Színvonalas városüzemeltetést és fejlesztéseket is tartalmaz a Városgondnokság idei büdzséje

Idén is prioritás, hogy a korábbi évek színvonalához mérten biztosítsuk a városüzemeltetési feladatokat, illetve kiemelten fontos, hogy a likviditásunk minden időpontban megfelelő legyen – mondta Bozai István városgondnok az önkormányzati cég elfogadott üzleti tervéről. Idén több mint 6.5 milliárd forint az önkormányzati támogatás, ami a városüzemeltetési feladatokon felül tartalmazza a tervezett beruházások elvégzését is. 
2019.03.18. 14:10 |

Fontos kiemelni, hogy a városüzemeltetés jelenlegi színvonala az alvállalkozói díjak, anyagköltségek, egyéb üzemeltetési költségek növekedése miatt az előző évinél magasabb összeggel tartható csak fenn, amit a már lezárt közbeszerzéseink is jól mutatnak. Ami pedig szintén jelentős súlyú, hogy a a piaci árváltozások miatt a közvilágítás díja 43%-kal emelkedett.

Melyek a legnagyobb súllyal bíró üzemeltetési feladatai a Városgondnokságnak?

Az egyik leglátványosabb, és persze legtöbb feladatot adó tevékenység Székesfehérvár parkjainak, közterületeinek gondozása. Igen beszédesek a számok, hiszen mintegy 4,3 millió m² gyepfelületen végzünk fűnyírást, ráadásul a kiemelt, frekventáltabb helyszíneken akár évi 12-14 alkalommal is nyírjuk és gyűjtjük be a füvet az időjárás függvényében. A város virágosítása is több ezer négyzetméteren történik, nagyságrendileg százezer tő növény felhasználásával. Ennek eredményét a Virágos Magyarország zsűrije is évről évre díjazza, valamint a korábbi országos és nemzetközi versenyeken elért teljesítményeink elismeréseként az idei évben a magyarországi nagyvárosok közül elsőként Székesfehérvárt hívták meg a Communities in Bloom virágos világversenyre. Természetesen célunk, hogy Székesfehérvár zöldterületeinek rendezettsége az egész országban mértékadóként szolgáljon.

A parkfenntartás mellett a közterületi takarítás a városüzemeltetés másik kiemelkedő területe, ahol jól látható módon mérhető le a szolgáltatás színvonala. Továbbra is egyértelmű cél a már megszokott rend és tisztaság fenntartása, ennek érdekében a Belvárosban napi tíz órában végezzük a takarítást, a kézi szemetesgyűjtők és kutyatoalettek napi ürítését, illetve a városi rendezvények alatt folyamatos a kézi takarítás, valamint a rendezvények után azonnal nekiállunk a végtakarításnak is.

Nem felejtkezhetünk meg továbbá azokról a kevésbé látványos, de hasonló fontossággal bíró feladatokról, amelyekkel a város napi működését biztosítjuk, és amelyek nélkül komoly fennakadások, problémák keletkezhetnek. Ide sorolható például a csapadékcsatornák folyamatos tisztítása, javítása az árkok kaszálása, hogy a csatornahálózat megfelelő vízelvezetési képességét biztosítsuk. Ugyancsak fontos feladat a városi útfelületek magas színvonalú karbantartása is, amelynek köszönhetően az elmúlt években gyakorlatilag szinte megszűntek Székesfehérváron a kátyúkból eredő káresetek.

A Városgondnokság üzleti tervében szintén fontos tételként jelentkeznek a 2019-es beruházások. Mely terülteken várható fejlesztés?

Az útfejlesztés fontosságát továbbra is kiemelten kezeljük, így 2019-ben is számos út, parkoló és járda is megújul. Hogy a teljesség igénye nélkül említsem, az idei felújítási munkák között szerepelnek a József utcai járdák, a Csitáry G. Emil utca, a Királysor 41-51. közötti parkoló és utak, a Deák utca belső burkolatának első üteme, a Hosszúsétatér burkolatának első üteme, a Szilvamag és Temesvári utca, a Cserepes köz 2. melletti parkoló közvilágítással, a Jankovich utca 20-26 előtti parkoló, a Farkasvermi úti járda, a Zámoly utca első üteme, a Zsolt utcai kopóréteg cseréje a Géza utca és a Kadocsa utca között, a Komjáti utca, a Poprádi utca, a Homonai utca és a Köfém lakótelepen átvezető sétány felújítása, térkövezése. Székesfehérváron még találhatók olyan közterületek, amelyeknek nagy esőzések esetén nem megfelelő a vízelvezető képessége – gondolok többek között a Lippai utcára is –, így elengedhetetlenek ezeknek a területeknek a rendezése 2019-ben.

Még idén teljes körű felújítását tervezzük a Családok ligetének, illetve több játszótéren a jogszabályi követelmények miatt lecseréljük a gumiburkolatokat. Mivel a nagy népszerűségnek örvendő, uniós forrásból finanszírozott Koronás Park 2014-es átadása óta jelentős igénybevételnek lett kitéve, így 2019-ben indokolt a játékok és épületek kisebb felújítása, festése. Az ugyancsak egyre népszerűbb Csónakázó-tó mellé tervezünk egy csónakok és egyéb felszerelések tárolására alkalmas konténert telepíteni, ennek az alapzatát már elkészítettük. A Bregyó Sportcentrumban az elmúlt két évben már kialakítottunk fedett kiülőket, illetve szalonnasütő helyeket, idén pedig a munkák III. üteme következik, további fejlesztések lesznek, amelyek a közösségi programokat szolgálják.

Annak érdekében, hogy a városi piacon a kereskedők, őstermelők továbbra is színvonalas körülmények között szolgálhassák ki vásárlóikat, a korábbi beruházások, felújítások után most a kiszolgáló épület állagmegóvási munkálatai következnek idén. Ugyancsak fontos a városi rendezvények színvonalának megtartása, valamint további emelése, éppen ezért a technikai eszközfejlesztésre ismét hangsúlyt kívánunk fektetni, valamint tekintettel arra, hogy a Zichy ligetben egyre több programmal várja a város mind nyári, mind téli időszakban az érdeklődőket, az áramvételi pont kapacitásának növelésére is szükség van. Mivel 2020-ban Székesfehérváron, a Takarodó úti MÁV pályán lesz az Egyetemi Amerikai Futball Világbajnokság, szükséges a létesítmény fejlesztése, vagyis a nézőtér lefedése, labdafogó háló beszerzése és a kerítés felújítása is.

A Városgondnokság szerteágazó tevékenységének magas színvonalon történő ellátásához elengedhetetlen egy nagyszámú, sok esetben speciális tulajdonsággal rendelkező gépjárművekből álló flotta fenntartása. Kiemelt jelentőséggel bírnak e tekintetben a parkfenntartási munkák, hiszen alapfeltétel a megfelelő állapotú és felszereltségű gépjárművek igénybe vétele, így 2019. évben még egy John Deere fűnyíró traktor beszerzését tervezzük, amely jelentősen növeli majd a hatékonyságot.

2018-ban több jelentős beruházás is elkészült Székesfehérváron, ami a város és az itt élők szempontjából mindenképpen örömteli…

A tavalyi év egyik legnagyobb és legfontosabb székesfehérvári beruházása volt a Sóstó Természetvédelmi Terület teljes körű rehabilitációjára. Több, a Városgondnokság kezelésében lévő sportpálya esetében is 2018-ban nagy volumenű beruházás/felújítás történt, amelyek üzemeltetési költségek keletkezését, vagy növekedését vonták maguk után. Ide tartoznak például a Takarodó úti MÁV pályán a műfüves centerpálya karbantartási költségei, a kialakított konditerem közüzemi díjai, takarítási költségei, valamint a Mezővári sportpálya világítás-kiépítéséből fakadó költségek. Nemcsak a sportlétesítmények kapcsán beszélhetünk azonban újonnan felmerülő üzemeltetési költségekről, hanem a temető-fenntartási és kegyeleti szolgáltatásokat nyújtó területünkön is az eddig biztosított finanszírozási forrás növelésére van szükség, hiszen a Béla úti köztemetőben a ’D’ parcella megnyitásával, illetőleg a Kisfaludi ravatalozó kapcsán közüzemi -, takarítási költségek keletkeztek.

Kell-e számolnia a Városgondnokságnak 2019-ben további feladatbővüléssel, esetleg olyan átalakítással, változással, amely a költségek növekedését okozza?

Jelenleg a szúnyoggyérítést a Katasztrófavédelem bonyolítja le, azonban az irtás gyakorisága nem elegendő városunkban, így ezzel a feladattal 2019. évtől ismét bővül a Városgondnokság tevékenysége, két alkalommal történő szúnyogirtás költségeit is szerepeltetjük kiadásaink között. További költség, hogy 2018-ban került bevezetésre a II. övezetbe sorolt parkolózónák esetében az 1 órás ingyenes parkolás lehetősége a lakosság részére, az ebből adódó bevételkieséssel idén már kalkuláltunk tervünkben.

A székesfehérváriak körében évről évre népszerűbb a virágosítási pályázatunk, amelyben a helyi lakosok (intézményi vagy egyéni formában) bizonyos keretösszeg erejéig választhatnak a rendelkezésre álló növények közül. Mivel a kezdeményezés egyúttal a közösségépítést és a virágosítást is szolgálja, és a város hangulatának, életminőségének tekintetében az egyik legfontosabb pályázat, így a rendelkezésre álló forrás növelésének igénye merült fel. A városi rendezvények számának és színvonalának emelkedése kapcsán azok költségvonzatával is kalkulálnunk kell, amely szintén szerepel üzleti tervünk adatai között.

Milyen saját bevételekkel számolhat 2019-ben a Városgondnokság?

Bevétel tekintetében az egyik legjelentősebb tevékenységünk a fizetőparkolás üzemeltetése, ám természetesen itt is több kapcsolódó feladat van, mint például a parkolóautomaták telepítése, karbantartása, a fizető övezetekben az érvényes jegy vagy bérlet meglétének folyamatos ellenőrzése, az automatákban összegyűlt pénz szervezett összegyűjtése és bankba történő elszállítása. Szintén számottevő bevétel keletkezik a rendezvényszervezési, valamint a vásározók árusító helyeinek bérbeadásából. A Városgondokság 2018 novemberében kezdte meg rendezvényszervező tevékenységét a MOL Aréna Sóstó rendezvénytermében, és ezt 2019-ben tovább folytatjuk. Az exkluzív környezet számos nagyszabású rendezvény lebonyolítására alkalmas, legyen szó szakmai konferenciákról, céges rendezvényekről, de helyszínéül szolgálhat különböző koncerteknek, báloknak vagy esküvőknek is.

A 2018-as felújítását követően nemcsak a városiak, de a megyében lakók körében is jelentősen nőtt a városi strand népszerűsége, így a Csitáry G. Emil Uszoda és Strand üzemeltetésével további bevételnövekedésre számítunk, ami jelentős támogatáscsökkentő összeg lehet.

A Városgondnokság elismert szakértő gárdával rendelkezik építőipari kivitelezés területén is, így - alapvetően az Önkormányzattal kötött - vállalkozói szerződések révén ebből is komoly bevétel realizálódik társaságunk számára, illetve szintén a bevételeinket növeli a közterület használati díjakból, közútkezelői hozzájárulásokból származó jövedelem. További forrást jelentenek a Csónakázó-tónál keletkezett bevételeket, a Kori Liget jegybevételei, az általunk kezelt területek hasznosításából származó jövedelmek, mint például a Bregyó-közi Sportcentrum bérbeadása. Az üzleti tervben számolunk az állategészségügyi telephez, valamint a temetőüzemeltetéshez kapcsolódó különböző szolgáltatásokból származhat bevétellel is.

A szerteágazó és nagy számú feladat ellátásához elengedhetetlen a megfelelő létszámú munkavállaló, ami a jelenlegi munkapiaci körülmények között a legtöbb munkaadó számára kihívást jelent. Történt-e bérfejlesztés idén a Városgondnokságnál?

Üzleti tervünk összeállításakor prioritásként kezeltük, hogy biztosítani tudjuk a megfelelő szakmai tapasztalattal bíró munkavállalók foglalkoztatásával, illetve a feladatok ellátásához szükséges eszközellátottságot. A munkavállalói fluktuáció visszaszorítása érdekében, valamint a vállalat vonzóbbá tételéhez - a versenyképes bérszínvonal elérése/megtartása segítségével - szükségszerű a bérek további emelése és egységesen 10%-os béremelést hajtunk végre a munkavállalók körében.

Interjú

 1. Profi ökölvívás - Törteli Balázs gőzerővel készül a visszatérésre

  Túl van egy hosszabb, sérülést követő periódus nehezén, munkába állt és újra teljes erőbedobással készül az új kihívásokra - jelentette be minap Törteli Balázs (15-2; 6 KO) magyar bajnok ökölvívó.„Jó érzés sportolónak lenni, izomlázzal feküdni, izomlázzal kelni és újra azt érezni, hogy tartok valahova.” - emelte ki a fehérvári harcos honlapunknak adott hosszabb interjújában.

  2019.10.04.
 2. Ha csak egyetlen gondolatért is - interjú Csizik Balázzsal

  Csizik Balázs képeivel korábban már találkozhattunk a Múzeum Kávézóban, anno a Műhelyben, és fafaragóművész nagyapjával együtt állított ki a Városi Könyvtárban. Utóbbi nagyon fontos pillanat volt számára, hiszen ott összeért a nagyapa népművészete az unoka akkor még eléggé gyerekcipőben járó absztrakt fotóművészetével.

  2019.08.26.
 3. „A narrátor kapocs a múlt és a jelen között” - interjú Mihályi Győzővel

  Mihályi Győző nélkül nincsen Koronázási Szertartásjáték, hiszen a kezdetek óta számít rá Szikora János, rendező. A grandiózus produkció emlékezetes pillanatairól és kihívásairól is beszélgettünk a Jászai Mari-díjas színművésszel.

  2019.08.08.
 4. Végtelen erő, energia, küzdelem, száguldás emberi sorsok és lelkiállapotok között

  Szirtes Edina „Mókus” muzsikus és zeneszerző évek óta jegyzi a Koronázási Szertartásjáték zenéjét. Az alkotó lelkesedéssel mesélt többek között az alkotás folyamatáról, kedvenc tavalyi jelenetéről és megosztotta gondolatait a szövegkönyvről is.

  2019.08.02.
 1. Székesfehérvár az emléktérkép - „ A jelenben élek, a múltunk tudatában.”

  Fiatalember, aki a jelenben él, de mégis fontos számára a múlt. Grósz Ákos a Red Rock falmászóterem ügyvezetője ezer szállal kötődik a városhoz, melynek jól ismert utcáit járva gondolatban egy emléktérképet rajzol fel: nem csak a saját, de szerettei életének lenyomataiból. És hogy miért fontos egy ilyen térkép? A vele folytatott beszélgetésből megtudhatjuk…

  2019.07.31.
 2. Szendrényi Éva - felemelő érzés a nézőtéren az előadások utáni csend

  Szendrényi Éva díszlettervező a Koronázási Szertartásjátékok kezdete óta felel a produkció látványvilágáért. Mint minden évben, idén is számíthatunk újdonságokra, így kíváncsiak voltunk a főbb változásokra.

  2019.07.30.
 3. Székesfehérvár – a modern, de dicső emlékeinek is élő város

  Dr. Simon Gábor a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház gyermekgyógyász főorvos irányítása alatt alakult ki a mai, európai színvonalon működő Gyermekosztály, de kivette a részét abból a munkából is, melynek köszönhetően ma már természetes az integrált oktatás, vagyis az egészséges gyermekek mellett a fogyatékkal élők nevelése.

  2019.07.29.
 4. Székesfehérvár a templomok városa - számtalan rejtett kincs vár még felfedezésre

  Tornyai Gábor közvetlensége és emberismerete magával ragadó. Amellett, hogy katolikus pap, még mentálhigiénés szakember is, akihez bátran lehet életvezetési tanácsokért fordulni. Gábor atya nemcsak prédikációiban találta meg a megszólítás lehetőségét, hanem évek óta szerepel a Vörösmarty Rádió műsoraiban is. Emellett igazi lokálpatrióta, aki szereti felfedezni a várost, ahol él.

  2019.07.23.

Balett

Eseménynaptár

2019. November
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek