Integrált Településfejlesztési Stratégia

2020.01.31. |
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (.pdf)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településfejlesztési koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
I. Helyzetfeltáró munkarész (.pdf) - II. Helyzetelemző és III. Helyzetértékelő munkarészek (.pdf)

Székesfehérvár városfejlesztési elképzeléseinek egyik alapdokumentuma ez a stratégia, amely sorvezetőjéül szolgál a 2014-2020 közötti tervezési időszakban terület- és településfejlesztésre fordítandó Európai Uniós források helyi felhasználhatóságának is.

Az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) egy olyan 7 évre szóló, középtávú dokumentum, amelynek elsődleges célja a megalapozott stratégiai alátámasztás megteremtése Székesfehérvár a következő hét éves támogatási ciklushoz igazodó (2014-2020) fejlesztési elképzelései megvalósításához. Bár a jelzett időtáv alapvetően az Európai Uniós támogatási források ciklikusságához kötődik, a stratégiának nem csak az ezekből megvalósítható fejlesztéseket kell alátámasztania, hanem a megelőző helyzetfelmérő munkafolyamat és a kialakult helyi településfejlesztési koncepció prioritásrendszerének minél teljesebb megvalósulását lehetővé tévő egyéb forrásokból finanszírozható fejlesztési területeket is.