Ügyfélkapcsolati és Szociális ellátási Iroda

2021.04.01. |

Irodavezető: dr. Kincses Zsolt Dávid
Cím: Székesfehérvár, Városház tér 2. 
Az iroda telefonszáma: (22) 537-118
Az iroda fax száma: (22) 537-159
E-mail:
kincses.zsolt@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyintézők telefonos és e-mail elérhetősége
 (Polgármesteri Hivatal, telefonkönyv)

A kihirdetett vészhelyzet miatt változik az ügyfélfogadás rendje!  

ITT letölthető pdf-ben

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 2021. március 23. napjától 2021. április 19-ig:

a) A személyes ügyfélfogadás -a d) pontban leírt kivétellel – szünetel
b) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei esetében – a c) pontban leírt kivétellel – az ügyfélfogadás telefon útját történik
szerdai napokon: 8.00-12.00 óra és 13.00- 18.00 óra között
pénteki napokon: 8.00-12.00 óra között
 c) a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.) ügyfélfogadás telefon útján történik
hétfői napokon: 8.00-12.00 óra és 13.00- 16.00 óra között
szerdai napokon: 8.00-12.00 óra és 13.00- 18.00 óra között
pénteki napokon: 8.00-12.00 óra között
d) kizárólag személyesen intézhető ügyekben telefonon vagy elektronikus úton előre egyeztetett időpontban sor kerülhet az ügyfélfogadásra

 

A beadványok benyújtása elektronikus úton továbbra is korlátozásmentes,  elektronikus ügyintézés: http://epapir.gov.hu/

A papíralapú beadványok a Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. és Városház tér 2. szám   alatti épületeinek bejárata mellett, az épületen belül elérhető gyűjtődobozban hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 12 óráig elhelyezhetőek.

 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

     telefonszám: 22/537-200

     ugyfelszolgalat@pmhiv.szekesfehervar.hu

    Kérelem benyújtásának menete e-Papír szolgáltatás igénybe vételével (tájékoztató-pdf)H I R D E T M É N Y

2020/2021-es tanév őszi, téli és tavaszi szünetekben igénybe vehető

szünidei gyermekétkeztetésről, annak időtartamáról és helyszínéről

 

Iskolás gyermekek esetében:

 Az évközi szünetekben igénybe vehető szünidei gyermekétkeztetési időpontok a következők: 

 • őszi szünet időtartamára (2020. október 26-30., 5 munkanap)
 • téli szünet időtartamára (2020. december 21-23., 28-31., 7 munkanap)
 • tavaszi szünet időtartamára (2021. április 01., 2021. április 06., 2 munkanap) 

A szünidei gyermekétkeztetés helyben történő elfogyasztását biztosító intézmény: Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola – 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 41.

A hirdetmény teljes szövege letölthető innen (pdf)


 

T á j é k o z t a t ó

Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával megvalósult BM-15-MA-0052 azonosítószámú „Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével” megnevezésű pályázat keretében két kiadvány készült.
A kiadványok letölthetők!

Bűnmegelőzési kiadvány

Bűnmegelőzési oktatási segédlet


R E N D E L E T E K


ÚJ!!  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete a Székesfehérvári Vészhelyzeti Szociális Biztonság Program keretében nyújtott pénzbeli ellátás biztosításának szabályairól


ÚJ!!     Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 6/2021. (II.1)  önkormányzati rendelete a Székesfehérvári Vészhelyzeti Települési Szociális Krízistámogatás Program keretében nyújtott pénzbeli ellátás biztosításának szabályairól


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 7/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete a Székesfehérvári Születési Települési Támogatás Program, valamint a Székesfehérvári Időskorú személyek Települési Támogatása Program keretében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításának szabályairól szóló


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2015. (VI.16.) számú önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról (egységes szerkezetben)


Jogszabálykereső: http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso

Nemzeti Jogszabálytár webes elérhetősége: http://njt.hu/

Kérelmi lapok, formanyomtatványok, ügyleírások

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány a támogatás nevére kattintással PDF  formátumban nyitható meg.

ÚJ!  Vészhelyzeti Szociális Biztonság Program  formanyomtatvány

       Nyilatkozat egyedülállóságról - PDF 

Ügyleírás PDF   

ÚJ! 

Vészhelyzeti Települési Szociális Krízistámogatás - formanyomtatvány

       Nyilatkozat egyedülállóságról - PDF 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Veszélyhelyzeti Települési Szociális Krízistámogatási Programhoz

NYILATKOZAT Rendelet 4. § (2) bekezdés b és c pontja

   Ügyleírás PDF   

Települési támogatás (eseti) - PDF 

   Ügyleírás PDF   
Települési lakhatási támogatás- PDF 

Közös képviselő nyilatkozata - PDF
   Ügyleírás PDF
Formanyomtatvány hatósági bizonyítvány kiállítására -PDF   Ügyleírás PDF
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény -PDF     Ügyleírás PDF
Nyilatkozat egyedülállóságról - PDF   ez a nyilatkozat csak a rendeletben szabályozott ellátások esetében csatolandó
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása - PDF   Ügyleírás PDF
Családvédelmi kedvezmény -PDF   Ügyleírás PDF
RENDKÍVÜLI települési támogatás -PDF 

a  d)  ponthoz nyilatkozat
  Ügyleírás PDF

Rendszeres települési támogatás -PDF 

 Ügyleírás PDF

Székesfehérvári Születési Települési Támogatás -PDF

Adatkezelési tájékoztató a székesfehérvári születési települési támogatáshoz -PDF

Ügyleírás PDF

Székesfehérvári Időskorú személyek Települési támogatása -PDF

Adatkezelési tájékoztató a székesfehérvári időskorú személyek települési támogatásához - PDF

Ügyleírás PDF

Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásba történő felvétel / nyilvántartásba vétel meghosszabbítása iránt

ÁRAM      letöltés 

GÁZ         letöltés

VÍZ           letöltés

Hasznos tanácsok a szolgáltatásokról

EON 

NKM Földgázszolgáltató

Fejérvíz Zrt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalában indítható ellátások felsorolása: 

Aktívkorúak ellátása kérelem, felülvizsgálat

Közgyógyellátási igazolvány

Ápolási díj megállapítása    -  ügyleírás

     felülvizsgálat: adatlap; szakvélemény

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság  -

                                           kérelem ügyleírás 

Időskorúak járadéka kérelem;    felülvizsgálat

Gyermekek otthongondozási díjának

        - kérelem

        -  kérelem több gyermek esetén

        - felülvizsgálathoz Adatlap 

        - szakvélemény 

Hadigondozotti ügyek

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Székesfehérvár, Honvéd utca 8.

Hatósági osztály

Ügyfélfogadás: Hétfő: 13.00-15.30; Szerda: 8.00-12.00; 13.00-15.30; Péntek: 8.00-12.00

Ügyrendi feladatok:

A segítő szervezeti egység a központi, valamint a helyi jogszabályokban meghatározott, a Közgyűlés, valamint a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos feladatokat látja el; valamint széles körben nyújt valós segítséget az ügyfelek lokális feladatköri érintettségű ügyeinek intézésében, illetve ügyféli kérésre szerepet vállal a multiszektorális igazgatás-szolgálat hatóságai, továbbá a szolgáltatási szektor szervezetei, intézményei irányába való tudatos segítő koordinációs-kooperatív közvetítésben: 

 • a szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása,
 • környezettanulmányt készítése,
 • a szociális-, család- és gyermekvédelmi állami támogatás igénylésének szakmai előkészítése,
 • rendszeres kapcsolattartás a szociális-, család- és gyermekvédelem területén működő hatóságokkal, intézményekkel, civil és karitatív szervezetekkel, személyekkel,
 • az önkormányzati rendelettervezetek, koncepciók véleményezése, az érdekvédelmi szervezetek, szakmai szolgáltatók, hatóságok véleményének megkérése,
 • a rendeleti szabályok érvényesülésének – a szakmatársadalom aktív részvétele mellett történő – folyamatos vizsgálata,
 • szociális-, család- és gyermekvédelmi szakmai, illetve tudományos fórumok, előadások, előadás-sorozatok, konferenciák szervezése a szakmai innováció elősegítése érdekében,
 • a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szerv feladatainak ellátása,
 • Városi Idősügyi Tanács munkájában részvétel,
 • Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában közreműködés,
 • a Multiszetktorális Irányító Bizottság munkájában részvétel,
 • az ügyfélszolgálati működés hatékonyságának folyamatos monitorozása, az ügyfél-elégedettség mérése, indokolt esetben a szolgáltatási rendszer-elemek, az ügyfeleket segítő eljárási mechanizmusok – kiemelt figyelemmel a különleges jogrendi helyzet(ek)re – felülvizsgálata,
 • az ügyfélszolgálati működés hatékonyságának esetleges emelése érdekében szükség szerint intézkedési terv kidolgozósa,
 • rendszeres jelleggel az ügyfélszolgálati front office és back office feladatellátás reális szervezettségének, strukturáltságának vizsgálata,
 • a talált dolgokkal kapcsolatos eljárás lefolytatása,
 • a Talált Dolgok Nyilvántartásának vezetése,
 • a hirdetmények kifüggesztése, záradékolása, azok megtekintésének biztosítása,
 • a hatósági, a szolgáltatási, valamint a közszolgálati szervezeti változások figyelemmel kísérése az ügyféli érdeklődés maradéktalan kiszolgálása érdekében,
 • a Polgármesteri Hivatal központi telefonos elérhetőségének kezdése, az ügyfél-tájékoztatás folyamatosságának biztosítása,
 • kérelmek, küldemények, formanyomtatványok, pályázati anyagok, egyéb dokumentációs anyagok személyes átvételének biztosítása, valamint továbbítása a feladatkör szerinti szervezeti egységhez,
 • a polgár adatainak szolgáltatását korlátozó, vagy tiltó, illetőleg azt visszavonó nyilatkozatának átvétele és továbbítása,
 • a 14 éven aluli érintett, valamint az egészségügyi okból akadályozott polgár személyazonosító iránti kérelmének átvétele és továbbítása,
 • ta feldolgozott adatváltozások és adatjavítások alapiratai, a leadott hatósági bizonyítványok (lakcímkártya) továbbítása a járási hivatalhoz,
 • címváltozás miatt érvénytelenné vált lakcímkártya leadásával kapcsolatos ügyintézés,
 • a jogszabályban meghatározott esetekben és módon a lakcím, tartózkodási hely létesítésével, módosításával kapcsolatos bejelentés átvétele és továbbítása,
 • a három hónapon túl külföldön tartózkodó polgár lakcímével kapcsolatos bejelentés átvétele és továbbítása,
 • a föld adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő kormányzati honlapon történő közzététellel,
 • jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések, ágazati statisztikák készítése, a tevékenységi körébe tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi Iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
 • a tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési előterjesztések készítése, a közgyűlési döntések végrehajtása,
 • a tevékenységi körébe tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettség-vállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
 • a tevékenységi körébe tartozó információknak az önkormányzat Portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról gondoskodás,
 • kapcsolattartás, együttműködés a Hivatal belső szervezeti egységeivel,
 • kapcsolattartás, együttműködés a feladatkör szerinti hatóságokkal, szervezetekkel, intézményekkel, személyekkel,
 • a feladatkörébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről.

Hirdetés

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár