Jó nekünk itt lenni - püspöki szentmise a Szent Donát kápolna búcsúján

Sokan vettek részt vasárnap a Szent Donát kápolna búcsúján, melyen Spányi Antal, megyés püspök celebrált szentmisét Székesfehérvár legmagasabb pontján. Minden templomnak, kápolnának van neve, titulusa. Az öreghegyiek 1733-ban emelt kápolnáját - a helyi szőlőműves polgárság kérésére - Szent Donátról nevezték el. Augusztus első vasárnapján e kápolna neve napját ünnepeljük.
2022.08.07. 20:58 |
Jó nekünk itt lenni - püspöki szentmise a Szent Donát kápolna búcsúján

A Szent Donát-kápolna előtti téren a hagyományoknak megfelelően Spányi Antal megyés püspök koncelebrált szentmisét mutatott be.

A székesfehérvári szőlőművelő polgárság kérésére, Donát tiszteletére 1733-ban az Öreghegyen, a város legmagasabb pontján építettek kápolnát. A második világháborúban megsemmisült épületet újjáépítették és felelevenítették az augusztus eleji Donát-búcsúk évszázados hagyományát, ami azóta is él.

Azért gyűltünk össze a város legmagasabb pontján, hogy Istenhez forduljunk és a városért imádkozzunk - köszöntötte a híveket és Spányi Antal megyéspüspököt a kápolta búcsúnapján Tornyai Gábor atya.

Emberé a munka és Istené az áldás

"Sokak számára a kápolna búcsújának elsődleges értelme az, hogy imádkozzunk termésért, jó időért és azért, hogy amiért az ember megdolgozott, azon legyen Isten áldása. Dolgozhatunk bármennyit, ha nem érdemeljük ki Isten áldását, akkor munkánknak nem lesz eredménye. De vajon tényleg csak ez az indoka annak, hogy összejöjjünk?  Nem inkább arra kell törekednünk, hogy fölfedezzük Isten szándékát, megismerjük akaratát és készségesen elfogadjuk és befogadjuk azt?" - mondta Spányi Antal püspök.

Emlékeztetett arra, hogy amikor felzarándokoltunk a város legmagasabb pontjára, akkor az azért tettük, mert Istennek akarunk lenni. Úgy vagyunk mint Jézus, aki fogta három apostolát, Pétert, Jakabot, Jánost és elvitte őket egy magas hegyre és ott elváltozott előttük. 

Ha Istenhez közel akarsz kerülni, tudnod kell, hogyan kell élni

Ha Istent keressük és közel szeretnénk jutni hozzá, akkor az akaratát kell keresni és ezt az akaratot kell az életünkben valóra váltani. A megyéspüspök arról is beszélt, hogy a világ sokszor, most is úgy tűnik, hogy tévelyeg. "Keressünk a magunk útját, a magunk akaratát. Próbáljuk úgy formálni a világot, ahogy nekünk jól esne. Önmagunk akaratának erőltetése azonban sokféle konfliktust hoz. Valójában a gyökere mindegyiknek ugyanaz: a magam akaratát akarom teljesíteni és azt akarom, hogy ahol vagyok ott jól érezzem magam, azt senki se akadályozza. Sokszor úgy imádkozunk, hogy amit én megtettem, azt áldja meg az Úr, amiért dolgoztam, az legyen sikeres. Kérhetjük Istent, hisz Jézus maga tanítja a legszentebb imádságban, hogy kérjük legyen meg a Te akaradot, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és persze bocsásd meg a mi vétkeinket. Jól tesszük, ha imádkozunk, de sokkal előrébb kell helyeznünk azt a gondolatot, hogy a Te akaratod valósuljon meg!"

Jó nekünk itt lenni

Szép helyen vagyunk, mögöttünk van egy szép hagyomány, kellemes lett az idő, nem gyötör bennünket semmi, békénk és szeretetünk van, a lelkünket szívünket ünneplőbe öltöztettük és itt vagyunk az Úr számára. De vajon igazán az Úr számára? - tette fel a kérdést Spányi Antal. "Kérjük áld meg ami munkánkat, de kérjük sokkal inkább, hogy legyen meg a Te akaratod az életem dolgában és a világban."