Koncepciók, stratégiák

2023.09.01. |


Integrált Településfejlesztési Stratégia

Integrált Településfejlesztési Koncepció
Integrált Területi Program

Sorszám Megnevezés Jóváhagyás
(határozat)
Rend.állás
Írott Elektr.
A 7 és 801 számú utak körforgalmú csomópontjának kapacitásnövelése az Új Csóri út forgalmi rendjének felülvizsgálata
(2023. július 14.)
    X
1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. (1,59 MB)     X
2 Székesfehérvár településszerkezeti terve 17/2004(II.12.) X  
3

Településfejlesztési Koncepció 2001-2010 (word) 

Településfejlesztési Koncepció2001-2010 rövidített változat(word)

29/2002 (II.21.)    X
4 Humán erőforrás fejlesztési stratégia (word) 119/2001 (III.29)   X
5 Civil koncepció (word) 126/2001 (III.29.)   X
6 Ifjúsági koncepció 512/1999 (XI.18.)   X
7 Ifjúsági cselekvési program 11/2001 (III.22.)   X
8 Székesfehérvár turisztikai fejlesztési koncepciója (word) 57/2000 (II.17.)   X
9 Székesfehérvár turisztikai fejlesztési koncepció, cselekvési terv 264/2000 (VI.22.)   X
10 Lakáskoncepció megállapítási javaslata 91/2000 (III.16.)   X
10/A JAVASLAT lakásgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakás- és helyiséggazdálkodási koncepciója
871/2015.(XII.18.)   X
11

Környezetvédelmi program

Környezetvédelmi program 2006-2011 I. rész (.doc)
Környezetvédelmi program 2006-2011 II. rész (.doc)
Kérdőív kiértékelés (.doc)
Időtáblázat (.xls)

431/2005 (XII.15.)   X
12 Környezetvédelmi program felülvizsgálata 110/2001 (III.29)   X
13 Sportkoncepció javaslati fázis 155/1999 (IV.22.) X  
14 Sport koncepció módosítása 310/2001 (VI.21.) X  
15 Sport koncepció módosítása 292/2002 (IX.19.) X  
 16 Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportkoncepciójára és sporttámogatási rendszerének irányelveire 1995/02/03   X
 17 Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportkoncepciójára és sporttámogatási rendszerének irányelveire 1995/04/03   X
 18 Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportkoncepciójára 1999/04/09   X
 19 Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata sportkoncepciójának módosítására  2001/06/13   X
20  Javaslat a Sportkoncepció módosítására  2002/09/10   X
21 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Sportkoncepciója 2004/03/19   X
 22 Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Sportkoncepciójára 2007/02/28   X
23 Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat  Sportkoncepciója módosítására 2009/12/03   X
23/A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Sportkoncepciójának 2012-es módosítása 2012   X
23/B Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Sportkoncepciója módosítására 239/2013.(V.24.)   X
24 Szfvár. agrárgazdasága fejlesztésének stratégiai programja 2001-2008 (word) 179/2000 (V.25.)    X
25 Szfvár. agrárgazdasága fejlesztésének stratégiai programjához kapcsolódó 2001-2002 évi feladatterv (word) 309/2001 (VI.21.)   X
26 Belváros és környezetének középtávú közlekedési koncepciója (word) 44/2000 (II.17.)   X
27 Kereskedelemfejlesztési koncepció 23/2001 (I.18) X  
28 Kereskedelmi koncepció, cselekvési terv 260/2001 (V.24.) X  
29 Fejlesztési forrás biztosítási program mikro és kisvállalkozások részére (word) 299/2000 (IX.21.)   X
30 Szfvár. M. J. Város oktatási feladat – ellátási, intézményhálózat – működtetési és fejlesztési terve (word) 114/2007.(IV.26.)   X
31

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja 2023 - 2027

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja 2018 - 2022

698/2022. (XII.9.) 

908/2017. (XII.15.)

 

X

X

32

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2007-2013 

 
     
33
 
 
    X
34 Székesfehérvár drogellenes stratégiája és operatív programja (word) 279/2003 (IX.18.)   X
35 Szfvár. középtávú gazdasági - és területfejlesztési programja (word) 309/1998 (IX.17.)   X
36 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Informatikai stratégiája  (word)     X
37 Kissebségi koncepció Kidolgozás alatt    

38

 Gazdasági program 2004-2006 (word)

 

 

X

39

Közbiztonsági bűnmegelőzési  koncepció SzMJV.(word)

Közbiztonsági Intézkedési Terv (word)

   

X

40     X
41 Integrált Városfejlesztési Stratégia (.pdf)     X
42 Szakképzés-fejlesztési Stratégiája 2008-2010
Mellékletek
    X
43 Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció     X
44 Közlekedésfejlesztési Koncepció
I. rész (11,1 Mb, pdf)
II. rész (0,3 Mb, pdf)
III. rész (66 Mb, pdf)
 339/2010 (V.27.) Kgy. hat   X
45     X
46 Székesfehérvár környezeti állapota 2010.     X
47 Székesfehérvár kábítószer-ellenes stratégiája      
48
Székesfehérvár
Kerékpárforgalmi Hálózati Terve 
(egyeztetési anyag)
  X X
49 Székesfehérvár Középiskolai Campus Közlekedési vizsgálat és tanulmányterv x x

 Megjegyzés:

1. a dőlt betűkkel irt címek készülő dokumentumok 
2. a rendelkezésre állás írott jelzésű anyagai az önkormányzatnál találhatóak