Anyakönyvi és Címregiszter Iroda

2023.11.24. |

Irodavezető: Bereczky Csilla
Cím: Székesfehérvár, Városház tér 2.
Az iroda telefonszáma: (22) 537-175
E-mail:
papp.csilla@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyfélfogadás:
szerda: 8.00-12.00 és 13.00-18.00
péntek: 8.00-12.00

Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. (anyakönyv, címregiszter

 

További elérhetőségünk hivatali telefonkönyv szerint itt elérhető!

Tisztelt Ügyfeleink!

Az alábbi ügyekben kell időpontot foglalniuk telefonon vagy e-mailen.

Az időponttal már rendelkező ügyfeleinket ügyfélfogadási időben tudjuk fogadni az alábbi ügyekben:

 • házassági szándék bejelentés
 • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés
 • születési névváltoztatási kérelem
 • házassági névváltoztatási kérelem
 • hazai anyakönyvezés
 • házassági névmódosítás iránti kérelem
 • apai elismerő nyilatkozat
 • intézeten kívül történt születés bejelentés

 Az alábbi e-mail címen vagy telefonon kérhet időpontot a:

 • házassági szándék bejelentéshez,
 • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése bejelentéshez,
 • születési névváltoztatás kérelemhez
 • és a házassági névváltoztatás kérelemhez

szükséges személyes megjelenéshez: anyakonyv@pmhiv.szekesfehervar.hu,

Pap Tiborné: 22/537-208

 Az alábbi e-mail címen vagy telefonon kérhet időpontot a:

 • születés anyakönyvezése,
 • apai elismerő nyilatkozat,
 • intézeten kívül történt születés bejelentéséhez,
 • jegyzői gyámhatósági ügyek,
 • családi jogállás rendezése

szükséges személyes megjelenéshez: anyakonyv@pmhiv.szekesfehervar.hu

Losonczi Csabáné: 22/537-222

 Az alábbi e-mail címen vagy telefonon kérhet időpontot a:

 • házassági névmódosítás iránti kérelemhez,

szükséges személyes megjelenéshez: anyakonyv@pmhiv.szekesfehervar.hu

Décsei Júlia: 22/537-643

Az alábbi e-mail címen vagy telefonon kérhet időpontot a:

 • hazai anyakönyvezés
 • anyakönyvi kivonat kiállítása kérelemre

szükséges személyes megjelenéshez: anyakonyv@pmhiv.szekesfehervar.hu

Linczenbold Klára: 22/537-163

Elektronikus ügyintézési tájékoztató - LETÖLTHETŐ (.docx)

Ügyrendi feladatok:

Az Anyakönyvi és Címregiszter Iroda anyakönyvi igazgatással, népesség nyilvántartási feladatok ellátásával, hagyatéki ügyintézéssel, választási névjegyzék vezetésével kapcsolatos továbbá házszámozási, címkezelési és közterület elnevezésével kapcsolatos feladatokat lát el, hatósági bizonyítványt állít ki (polgármesteri hatáskörben), vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat.

 1. Anyakönyvi ügyintézés
 2. Népesség-nyilvántartási ügyintézés
 3. Választással kapcsolatos feladatok
 4. Hagyatéki ügyintézés
 5. Köztemetés, szociális temetés
 6. Székesfehérvári Születés Támogatás Program
 7. Házszámozás, címkezelés
 8. Közterületek elnevezése
 9. Hatósági bizonyítványfeladatkör szerinti - kiállítása (rendeltetés-módostás, társasház alapítás)

Címregiszter ügyek:

Lakossági tájékoztatás a Központi Címregiszterről

2021. január 1-jét követően indított eljárások illetékmentesek.

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét tartalmazó cím-adatbázissal. Ez nagyon sok problémát okozott mind a lakosság körében a lakcímügyintézések során, mind a közigazgatási feladatok ellátásakor az igazgatási szerveknek és a közszolgáltatóknak egyaránt. Ennek megoldásaképp a jelenleg különböző hatóságoknál párhuzamosan nyilvántartott címadatok egyetlen nyilvántartásba történő egyesítésével a Központi Címregiszter (a továbbiakban: KCR) létrehozásáról döntöttek.

A címek rendezését nem csak a KCR létrehozása indokolja, annak elvégzése az ingatlan-tulajdonosok, valamint az ott lakóknak is érdeke, mert a téves, logikátlan, párhuzamos vagy hiányzó ház- illetve ajtószámok megnehezítik az ingatlanuk használatával kapcsolatos jogok gyakorlását és a lakók elérését.

A KCR célja, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek, a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek, és minden hatóság ezt a - azonos adattartalmú - nyilvántartást használja.

A központi címregiszter működtetéséért felelős szervként a Kormány a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki. A miniszter a központi címregiszter adatkezelője és a nyilvántartás vezetője.

A KCR létrehozásának, naprakészen tartásának feladataival, mint címképzésért felelős szervet a települési jegyzőket bízták meg. A települési jegyző felülvizsgálja az illetékességi területéhez tartozó címeket, és szükség esetén ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat.

A székesfehérvári ingatlanok esetében a címadatbázissal kapcsolatos feladatok ellátását 2016. szeptember 1-től Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének nevében a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztályán a KCR Iroda munkatársai végzik. A székesfehérvári címek felülvizsgálatát már 2015. évben elkezdték, jelenleg a felülvizsgálandó címek tisztítása, a KCR adatbázis felállítása folyik.

A valós címadatok megállapításához sor kerül/került az ingatlan- és lakcímnyilvántartás eddigi adatainak, az ingatlanok tényleges elhelyezkedésének, az ingatlanokon lévő épületek, továbbá az épületeken belül önálló rendeltetési egységek, szintek és ajtószámok megfelelőségének vizsgálatára, fentiekhez szükséges dokumentumok beszerzésére.

A címek tisztítása során ahol szükséges helyreigazítás, módosítás történt/fog történni.

Házszám hiánya esetén a Polgármester hatásköre megállapítani a házszámot, arról döntést hoz.

Új cím képzésére már csak a KCR szabályainak megfelelő módon kerülhet sor!

Társasházak, szövetkezeti házak esetében az albetétek pontos címének megállapítása érdekében szükség van a társasházi alapító okiratra, az épület szintenkénti alaprajzára, helyszínrajzára, a közgyűlési döntés és tulajdonosi határozat becsatolására. Kérjük a társasházak közös képviselőit, hogy jelen tájékoztató megjelenését/átvételét követően haladéktalanul keressék fel az illetékes ügyintézőt a megadott elérhetőségeken ügyfélfogadási időben, és csatolják az általuk képviselt társasház fent felsorolt dokumentációját. (Kiemelten fontos, hogy az alapító okiratokban hivatkozott rajzi részek is csatolásra kerüljenek!)

Címváltozás esetén:

 • Az ingatlanba bejelentett személyek lakcímkártyájának cseréje szükséges. A lakcímkártya cseréje hatósági döntés miatt illetékmentes.
 • A forgalmi engedély cseréje nem szükséges, ebbe - kérelemre - a kormányablakban illetékmentesen bejegyzik az új címet.
 • Személyi igazolványt cserélni emiatt nem szükséges, mert abban lakcím nem található.
 • A pénzintézetek felé az ügyfélnek van bejelentési kötelezettsége, mely szintén költségmentes.
 • A közszolgáltatók (E.ON Észak-dunántúli Régió - áram, FŐGÁZ - gáz, Fejérvíz Zrt. – víz, szennyvíz., esetleg más szolgáltatók, NAV, OEP, stb.) felé a hivatal a közterületek elnevezését és jellegét bejelenti, azonban a lakcímek megváltozását mindenkinek egyénileg kell bejelenteni a lakcímkártya cseréjét követően, mivel a szolgáltatóknak nem áll módjában a fogyasztói azonosítók nélkül megváltoztatni az adatokat.
 • A Székesfehérvári Körzeti Földhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartás a tisztított adatokat automatikusan átveszi, így a városlakóknak ez irányban tennivalójuk nincs.

Címváltozással, ha a vállalkozás székhelyének (telephelyének) címe is megváltozik, ezt elektronikusan, ügyfélkapun keresztül a vállalkozás képviselője köteles a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amelyet a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet megtenni.

LETÖLTHETŐ dokumetumok

CÍMKEZELÉS, CÍMKÉPZÉS KEZDEMÉNYEZÉSE

 LETÖLTÉS (.pdf)

FELLEBBEZÉSI JOGRÓL VALÓ LEMONDÓ NYILATKOZAT

 LETÖLTÉS (.pdf)

HÁZSZÁMOZÁSI KÉRELEM

 LETÖLTÉS (.pdf)

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM - Rendeltetés módosítás

 LETÖLTÉS (.pdf)

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM - Társasház alapításához

 LETÖLTÉS (.pdf)

CSALÁDI FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉGI KEDVEZMÉNY FORMANYOMTATVÁNYA

 LETÖLTÉS (.pdf)