Köszönet a város pedagógusainak - átadták a „Székesfehérvár Oktatásáért” Díjakat

Dr. Seebauer Mártának, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar oktatási dékánhelyettesének, Timár Nicolette Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatójának és Kistelekiné Szenkovits Szilviának, a Vasvári Pál Gimnázium nyugalmazott igazgatóhelyettesének adta át a város polgármestere a „Székesfehérvár Oktatásáért” díjakat Fehérvár Pedagógus napi ünnepségén, csütörtökön, a Hiemer-házban.
2019.06.03. 16:41 |
Köszönet a város pedagógusainak - átadták a „Székesfehérvár Oktatásáért” Díjakat

Az ünnepséget a Teleki Blanka Gimnázium Fiú Karának előadása nyitotta meg, valamint Kneifel Nóra, a X. Fehérvári Versünnep győztese adta elő Füle Lajos: Pedagógus című versét.

A műsort követően Dr. Cser-Palkovics András beszédében méltatta és megköszönte mindazt a munkát, amelyet a pedagógusok nap mint nap végeznek a jövő generáció érdekében.

A város nagyon komoly értéke az az intézményrendszer és intézményhálózat, amely itt működik. Közös feladatunk és felelősségünk – a fenntartói jogoktól függetlenül is, hogy ennek működőképességét ugyanúgy biztosítsuk, mint ahogy a fejlesztéséről is tudjunk gondoskodni. Ehhez hozzátartozik, hogy meg tudjunk állni az év egy napján és köszönetet tudjunk mondani.” - hangsúlyozta Székesfehérvár polgármestere.

Fontos, hogy ez az intézményrendszer egymásra épüljön és mindig köszönetet mondjunk azoknak, akik a kisebb és nagyobb gyerekekkel, fiatalokkal foglalkoznak, törődnek, őket szeretettel segítik. Különösen fontos ez egy olyan időszakban, amikor a pedagógusi hivatás talán soha nem volt ennyi kihívás előtt, mint napjainkban. Eltalálni, hogy mi a jó döntés, bizony nem könnyű. A világban sok helyen hasonló kihívásokkal, kérdésekkel küzdenek. Digitalizáció, a közismereti tárgyak átalakítása, mit tanítunk, amit nem kéne, mit nem tanítunk, amit pedig kéne, milyen hosszúak legyenek a szünetek, hosszan sorolhatnánk a kihívásokat.

E kérdések egy részére a világ másik részén sem találtak döntő és jó válaszokat. Amikor finn testvérvárosunkban Kemiben járván megkérdezzük, hogy mi a legnagyobb kihívásuk, azt válaszolják, hogy az oktatás. Sokat halljuk, hogy bezzeg a finn oktatás, miközben ugyanazok a kérdések fogalmazódnak meg bennük, amelyekkel mi is szembesülünk.” - emelte ki a polgármester, aki köszönetet mondott a város pedagógusainak, hogy - mint mondta - „nehéz időkben is ott vannak a gáton” és segítik a közösséget.

A pedagógusnapi ünnepségen idén is átadták a „Székesfehérvár Oktatásáért” díjakat. Székesfehérvár Önkormányzatának Közgyűlése a „Székesfehérvár Oktatásáért” díjat adományozta Dr. Seebauer Mártának, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar oktatási dékánhelyettesének, Timár Nicolette Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatójának és Kistelekiné Szenkovits Szilviának, a Vasvári Pál Gimnázium nyugalmazott igazgatóhelyettesének.

„Székesfehérvár Oktatásáért” díj adományozható annak a természetes személynek, aki Székesfehérvár oktatásában tartós, kiemelkedő szakmai munkát végzett, így tevékenységével a városban nevelt, oktatott gyermekek, tanulók, vagy hallgatók javát szolgálta.

Az alábbiakban a kitüntetettek ünnepségen elhangzott laudációját közöljük:

Dr. Seebauer Márta, egyetemi docens, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának oktatási dékánhelyettese. 1984-ben végzett a Kijevi Műszaki Egyetem elektronikus számítógépek szakán, majd Székesfehérváron a Videoton Műszaki Főosztályán helyezkedett el fejlesztő mérnökként, ahol részt vett a legmodernebb adatátviteli berendezések dokumentációjában és oktatásában. Három évig aspiránsként dolgozott az MTA ösztöndíjával Kijevben, disszertációját 1988-ban védte meg. 1994-től a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola docenseként számos tantárgy programját dolgozta ki, mint a Tudásalapú rendszerek vagy a Logikai programozás. 1996-ban főiskolai tanárrá és a Számítógéptechnikai Intézet oktatás-nevelési igazgatóhelyettesévé nevezték ki: tantervek kidolgozásában és bevezetésében vett részt, továbbá szerepe volt a Műszaki informatika szak székesfehérvári meghonosításában. Számos külföldi intézményben tartott előadást az Erasmus/Socrates program keretében, 2002-ben elnyert egy németországi vendégprofesszori ösztöndíjat. 2005-10 között a Dunaújvárosi Főiskolán oktatott, majd 2014-től az ÓE ARMK oktatási dékánhelyettese, a Mérnöki Intézet igazgatója. Proaktív személyisége elősegítette és támogatta a kar létrejöttét és az integrációt; hihetetlen energiát fordított az oktatás személyi állományának minőségére, és nagy szerepe volt a duális képzés szervezésében, színvonalának és hatékonyságának emelésében. Személyiségében, igényességében, rátermettségében például szolgál a kar törekvéseit illetően.

Timár Nicolette Katalin kisiskolás korából származik az elkötelezettsége az iskola és a tanítói pálya iránt: a Rákócziba járt kisdiákként, ide térhetett vissza tanítóként, majd az intézmény vezetője lett. Győrben szerzett tanítói diplomát, majd a Sziget utcai iskolában kezdett dolgozni, ahol a tapasztalatszerzés mellett már bizonyította rátermettségét. 1988-tól a tanítás mellett szabadidő-szervezőként is dolgozott, 500 fős gyermekközösség programjait koordinálta; második diplomáját népművelő szakon szerezte meg. 26 évvel ezelőtt került a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába, ahol a kezdetektől részt vett a vezetőség munkájában, 2010-től az iskola igazgatója. Ugyanekkor vette át a Pedagógusok Szakszervezete Székesfehérvári Szervezete Igazgató Tanácsának vezetését, amit a mai napig eredményesen végez. A tanítás mellett mindig fontos értéket képviselt számára a közösség formálása, tevékenyen részt vett a megújulást segítő pályázatokban, a testvériskolai kapcsolatok működtetésében; vezetése alatt erősödött meg a két tanítási nyelvű program.

Kistelekiné Szenkovits Szilvia tanárnő általános iskolásként ének-zeneiben tanult a Prohászka úti, mai Vasvári Pál Gimnázium épületében, 1972-ben ott érettségizett, majd a diplomaszerzést követően visszakerült az alma materbe, és 2018-as nyugdíjba vonulásáig a gimnázium tanára volt. 1982-ben magyar nyelv és irodalom szakos diplomát szerzett, a 2007-08-as tanévtől pedig a diákügyekért felelős igazgatóhelyettesi posztot töltötte be. A tanárként eltöltött 42 év alatt számos osztályt segített osztályfőnökként, kapcsolata tanítványaival harmonikus volt, az odafigyelés, a törődés hatotta át munkáját. Kollégái elismerték szaktudását, gyakran fordultak hozzá segítségért. Vezetésével vált hagyománnyá az iskolát kezdő tanulóknak szervezett gólyatábor, valamint a diák-önkormányzati tagoknak szervezett közösségépítő tréning. Az iskola művészeti tevékenységét segítette: a Vasvári évek óta a megyei diáknapok második legeredményesebb intézménye. Magas szinten szervezte a városi rendezvények sorában a március 15-i ünnepséget a Petőfi szobornál, segítette a városi ballagás lebonyolítását, támogatta a Vörösmarty Színház produkcióit. Az iskolai kórusok vezetése mellett az anyanyelvi tanításhoz kapcsolódó versenyekben is sikereket ért el. 2006-ban a város tanácsosi címmel ismerte el tevékenységét.

Ugyancsak az ünnepség keretében köszöntötték Kulbertné Virág Zsuzsannát, aki óvodapedagógusi hivatását 1978-ban kezdte meg a Hosszúsétatéri Óvodában. 1981-től a Hosszúsétatéri Óvoda igazgatóhelyettese, 1999-től igazgatója, mely intézményből 40 év után most vonul nyugdíjba. Tagja a Magyar Óvodapedagógiai Egyesületnek, vezetőségi tagként is segítette az Egyesület munkáját.

Kulbertné Virág Zsuzsanna szakmai érdemei elismeréseként az elmúlt év decemberében az emberi erőforrások minisztere által adományozható Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült. Több évtizedes, magas színvonalon végzett pedagógiai tevékenységéért Kulbertné Virág Zsuzsanna, óvodaigazgató Polgármesteri Elismerő Emlékérmet kapott.

A pedagógusnapi ünnepséget Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatójának pohárköszöntője zárta.