • Magyar állampolgárság és büntetlen előélet
  • Pedagógiai asszisztens végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022.10.10.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.09.28

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton,  a Maroshegyi Óvoda címére 8000 Székesfehérvár, Hargitai u. 5.
  • A borítékra kérjük ráírni pályázat pedagógiai asszisztens
  • E-mailben ovi@maroshegyiovi.hu címre.