Egyeztetési eljárások

2023.11.16. |

 

HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek több ponton történő módosításának elfogadásáról (2023.)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 36.§ szerinti teljes eljárás - keretében folytatta le az alábbi településrendezési eszközök módosítását:

 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) Kgy. határozat
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkorm. rendelet

A településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata 2019. évben fejeződött be, az új településrendezési eszközök 2019. augusztus 11. napon léptek hatályba. A tárgyi módosítás túlnyomó részben lakossági és gazdasági szervezetek által benyújtott kérelmek, önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó változtatási szándékok, kisebb részben az eltelt időszakban kapott -  jogalkalmazás során felmerült - visszajelzések miatt vált szükségessé.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. november 10-én elfogadta a településrendezési eszközök módosítását.

A Korm. rendelet 43.§ (2)  bekezdés a) pontja és  a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet alapján  a településrendezési eszközök – alábbi – elfogadott módosítását, a szabályozási vonalak felülvizsgálatáról hozott döntést, valamint az elfogadásukról szóló jegyzőkönyveket a jelen hirdetménnyel közzé teszem:

HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 628/2023.(XI.10.) számú határozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) számú határozatának módosításáról

1.melléklet a 628/2023.(XI.10.) Kgy. határozathoz

2.melléklet a 628/2023.(XI.10.) Kgy. határozathoz

3.melléklet a 628/2023.(XI.10.) Kgy. határozathoz

4.melléklet a 628/2023.(XI.10.) Kgy. határozathoz

5.melléklet a 628/2023.(XI.10.) Kgy. határozathoz

6.melléklet a 628/2023.(XI.10.) Kgy. határozathoz

Jegyzőkönyv a határozat elfogadásáról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 629/2023.(XI.10.) számú határozata a Szabályozási terven szereplő szabályozási vonalak felülvizsgálatáról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 25/2023. (XI.14.) önkormányzati rendelete a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.melléklet a 25/2023. (XI.14.) önkormányzati rendelethez

2.melléklet a 25/2023. (XI.14.) önkormányzati rendelethez

3.melléklet a 25/2023. (XI.14.) önkormányzati rendelethez

4.melléklet a 25/2023. (XI.14.) önkormányzati rendelethez

5.melléklet a 25/2023. (XI.14.) önkormányzati rendelethez

Jegyzőkönyv a határozat és a rendelet elfogadásáról


Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek több ponton történő módosítására (2023.)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2023. november 10-ei ülésén kerülnek előterjesztésre Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek több ponton történő módosítására vonatkozó alábbi javaslatok:

I. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) határozatának módosítására 

A határozati javaslat mellékletei:

      1. melléklet
      2. melléklet
      3. melléklet
      4. melléklet
      5. melléklet
      6. melléklet

II. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására 

 A rendelet-tervezet mellékletei:

        1. melléklet
        2. melléklet
        3. melléklet
        4. melléklet
        5. mellékletHIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek több ponton történő módosítása (2022/2023.)

- VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSA -

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 36.§ szerinti teljes eljárás keretében folytatja le az alábbi településrendezési eszközök módosítását:

 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) Kgy. határozat
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkorm. rendelet

Az Önkormányzat - a  teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a véleményezési szakasz lezárásának dokumentációját, a Korm. rendelet 39.§ (3) bekezdés értelmében közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

 HIRDETMÉNY

DÖNTÉS és MELLÉKLETE


HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközének több ponton történő módosítása (2022/2023.)

- VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ -

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 36.§ szerinti teljes eljárás keretében folytatja le az alábbi településrendezési eszközök módosítását:

 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) Kgy. határozat
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkorm. rendelet

 A módosítás a  városfejlesztési elképzeléseknek, a lakosság és a gazdasági szervezetek - akceptálható -  kérelmei miatt vált szükségessé.

 Az Önkormányzat a településrendezési eszközök módosítása véleményezési szakaszának dokumentációját jelen hirdetménnyel közzé teszi, továbbá

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart,

melynek időpontja: 2023. május 9. 14:00 óra

helyszíne: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

 Büfé helyisége (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 1.em.)

A véleményezés módja: A lakossági fórumon személyesen, továbbá a 9/2017 (III.27) számú önkormányzati rendelet szerinti Partnerek a letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodában átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda, 8000 Székesfehérvár Városház tér 1. címre, vagy a foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

 

Vélemények beérkezésének határideje: 2023. május 31.

 

A  partnerségi egyeztetés dokumentációjának részei az alábbiakra kattintva letölthetők:

HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek több ponton történő módosítása 

PARTNERI ADATLAP (pdf. szerkeszthető)

PARTNERI ADATLAP( pdf)

PARTNERI ADATLAP (doc)


HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközének több ponton történő módosítása (2022.)

- ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ -

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 36.§ szerinti teljes eljárás keretében folytatja le az alábbi településrendezési eszközök módosítását:

 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) Kgy. határozat
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkorm. rendelet

 A módosítás a  városfejlesztési elképzeléseknek, a lakosság és a gazdasági szervezetek - akceptálható -  kérelmei miatt vált szükségessé.

 Az Önkormányzat a településrendezési eszközök módosítása előzetes tájékoztatási szakaszának dokumentációját jelen hirdetménnyel közzé teszi, továbbá

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart,

melynek időpontja: 2022. július 5. 14:00 óra

helyszíne: Hiemer-ház, Boross Mihály terem (8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.)

A véleményezés módja: A lakossági fórumon személyesen, továbbá a 9/2017 (III.27) számú önkormányzati rendelet szerinti Partnerek a www.szekesfehervar.hu honlapról az  Információk ® Polgármesteri Hivatal ® Főépítészi iroda ® Partnerség helyről letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti portáján átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot az Önkormányzat címére (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda 8000 Székesfehérvár Városház tér 1. Főépítészi iroda) vagy a foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

 Vélemények beérkezésének határideje: 2022. július. 13.

A  partnerségi egyeztetés dokumentációjának részei az alábbiakra kattintva letölthetők:

HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek több ponton történő módosítása (2022.)

PARTNERI ADATLAP (pdf. szerkeszthető)

PARTNERI ADATLAP( pdf)

PARTNERI ADATLAP (doc)

 


HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek több ponton történő módosításának elfogadásáról

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 36.§ szerinti teljes eljárás keretében folytatta  le az alábbi településrendezési eszközök módosítását:

 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) Kgy. határozat
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkorm. rendelet

 A településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata 2019. évben fejeződött be, az új településrendezési eszközök 2019. augusztus 11. napon léptek hatályba. A tárgyi módosítás túlnyomó részben lakossági és gazdasági szervezetek által benyújtott kérelmek, önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó változtatási szándékok, kisebb részben az eltelt időszakban kapott -  jogalkalmazás során felmerült - visszajelzések miatt vált szükségessé.

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. február 25. napján elfogadta a településrendezési eszközök módosítását.

 A Korm. rendelet 43.§ (2)  bekezdés a) pontja és  a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet alapján a településrendezéssel összefüggő döntést, valamint a településrendezési eszközök – alábbi – elfogadott módosítását, valamint az elfogadásukról szóló jegyzőkönyveket  jelen hirdetménnyel közzé teszem:

HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 117/2022. (II.25.) számú határozata a településrendezéssel összefüggő döntés meghozataláról

Melléklet a 117/2022. (II.25.) Kgy. határozathoz

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 118/2022. (II.25.) számú határozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) határozatának módosításáról

1.melléklet a 118/2022. (II.25.) Kgy. határozathoz
2.melléklet a 118/2022. (II.25.) Kgy. határozathoz
3.melléklet a 118/2022. (II.25.) Kgy. határozathoz
4.melléklet a 118/2022. (II.25.) Kgy. határozathoz
5.melléklet a 118/2022. (II.25.) Kgy. határozathoz
Jegyzőkönyv a határozatok elfogadásáról.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelete a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet

Jegyzőkönyv a rendelet elfogadásáról.

 

A településrendezési eszközök fenti módosítása 2022. március 30-án lép hatályba.


Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek több ponton történő módosítására

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2022. február 25-ei ülésén kerülnek előterjesztésre Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek több ponton történő módosítására vonatkozó javaslatok.

I. Javaslat településrendezéssel összefüggő döntés meghozatalára, valamintSzékesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) határozatának módosítására (A határozati javaslatok és mellékleteik az alábbiakban letölthetők.)

1.számú határozati javaslat

melléklet

2. számú határozati javaslat
1.melléklet
2.melléklet
3.melléklet
4.melléklet
5.melléklet

II. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendelet-tervezet és mellékletei az alábbiakban letölthetők.)

Rendelet-tervezet

1.melléklet
2.melléklet
3.melléklet
4.melléklet


Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek több ponton történő módosítása 

- VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSA -

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 36.§ szerinti teljes eljárás keretében folytatja le az alábbi településrendezési eszközök módosítását:

 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) Kgy. határozat
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkorm. rendelet

Az Önkormányzat - a  teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a véleményezési szakasz lezárásának dokumentációját, a Korm. rendelet 39.§ (3) bekezdés értelmében közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

 HIRDETMÉNY

DÖNTÉS és MELLÉKLETE


Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek több ponton történő módosítása 

- VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ -

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 36.§ szerinti teljes eljárás keretében folytatja le az alábbi településrendezési eszközök módosítását:

 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) Kgy. határozat
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkorm. rendelet

 A véleményezés módja:

A 9/2017. (III.27.) számú önkormányzati rendelet szerinti Partnerek a partneri adatlap kitöltésével és megküldésével bejelentkezhetnek az eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot a foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

Vélemények beérkezésének határideje: 2021. december 31.

A  partnerségi egyeztetés dokumentációjának részei az alábbiakra kattintva letölthetők:


Székesfehérvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló rendelete

módosításáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 43/A.§-ban rögzítettek szerint - 2021. 09. 14 - 2021. 09. 29. között- lefolytatott egyeztetési eljárást követően  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. 10. 29-én elfogadta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete módosítását.

A teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében  az Önkormányzat  közzéteszi Székesfehérvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló rendelete módosításáról szóló 32/2021. (X.29) önkormányzati rendeletét, mely dokumentumai az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY

RENDELET

HATÁROZAT

ÖSSZEFOGLALÓSzékesfehérvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló rendelete módosításához szükséges

partnerségi egyeztetési eljárás lezárása

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 43/A.§-ban rögzítettek szerinti lefolytatta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 7/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelete módosítását tartalmazó dokumentációjának egyeztetését.

Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY

DÖNTÉS és  MELLÉKLETE


Székesfehérvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló rendelete 

módosításához szükséges partnerségi egyeztetési eljárás

munkaközi tájékoztató szakasz

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 7/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Településképi rendelet) tartalmazza az egyedi és területi építészeti követelményeket, a reklám elhelyezés követelményeit, településkép-érvényesítési eszközök, továbbá a belvárosi épületek felújítását ösztönző támogatás eljárási szabályait és eljárási rendjüket. A rendeletben történik a helyi építészeti védelem feladatainak-, a védelem alá helyezés fő eljárási szabályainak meghatározása, valamint a helyi építészeti örökség számbavétele, a védetté nyilvánítás, a fenntartásuk követelményei, a védelem megszüntetése és a helyi védett örökség nyilvántartása szabályai.

 A Településképi rendelet módosításának célja a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang biztosításán túl a jogalkalmazói tapasztalatok és igények beépítése. 

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet  2. § (1)c) pontja  értelmében a véleménynyilvánítás és az egyeztetés kizárólag elektronikus úton folytatható le, a munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton történik.

 A véleményezés módja:

Az észrevételeket és javaslatokat az önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017.(III.27.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Partnerségi rendelet) szerinti Partnerek a www.szekesfehervar.hu honlapról letölthető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek az egyeztetési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket.

A kitöltött partneri adatlapot a tak.foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

A vélemények beérkezési határideje: 2021. szeptember 29.

A  partnerségi egyeztetés dokumentációjának részei az alábbiakra kattintva letölthetők:

HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek módosítása elfogadásáról

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32.§ (6) bekezdés a) pontja és az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szem-pontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet  1. melléklet alapján, a Korm. rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás keretében folytatta le  településrendezési eszközök módosítását:

 A módosítás Székesfehérvár MJV Intermodális csomópont területére, valamint a déli összekötőút (0.ütem) - Mártírok útja, tervezett közúti felüljáró és Újváralja sor - területére terjed ki.

 A Korm. rendelet 43.§ (2)  bekezdés a) pontja és  a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet alapján a településrendezési eszközök – alábbi – elfogadott módosítását, valamint rendelet módosításához készült feljegyzést, jelen hirdetménnyel közzé teszem

 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 66/2021.(II.9.) kgy. határozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) számú határozatának módosításáról
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A településrendezési eszközök fenti módosítása 2021. február 10-én lép hatályba.

A módosítás dokumentumai letölthetők a címekre kattintva:

HIRDETMÉNY
HATÁROZAT
RENDELET
FELJEGYZÉS

Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközének módosítása

- partnerségi egyeztetés lezárása - 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32.§ (6) bekezdés a) pontja és az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szem-pontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet  1. melléklet alapján, a Korm. rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás keretében folytatja le az alábbi településrendezési eszközök módosítását:

 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) Kgy. határozat
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkorm. rendelet.

A módosítás Székesfehérvár MJV Intermodális csomópont területére, valamint a déli összekötőút (0.ütem) - Mártírok útja, tervezett közúti felüljáró és Újváralja sor - területére terjed ki.

Az Önkormányzat a Korm. rendeletben, valamint a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017. (III.27.) önkormányzati rendeletben, továbbá a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően lefolytatta a partnerségi egyeztetést.

Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY

DÖNTÉS és MELLÉKLET


Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek módosítása több ponton 

- ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ -

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 36.§ szerinti teljes eljárás keretében folytatja le az alábbi településrendezési eszközök módosítását:

 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) Kgy. határozat
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkorm. rendelet

 A véleményezés módja: .

A 9/2017 (III.27) számú önkormányzati rendelet szerinti Partnerek a partneri adatlap kitöltésével és megküldésével bejelentkezhetnek az eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot a foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

Vélemények beérkezésének határideje: 2021. január 4.

A  partnerségi egyeztetés dokumentációjának részei az alábbiakra kattintva letölthetők:

HIRDETMÉNY

DOKUMENTÁCIÓ

PARTNERI ADATLAP ( pdf)

PARTNERI ADATLAP ( űrlap)


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településrendezési eszközeinek módosítása

Székesfehérvár MJV Intermodális csomópont területére, valamint a déli összekötőút (0.ütem) - Mártírok útja, tervezett közúti felüljáró és Újváralja sor – területére vonatkozóan 

Munkaközi tájékoztatató szakasz 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32.§ (6) bekezdés a) pontja és az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet  1. melléklet alapján, a Korm. rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás keretében folytatja le az alábbi településrendezési eszközök módosítását:
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) Kgy. határozat
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkorm. rendelet
A módosítás Székesfehérvár MJV Intermodális csomópont területére, valamint a déli összekötőút (0.ütem) - Mártírok útja, tervezett közúti felüljáró és Újváralja sor - területére terjed ki.

 

A véleményezés módja: .

A 9/2017 (III.27) számú önkormányzati rendelet szerinti Partnerek a partneri adatlap kitöltésével és megküldésével bejelentkezhetnek az eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot a foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

Vélemények beérkezésének határideje: 2020. december 23.

A  partnerségi egyeztetés dokumentációjának részei az alábbiakra kattintva letölthetők:
HIRDETMÉNY
DOKUMENTÁCIÓ

PARTNERI ADATLAP ( pdf)

PARTNERI ADATLAP ( űrlap)


 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló rendelete

módosításáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 43/A.§-ban rögzítettek szerint - 2020. 06. 10- 07.08. között- lefolytatott egyeztetési eljárást követően  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 07. 15-én elfogadta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete módosítását.

A teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében  az Önkormányzat  közzéteszi Székesfehérvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló rendelete módosításáról szóló 30/2020. (VII.17) önkormányzati rendeletét, mely dokumentumai az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY

RENDELET

HATÁROZAT

ÖSSZEFOGLALÓ


Székesfehérvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló rendelete módosításához szükséges

partnerségi egyeztetési eljárás lezárása

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 43/A.§-ban rögzítettek szerinti lefolytatta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 7/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelete módosítását tartalmazó dokumentációjának egyeztetését.

Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY

DÖNTÉS és  MELLÉKLETE


Székesfehérvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló rendelete módosításához szükséges

partnerségi egyeztetési eljárás

munkaközi tájékoztató szakasz

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 7/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Településképi rendelet) tartalmazza az egyedi és területi építészeti követelményeket, a reklám elhelyezés követelményeit, településkép-érvényesítési eszközök, továbbá a belvárosi épületek felújítását ösztönző támogatás eljárási szabályait és eljárási rendjüket. A rendeletben történik a helyi építészeti védelem feladatainak-, a védelem alá helyezés fő eljárási szabályainak meghatározása, valamint a helyi építészeti örökség számbavétele, a védetté nyilvánítás, a fenntartásuk követelményei, a védelem megszüntetése és a helyi védett örökség nyilvántartása szabályai.

 A Településképi rendelet módosításának célja a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang biztosításán túl a jogalkalmazói tapasztalatok és igények beépítése. 

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (1)- (2) bekezdései értelmében a véleménynyilvánítás és az egyeztetés kizárólag elektronikus úton folytatható le, a munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton történik.

A véleményezés módja: Az észrevételeket és javaslatokat az önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

A vélemények beérkezési határideje: 2020. június 25.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának  a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017.(III.27.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Partnerségi rendelet) szerinti Partnerek a www.szekesfehervar.hu honlapról letölthető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek az egyeztetési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket.

A kitöltött partneri adatlapot a tak.foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet,  a Partnerségi rendelet, továbbá Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II.25.) számú önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének „I. Polgármesterre átruházott hatáskörök” 39. pontja alapján teszem közzé.

A  partnerségi egyeztetés dokumentációjának részei az alábbiakra kattintva letölthetők:


HIRDETMÉNY
A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÓ RENDELET-TERVEZETE
A MÓDOSÍTÁS ÖSSZEFOGLALÓJA

PARTNERI ADATLAP


Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközének módosítása az  Aranybulla emlékmű környezetében kerékpárút elhelyezhetőségére vonatkozóan

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. november 29-i ülésén  megalkotta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  27/2019. (XII.3.) önkormányzati rendeletét a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

A rendelet módosítás hatályba lépése: 2019. december 4.

A rendelet módosítás elfogadásáról szóló  közzététel dokumentációja az alábbiakban letölthető:

HIRDETMÉNY

27/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelet

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 17/2019. (VII.12.) önkormányzati rendelete  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetbe foglalva a 27/2019. (XII.3.) önkormányzati rendelettel a város honlapján az alábbi helyen érhető el:

a www. szekesfehervar.hu honlap Főépítészi iroda menüjében, (www.szekesfehervar.hu - Információk - Polgármesteri Hivatal - Főépítészi Iroda -  Településrendezés ÚJ (hatályos 2019. augusztus.11-től )), valamint nyomtatott formátumban megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájában (8000 Székesfehérvár Városház tér 1. fsz. 4.)


Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközének módosítása az  Aranybulla emlékmű környezetében kerékpárút elhelyezhetőségére vonatkozó módosítás céljából indult

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS

PARTNERI EGYEZTETÉS LEZÁRÁSA

2019. október 25-én

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 42/A.§-ban foglaltaknak megfelelően, állami főépítészi eljárás keretében folytatja le Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítását a Nemzeti emlékhely sétaút - Aranybulla emlékmű és környezetére vonatkozóan,  kerékpárút  elhelyezhetősége érdekében.

 Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló döntést a Korm. rendelet 42/A.§ (1) bekezdés értelmében közzétette a város honlapján (www.szekesfehervar.hu ® Információk ® Polgármesteri Hivatal ® Főépítészi Iroda ®  Egyeztetési eljárások), valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda hirdetőtábláján (8000 Székesfehérvár Városház tér 1. fsz.).

Jelen hirdetményt a Korm. rendelet 42/A.§ (1) bekezdése, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II.25.) számú önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének „I. Polgármesterre átruházott hatáskörök” 39. pontja alapján teszem közzé.

A Önkormányzat a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY
DÖNTÉS

Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközének módosítása az  Aranybulla emlékmű környezetében kerékpárút elhelyezhetőségére vonatkozó módosítás céljából indult

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS

2019. szeptember 30- 2019. október 17.

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2014 (XI.8) Kormány rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 32.§ (6a) bekezdés ca) pontja alapján, a 42/A.§ szerinti állami főépítészi eljárás keretében folytatja le a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló  17/2019. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítását az Aranybulla emlékmű környezetére vonatkozóan, kerékpárút elhelyezhetősége érdekében.

Az Önkormányzat településrendezési eszköz módosításának dokumentációját a végső véleményezési szakasz kezdeményezése előtt jelen hirdetménnyel közzé teszi, továbbá

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart,

melynek időpontja: 2019. október 9. 14:00 óra,

helyszíne: Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatala Bizottsági Tárgyalóterem

(8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. I. emelet)

A véleményezés módja: A lakossági fórumon személyesen, továbbá a 9/2017 (III.27) számú önkormányzati rendelet szerinti Partnerek a www.szekesfehervar.hu honlapról letölthető, illetve az Ügyfélszolgálaton átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot az Önkormányzat címére (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.) vagy a foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni

A településrendezési eszközök módosítása tervezetével kapcsolatban észrevételeiket, a Lakossági fórumon személyesen, vagy jelen Felhívástól számítva a lakossági fórum időpontját követően még 8 napig az önkormányzat címére papír alapon, vagy elektronikusan küldhetik meg.

Vélemények beérkezésének határideje: 2019. október 17.

Környezeti vizsgálat szükségessége: Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1. § (3) (a), 4. § (2) bekezdése, valamint 3. számú melléklet II. pontja alapján a környezeti vizsgálat szükségessége tekintetében a környezet védelméért felelős szervek megkeresése megtörtént. A beérkezett vélemények alapján a várható környezeti hatás nem jelentős, azaz a környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges. A Polgármester átruházott hatáskörben  - a környezeti vizsgálat tekintetében - hozott  döntését a dokumentáció tartalmazza.

Jelen hirdetményt a Korm. rendelet 29/A.§ (3) bd) bekezdése, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017. (III.27.) önkormányzati rendelete, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013.(II.25.) számú önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének „I. Polgármesterre átruházott hatáskörök” 39. pontja alapján teszem közzé.

A Önkormányzat a partnerségi egyeztetés  dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA: 20.4B SZELVÉNY, 20.K SZELVÉNY

PARTNERI ADATLAP


Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálata és új településrendezési eszközeinek megalkotása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2019. július 12-ei ülésén kerülnek előterjesztésre Székesfehérvár Megyei Jogú Város új településrendezési eszközeit tartalmazó alábbi javaslatok.

I. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének  elfogadására (A határozati javaslat és annak mellékletei az alábbiakban letölthetők.)

Határozati javaslat

1. melléklet: SZERKEZETI TERV

2. melléklet: A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

3. melléklet: VÁLTOZÁSOK

4. melléklet: A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE

5. melléklet: A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

6. melléklet: BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

II. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet

elfogadására (A rendelet-tervezet és annak mellékletei az alábbiakban letölthetők.)

Rendelet-tervezet

1. melléklet: A város közigazgatási területe tagolódásának térképi lehatárolása

2. melléklet: Szabályozási terv

3. melléklet: Az építési övezetek helyi szabályozással meghatározott határértékei

4. melléklet: Az övezetek helyi szabályozással meghatározott határértékei

5. melléklet: A járművek elhelyezésére vonatkozó OTÉK-tól való eltérés mértéke

6. melléklet: Levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelt terület lehatárolása

7. melléklet: Egyes fejlesztési területek ütemezése

8. melléklet: Lakóterületen nem megengedett rendeltetések, tevékenységi módok


 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálata és új településrendezési eszközeinek megalkotása céljából indult 

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSA

  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 38.§-ban, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 8.§-ban rögzítettek szerinti lefolytatta a Székesfehérvár MJV településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálati- és új településrendezési eszközeit tartalmazó dokumentációjának véleményezését, valamint a környezeti vizsgálatot.

 Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját a Korm. rendelet 39.§ (3) bekezdés értelmében közzétette a város honlapján (www.szekesfehervar.hu > Információk > Polgármesteri Hivatal > Főépítészi Iroda >   Egyeztetési eljárások), valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda hirdetőtábláján (8000 Székesfehérvár Városház tér 1. fsz.).

 Jelen hirdetményt a Korm. rendelet 39.§ (3) bekezdése, a Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 431/2013. (VIII.16.) Kgy. határozat melléklete, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II.25.) számú önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének „I. Polgármesterre átruházott hatáskörök” 39. pontja alapján teszem közzé.

 A Önkormányzat a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY

DÖNTÉS és MELLÉKLETE

DÖNTÉS MÓDOSÍTÁSA


Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálata és új településrendezési eszközeinek megalkotása céljából indult
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS

KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2019. március 14 - 2019. április 14.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. június 15-én a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Korm. rendelet) 37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakasszal indította meg az alábbi hatályos településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatát, az új településrendezési eszközök elkészítését:
• 17/2004. (11.12) sz. Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város Szerkezeti Terve
• Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 7/2004. (II.24.) önkorm. rendelet
• A Belváros és tágabb környezetének szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 8/2004. (II.24.) önkorm. rendelet
• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelet

A felülvizsgálat céljai:

A Korm. rendelet 45. § (1)A 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz 2019. december 31-ig alkalmazható, tehát el kell készíteni az új jogszabályi környezetnek megfelelő településrendezési eszközöket.
Az önálló, közigazgatási terület részterületeire vonatkozó helyi építési szabályzatok helyett, egy helyi építési szabályzat elkészítése. Az előzetes tájékoztatóban az szerepelt, hogy a Történelmi belváros területére továbbra is önálló, külön helyi építési szabályzat készül, annak speciális szabályozási igénye miatt. Az eltelt időszakban elfogadásra került a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, mely alapján a településkép védelmére vonatkozó előírásokat külön önkormányzati rendeletben kell szabályozni. A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti. Ezek alapján a Történelmi belváros speciális szabályai a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben kerültek szabályozásra, így nem készül külön, önálló helyi építési szabályzat a területre.
Az új jogszabályi környezetnek való megfelelésen túl, az új városfejlesztési elképzeléseknek/terveknek, a lakosság és gazdasági szervezetek - akceptálható - kérelmeinek megfelelő településrendezési eszközök elkészítése.
A hatósági eljárások során felmerült jogalkalmazás problémák kezelése.
A helyi építési szabályok egyszerűsítése.

Az  eljárás  hivatalos hirdetménye,  dokumentációja, valamint partneri adatlapja letölthetőek:


HIRDETMÉNY

KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

HATÁROZATI JAVASLAT

PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy az eljárásban a 431/2013(VIII.16.) Kgy. határozatban foglaltak alapján nyilváníthatnak véleményt. A Partneri adatlapon a közbenső véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város településképi arculati kézikönyve megalkotása és településkép védelméről szóló rendelete elfogadása

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 20-i ülésén a 205/2018. (IV.20.) önkormányzati határozatával elfogadta Székesfehérvár településképi arculati kézikönyvét, valamint megalkotta 7/2018. (IV.23.) a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletét.  A rendelet hatályba lépése: 2018. május

A településképi arculati kézikönyv és településkép védelméről szóló rendelet elfogadásáról szóló  közzététel dokumnetációja az alábbiakban letölthető:

HIRDETMÉNY

településképi arculati kézikönyv

településkép védelméről szóló rendelet

A településképi kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendelet használatával kapcsolatos  információkat és az értékelésük kérdőívét a www. szekesfehervar.hu honlap Főépítészi iroda menüjében érheti el.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
-a Székesfehérvár Budai út, Nagyszombati út és a 14311 hrsz-ú gyűjtő út csomópontjára és környezetére vonatkozó módosítás céljából indult -

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS

2018. március 20-án lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. március 1-én megindította a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítását.

A Önkormányzat a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY

DÖNTÉS


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
-a Székesfehérvár Budai út, Nagyszombati út és a 14311 hrsz-ú gyűjtő út csomópontjára és környezetére vonatkozó módosítás céljából indult -

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS

2018. március 1-március 11.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a
7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítását.

Az állami főépítészi eljárás hivatalos hirdetménye, döntése, összefoglaló dokumentációja és az államigazgatási szervek véleménye a környzetei vizsgálat szükségességéről, valamint a partneri alatlap letölthető:

HIRDETMÉNY

DÖNTÉS

DOKUMENTÁCIÓ 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK VÉLEMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA

PARTNERI ADATLAP 

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésképi arculati kézikönyve és településképi rendelete
elkészítéséhez szükséges partnerségi egyeztetési eljárás

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS

2017. december 1-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  2017. június 12-én megindította a  településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítéséhez szükséges  partnerségi egyeztetési eljárást.

A Önkormányzat a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY

DÖNTÉS és  MELLÉKLETESzékesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésképi arculati kézikönyve és településképi rendelete
elkészítéséhez szükséges partnerségi egyeztetési eljárás
MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ
2017. július 21- augusztus 8.
és
LAKOSSÁGI FÓRUM
2017. július 31.


A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet előkészítéséről és társadalmi egyeztetésének  lefolytatásáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 153/2017 (III.24.) számú önkormányzati határozatával döntött

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet  partnerségi egyeztetési eljárása tájékoztató szakasza részeként jelen hirdetményt közzé teszi Székesfehérvár Megyei Jogú Város hirdetőtábláján a 8000 Székesfehérvár Városház tér 2. szám előtti közterületen, valamint a www.szekesfehervar.hu honlapon (http://onkormanyzat.szekesfehervar.hu - Információk- Főépítészi Iroda-  Egyeztetési eljárások) és a Fejér Megyei Hírlapban, továbbá

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart, melynek időpontja: július 31. 14:00 óra; melynek helyszíne: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Díszterme  (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 1. emelet)

A véleményezés módja:  Az egyeztetési eljárás a teljes körű nyilvánosságának biztosítása érdekében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017.(III.27.) számú önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: Partnerségi rendelet ).

A Partnerségi rendelet szerinti Partnerek a www.szekesfehervar.hu honlapról letölthető, illetve az Ügyfélszolgálaton átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek az egyeztetési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket.

A kitöltött partneri adatlapot az Önkormányzat címére (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.) vagy a  tak.foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

A vélemények beérkezési határideje: 2017. augusztus 8.

Az egyeztetési eljárás véleményezési  szakaszának hivatalos hirdetménye,  valamint az eljárásban való részvételhez szükséges új partneri adatlap letölthetőek:

HIRDETMÉNY

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (tervezet)

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET (tervezet)

PARTNERI ADATLAP 


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,

a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
- a lakossági- és önkormányzati  módosítási kérelmek által érintett területek szabályozásának felülvizsgálata céljából indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2017.  július 17-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a
17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, valamint a  7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítását.

A Önkormányzat a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY

DÖNTÉS és  MELLÉKLETE


A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL  ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL" szóló 8/2004.(II.24.) önkormányzati  rendeletének módosítása

EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2017. június 20-án lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 41.§-ban foglaltaknak megfelelően egyszerűsített eljárás keretében folytatja le A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL  ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 8/2004.(II.24.) önkorm. rendelet módosítását.  

A módosítás az Árpád-ház program- "Ország bölcsője" program II. szakaszának Nemzeti Emlékhely fejlesztése projektjének megvalósíthatósága, a Bartók Béla tér és a Szent István tér revitalizációja, fejlesztése és az Árpád fürdő műemléki épület telkével szomszédos, Várkorúton lévő foghíjtelkek tervezett beépítése érdekében történik.

Önkormányzat a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY
DÖNTÉS és MELLÉKLETE


Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésképi arculati kézikönyve és településképi rendelete
elkészítéséhez szükséges partnerségi egyeztetési eljárás
ELŐZTETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ
2017. június 12-június 28.
és
LAKOSSÁGI FÓRUM
2017. június 20.


A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet előkészítéséről és társadalmi egyeztetésének  lefolytatásáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 153/2017 (III.24.) számú önkormányzati határozatával döntött

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet  partnerségi egyeztetési eljárása tájékoztató szakasza részeként jelen hirdetményt közzé teszi Székesfehérvár Megyei Jogú Város hirdetőtábláján a 8000 Székesfehérvár Városház tér 2. szám előtti közterületen, valamint a www.szekesfehervar.hu honlapon (http://onkormanyzat.szekesfehervar.hu ® Információk ® Főépítészi Iroda ® Egyeztetési eljárások) és a Fejér Megyei Hírlapban, továbbá

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart, melynek időpontja:június 20. 13:00 óra; melynek helyszíne: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Díszterme  (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 1. emelet)

A véleményezés módja:  Az egyeztetési eljárás a teljes körű nyilvánosságának biztosítása érdekében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017.(III.27.) számú önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: Partnerségi rendelet ).

A Partnerségi rendelet szerinti Partnerek a www.szekesfehervar.hu honlapról letölthető, illetve az Ügyfélszolgálaton átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek az egyeztetési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket.

A kitöltött partneri adatlapot az Önkormányzat címére (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.) vagy a  tak.foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

A vélemények beérkezési határideje: 2017. június 28.

Az egyeztetési eljárás véleményezési  szakaszának hivatalos hirdetménye,  valamint az eljárásban való részvételhez szükséges új partneri adatlap letölthetőek:

HIRDETMÉNY

PARTNERI ADATLAP 


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
- a lakossági- és önkormányzati  módosítási kérelmek által érintett területek szabályozásának felülvizsgálata céljából indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2017. május 23- június 23.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a
17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, valamint a
7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítását.

Az egyeztetési eljárás véleményezési  szakaszának hivatalos hirdetménye, tájékoztatója és a lakossági kéréseket összefoglaló dokumnetációja , valamint partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY

DOKUMENTÁCIÓ 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

PARTNERI ADATLAP 

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/


A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL  ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL" szóló 8/2004.(II.24.) önkormányzati  rendeletének módosítása

EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2017. március 30 - április 14.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 41.§-ban foglaltaknak megfelelően egyszerűsített eljárás keretében folytatja le A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL  ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 8/2004.(II.24.) önkorm. rendelet módosítását.  

A módosítás az Árpád-ház program- "Ország bölcsője" program II. szakaszának Nemzeti Emlékhely fejlesztése projektjének megvalósíthatósága, a Bartók Béla tér és a Szent István tér revitalizációja, fejlesztése és az Árpád fürdő műemléki épület telkével szomszédos, Várkorúton lévő foghíjtelkek tervezett beépítése érdekében történik.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján tájékoztatom a Partnereket, hogy a Polgármester a környezeti vizsgálat szükségessége tekintetében az alábbi döntést hozta:

"Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013.(II.25.) számú önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének "I. Polgármesterre átruházott hatáskörök" 39. pontja, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4.§ (1) alapján az alábbi döntést hozom: " A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZA-TÁRÓL szóló 8/2004.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása tekintetében a környezet védelméért felelős szervek -  12557/1/2016. számú megkeresésre adott - véleményével megegyezően a környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges, azaz nem kerül lefolytatásra, tekintettel arra, hogy a várható környezeti hatás nem jelentős."

Az egyeztetési eljárás  véleményezési  szakaszának hivatalos hirdetménye és  véleményezési dokumnetációja, valamint a partneri adatlapja letölthetőek:

HIRDETMÉNY

DOKUMENTÁCIÓ

PARTNERI ADATLAP 

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2017.03.30.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
a 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási terve és helyi építési szabályzata-
-a Déli összekötő úthálózat területeire, valamint a meglévő és tervezett kerékpárút hálózat fejlesztési területeire vonatkozó módosítása tekintetében indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2017. február 13-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§-ban foglaltaknak megfelelően 2016. augusztusában elindította a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,valamint a 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási terve és helyi építési szabályzata módosítását.

A rendezés egyrészt a Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 355/2016.(V.27.) számú határozatában rögzített „Déli összekötő úthálózat”, másrészt a hatályos ITP szerint TOP konstrukcióból megvalósítandó kerékpárforgalmi létesítmények területbiztosítását szolgálja.

A Önkormányzat a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY
DÖNTÉS és MELLÉKLETE

2017.02.13.


A Videoton Holding Zrt. és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról 26/2006. (XI.28.) számú rendeletének módosítása
a konténer-, valamint sátor- és ponyvaépítmények elhelyezésére vonatkozó szabályok felülvizsgálata céljából indult -
EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2017. január 6-án lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 41.§-ban foglaltaknak megfelelően 2016. december 15-én elindította a Videoton Holding Zrt. és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról 26/2006. (XI.28.) számú rendeletének módosítását.

A településrendezési eszköz módosításának célja, hogy a Videoton Holding Zrt. meglévő, egyre bővülő termelő kapacitása számára szükséges a kiszolgáló és tárolási lehetőség rugalmas kezelését lehetővé tevő megoldás jöjjön létre.

A Önkormányzat a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY
DÖNTÉS és MELLÉKLETE

2017.02.07.


A Videoton Holding Zrt. és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról 26/2006. (XI.28.) számú rendeletének módosítása
a konténer-, valamint sátor- és ponyvaépítmények elhelyezésére vonatkozó szabályok felülvizsgálata céljából indult -
EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2016. december 15 - 2017. január 6.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 41.§-ban foglaltaknak megfelelően elindította a Videoton Holding Zrt. és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról 26/2006. (XI.28.) számú rendeletének módosítását.

A településrendezési eszköz módosításának célja, hogy a Videoton Holding Zrt. meglévő, egyre bővülő termelő kapacitása számára szükséges a kiszolgáló és tárolási lehetőség rugalmas kezelését lehetővé tevő megoldás jöjjön létre.

Az egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának hivatalos hirdetménye és dokumnetációja, valamint a partneri adatlapja letölthetőek:

HIRDETMÉNY
DOKUMENTÁCIÓ
PARTNERI ADATLAP

2016.12.19.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
a 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási terve és helyi építési szabályzata-
- a „Déli összekötő úthálózat”-, valamint kerékpárforgalmi létesítmények területbiztosítása céljából indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2016. december 19- 2017. január 19.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§-ban foglaltaknak megfelelően 2016. augusztusában elindította a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,valamint a 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási terve és helyi építési szabályzata módosítását.

A rendezés egyrészt a Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 355/2016.(V.27.) számú határozatában rögzített „Déli összekötő úthálózat”, másrészt a hatályos ITP szerint TOP konstrukcióból megvalósítandó kerékpárforgalmi létesítmények területbiztosítását szolgálja.

Az egyeztetési eljárás közbenső véleményezési szakaszának hivatalos hirdetménye és dokumnetációja, valamint a partneri adatlapja letölthetőek:

HIRDETMÉNY

DOKUMENTÁCIÓ:

véleményezési dokumentáció;
környezeti értékelés;
településszerkezeti terv módosítása;
szabályozási terv módosítások szelvényei:
Belterület: B2.1; B4.1; B4.2; B4.4; B5.1; B5.2; B5.3; B5.4; B6.3; B7.2; B7.4; B8.1; B8.3;
Külterület: K7.1; K7.4; K10.2; K12.1; K12.3;
Ráchegy területe.
PARTNERI ADATLAP
Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2016.12.19.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
- a lakossági módosítási kérelmek által érintett területek szabályozásának felülvizsgálata céljából indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2016. október 15-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a

17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, valamint a

7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítását .

Az egyeztetési eljárás előzetes tájékozatási szakaszának hivatalos hirdetménye, tájékoztatója és a lakossági kéréseket összefoglaló dokumnetációja , valamint partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS
DOKUMENTÁCIÓ
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2016.10.18.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
a 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási terve és helyi építési szabályzata-
- a „Déli összekötő úthálózat”-, valamint kerékpárforgalmi létesítmények területbiztosítása céljából indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2016. augusztus 22.-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§-ban foglaltaknak megfelelően elindítja a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,valamint a 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási terve és helyi építési szabályzata módosítását.

A rendezés egyrészt a Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 355/2016.(V.27.) számú határozatában rögzített „Déli összekötő úthálózat”, másrészt a hatályos ITP szerint TOP konstrukcióból megvalósítandó kerékpárforgalmi létesítmények területbiztosítását szolgálja.

Az egyeztetési eljárás előzetes tájékoztatási szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapja letölthetőek:

HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2016.08.01.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város elepülésrendezési eszközeinek
- teljeskörű felülvizsgálata céljából indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2016. július 15-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§-ban foglaltaknak megfelelően elindítja Székesfehérvár MJV településrendezési eszközeinek - jogszabályban előírt - teljes felülvizsgálatát, új településrendezési eszközök elkészítését.

Az egyeztetési eljárás előzetes tájékoztatási szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapja letölthetőek:

HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2016.06.15.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
- a lakossági módosítási kérelmek által érintett területek szabályozásának felülvizsgálata céljából indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2016. május 18-án lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 júliusában megindította a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítását .

Az egyeztetési eljárás lezárult, az erre vonatkozó hirdetmény, a döntés, valamint a döntés alapjául szolgáló vélemények összefoglaló táblázata letölthetőek:

HIRDETMÉNY
DÖNTÉS és MELLÉKLETE

2016. 05.18.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
- a lakossági módosítási kérelmek által érintett területek szabályozásának felülvizsgálata céljából indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2016. április 17-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 júliusában megindította a

17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, valamint a

7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítását .

Az egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS

DOKUMENTÁCIÓ:

jóváhagyandó és alátámasztó munkarészek;
terviratok;
módosítások tartalma;
módosítások térképe;
módosítások szelvényei.
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2016. 03.16.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
a 67/2010. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása-,
a 14/2010. (IX.28.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Szabadbattyán építési szabályzata és szabályozási terve-,
a 43/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal megállapított Pákozd Nagyközség településszerkezeti terve-,
és az 5/2010.(III.29.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Pákozd Építési Szabályzata módosítása tárgyában
- a Székesfehérvártól déli irányban kivezető Börgöndi út mellett, az M7 autópályától délre, új 132/22 kV-os táppont, és az azt megtápláló 132 kV-os vezetékek létesítése céljából - indult
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS TÁJÉKOZTATÁSI- ÉS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2016. február 1-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint Gesztor önkormányzat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően - a Korm. rendelet 17.§-a szerinti közös tervezés keretében - lefolytatta a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve, a 67/2010. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása, a 14/2010. (IX.28.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Szabadbattyán építési szabályzata és szabályozási terve, a 43/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal megállapított Pákozd Nagyközség településszerkezeti terve és az 5/2010.(III.29.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Pákozd Építési Szabályzata módosítása tekintetében, a Korm. rendelet 36.§ szerinti teljes eljárás, előzetes tájékoztatási és véleményezési szakaszát a Székesfehérvártól déli irányban kivezető Börgöndi út mellett, az M7 autópályától délre, új 132/22 kV-os táppont, és az azt megtápláló 132 kV-os vezetékek létesítése céljából.

A Önkormányzat a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY
DÖNTÉS és MELLÉKLETE

2016.02.04.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
a 67/2010. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása-,
a 14/2010. (IX.28.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Szabadbattyán építési szabályzata és szabályozási terve-,
a 43/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal megállapított Pákozd Nagyközség településszerkezeti terve-,
és az 5/2010.(III.29.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Pákozd Építési Szabályzata módosítása tárgyában
- a Székesfehérvártól déli irányban kivezető Börgöndi út mellett, az M7 autópályától délre, új 132/22 kV-os táppont, és az azt megtápláló 132 kV-os vezetékek létesítése céljából - indult
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2015. október 30- november 30.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat megindította a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-, a 67/2010. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása- ,a 14/2010. (IX.28.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Szabadbattyán építési szabályzata és szabályozási terve- ,a 43/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal megállapított Pákozd Nagyközség településszerkezeti terve és az 5/2010.(III.29.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Pákozd Építési Szabályzata módosítását .

Az egyeztetési eljárás a véleményezési szakaszának dokumentációja, valamint - az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti - környezeti vizsgálat dokumentációja, továbbá a partneri alatlap letölthetőek:

HIRDETMÉNY
VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMNETÁCIÓ
KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT DOKUMNETÁCIÓJA
PARTNERI ADATLAP

Székesfehérvár Megyei Jogú Város módosuló településrendezési eszközei:

szabályozási tervlapok: jelkulcs, B6.4; K8.3; K8.4; K10.2; K10.4; K11.1; K11.3; K12.1; K12.2; K12.3

településszerkezeti terv

Szabadbattyán Nagyközség módosuló településrendezési eszközei:

szabályozási terv
településszerkezeti terv

Pákozd Nagyközség módosuló településrendezési eszközei:

szabályozási terv
településszerkezeti terv

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2015.11.02.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
- a lakossági módosítási kérelmek által érintett területek szabályozásának felülvizsgálata céljából indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2015. július 8- augusztus 8.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítását .

Az egyeztetési eljárás előzetes tájékoztatási szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS
DOKUMENTÁCIÓ
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2015. 07.13.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult,
az Alba Ipari Zónában elhelyezkedő 020265/35 hrsz-ú ingatlan területére-, valamint a Lippai utca -Lippai köz- Homoksor által határolt terület É-i részére vonatkozó
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS

2015. április 20-án lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 03.02-án megindította a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását.

Az egyeztetési eljárás lezárult, az erre vonatkozó hirdetmény, a döntés, valamint a döntés alapjául szolgáló vélemények összefoglaló táblázata letölthetőek:

HIRDETMÉNY
DÖNTÉS és MELLÉKLETE

2015. 04.20.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult,
az Alba Ipari Zónában elhelyezkedő 020265/35 hrsz-ú ingatlan területére-, valamint a Lippai utca -Lippai köz- Homoksor által határolt terület É-i részére vonatkozó
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA
2015. március 19-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását a mellékelt dokumentáció szerinti tartalommal.

Az egyezetési eljárás előzetes véleményezési szakaszának dokumentációja, hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ
HIRDETMÉNY
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt ( nem az előzetes tájékoztatási szakaszban való részvételt!) szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2015. 03. 02.


Székesfehérvár „Történelmi belváros” és „Belváros tágabb környezete” területek
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI- ÉS VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSA

2015. március 2-án lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. november 4-én megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott, Belváros és tágabb környezetének szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását Székesfehérvár „Történelmi belváros” és „Belváros tágabb környezete”, azaz a Palotai út - Széchényi utca - vasútterület - Lövölde utca - Gáz utca - Május 1. utca - Szekfű Gyula utca - Ányos Pál utca - Honvéd utca – Malom utca – Mészöly Géza utca – Schwabisch Gmünd utca által határolt területre vonatkozóan.

A véleményezési dokumentáció a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 38. § szerinti eljárásban, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 6-án hatályos előírásai szerint készült.


Az egyeztetési eljárás lezárásának hivatalos hirdetménye, a döntés és melléklete letölthetőek az alábbi kiemelésekre kattintva:

HIRDETMÉNY
DÖNTÉS
A DÖNTÉS MELLÉKLETE

2015.03.02.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
a 67/2010. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása-,
a 14/2010. (IX.28.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Szabadbattyán építési szabályzata és szabályozási terve-,
a 43/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal megállapított Pákozd Nagyközség településszerkezeti terve-,
és az 5/2010.(III.29.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Pákozd Építési Szabályzata módosítása tárgyában
- a Székesfehérvártól déli irányban kivezető Börgöndi út mellett, az M7 autópályától délre, új 132/22 kV-os táppont, és az azt megtápláló 132 kV-os vezetékek létesítése céljából - indult
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2015. február 18-án LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat megindította a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-, a 67/2010. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása- ,a 14/2010. (IX.28.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Szabadbattyán építési szabályzata és szabályozási terve- ,a 43/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal megállapított Pákozd Nagyközség településszerkezeti terve és az 5/2010.(III.29.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Pákozd Építési Szabályzata módosítását .

Az egyeztetési eljárás előzetes tájékoztatási szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2015. 01.28.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSA

2014. november 3-án LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását .

A partnerségi egyezetési eljárás lezárult, az erre vonatkozó döntés és hirdetménye letölthetőek:

DÖNTÉS ÉS MELLÉKLETE
HIRDETMÉNY

2014.12.02.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
a 7329 hrsz-ú sportpálya , a "Sóstói VIDEOTON Stadion "és annak tágabb környezetére vonatkozó
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSA

2014. NOVEMBER 26-án lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. október 09-én megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását .

A partnerségi egyezetési eljárás lezárult, az erre vonatkozó döntés és hirdetménye letölthetőek:

DÖNTÉS
HIRDETMÉNY

2014.11. 25


Székesfehérvár „Történelmi belváros” és „Belváros tágabb környezete” területek
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában,
a 2013. november 4-én indult
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. december 19-én LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott, Belváros és tágabb környezetének szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását Székesfehérvár „Történelmi belváros” és „Belváros tágabb környezete”, azaz a Palotai út - Széchényi utca - vasútterület - Lövölde utca - Gáz utca - Május 1. utca - Szekfű Gyula utca - Ányos Pál utca - Honvéd utca – Malom utca – Mészöly Géza utca – Schwabisch Gmünd utca által határolt területre vonatkozóan.

A véleményezési dokumentáció a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 38. § szerinti eljárásban, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 6-án hatályos előírásai szerint készült.


Az egyezetési eljárás véleményezési szakaszának hivatalos hirdetménye, dokumentációja és partneri alatlapja letölthetőek az alábbi kiemelésekre kattintva:

HIRDETMÉNY
DOKUMENTÁCIÓ

DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLETEI:

- A MÓDOSULÓ TERÜLETEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK SZELVÉNYEI: TÖRTÉNELMI BELVÁROS, B2.3, B2.4, B4.1, B4.2, B4.4, jelkulcs
- A MÓDOSULÓ TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY FEJEZETEK:

Összefoglalás, Törtélmi belváros adatlapok és leírás, Felsőváros, Palotaváros, Víziváros, Búrtelep, Vasút, Tóváros

PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni. A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.11.18.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. november 3-án LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását a mellékelt dokumentáció szerinti tartalommal.

Az egyezetési eljárás előzetes véleményezési szakaszának dokumentációja, hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ
HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni. A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.11.06.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
a 7329 hrsz-ú sportpálya , a "Sóstói VIDEOTON Stadion " és annak tágabb környezetére vonatkozó
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2014. október 29-én LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását .

Az egyezetési eljárás tájékoztatási szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY
TERVDOKUMENTÁCIÓ
TERVIRATOK
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.11.06.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
a 7329 hrsz-ú sportpálya , a "Sóstói VIDEOTON Stadion "és annak tágabb környezetére vonatkozó
KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT KÖZZÉTÉTELE

2014. szeptember 25-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását .

Az egyezetési eljáráshoz kapcsolódó környezeti vizsgálat tárgyú hirdetmény, tájékoztató, valamint alátámasztó dokumentáció letölthetőek:

HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS
DOKUMENTÁCIÓ

2014.10.13.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
a 7329 hrsz-ú sportpálya , a "Sóstói VIDEOTON Stadion "és annak tágabb környezetére vonatkozó
TÁRGYALÁSOS EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2014 július 30-án LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását .

Az egyezetési eljárás tájékoztatási szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon az előzetes tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.08.19.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
az Alcoa-Köfém Kft. tulajdonában lévő, a Verseci utca- Bicskei vasút- Nagyszombati úti árok - C_0_0 jelű árok által határolt területre vonatkozó
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. május 16-án LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását.

Az egyezetési eljárás közbenső véleményezési szakasza lezárásának dokumentációja, a lezárásra vonatkozó döntés, valamint a hivatalos hirdetménye letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ
DÖNTÉS
HIRDETMÉNY

2014.06.16.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
a "Koronás Park" területére vonatkozó
EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. április 30-án LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását.

Az egyezetési eljárás véleményezési szakasza lezárásának dokumentációja, a lezárásra vonatkozó döntés, valamint a hivatalos hirdetménye letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ
DÖNTÉS
HIRDETMÉNY

2014.06.16.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
a "Koronás Park" területére vonatkozó
EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. március 17-én LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását a mellékelt dokumentáció szerinti tartalommal.

Az egyezetési eljárás előzetes véleményezési szakaszának dokumentációja, hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ
HIRDETMÉNY
KÖZBENSŐ TÁJÉKOZTATÁS
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt ( nem az előzetes tájékoztatási szakaszban való részvételt!) szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.04.01.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
az Alcoa-Köfém Kft. tulajdonában lévő, a Verseci utca- Bicskei vasút- Nagyszombati úti árok - C_0_0 jelű árok által határolt területre vonatkozó
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. március 25-én LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását a mellékelt dokumentáció szerinti tartalommal.

Az egyezetési eljárás előzetes véleményezési szakaszának dokumentációja, hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ
HIRDETMÉNY
KÖZBENSŐ TÁJÉKOZTATÁS
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt ( nem az előzetes tájékoztatási szakaszban való részvételt!) szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.04.01.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. március 17-én LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását a mellékelt dokumentáció szerinti tartalommal.

Az egyezetési eljárás előzetes véleményezési szakaszának dokumentációja, hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ
HIRDETMÉNY
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS
PARTNERI ADATLAP

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.04.01.


Székesfehérvár „Történelmi belváros” és „Belváros tágabb környezete” területek
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2013. november 27-én LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott, Belváros és tágabb környezetének szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását Székesfehérvár „Történelmi belváros” és „Belváros tágabb környezete”, azaz a Palotai út - Széchényi utca - vasútterület - Lövölde utca - Gáz utca - Május 1. utca - Szekfű Gyula utca - Ányos Pál utca - Honvéd utca – Malom utca – Mészöly Géza utca – Schwabisch Gmünd utca által határolt területre vonatkozóan.

Az egyezetési eljárás előzetes véleményezési szakaszának dokumentációja, hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS
PARTNERI ADATLAP
A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2013.11.28.