Dr. Görög István ezredes vehette át az idei Szent István Emlékérmet és Díjat

Tizennyolcadik alkalommal adták át a Szent István Emlékérmet és Díjat a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban, az idei kitüntetett Dr. Görög István nyugalmazott ezredes, a Pákozdi Katonai Emlékpark-Nemzeti Emlékhely igazgatója volt. A magánszemélyek által, 2004-ben alapított díjat minden esztendőben olyan személynek ítélik oda, akinek munkásságához, emberi hozzáállásához mindenkor Szent István király öröksége szolgált iránymutatásul.
2021.08.16. 21:05 |
Dr. Görög István ezredes vehette át az idei Szent István Emlékérmet és Díjat

Az Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány kiemelt célja a Szent István-i keresztény értékrend megismertetése és elfogadtatása a társadalom széles körében, valamint bemutatni és példaként állítani az ennek jegyében élőket városunk és az egész magyar nemzetközösség tagjai számára.

Az alapítvány 2004-ben hozta létre a Szent István Emlékérmet és Díjat. Székesfehérvár legkiemelkedőbb civil elismerését váltott esztendőben kapja székesfehérvári, illetve országos-nemzetközi szinten ismert és elismert személyiség, akinek szakmai életútjához, emberi hozzáállásához mindenkor az államalapító király öröksége szolgált iránymutatásul, keresztény életet élt, és ennek szellemében kiemelkedő tevékenységet végzett.

A díjátadó ünnepségen megjelenteket Spányi Antal, püspök köszöntötte, aki kiemelte: „Fel kell ismerni a feladatomat. Itt és most, ebben a környezetben, ezekkel a kihívásokkal és harcokkal teli világban! Ma, amikor a magától értetődő, természetes alapigazságok is sokak által megkérdőjeleződnek, és amikor az igaz és a hamis oly közel kerül egymáshoz, hogy komolyan kell venni minden állítást, hogy a jót megtartsuk, és a hangzatos, de csábítóan hamisat elutasítsuk! Helyesen kell ítélkezzünk jó és rossz, igaz és hamis között! És ki kell állnunk a jó mellett!”

„Ma is ki kell tartani, nem lehet bele fáradni, nem lehet a nagyobb hang előtt magunkat megadni. Az igazság tudatában, igazunk meggyőződésével a szívünkben Nagyboldogasszony oltalmában ki kell tartani! Aki mindvégig kitart, azé a győzelem, az üdvözül, azé az élet! Ilyen az a jellem, amely éli a változó világban életét a Szent Király értékrendje szerint. Erre vagyunk meghívva! Ezt megérteni, és ezt megélni feladat, de tisztesség is! És felelősség, melyre példát Szent István ad. És melyről számot kell majd adnunk, nem csak az ítéleten, hanem az utánunk jövő nemzedékek ránk felnéző tekintete eljött is! A díjazottak egyre hosszabb sora erre az életre ad példát, ezzel tűnnek ki a tömegből, ezért tekintünk rájuk tisztelettel, mert példájukkal segítenek minket is a mindennapok ősökhöz méltó megélésében. Kérjük együtt, magyar vállalással, István királlyal és nemzetünk minden kiváló tagjával: Isten áld meg a magyart!” - hangsúlyozta a főpásztor.

A püspöki köszöntő után Dr. Csurgai Horváth József, a Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója, a Szent István Emlékérem és Díj Kuratóriumának tagja ünnepélyesen bejelentette:

az idei díjazott Dr. Görög István nyugalmazott ezredes, a Pákozdi Katonai Emlékpark-Nemzeti Emlékhely ügyvezető igazgatója.

A díjazottat Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter méltatta: „Dr. Görög István, nyugállományú ezredes ugyan befejezte a katonai hivatását, de valójában soha nem vonult nyugdíjba, mert a honvédségért, a katonákért, a honvédség és a civil társadalom kapcsolatáért küzd és harcol.

Mindig előre tekintő, cselekvő alkat, aki nem elégszik meg a tegnap sikereivel, folyamatosan kezdeményez, többet és jobbat akar.

Nemcsak elgondolásokat, kitörő ötleteket fogalmaz meg, de azok megvalósítását nehéz akadályokon át is kemény munkával, elszánt kitartással kész és képes keresztülvinni. Odaadása, hite, és meggyőződése szerinti értékekhez elszánt kötelessége és munkabírása nagyszerű eredmények elérésére tette őt képessé. 43 évvel ezelőtt augusztus 20-án esküvel fogadta, hogy az országot és a magyar embereket egész életében szolgálja; a Kormány számára elsődleges fontosságú az ország, az emberek biztonsága, amit csak erős hittel, erős akarattal lehet megvalósítani.” - hangzott el a laudációban.

„Magyarország legjobb, legaktívabb honvédség és társadalom baráti körét működtetik, hatalmas munkát végzett a fiatalok honvédelmi nevelésében, és óriási értéket hozott létre a pákozdi Katonai Emlékparkkal, ahol végiggondolhatjuk mindazt, hogy mit tettek a hősi, bátor szellemben élő katonák és polgári személyek ezért az országért: szükségünk van olyan emberekre, akik ezt felkarolják, akik ezt végzik, és akik ennek az élére állnak.” - hangsúlyozta Benkő Tibor, aki köszönetet mondott a városnak, az egyháznak és a kuratóriumnak, hogy egy katonát díjaznak idén az elismeréssel.

Dr. Görög István ezredes az életpályájáról bemutatott kisfilmet követően fogalmazta meg gondolatait, a megtiszteltetést és a köszönetet kifejezve: „Katona vagyok holtomig – erre utalt miniszter úr is, és én ezt valóban így is érzem. Sok tekintetben nehéz ember vagyok, igen nehéz ember vagyok. (…) De úgy érzem, hogy a feladatok elvégzésén nem spórolhatok. A munkát pedig – ahogy apósom mondta – nem dicsérni, hanem végezni kell. Ennek megfelelően mindenkitől, magamtól és környezetemtől is megköveteltem. Közös erővel végeztük el, amit közösen el kellett végezni.”

Azt mondta, a díj nem egy végállomás jelzése számára: amíg igény van a munkájára, folytatni szeretné. Az elmúlt évtizedek alatt sok olyan emberrel dolgozott, akik ma már nem vehettek részt az ünnepségem, és akik közül többen a koronavírus-járvány áldozatai lettek: beszéde végén a díj jelentős részét a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért javára ajánlotta fel.

Az eseményen közreműködött a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar, Ruff Tamás vezényletével.

Az ünnepségen részt vett Sándor Zsolt vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnokhelyettese, dr. Cser-Palkovics András polgármester, Fehérvár alpolgármesterei, Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Vargha Tamás, Törő Gábor és Tessely Zoltán országgyűlési képviselők, dr. Simon László, kormánymegbízott, megyei és városi képviselők, továbbá a díj és az alapítvány alapítója, Dr. Gógl Árpád, valamint korábbi kitüntetettek és az alapítványi kuratórium tagjai is.

A Szent István Emlékérem és Díj korábbi díjazottjai:

2004 - Sobor Antal író, 2005 - Dr. Fitz Jenő régész 2006 - Dosztál Béla ’56-os forradalmár, 2007 - Dr. Martyn Gizella orvos, Sulyok János Ignác ciszterci szerzetes, 2008 - Tóth Mihály professzor, 2009 - Ciszterci Szent István Gimnázium Székesfehérvár, 2010 - dr. Szabó Lajosné, tanítónő, 2011 - Kiss János nagyprépost, helynök, 2012 - Balsay István városunk volt vezetője, 2013 - Dr. Béres József, a Béres Zrt. elnöke, 2014 - Dr. Rónai László, idegsebész orvos, 2015 - Kiss Melitta, a Magyar Örökség és Európa Egyesület titkára, 2016 - Deresné Tanárki Mária, a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója, 2017 - Dr. Benkő Ágota, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnöke, 2018 - Ribi Péter, a Fehérvár Travel Kft. ügyvezetője, 2019 - Dr. Korzenszky Richárd OSB, 2020 - Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos