Székesfehérvár lesz a jövőben a magyar katonák fővárosa

Székesfehérvár a magyar katonák fővárosa lesz, miután a Magyar Honvédség Parancsnoksága, vagyis a honvédség szakmai irányítása a városba költözik - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter csütörtökön, Fehérvár polgármesterével közös sajtótájékoztatóján. Elhangzott, hogy várhatóan kilencezerrel növekszik majd a város lakosságszáma a költözéssel. Székesfehérvár Közgyűlése rendkívüli közgyűlésen egyhangúlag állt ki a honvédelmi fejlesztésekért.
2019.02.07. 13:16 |

A Magyar Honvédség szervezeti átalakításáról és Székesfehérvárra gyakorolt hatásáról tartott sajtótájékoztatót a Városházán Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere és Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, miután az alábbi határozatot egyhangú döntéssel fogadta el rendkívüli közgyűlésén Fehérvár képviselőtestülete.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Országgyűlés, Magyarország Kormánya és a Honvédelmi Minisztérium a Magyar Honvédség szervezeti átalakításáról szóló döntéseivel egyetért, Székesfehérvár a Magyar Honvédség Parancsnoksága székhelyeként történő kijelölését köszönettel fogadja. A Közgyűlés büszkén állapítja meg, hogy Székesfehérvár a magyar katonák fővárosa.

 • A Közgyűlés kifejezi nyitottságát, hogy szövetséges országokkal történő nemzetközi katonai együttműködésből adódó feladatokkal bővüljön Székesfehérvár Helyőrség feladatköre, és a város katonai szerepe ezáltal tovább erősödjön.
 • A fentiek megvalósulása érdekében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata áttekinti tervezett fejlesztéseit és megvizsgálja azok illeszkedését és esetleges integrálhatóságát a katonai célú fejlesztésekhez.
 • A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az esetlegesen ebből eredő, a várost terhelő többletkiadásokra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé, ennek fedezetéül pedig a költségvetésben kerüljön tervezésre tartalék. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy többletkiadások felmerülése esetén kezdeményezzen tárgyalásokat azok állami forrásból történő biztosítására.

Székesfehérvár önkormányzata kérte, hogy a város közgyűlése előtt is mondja el Magyarország honvédelmi minisztere és a Magyar Honvédség Parancsnokságának parancsnoka, hogy milyen országos kormányzati és szakpolitikai döntések születtek, hiszen a Magyar Honvédség Parancsnoksága és annak székhelye vonatkozásában Székesfehérvár kitüntetett szerepet kapott - mondta Cser-Palkovics András polgármester. "Fontos, hogy ennek a folyamatnak már az elején is lehessen tájékoztatni Székesfehérvár és Fejér megye közösségét és a közvéleményt. Ez egy olyan stratégiai jelentőségű lépéssorozat, mely Székesfehérvár következő évtizedeit is meg fogja határozni és óriási lehetőséget jelent Fehérvár jövője vonatkozásában. Meggyőződéssel valljuk, hogy miközben egy nagyon erős, Közép-európai szinten is jegyzett gazdasági centrum Székesfehérvár, e mellett most lesz egy másik nagyon erős és fontos lába is a város fejlődésének. Székesfehérvár katonaváros, van történelmi múltja és van mire építkezni. Ezt az építkezést szeretnénk szolgálni azzal, hogy minden segítséget, támogatást megad Fehérvár, melyet a Közgyűlés is kifejezett."

A városnak is lesz dolga a következő esztendőkben, hiszen mindent kell tenni azért, hogy a katonák elvégezhessék a feladatukat és családjuk illetve ők maguk is otthonként tekintsenek Székesfehérvárra. Ezt a segítséget egy határozatban is vállalta fel a Közgyűlés és kifejeztük, hogy akár a fejlesztések, akár a közösségi élet tekintetében minden segítséget megadunk a katonáknak és a katonacsaládoknak - hangsúlyozta Cser-Palkovics András.

Elmondta, hogy vannak olyan fejlesztések a város életében, mely a kormányzatnak is köszönhetően elindultak, de van néhány olyan fejlesztés is, melynek áttekintését mi is felvállaltuk. Erről korábban tájékoztattuk már a város közvéleményét is: ez érintheti a középiskolai campust, a Fekete Sas Szállót és közlekedési fejlesztési kérdéseket is. 

Köszönjük a lehetőséget, hogy tájékoztathatjuk a Fehérváriakat, hiszen a város életében is egy mérföldkő ez a fejlesztés – mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Beszélt arról, hogy a térségben végbemenő változások arra köteleznek minket, hogy nem nézhetjük tétlenül az új biztonsági kihívásokat. Példaként említette, hogy a délszláv válság hatásait még mindig érezni és a Nyugat-Balkánon is érezhető a nyugtalanság. Kiemelte, hogy segítjük ezen országok észak atlanti csatlakozását azonban nem lehet megoldás hosszútávon, hogy több ezer katona állomásozzon a térségben. A honvédelmi miniszter megemlítette az ukrán helyzetet és beszélt arról is, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül, a kibertérben lévő veszélyeket sem.

Kötelességünk, hogy a békét és a biztonságot szavatoljuk, ezért hozta azt a döntést a kormány, hogy Magyarországnak szüksége van egy erős honvédségre, mely elkötelezett az ország lakosságának védelmének érdekében. Ennek része, hogy megújítjuk a Magyar Honvédséget és új technikai eszközöket állítunk rendszerbe, de önmagában a technika és a kiképzett katona is kevesebbet ér, ha a vezetés elavult – mondta Benkő Tibor. „Éppen ezért változott a Honvédelemről szóló törvény, ami megteremtette annak feltételét, hogy a kor kihívásainak megfelelő felső szintű vezetése legyen a honvédségnek. Korábban a miniszter irányította és vezette a honvédséget. A minisztérium azonban most irányelveket fogalmaz meg és feladatot szab a Magyar Honvédség parancsnokának majd ellenőrzi a feladatok végrehajtását. Ehhez a minisztériumnak meg kell teremteni a szükséges feltételrendszeret. A katonai szervezetek vezetését pedig nem politikusnak kell vezetnie, hanem az önálló Magyar Honvédség parancsnokának. Ezt a parancsnokságot pedig nem Budapesten kívánjuk létrehozni, hanem egy olyan történelmi múltú városban, mint Székesfehérvár, mely mindig fontosnak tartotta a katonáit. Székesfehérvár lesz a jövőben a magyar katonák fővárosa. A város lakosai kiérdemlik ezt a címet és biztos vagyok abban, hogy Fehérvár a parancsnokságnak nagy segítséget nyújt.”

Elhangzott, hogy a polgári életben sokszor úgy gondolkodnak az emberek, hogy egy ilyen fejlesztés veszélyt jelenthet a város számára. Egy város azonban adott esetben nem a katonák által válna stratégiailag fontossá, hiszen ilyen esetben a katonák nem itt tartózkodnának. A katonák jelenléte békét és biztonságot jelent, nem nyugtalanságot.” - hangsúlyozta Benkő Tibor.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a parancsnokság mellett tervek között szerepel, hogy fehérvári központtal létrejön egy többnemzetiségű hadosztály. Ez Magyarország számára rendkívül fontos, szervezet lesz, mely állandó felelősséggel tartozik a Közép-európai térség biztonságáért is.

A parancsnokság megkezdi az áttelepülést Székesfehérvárra és ezzel együtt komoly infrastrukturális beruházások történnek, hiszen az ide költöző katonáknak bölcsőde, óvoda, iskola és szolgáltatásokat nyújtó bővítések szükségesek. „Ismerve a város elhivatottságát, megnyugtatónak tartom az együttműködést.” - emelte ki a honvédelmi miniszter.

Eddig is minden szeretetet és odafigyelést megkaptunk Fehérvártól, amit minden fehérvári polgárnak szeretnék megköszönni. Folytatni fogjuk azt a közös munkát, amit elkezdtünk.” - mondta a Magyar Honvédség parancsnoka.

Mi katonák a saját bőrünkön érezzük, hogy Székesfehérvár katonaváros és mindig támogatják a fehérváriak a katonákat – mondta Korom Ferenc altábornagy a Magyar Honvédség Parancsnokságának parancsnoka. Példaként említette, hogy a már korábban Fehérváron NATO erőket integráló egység tagjai közül többen a városban telepedtek le. Jelenleg 1400 katona szolgál Fehérváron, melyet a terveknek megfelelően növelni szeretnénk a parancsnokság idetelepítésével – mondta Korom Ferenc. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy várhatóan mintegy kilencezer fővel nőne a lakosságszám.

Közélet

 1. Húsvét vigíliája - tűz,- és vízszentelés, mise és feltámadási körmenet a belvárosban

  Húsvét ünnepének előesti miséje tűzszenteléssel kezdődött a Szent Imre templom előterében; a sötétségből kivezető fény és világosság által a gyász csendjét a remény és öröm fényességévé változtatva. Az ünnepi éjszakán egy fiatal felnőtt vette fel a keresztség és a bérmálás szentségét. „Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Halleluja!"

  2019.04.20.
 2. Nagypénteki igeliturgia és szertartás - szombaton 9 órától látogatható a szentsír

  Nagypénteken nincs szentmise, a Szent Imre templomban az esti szertartást Spányi Antal megyés püspök vezette, aki a csöndes bevonulás után arcra borult az oltár előtt. Az igeliturgia és minden szertartás ünnepélyesség nélkül, a legnagyobb egyszerűségben zajlott, olvasmányok fölolvasása, majd a passió eléneklése. Nagyszombaton délelőtt 9 órától várják szentsír látogatásra a híveket.

  2019.04.19.
 3. Közös keresztút-járással emlékeztek Fehérváron Jézus kereszthalálára

  Hagyományosan közösen emlékeztek Székesfehérvár polgárai és papjai Krisztus kereszthalálára, Nagypénteken délután, a Palotavárosi Kálváriánál, Spányi Antal, megyés püspök vezetésével, ahová idén sok százan jöttek el, hogy imádsággal és énekkel kísérjék Jézus útját a tizennégy stáción keresztül, Pilátus ítéletétől a sírbatételig.

  2019.04.19.
 4. Triduum - Spányi Antal megyés püspök lelkigyakorlatos beszédei a nagyheti lelki úton

  „Együtt imádkozva és egymásért! - mottóval idén közös húsvéti lelki készületre hívták a családokat Székesfehérvár papjai, Virágvasárnaptól kezdve Húsvétvasárnapig. A Nagyhét első három napján Spányi Antal megyés püspök nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédeire várták a város híveit a székesfehérvári Szent Imre templomba. 

  2019.04.19.

Hirdetés

Eseménynaptár

2019. Április
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Webkamera


360 Fehérvár

Óvodai beiratkozás 2019.

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek