Ügyfélkapcsolati és Szociális ellátási Iroda

2020.11.24. |

Irodavezető: dr. Kincses Zsolt Dávid
Cím: Székesfehérvár, Városház tér 2. 
Az iroda telefonszáma: (22) 537-118
Az iroda fax száma: (22) 537-159
E-mail:
kincses.zsolt@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyintézők telefonos és e-mail elérhetősége
 (Polgármesteri Hivatal, telefonkönyv)

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

Ügyfélfogadás helye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. (bejárat a Kossuth Lajos utca felől)

Ügyfélfogadás ideje:                          Hétfő: 800-1200 ; 1300-1600

                                                                Szerda: 800-1200 ; 1300-1800

                                                                Péntek: 800-1200

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

     telefonszám: 22/537-200

     ugyfelszolgalat@pmhiv.szekesfehervar.hu

     elektronikus ügyintézés: http://epapir.gov.hu/

Kérelem benyújtásának menete e-Papír szolgáltatás igénybe vételével (tájékoztató-pdf)

A Polgármesteri Hivatal ügyfélterébe(n)

 • kötelező maszkhasználat került bevezetésre az ügyintézés teljes időtartama alatt!
 • kizárólag ügyfelek léphetnek be, az orrot és szájat egyidejűleg eltakaró maszk kötelező viselése mellett!
 • egy időben legfeljebb 5 fő tartózkodhat a szociális védőtávolság betartása mellett!
 • történő belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata!

 


H I R D E T M É N Y

2020/2021-es tanév őszi, téli és tavaszi szünetekben igénybe vehető

szünidei gyermekétkeztetésről, annak időtartamáról és helyszínéről

 

Óvodás gyermekek esetében:

 Óvoda téli zárvatartásának időtartama:

2020. december 28. (hétfő) – 2020. december 31. (csütörtök) – 4 munkanap

 A szünidei gyermekétkeztetés helyben történő elfogyasztását biztosító intézmény:

Minden önkormányzati fenntartású óvoda esetében a fenti időszakban a jogosult gyermek nevelését ellátó óvoda székhelyének számító óvodájában nyílik lehetőség a szünidei gyermekétkeztetés igénybe vételére.

 

Iskolás gyermekek esetében:

 Az évközi szünetekben igénybe vehető szünidei gyermekétkeztetési időpontok a következők: 

 • őszi szünet időtartamára (2020. október 26-30., 5 munkanap)
 • téli szünet időtartamára (2020. december 21-23., 28-31., 7 munkanap)
 • tavaszi szünet időtartamára (2021. április 01., 2020. április 06., 2 munkanap) 

A szünidei gyermekétkeztetés helyben történő elfogyasztását biztosító intézmény: Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola – 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 41.

A hirdetmény teljes szövege letölthető innen (pdf)


 

T á j é k o z t a t ó

Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával megvalósult BM-15-MA-0052 azonosítószámú „Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével” megnevezésű pályázat keretében két kiadvány készült.
A kiadványok letölthetők!

Bűnmegelőzési kiadvány

Bűnmegelőzési oktatási segédlet


R E N D E L E T E K

(új!) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 16/2020. (IV.20.) önkormányzati rendelete a Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Települési Támogatás Program keretében nyújtott pénzbeli ellátás biztosításának szabályairól


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 7/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete a Székesfehérvári Születési Települési Támogatás Program, valamint a Székesfehérvári Időskorú személyek Települési Támogatása Program keretében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításának szabályairól szóló


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2015. (VI.16.) számú önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról (egységes szerkezetben)


Jogszabálykereső: http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso

Nemzeti Jogszabálytár webes elérhetősége: http://njt.hu/

Kérelmi lapok, formanyomtatványok, ügyleírások

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány a támogatás nevére kattintással PDF  formátumban nyitható meg.

Települési támogatás (eseti) - PDF 

   Ügyleírás PDF   
Települési lakhatási támogatás- PDF 

Közös képviselő nyilatkozata - PDF
   Ügyleírás PDF
Formanyomtatvány hatósági bizonyítvány kiállítására -PDF   Ügyleírás PDF
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény -PDF     Ügyleírás PDF
Nyilatkozat egyedülállóságról - PDF   ez a nyilatkozat csak a rendeletben szabályozott ellátások esetében csatolandó
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása - PDF   Ügyleírás PDF
Családvédelmi kedvezmény -PDF   Ügyleírás PDF
RENDKÍVÜLI települési támogatás -PDF 

a  d)  ponthoz nyilatkozat
  Ügyleírás PDF

Rendszeres települési támogatás -PDF 

 Ügyleírás PDF

Székesfehérvári Születési Települési Támogatás -PDF

Adatkezelési tájékoztató a székesfehérvári születési települési támogatáshoz -PDF

Ügyleírás PDF

Székesfehérvári Időskorú személyek Települési támogatása -PDF

Adatkezelési tájékoztató a székesfehérvári időskorú személyek települési támogatásához - PDF

Ügyleírás PDF

(új!)

Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Települési Támogatás -PDF 

Adatkezelési tájékoztató a székesfehérvári veszélyhelyzeti települési támogatáshoz - PDF

Ügyleírás PDF

Nyilatkozat egyedülállóságról - PDF

ez a nyilatkozat csak a Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Települési Támogatás Program keretében nyújtott pénzbeli ellátás biztosításának szabályairól szóló 16/2020. (IV. 20.) számú rendeletben szabályozott ellátás esetében csatolandó!

Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásba történő felvétel / nyilvántartásba vétel meghosszabbítása iránt

ÁRAM      letöltés 

GÁZ         letöltés

VÍZ           letöltés

Hasznos tanácsok a szolgáltatásokról

EON 

NKM Földgázszolgáltató

Fejérvíz Zrt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalában indítható ellátások felsorolása: 

Aktívkorúak ellátása kérelem, felülvizsgálat

Közgyógyellátási igazolvány

Ápolási díj megállapítása    -  ügyleírás

     felülvizsgálat: adatlap; szakvélemény

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság  -

                                           kérelem,  ügyleírás 

Időskorúak járadéka kérelem;    felülvizsgálat

Gyermekek otthongondozási díjának

        - kérelem

        -  kérelem több gyermek esetén

        - felülvizsgálathoz Adatlap 

        - szakvélemény 

Hadigondozotti ügyek

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Székesfehérvár, Honvéd utca 8.

Hatósági osztály

Ügyfélfogadás: Hétfő: 13.00-15.30; Szerda: 8.00-12.00; 13.00-15.30; Péntek: 8.00-12.00

Ügyrendi feladatok:

A segítő szervezeti egység a központi, valamint a helyi jogszabályokban meghatározott, a Közgyűlés, valamint a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos feladatokat látja el; valamint széles körben nyújt valós segítséget az ügyfelek lokális feladatköri érintettségű ügyeinek intézésében, illetve ügyféli kérésre szerepet vállal a multiszektorális igazgatás-szolgálat hatóságai, továbbá a szolgáltatási szektor szervezetei, intézményei irányába való tudatos segítő koordinációs-kooperatív közvetítésben: 

 • a szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása,
 • környezettanulmányt készítése,
 • a szociális-, család- és gyermekvédelmi állami támogatás igénylésének szakmai előkészítése,
 • rendszeres kapcsolattartás a szociális-, család- és gyermekvédelem területén működő hatóságokkal, intézményekkel, civil és karitatív szervezetekkel, személyekkel,
 • az önkormányzati rendelettervezetek, koncepciók véleményezése, az érdekvédelmi szervezetek, szakmai szolgáltatók, hatóságok véleményének megkérése,
 • a rendeleti szabályok érvényesülésének – a szakmatársadalom aktív részvétele mellett történő – folyamatos vizsgálata,
 • szociális-, család- és gyermekvédelmi szakmai, illetve tudományos fórumok, előadások, előadás-sorozatok, konferenciák szervezése a szakmai innováció elősegítése érdekében,
 • a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szerv feladatainak ellátása,
 • Városi Idősügyi Tanács munkájában részvétel,
 • Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában közreműködés,
 • a Multiszetktorális Irányító Bizottság munkájában részvétel,
 • az ügyfélszolgálati működés hatékonyságának folyamatos monitorozása, az ügyfél-elégedettség mérése, indokolt esetben a szolgáltatási rendszer-elemek, az ügyfeleket segítő eljárási mechanizmusok – kiemelt figyelemmel a különleges jogrendi helyzet(ek)re – felülvizsgálata,
 • az ügyfélszolgálati működés hatékonyságának esetleges emelése érdekében szükség szerint intézkedési terv kidolgozósa,
 • rendszeres jelleggel az ügyfélszolgálati front office és back office feladatellátás reális szervezettségének, strukturáltságának vizsgálata,
 • a talált dolgokkal kapcsolatos eljárás lefolytatása,
 • a Talált Dolgok Nyilvántartásának vezetése,
 • a hirdetmények kifüggesztése, záradékolása, azok megtekintésének biztosítása,
 • a hatósági, a szolgáltatási, valamint a közszolgálati szervezeti változások figyelemmel kísérése az ügyféli érdeklődés maradéktalan kiszolgálása érdekében,
 • a Polgármesteri Hivatal központi telefonos elérhetőségének kezdése, az ügyfél-tájékoztatás folyamatosságának biztosítása,
 • kérelmek, küldemények, formanyomtatványok, pályázati anyagok, egyéb dokumentációs anyagok személyes átvételének biztosítása, valamint továbbítása a feladatkör szerinti szervezeti egységhez,
 • a polgár adatainak szolgáltatását korlátozó, vagy tiltó, illetőleg azt visszavonó nyilatkozatának átvétele és továbbítása,
 • a 14 éven aluli érintett, valamint az egészségügyi okból akadályozott polgár személyazonosító iránti kérelmének átvétele és továbbítása,
 • ta feldolgozott adatváltozások és adatjavítások alapiratai, a leadott hatósági bizonyítványok (lakcímkártya) továbbítása a járási hivatalhoz,
 • címváltozás miatt érvénytelenné vált lakcímkártya leadásával kapcsolatos ügyintézés,
 • a jogszabályban meghatározott esetekben és módon a lakcím, tartózkodási hely létesítésével, módosításával kapcsolatos bejelentés átvétele és továbbítása,
 • a három hónapon túl külföldön tartózkodó polgár lakcímével kapcsolatos bejelentés átvétele és továbbítása,
 • a föld adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő kormányzati honlapon történő közzététellel,
 • jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések, ágazati statisztikák készítése, a tevékenységi körébe tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi Iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
 • a tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési előterjesztések készítése, a közgyűlési döntések végrehajtása,
 • a tevékenységi körébe tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettség-vállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
 • a tevékenységi körébe tartozó információknak az önkormányzat Portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról gondoskodás,
 • kapcsolattartás, együttműködés a Hivatal belső szervezeti egységeivel,
 • kapcsolattartás, együttműködés a feladatkör szerinti hatóságokkal, szervezetekkel, intézményekkel, személyekkel,
 • a feladatkörébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről.

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár

Eseménynaptár

2020. November
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6