Szociális ellátási és gyermekvédelmi iroda

2020.01.27. |
Irodavezető: Kincses Zsolt Dávid
Cím: Székesfehérvár, Városház tér 1. 
Az iroda telefonszáma: (22) 537-118
Az iroda fax száma: (22) 537-159
E-mail:
kincses.zsolt@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyintézők telefonos és e-mail elérhetősége
 (Polgármesteri Hivatal, telefonkönyv)

H I R D E T M É N Y

A hirdetmény teljes szövege letölthető innen (pdf)

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjeként a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 13/B. § (7) bekezdése alapján felhívom a jogosultak figyelmét a 2019/2020-as tanév őszi, téli és tavaszi szünetekben igénybe vehető
 szünidei gyermekétkeztetésre, annak időtartamára és helyszínére.

 

Bölcsődés gyermekek esetében:

 Bölcsőde téli zárvatartásának időtartama:

2019. december 23. (hétfő); 30-31. (hétfő-kedd) – 3 munkanap

A szünidei gyermekétkeztetés helyben történő elfogyasztását biztosító intézmény: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Napraforgó Bölcsőde – 8000 Székesfehérvár, Kisteleki utca 86/B.

 

Óvodás gyermekek esetében:

Óvoda téli zárvatartásának időtartama:

2019. december 23. (hétfő); 30-31. (hétfő-kedd) – 3 munkanap

A szünidei gyermekétkeztetés helyben történő elfogyasztását biztosító intézmény: Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvoda – 8000 Székesfehérvár, Nefelejcs utca 54.

 

Iskolás gyermekek esetében:

Az évközi szünetekben igénybe vehető szünidei gyermekétkeztetési időpontok a következők:

  • őszi szünet időtartamára (2019. október 28-31., 4 munkanap)
  • téli szünet időtartamára (2019. december 23., 30-31., 2020. január 02-03., 5 munkanap)
  • tavaszi szünet időtartamára (2020. április 09., 2020. április 14., 2 munkanap)

 A szünidei gyermekétkeztetés helyben történő elfogyasztását biztosító intézmény: Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola – 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 41.


T á j é k o z t a t ó

Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával megvalósult BM-15-MA-0052 azonosítószámú „Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével” megnevezésű pályázat keretében két kiadvány készült.
A kiadványok letölthetők!

Bűnmegelőzési kiadvány

Bűnmegelőzési oktatási segédlet


R E N D E L E T E K

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 7/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete a Székesfehérvári Születési Települési Támogatás Program, valamint a Székesfehérvári Időskorú személyek Települési Támogatása Program keretében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításának szabályairól szóló

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2015. (VI.16.) számú önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról (egységes szerkezetben)

Jogszabálykereső: http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso

Nemzeti Jogszabálytár webes elérhetősége: http://njt.hu/

Kérelmi lapok, formanyomtatványok, ügyleírások

Települési támogatás (eseti)

   Ügyleírás PDF
Települési lakhatási támogatás

Közös képviselő nyilatkozata.
   Ügyleírás PDF
Formanyomtatvány hatósági bizonyítvány kiállítására   Ügyleírás PDF
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény    Ügyleírás PDF
Nyilatkozat egyedülállóságról   ez a nyilatkozat csak a rendeletben szabályozott ellátások esetében csatolandó
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása   Ügyleírás PDF
Családvédelmi kedvezmény   Ügyleírás PDF
RENDKÍVÜLI települési támogatás

a  d)  ponthoz nyilatkozat
  Ügyleírás PDF

Rendszeres települési támogatás 


Székesfehérvári Születési Települési Támogatás

Adatkezelési tájékoztató a székesfehérvári születési települési támogatáshoz


Székesfehérvári Időskorú személyek Települési támogatása

Adatkezelési tájékoztató a székesfehérvári időskorú személyek települési támogatásához


Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásba történő felvétel / nyilvántartásba vétel meghosszabbítása iránt

ÁRAM      letöltés 

GÁZ         letöltés

VÍZ           letöltés

  Ügyleírás PDF


 

Ügyleírás PDF


Ügyleírás PDF


Hasznos tanácsok a szolgáltatásokról

EON 

NKM Földgázszolgáltató

Fejérvíz Zrt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalában indítható ellátások felsorolása: 

Aktívkorúak ellátása kérelem, felülvizsgálat

Közgyógyellátási igazolvány

Ápolási díj megállapítása    -  ügyleírás

     felülvizsgálat: adatlap; szakvélemény

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság  -

                                           kérelem,  ügyleírás 

Időskorúak járadéka kérelem;    felülvizsgálat

Gyermekek otthongondozási díjának

        - kérelem

        -  kérelem több gyermek esetén

        - felülvizsgálathoz Adatlap 

        - szakvélemény 

Hadigondozotti ügyek

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Székesfehérvár, Honvéd utca 8.

Hatósági osztály

Ügyfélfogadás: Hétfő: 13.00-15.30; Szerda: 8.00-12.00; 13.00-15.30; Péntek: 8.00-12.00

Ügyrendi feladatok:

Az iroda jogszabályokban meghatározott, a Közgyűlés, valamint a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó, pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatban az alábbi feladatokat látja el:

3.6.1. jogszabályban meghatározott szociális támogatással kapcsolatos eljárások lefolytatása,
3.6.2. gyermekvédelmi támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárások lefolytatása,
3.6.3. környezettanulmányok készítése, adatszolgáltatások más szervek, hatóságok megkeresésére,
3.6.4. a „Bursa Hungarica” ösztöndíj pályázattal kapcsolatos feladatok ellátása,
3.6.5. a szociális és gyermekvédelmi állami támogatás igénylésének szakmai előkészítése,
3.6.6. kapcsolattartás a Fejér Megyei Kormányhivatal illetékes szervezeti egységeivel, szakigazgatási szerveivel, a családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatása alapellátást/alapszolgáltatásokat ellátó intézménnyel, a Kríziskezelő Központtal, az Egyesített Szociális Intézménnyel, a Humán Szolgáltató Intézettel, a Frím Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthonnal, valamint a szociális területen működő civil és karitatív szervezetekkel,
3.6.7. a tevékenységi körébe tartozó önkormányzati rendelettervezetek, koncepciók elkészítése, az érdekvédelmi szervezetek véleményének kikérése,
3.6.8. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
3.6.9. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
3.6.10. az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Gazdasági Igazgatóság bevonásával pénzügyi ellenőrzése
3.6.11. az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
3.6.12. az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
3.6.13. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
3.6.14. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
3.6.15. ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.

Lakossági tájékoztatás

Eseménynaptár

2020. Április
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin