Óvodapedagógus - Rákóczi Utcai Óvoda

2022.09.26. |

Rákóczi Utcai Óvoda - Székesfehérvár

pályázatot hirdet

1 fő Óvodapedagógus - munkakör betöltésére


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • óvodapedagógia, a 3-7 éves gyermekek nevelése-oktatása az intézmény pedagógiai programjának megfelelően.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus
 • büntetlen előélet

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 15.

 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simonné Juhász Ágnes nyújt, a 22-312-386 vagy 70/3809537 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Simonné Juhász Ágnes részére a rakocziovi@humanszolg.hu E-mail címen keresztül
 • postai úton (8000. Székesfehérvár, Rákóczi utca 30. )

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 17.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör a pályázatok elbírálást követően azonnal betölthető.

Pályázat részeként benyújtható iratok: 

 • fényképes önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okmányok
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány