Nyolc díjra várja a jelöléseket Székesfehérvár Önkormányzata

Ismét várják Székesfehérvár lakosságának javaslatait az Önkormányzat által alapított elismerések idei kitüntetettjeire. A Penna Regia, a Sipos Gyula, a Bölcsődei gondozásért, valamint a Székesfehérvár Közbiztonságáért, Oktatásáért, Ifjúságáért, Egészségügyéért, illetve Sportjáért díjakra 2023. január 25-ig lehet benyújtani a jelöléseket.
2023.01.12. 13:57 |
Nyolc díjra várja a jelöléseket Székesfehérvár Önkormányzata

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kitüntető címek, díjak és elismerések alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik az életművükkel, munkájukkal vagy a város közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtó, maradandót alkotó, vagy más, a köz érdekében végzett tevékenységükkel segítették Székesfehérvár szellemi és anyagi gyarapodását. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati kitüntető címek, díjak és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 29/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) értelmében az alábbi díjak adományozására vonatkozóan várják a javaslatokat:

"Penna Regia” díj 

A „Penna Regia” díj adományozható annak a természetes személynek, közösségnek, csoportnak vagy szervezetnek, aki vagy amely a nyomtatott vagy elektronikus sajtó útján Székesfehérvár életének tárgyszerű bemutatásával elősegítette Székesfehérvár ismertségét, elismertségét, a helyi közélet nyilvánosságát, vagy hozzájárult Székesfehérvár országos és nemzetközi megismertetéséhez, népszerűsítéséhez. Évente egy „Penna Regia” díj adományozható.

„Sipos Gyula-díj”

A „Sipos Gyula-díj” annak a természetes személynek adományozható, aki
a)  a Magyar Honvédség tényleges katonai állományába tartozik,
b) tartós és kiemelkedő munkát végez,
c)  helytállásával Székesfehérvár polgáraiban a Magyar Honvédség tekintélyét és a Magyar Honvédségbe vetett bizalmat erősíti, és
d) életvitele, magánélete a katonai hivatáshoz méltó.

A „Sipos Gyula-díj” díj annak a szakmai közösségnek, csoportnak vagy szervezetnek is adományozható, amelynek tagjai a fentiekben foglalt feltételeknek megfelelnek. Évente egy „Sipos Gyula-díj” adományozható.

„Székesfehérvár Közbiztonságáért” díj

„Székesfehérvár Közbiztonságáért” díj adományozható annak a természetes személynek, aki
a) a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság székesfehérvári telephelyén, vagy a Székesfehérvári Rendőrkapitányság hivatásos állományában teljesít szolgálatot, vagy székesfehérvári polgárőr szervezet tagjaként rendszeresen segíti a rendőrség feladatainak ellátását a bűnmegelőzés területén,
b) tartós és kiemelkedő munkát végez,
c) helytállásával Székesfehérvár polgáraiban a tűzoltóság, a rendőrség, a polgárőrség tekintélyét és a beléjük vetett bizalmat erősíti, és
d) életvitele, magánélete a tűzoltói vagy a rendőri hivatáshoz, vagy a polgárőri tevékenység ellátásához méltó.

A „Székesfehérvár Közbiztonságáért” díj annak a szakmai közösségnek, csoportnak, szervezetnek is adományozható, amelynek tagjai a fentiekben foglalt feltételeknek megfelelnek.

Évente legfeljebb három „Székesfehérvár Közbiztonságáért” díj adományozható.

„Székesfehérvár Oktatásáért” díj 

„Székesfehérvár Oktatásáért” díj adományozható annak a természetes személynek, közösségnek, csoportnak vagy szervezetnek, aki vagy amely az oktatásban tartós, kiemelkedő szakmai munkát végzett, így tevékenységével a Székesfehérváron nevelt, oktatott gyermekek, tanulók, vagy hallgatók javát szolgálta.

Évente legfeljebb három „Székesfehérvár Oktatásáért” díj adományozható.

„Székesfehérvár Ifjúságáért” díj

„Székesfehérvár Ifjúságáért” díj adományozható annak a természetes személynek, közösségnek, csoportnak vagy szervezetnek, aki vagy amely tartós, kiemelkedő szakmai tevékenységével elősegítette a tanulók, az ifjúság aktív és demokratikus részvételét a diákjogok érvényesülésében, a közösségépítésben, a székesfehérvári diákönkormányzatok, a Székesfehérvári Diáktanács munkájában.

Évente legfeljebb egy „Székesfehérvár Ifjúságáért” díj adományozható.

„Székesfehérvár Egészségügyéért” díj

„Székesfehérvár Egészségügyéért” díj adományozható annak az orvosnak vagy egészségügyi szakdolgozónak, aki Székesfehérvár lakóinak egészsége és egészséges életmódra nevelése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenységével a betegek javát és gyógyulását szolgálta.

A „Székesfehérvár Egészségügyéért” díj annak a szakmai közösségnek, csoportnak vagy szervezetnek is adományozható, amelynek tagjai a fentiekben foglalt feltételeknek megfelelnek.

Évente kettő „Székesfehérvár Egészségügyéért” díj adományozható.

„Bölcsődei Gondozásért” díj

„Bölcsődei Gondozásért” díj adományozható annak a természetes személynek vagy szakmai közösségnek, aki vagy amely a bölcsődei ellátás területén, a székesfehérvári kisgyermekek nevelése, gondozása, fizikai, lelki egészsége és jóléte érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett. 

Évente egy „Bölcsődei Gondozásért” díj adományozható.

„Székesfehérvár Sportjáért” díj

„Székesfehérvár Sportjáért” díj adományozható annak a természetes személynek, sportszervezetnek, csapatnak, vagy közösségnek, aki vagy amely a sport területén kimagasló szakmai tevékenységet végzett, illetve kiemelkedő hazai vagy nemzetközi eredményt ért el. 

Évente legfeljebb kettő „Székesfehérvár Sportjáért” díj adományozható.

Az elismerések adományozására bármely természetes vagy jogi személy javaslatot tehet.  A díjak adományozására vonatkozó javaslatokat 2023. január 25. napjáig írásban lehet benyújtani a polgármesterhez. 

A javaslatnak tartalmaznia kell:

a.)     a díj megnevezését,
b.)     a javaslattevő nevét,
c.)     a díj adományozására javasolt személy, közösség vagy szervezet nevét, elérhetőségét, tevékenységének részletes méltatását.

A javaslatok benyújtása:

a Polgármesteri Hivatal portáin kihelyezett irattartókban történő elhelyezéssel, vagy postai úton – 2023. január 25. napjáig történő beérkezéssel – az alábbi címre:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodája
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.