Szakmai találkozó az István Király iskolában az élménypedagógia tapasztalatairól

Élménypedagógia szakmai találkozó kezdődött pénteken az István Király Általános Iskolában. Az élménypedagógia a tanulói megtapasztalásra építve nevel,  formál és tanít: a tanulók tapasztalatot gyűjtenek, személyiségük ezáltal formálódik, tudásuk gyarapszik.
2018.11.09. 12:08 |

Az István Király Általános Iskolában az idei tanévtől vezették be a Komplex Alapprogramot, a szakmai találkozót ennek szellemében tervezték. 

A rendezvény megnyitóján Török Szabolcs tankerületi igazgató apai tapasztalatait is megosztva a hallgatósággal arról szólt, hogy 5 éves kisfián is látja, hogy az un. "alfa generáció" nevelése teljesen más megközelítést kíván a pedagógusoktól. "Mit tudunk mi nyújtani a fiataloknak? Azt az élményt, hogy a tudás megszerzése hatalmas öröm. Ezért azt gondolom, hogy elsősorban tanulni kell megtanítani őket, mert akkor nem jöhet olyan változás, amihez ne tudnának majd alkalmazkodni." - fogalmazott Török Szabolcs.

A tankerületi igazgató zárásként Csíkszentmihályi Mihály gondolatait idézte: "Életünk legszebb élményei nem passzív, befogadó, ellazult állapotban érnek bennünket - noha az ilyenek is lehetnek élvezetesek, ha keményen megdolgozunk értük. A legszebb pillanatok általában akkor következnek be, amikor valaki testi vagy szellemi teljesítményét megfeszített akarattal a végletekig fokozza, hogy véghezvigyen valamilyen nehéz, de fontos feladatot."

Krählingné Kovács Tünde, az István Király Általános Iskola igazgatója a szakmai találkozón elmondta, hogy az élménypedagógia problémamegoldásra, kreatív gondolkodásra és a csapatmunkára neveli a gyerekeket.

Az igazgató szólt arról is, hogy olyan utat próbálnak ki a tantestülettel, szülőkkel és gyerekekkel együtt, ami szemléletváltással jár és segíti a nevelő-oktató munkát. Elmondta, hogy a játék óriási szerepet tölt be az iskola mindennapjaiban, a tanórákon és a tanórákon kívüli foglalkozásokon is. 

A szakmai találkozón részt vett Kovácsné dr. Nagy Emese egyetemi docens, a Komplex Instrukciós Program megalkotója és Sipos Imre, az EMMI miniszteri biztosa, az OFI főigazgatója is, aki előadást is tartottak a résztvevőknek.

Közélet

 1. Húsvét vigíliája - tűz,- és vízszentelés, mise és feltámadási körmenet a belvárosban

  Húsvét ünnepének előesti miséje tűzszenteléssel kezdődött a Szent Imre templom előterében; a sötétségből kivezető fény és világosság által a gyász csendjét a remény és öröm fényességévé változtatva. Az ünnepi éjszakán egy fiatal felnőtt vette fel a keresztség és a bérmálás szentségét. „Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Halleluja!"

  2019.04.20.
 2. Nagypénteki igeliturgia és szertartás - szombaton 9 órától látogatható a szentsír

  Nagypénteken nincs szentmise, a Szent Imre templomban az esti szertartást Spányi Antal megyés püspök vezette, aki a csöndes bevonulás után arcra borult az oltár előtt. Az igeliturgia és minden szertartás ünnepélyesség nélkül, a legnagyobb egyszerűségben zajlott, olvasmányok fölolvasása, majd a passió eléneklése. Nagyszombaton délelőtt 9 órától várják szentsír látogatásra a híveket.

  2019.04.19.
 3. Közös keresztút-járással emlékeztek Fehérváron Jézus kereszthalálára

  Hagyományosan közösen emlékeztek Székesfehérvár polgárai és papjai Krisztus kereszthalálára, Nagypénteken délután, a Palotavárosi Kálváriánál, Spányi Antal, megyés püspök vezetésével, ahová idén sok százan jöttek el, hogy imádsággal és énekkel kísérjék Jézus útját a tizennégy stáción keresztül, Pilátus ítéletétől a sírbatételig.

  2019.04.19.
 4. Triduum - Spányi Antal megyés püspök lelkigyakorlatos beszédei a nagyheti lelki úton

  „Együtt imádkozva és egymásért! - mottóval idén közös húsvéti lelki készületre hívták a családokat Székesfehérvár papjai, Virágvasárnaptól kezdve Húsvétvasárnapig. A Nagyhét első három napján Spányi Antal megyés püspök nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédeire várták a város híveit a székesfehérvári Szent Imre templomba. 

  2019.04.19.

Hirdetés

Eseménynaptár

2019. Április
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Webkamera


360 Fehérvár

Óvodai beiratkozás 2019.

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek