Óvodapedagógus - Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája

2023.01.06. |

Ligetsori Óvoda
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvoda

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves gyermekek nevelése-oktatása az óvoda pedagógiai programjának megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajt, motivációs levél, sikeres pályázás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. február 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gelencsér Rita nyújt, a 70/380-95-25 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Ligetsori Óvoda címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Ligetsor. 49.B épület). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 182/2022, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Gelencsér Rita részére az info@ligetsorovoda.t-online.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Gelencsér Rita, Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Liget sor. 49.B épület.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 1.