Óvodai beiratkozás 2019.

2019.04.23. |

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a
2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tartó nevelési évre
történő óvodai beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2019. április 24-25. (szerda-csütörtök)
8.00 órától - 18.00 óráig

Az alábbi óvodákban megosztott a beiratkozás időpontja a székhely és a tagóvoda között:

Árpád Úti Óvoda: Székhelyén (Árpád u. 5.): 2019. április 24., Vízivárosi Tagóvodájában (Sarló u. 11/e.): 2019. április 25.
Felsővárosi Óvoda: Székhelyén (Havranek J. u. 2.): 2019. április 24., Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodájában (Ybl Miklós ltp. 1.): 2019. április 25.
Hosszúsétatéri Óvoda: Székhelyén (Hosszúsétatér 42.): 2019. április 24., Tóvárosi Tagóvodájában (Tóvárosi ln. 70.): 2019. április 25.
Ligetsori Óvoda: Székhelyén (Ligetsor 49. B ép.): 2019. április 24., Palotavárosi Tagóvodájában (Kelemen Béla u. 30/b.): 2019. április 25.
Napsugár Óvoda: Székhelyén (Salétrom u. 8): 2019. április 24., Nefelejcs Tagóvodájában (Nefelejcs u. 54.): 2019. április 25.
Tolnai Utcai Óvoda: Székhelyén (Tolnai utca 1.): 2019. április 24. (a székhelyre és telephelyre történő beiratkozás), Sziget Utcai Tagóvodájában (Sziget utca 6.): 2019. április 25.
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda (Várkörút 14-16.) esetében a székhelyre, a telephelyre és a Tulipános Tagóvodába történő beiratkozásra 2019. április 24-25. napján a székhelyen a Várkörút 14-16. szám alatt kerül sor.
Rákóczi Utcai Óvoda (Rákóczi utca 30.) esetében a székhelyre és a Mancz János Tagóvodába történő beiratkozásra 2019. április 24-25. napján a székhelyen a Rákóczi utca 30. szám alatt kerül sor.

Az óvoda három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 2019. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2019. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.  Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában (a gyermek lakcímkártyáján) a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is aki, a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Azon kisgyermekek esetében, akik 2019. szeptember 1. és 2020. február 29. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, hogy jelezzék felvételi igényüket a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerinti illetékes vagy a választott óvodában.

Szabálysértést követ el az a szülő és ellene szabálysértési eljárás indítható, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő időben nem íratja be az óvodába, illetve gyermeke óvodai nevelésben való részvételét a jogszabályban meghatározottak szerint nem biztosítja.

LETÖLTHETŐ dokumentumok

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár

Eseménynaptár

2020. Augusztus
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30