Újra ki lehet tűzni hagyatéki tárgyalást

Újra kitűzhetnek hagyatéki tárgyalásokat a közjegyzők a veszélyhelyzet megszűnése után, így sok ezer olyan eljárás zárulhat le a következő hónapokban, amelyekre a különleges jogrendben nem kerülhetett sor.
2020.06.26. 10:46 |

A veszélyhelyzet megszűnésével újra lehet személyesen ügyet intézni valamennyi közjegyzői eljárásban.

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszűnésével hatályukat vesztették a különleges jogrendben a közjegyzők működését érintő kormányrendeletek és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökének egyes utasításai, így a közjegyzők újra a korábban megszokott rendben, az általános jogszabályi előírások szerint járnak el.

A veszélyhelyzetben a közjegyzői eljárásokra is speciális szabályokat kellett alkalmazni, csak a legszükségesebb esetben lehetett személyesen ügyet intézni, a jogalkotó ezzel is csökkenteni kívánta a vírus terjedésének kockázatát.

Több ezer feltorlódott hagyatéki ügy zárható le

A veszélyhelyzet megszűnése után a hagyatéki eljárásokban újra ki lehet tűzni a tárgyalásokat, így sok ezer olyan hagyatéki ügy zárható le, amely az örökösök vitái, passzivitása, vagy az ügy egyéb körülményei miatt állt a veszélyhelyzetben. Hatályukat vesztették azok a jogszabályok, amelyek alapján a legtöbb ügyben tárgyalás tartása nélkül átadható volt a hagyaték, ennek a lehetősége ismét a különleges jogrend előtti lehetőségekre szűkül. A veszélyhelyzet idején elkezdett, de még le nem zárult ügyekre is már a korábbi jogszabályokat kell alkalmazni. Ugyanakkor, ha a hagyatékot a veszélyhelyzet megszűnése előtt a közjegyző átadta a veszélyhelyzeti szabályok szerint, de a jogerő megállapítására csak a veszélyhelyzet megszűnését követően kerül sor, a veszélyhelyzet megszűnése nem érinti az ekként meghozott hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését.

Aki a fertőzésveszély csökkenése ellenére, vagy bármely más okból nem szeretne személyesen megjelenni a hagyatéki tárgyaláson, továbbra is küldhet maga helyett meghatalmazottat. Ez lehet bármely hozzátartozó, örököstárs, továbbá örököstársnak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, így ügyvéd is. (Kivéve az a rokon, akivel ellentétesek az érdekeink vagy akivel egyezséget akarunk kötni, vagy az ő képviselője.)

Újra szóban, személyesen

Valamennyi olyan közjegyzői nemperes eljárásban immár elő lehet terjeszteni szóban a kérelmet, ahol erre jogszabály lehetőséget biztosít, valamint személyesen is be lehet tekinteni az iratokba.

A közokirat-szerkesztési eljárásban a továbbiakban a közjegyzői okirat felolvasása, valamint a közjegyzőt terhelő tájékoztatási kötelezettség teljesítése szintén a korábban megszokott rendben – az ügyfeleknek a felolvasás során történő személyes megjelenésével – történik. Ugyanez a rend az aláírás vagy kézjegy valódiságának tanúsítása, valamint a külföldi eljárásban történő felhasználás céljára peren kívüli eskü vagy fogadalom tételének tanúsítása során.

A fizetési meghagyásos eljárásban az olyan beadvány újra előterjeszthető szóban, amelynél jogszabály ezt lehetővé teszi, a fizetési meghagyás végrehajtói kézbesítésére vonatkozó határidő pedig a veszélyhelyzet megszűnését követő napon, 2020. június 19-én újrakezdődött.

Otthon készült végrendeletek letétbe helyezése

A MOKK azt javasolja, hogy aki a veszélyhelyzetben otthon készített magánokirati végrendeletet, az helyezze azt letétbe a közjegyzőnél, aki bejegyzi annak tényét a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába, így a végrendelet biztosan előkerül a hagyatéki eljárásban.

Magyarország

 1. Február 1-ig meghosszabbítják a korlátozó intézkedések érvényességét

  Eddig 80 ezer ember oltására érkező vakcina érkezett az országba, ez kevés, ezért február 1-jéig meghosszabbítják a korlátozó intézkedéseket - jelentette be Magyarország miniszterelnöke.

  2021.01.08.
 2. Csütörtökön kezdődik az oltás az idősotthonokban

  Az oltási tervnek megfelelően az egészségügyi dolgozók oltása mellett fokozatosan megkezdődik az idősotthonok dolgozóinak és lakóinak oltása is. Elsőként csütörtökön az ország négy legnagyobb létszámú idősotthonában kezdik meg az oltást a mobil oltócsapatok.

  2021.01.07.
 3. Az általános iskolások ma kezdenek, a középiskolások várhatóan jövő héten már mennek iskolába

  Véget ért a közoktatásban dolgozók újabb tesztelése is. Országszerte csaknem 13 ezren regisztráltak a szűrésre, de ennél több embert sikerült letesztelni a hétvégén.Volt olyan szűrőpont ahol másfélszer annyian mentek el végül tesztelni. Az első eredmények biztatóak: kevés fertőzöttet találtak. A cél a biztonságos iskolakezdés volt.

  2021.01.04.
 4. Készen áll az ország a tömeges oltásra, amint lesz elegendő vakcina

  Amint lesz nagy mennyiségű vakcina az országban, készen állunk a tömeges oltásra, amit a szavazókörzetekben kaphatnak meg az állampolgárok. A koronavírus járvány második hullámát megfékeztük, most az a feladat, hogy megakadályozzuk a harmadik hullám kialakulását. Technikailag készen állunk a koronavírus elleni oltások tömeges és gyors beadására, amennyiben nagy mennyiségben érkezne vakcina az országba - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban.

  2021.01.04.

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera

360 Fehérvár