"A Hazáért mindhalálig" - Fehérváron találkoztak az ország honvéd hagyományörzői

Szombaton délelőtt a Városházán kezdődött a Honvéd Hagyományőrző Egyesület II. Országos Találkozója, melyen megemlékeztek a Magyar Honvédség fennállásának 170 éves évfordulójáról, a 75. éve bekövetkezett doni tragédiáról és a nagy háború befejezésének centenáriumáról, továbbá azokról az elesett katonákról, akik esküjükhöz hűen tették a dolgukat.
2018.09.22. 11:34 |

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület az egykori magyar királyi, annak elesett, kivégzett, megsebesült, eltűnt, hadifogságot szenvedett tagjainak állít emléket és ápolja az egykori tanintézetek, fegyvernemek, szolgálati ágak emlékét is.

A Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke Boross Péter, miniszterelnök köszöntötte elsőként a találkozó résztvevőit. Mint mondta „szívdobogtató minden ilyen találkozó, hiszen sok év után annyi emlék birtokában, amit a szívünkben és lelkünkben őrzünk kicsordul valami...Jó végigtekinteni a résztvevőkön és érezni az együvé tartozás láthatatlan érzését.”

"Adassék tisztelet a katonaeszménynek"

Boros Péter arról is beszélt, hogy nem csak fizikailag, hanem szellemében és eszményeiben is lerombolta a az országot a II. világháború utáni kor, melytől egy kisebb csoda, hogy megszabadultunk. A Kormány jelenlegi haderőfejlesztéséről elmondta, hogy ez nem csak felszerelésbeli erősítést kell, hogy jelentsen, hanem a moralitás és az intellektualitás mércéjét is emelni kell.

Székesfehérvár polgármestere Cser-Palkovics András köszönetet mondott azért, hogy a Honvéd Hagyományőrző Egyesület országos találkozójára Fehérváron kerül sor. „A Díszterem oldalán található falfeliratok és évszámok is árulkodnak arról, hogy történelmünk ezen az eseményei nem történhettek volna meg katonák nélkül." Kiemelte, hogy a jelenben Fehérvár büszkén mondhatja magát katonavárosnak, és hagyományaink, értékeink nélkül nem elképzelhető el a jövőnk sem.

Dr. Szakály Sándor az egyesület elnöke megnyitójában gazdag történelmi visszatekintést hallhattunk a katonai hagyományokról, amik rendszereken átívelve végigkísérik a katonaembereket.

A köszöntők után Dr. Cser-Palkovics a honvéd hagyományápolás érdekében végzett munkájáért HOHE-emlékérmet adományozott, Székesfehérvár városának pedig a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Fejér Megyei Szervezete adott át emlékplakettet.

Szombaton délután a Pákozdi Katonai Emlékparkban és a Doni Kápolnánál koszorúzással emlékeznek meg a hősökről.

Közélet

 1. Húsvét vigíliája - tűz,- és vízszentelés, mise és feltámadási körmenet a belvárosban

  Húsvét ünnepének előesti miséje tűzszenteléssel kezdődött a Szent Imre templom előterében; a sötétségből kivezető fény és világosság által a gyász csendjét a remény és öröm fényességévé változtatva. Az ünnepi éjszakán egy fiatal felnőtt vette fel a keresztség és a bérmálás szentségét. „Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Halleluja!"

  2019.04.20.
 2. Nagypénteki igeliturgia és szertartás - szombaton 9 órától látogatható a szentsír

  Nagypénteken nincs szentmise, a Szent Imre templomban az esti szertartást Spányi Antal megyés püspök vezette, aki a csöndes bevonulás után arcra borult az oltár előtt. Az igeliturgia és minden szertartás ünnepélyesség nélkül, a legnagyobb egyszerűségben zajlott, olvasmányok fölolvasása, majd a passió eléneklése. Nagyszombaton délelőtt 9 órától várják szentsír látogatásra a híveket.

  2019.04.19.
 3. Közös keresztút-járással emlékeztek Fehérváron Jézus kereszthalálára

  Hagyományosan közösen emlékeztek Székesfehérvár polgárai és papjai Krisztus kereszthalálára, Nagypénteken délután, a Palotavárosi Kálváriánál, Spányi Antal, megyés püspök vezetésével, ahová idén sok százan jöttek el, hogy imádsággal és énekkel kísérjék Jézus útját a tizennégy stáción keresztül, Pilátus ítéletétől a sírbatételig.

  2019.04.19.
 4. Triduum - Spányi Antal megyés püspök lelkigyakorlatos beszédei a nagyheti lelki úton

  „Együtt imádkozva és egymásért! - mottóval idén közös húsvéti lelki készületre hívták a családokat Székesfehérvár papjai, Virágvasárnaptól kezdve Húsvétvasárnapig. A Nagyhét első három napján Spányi Antal megyés püspök nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédeire várták a város híveit a székesfehérvári Szent Imre templomba. 

  2019.04.19.

Hirdetés

Eseménynaptár

2019. Április
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Webkamera


360 Fehérvár

Óvodai beiratkozás 2019.

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek