Színvonalas városüzemeltetést és fejlesztéseket is tartalmaz a Városgondnokság idei büdzséje

Idén is prioritás, hogy a korábbi évek színvonalához mérten biztosítsuk a városüzemeltetési feladatokat, illetve kiemelten fontos, hogy a likviditásunk minden időpontban megfelelő legyen – mondta Bozai István városgondnok az önkormányzati cég elfogadott üzleti tervéről. Idén több mint 6.5 milliárd forint az önkormányzati támogatás, ami a városüzemeltetési feladatokon felül tartalmazza a tervezett beruházások elvégzését is. 
2019.03.18. 14:10 |

Fontos kiemelni, hogy a városüzemeltetés jelenlegi színvonala az alvállalkozói díjak, anyagköltségek, egyéb üzemeltetési költségek növekedése miatt az előző évinél magasabb összeggel tartható csak fenn, amit a már lezárt közbeszerzéseink is jól mutatnak. Ami pedig szintén jelentős súlyú, hogy a a piaci árváltozások miatt a közvilágítás díja 43%-kal emelkedett.

Melyek a legnagyobb súllyal bíró üzemeltetési feladatai a Városgondnokságnak?

Az egyik leglátványosabb, és persze legtöbb feladatot adó tevékenység Székesfehérvár parkjainak, közterületeinek gondozása. Igen beszédesek a számok, hiszen mintegy 4,3 millió m² gyepfelületen végzünk fűnyírást, ráadásul a kiemelt, frekventáltabb helyszíneken akár évi 12-14 alkalommal is nyírjuk és gyűjtjük be a füvet az időjárás függvényében. A város virágosítása is több ezer négyzetméteren történik, nagyságrendileg százezer tő növény felhasználásával. Ennek eredményét a Virágos Magyarország zsűrije is évről évre díjazza, valamint a korábbi országos és nemzetközi versenyeken elért teljesítményeink elismeréseként az idei évben a magyarországi nagyvárosok közül elsőként Székesfehérvárt hívták meg a Communities in Bloom virágos világversenyre. Természetesen célunk, hogy Székesfehérvár zöldterületeinek rendezettsége az egész országban mértékadóként szolgáljon.

A parkfenntartás mellett a közterületi takarítás a városüzemeltetés másik kiemelkedő területe, ahol jól látható módon mérhető le a szolgáltatás színvonala. Továbbra is egyértelmű cél a már megszokott rend és tisztaság fenntartása, ennek érdekében a Belvárosban napi tíz órában végezzük a takarítást, a kézi szemetesgyűjtők és kutyatoalettek napi ürítését, illetve a városi rendezvények alatt folyamatos a kézi takarítás, valamint a rendezvények után azonnal nekiállunk a végtakarításnak is.

Nem felejtkezhetünk meg továbbá azokról a kevésbé látványos, de hasonló fontossággal bíró feladatokról, amelyekkel a város napi működését biztosítjuk, és amelyek nélkül komoly fennakadások, problémák keletkezhetnek. Ide sorolható például a csapadékcsatornák folyamatos tisztítása, javítása az árkok kaszálása, hogy a csatornahálózat megfelelő vízelvezetési képességét biztosítsuk. Ugyancsak fontos feladat a városi útfelületek magas színvonalú karbantartása is, amelynek köszönhetően az elmúlt években gyakorlatilag szinte megszűntek Székesfehérváron a kátyúkból eredő káresetek.

A Városgondnokság üzleti tervében szintén fontos tételként jelentkeznek a 2019-es beruházások. Mely terülteken várható fejlesztés?

Az útfejlesztés fontosságát továbbra is kiemelten kezeljük, így 2019-ben is számos út, parkoló és járda is megújul. Hogy a teljesség igénye nélkül említsem, az idei felújítási munkák között szerepelnek a József utcai járdák, a Csitáry G. Emil utca, a Királysor 41-51. közötti parkoló és utak, a Deák utca belső burkolatának első üteme, a Hosszúsétatér burkolatának első üteme, a Szilvamag és Temesvári utca, a Cserepes köz 2. melletti parkoló közvilágítással, a Jankovich utca 20-26 előtti parkoló, a Farkasvermi úti járda, a Zámoly utca első üteme, a Zsolt utcai kopóréteg cseréje a Géza utca és a Kadocsa utca között, a Komjáti utca, a Poprádi utca, a Homonai utca és a Köfém lakótelepen átvezető sétány felújítása, térkövezése. Székesfehérváron még találhatók olyan közterületek, amelyeknek nagy esőzések esetén nem megfelelő a vízelvezető képessége – gondolok többek között a Lippai utcára is –, így elengedhetetlenek ezeknek a területeknek a rendezése 2019-ben.

Még idén teljes körű felújítását tervezzük a Családok ligetének, illetve több játszótéren a jogszabályi követelmények miatt lecseréljük a gumiburkolatokat. Mivel a nagy népszerűségnek örvendő, uniós forrásból finanszírozott Koronás Park 2014-es átadása óta jelentős igénybevételnek lett kitéve, így 2019-ben indokolt a játékok és épületek kisebb felújítása, festése. Az ugyancsak egyre népszerűbb Csónakázó-tó mellé tervezünk egy csónakok és egyéb felszerelések tárolására alkalmas konténert telepíteni, ennek az alapzatát már elkészítettük. A Bregyó Sportcentrumban az elmúlt két évben már kialakítottunk fedett kiülőket, illetve szalonnasütő helyeket, idén pedig a munkák III. üteme következik, további fejlesztések lesznek, amelyek a közösségi programokat szolgálják.

Annak érdekében, hogy a városi piacon a kereskedők, őstermelők továbbra is színvonalas körülmények között szolgálhassák ki vásárlóikat, a korábbi beruházások, felújítások után most a kiszolgáló épület állagmegóvási munkálatai következnek idén. Ugyancsak fontos a városi rendezvények színvonalának megtartása, valamint további emelése, éppen ezért a technikai eszközfejlesztésre ismét hangsúlyt kívánunk fektetni, valamint tekintettel arra, hogy a Zichy ligetben egyre több programmal várja a város mind nyári, mind téli időszakban az érdeklődőket, az áramvételi pont kapacitásának növelésére is szükség van. Mivel 2020-ban Székesfehérváron, a Takarodó úti MÁV pályán lesz az Egyetemi Amerikai Futball Világbajnokság, szükséges a létesítmény fejlesztése, vagyis a nézőtér lefedése, labdafogó háló beszerzése és a kerítés felújítása is.

A Városgondnokság szerteágazó tevékenységének magas színvonalon történő ellátásához elengedhetetlen egy nagyszámú, sok esetben speciális tulajdonsággal rendelkező gépjárművekből álló flotta fenntartása. Kiemelt jelentőséggel bírnak e tekintetben a parkfenntartási munkák, hiszen alapfeltétel a megfelelő állapotú és felszereltségű gépjárművek igénybe vétele, így 2019. évben még egy John Deere fűnyíró traktor beszerzését tervezzük, amely jelentősen növeli majd a hatékonyságot.

2018-ban több jelentős beruházás is elkészült Székesfehérváron, ami a város és az itt élők szempontjából mindenképpen örömteli…

A tavalyi év egyik legnagyobb és legfontosabb székesfehérvári beruházása volt a Sóstó Természetvédelmi Terület teljes körű rehabilitációjára. Több, a Városgondnokság kezelésében lévő sportpálya esetében is 2018-ban nagy volumenű beruházás/felújítás történt, amelyek üzemeltetési költségek keletkezését, vagy növekedését vonták maguk után. Ide tartoznak például a Takarodó úti MÁV pályán a műfüves centerpálya karbantartási költségei, a kialakított konditerem közüzemi díjai, takarítási költségei, valamint a Mezővári sportpálya világítás-kiépítéséből fakadó költségek. Nemcsak a sportlétesítmények kapcsán beszélhetünk azonban újonnan felmerülő üzemeltetési költségekről, hanem a temető-fenntartási és kegyeleti szolgáltatásokat nyújtó területünkön is az eddig biztosított finanszírozási forrás növelésére van szükség, hiszen a Béla úti köztemetőben a ’D’ parcella megnyitásával, illetőleg a Kisfaludi ravatalozó kapcsán közüzemi -, takarítási költségek keletkeztek.

Kell-e számolnia a Városgondnokságnak 2019-ben további feladatbővüléssel, esetleg olyan átalakítással, változással, amely a költségek növekedését okozza?

Jelenleg a szúnyoggyérítést a Katasztrófavédelem bonyolítja le, azonban az irtás gyakorisága nem elegendő városunkban, így ezzel a feladattal 2019. évtől ismét bővül a Városgondnokság tevékenysége, két alkalommal történő szúnyogirtás költségeit is szerepeltetjük kiadásaink között. További költség, hogy 2018-ban került bevezetésre a II. övezetbe sorolt parkolózónák esetében az 1 órás ingyenes parkolás lehetősége a lakosság részére, az ebből adódó bevételkieséssel idén már kalkuláltunk tervünkben.

A székesfehérváriak körében évről évre népszerűbb a virágosítási pályázatunk, amelyben a helyi lakosok (intézményi vagy egyéni formában) bizonyos keretösszeg erejéig választhatnak a rendelkezésre álló növények közül. Mivel a kezdeményezés egyúttal a közösségépítést és a virágosítást is szolgálja, és a város hangulatának, életminőségének tekintetében az egyik legfontosabb pályázat, így a rendelkezésre álló forrás növelésének igénye merült fel. A városi rendezvények számának és színvonalának emelkedése kapcsán azok költségvonzatával is kalkulálnunk kell, amely szintén szerepel üzleti tervünk adatai között.

Milyen saját bevételekkel számolhat 2019-ben a Városgondnokság?

Bevétel tekintetében az egyik legjelentősebb tevékenységünk a fizetőparkolás üzemeltetése, ám természetesen itt is több kapcsolódó feladat van, mint például a parkolóautomaták telepítése, karbantartása, a fizető övezetekben az érvényes jegy vagy bérlet meglétének folyamatos ellenőrzése, az automatákban összegyűlt pénz szervezett összegyűjtése és bankba történő elszállítása. Szintén számottevő bevétel keletkezik a rendezvényszervezési, valamint a vásározók árusító helyeinek bérbeadásából. A Városgondokság 2018 novemberében kezdte meg rendezvényszervező tevékenységét a MOL Aréna Sóstó rendezvénytermében, és ezt 2019-ben tovább folytatjuk. Az exkluzív környezet számos nagyszabású rendezvény lebonyolítására alkalmas, legyen szó szakmai konferenciákról, céges rendezvényekről, de helyszínéül szolgálhat különböző koncerteknek, báloknak vagy esküvőknek is.

A 2018-as felújítását követően nemcsak a városiak, de a megyében lakók körében is jelentősen nőtt a városi strand népszerűsége, így a Csitáry G. Emil Uszoda és Strand üzemeltetésével további bevételnövekedésre számítunk, ami jelentős támogatáscsökkentő összeg lehet.

A Városgondnokság elismert szakértő gárdával rendelkezik építőipari kivitelezés területén is, így - alapvetően az Önkormányzattal kötött - vállalkozói szerződések révén ebből is komoly bevétel realizálódik társaságunk számára, illetve szintén a bevételeinket növeli a közterület használati díjakból, közútkezelői hozzájárulásokból származó jövedelem. További forrást jelentenek a Csónakázó-tónál keletkezett bevételeket, a Kori Liget jegybevételei, az általunk kezelt területek hasznosításából származó jövedelmek, mint például a Bregyó-közi Sportcentrum bérbeadása. Az üzleti tervben számolunk az állategészségügyi telephez, valamint a temetőüzemeltetéshez kapcsolódó különböző szolgáltatásokból származhat bevétellel is.

A szerteágazó és nagy számú feladat ellátásához elengedhetetlen a megfelelő létszámú munkavállaló, ami a jelenlegi munkapiaci körülmények között a legtöbb munkaadó számára kihívást jelent. Történt-e bérfejlesztés idén a Városgondnokságnál?

Üzleti tervünk összeállításakor prioritásként kezeltük, hogy biztosítani tudjuk a megfelelő szakmai tapasztalattal bíró munkavállalók foglalkoztatásával, illetve a feladatok ellátásához szükséges eszközellátottságot. A munkavállalói fluktuáció visszaszorítása érdekében, valamint a vállalat vonzóbbá tételéhez - a versenyképes bérszínvonal elérése/megtartása segítségével - szükségszerű a bérek további emelése és egységesen 10%-os béremelést hajtunk végre a munkavállalók körében.

Interjú

 1. Jelentős fejlesztések a Depóniánál - beszélgetés Steigerwald Tibor ügyvezetővel

  A múlt heti közgyűlésen elfogadta Székesfehérvár képviselő testülete a Depónia 2019-es üzleti tervét. A jelenleg mintegy kettőszáz embert foglalkoztató közszolgáltató soha nem látott fejlesztések előtt áll. A tavalyi 3.6 milliárdhoz képest 4.2 milliárdos árbevétellel számolnak, jelentős bérfejlesztést is tartalmaz. Az üzleti tervről és a fejlesztésekről Steigerwald Tibor ügyvezetővel beszélgettünk.

  2019.03.29.
 2. Hiszek a közösség erejében és az építkezésben - beszélgetés Cser-Palkovics Andrással

  "A legkedvesebb, amikor látom az embereken, hogy jól érzik magukat Fehérváron és szeretik ezt a várost." - mondja Székesfehérvár polgármestere. Cser-Palkovics Andrással arról is beszélgettünk advent utolsó hetében, hogy a rengeteg fejlesztés mellett a 21. század egyik legnagyobb kihívása minden város számára közösséget teremteni és összehozni az embereket.

  2018.12.24.
 3. Beszélgetés Dr. Korzenszky Richárddal, a Tihanyi Bencés Apátság emeritus perjelével

  Nagy érdeklődés övezte Dr. Korzenszky Richárd OSB, a Tihanyi Bencés Apátság emeritus perjelének A holisztikus ember című előadását kedden, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A Magyar Katolikus Kultúra Napjai rendezvénysorozatának keretében megvalósuló esemény alkalmából kértük beszélgetésre a tudós bencés szerzetest.

  2018.10.16.
 4. Szike és zongora - a sebész aki dallamokat talál

  Tóth Gábor életét a gyógyításnak szenteli. A Szent György Kórházban dolgozó sebész keze ügyébe legtöbbször szike és cérna kerül. Ám amikor leveszi a fehér köpenyt, egy másik világba utazik. Mint mondja: a dallamok szférája az a hely, ahol kiteljesedhet. A Dr. Jazz Band október 12-én, az Öreghegyi Közösségi Házban lép fel.

  2018.10.08.
 1. Szemelvények Csala történetéből - beszélgetés Varró Ferenccel

  Nemrégiben mutatták be Csalán Varró Ferenc, a településrész valaha volt világát bemutató, hiánypótló kötetét. Szorgos gyűjtőmunkának köszönhetően a csalai polgárok egy olyan könyvvel gazdagodtak, mely hitelesen kalauzolja el az olvasókat a nagy múltú falu mindennapjaiba, ünnepeibe a középkortól napjainkig. Varró Ferenccel Vakler Lajos beszélgetett.

  2018.04.07.
 2. Tizenöt év a Székesfehérvári Egyházmegye élén - beszélgetés Spányi Antal püspökkel

  Püspökké szentelésének 20.,a Székesfehérvári Egyházmegye vezetésének 15. évfordulója alkalmából szerdán szentmisén és ünnepi fogadáson köszöntötték Spányi Antal, megyés püspököt, akivel a kettős jubileum alkalmából beszélgettünk a Püspöki Palotában.

  2018.04.06.
 3. Székesfehérvári és Fejér megyei értékeink nyomában - interjú Demeter Zsófiával

  Demeter Zsófia történész, muzeológus, történelem-francia nyelv és irodalom szakos tanár, egyetemi doktor. Volt múzeumigazgatóként kutatott és kutat, könyveket ír, számos tudományos disszertációja jelent meg, oktatott. Legutóbbi kiadványában is székesfehérvári emlékeket elevenít fel.

  2018.03.21.
 4. Új módszerek az orvosi diagnosztikában -beszélgetés Dr. Madácsy Lászlóval

  Orvos dinasztiából származik, csillagásznak, kutatónak, kardiológusnak készült, belgyógyász lett. Endo-kapszula centrumot alapított Székesfehérváron. Szenvedélye a sport, az evezés, úszás, szörf, vitorlázás és a kajakozás.

  2018.01.28.

Kortárs Művészeti Fesztivál

Eseménynaptár

2019. Május
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Webkamera


360 Fehérvár

Óvodai beiratkozás 2019.

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek