Ügyfélkapcsolati és Szociális ellátási Iroda

2020.09.09. |

Irodavezető: dr. Kincses Zsolt Dávid
Cím: Székesfehérvár, Városház tér 2. 
Az iroda telefonszáma: (22) 537-118
Az iroda fax száma: (22) 537-159
E-mail:
kincses.zsolt@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyintézők telefonos és e-mail elérhetősége
 (Polgármesteri Hivatal, telefonkönyv)

  

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

Ügyfélfogadás helye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. (bejárat a Kossuth Lajos utca felől)

Ügyfélfogadás ideje:                          Hétfő: 800-1200 ; 1200-1600

                                                                Szerda: 800-1200 ; 1200-1800

                                                                Péntek: 800-1200

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

     telefonszám: 22/537-200

     ugyfelszolgalat@pmhiv.szekesfehervar.hu

     elektronikus ügyintézés: http://epapir.gov.hu/

A Polgármesteri Hivatal ügyfélterébe(n)

 • kötelező maszkhasználat került bevezetésre az ügyintézés teljes időtartama alatt!
 • kizárólag ügyfelek léphetnek be, az orrot és szájat egyidejűleg eltakaró maszk kötelező viselése mellett!
 • egy időben legfeljebb 5 fő tartózkodhat a szociális védőtávolság betartása mellett!
 • történő belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata!

 


H I R D E T M É N Y

2020/2021-es tanév őszi, téli és tavaszi szünetekben igénybe vehető

szünidei gyermekétkeztetésről, annak időtartamáról és helyszínéről

 

Óvodás gyermekek esetében:

 Óvoda téli zárvatartásának időtartama:

2020. december 28. (hétfő) – 2020. december 31. (csütörtök) – 4 munkanap

 A szünidei gyermekétkeztetés helyben történő elfogyasztását biztosító intézmény:

Minden önkormányzati fenntartású óvoda esetében a fenti időszakban a jogosult gyermek nevelését ellátó óvoda székhelyének számító óvodájában nyílik lehetőség a szünidei gyermekétkeztetés igénybe vételére.

 

Iskolás gyermekek esetében:

 Az évközi szünetekben igénybe vehető szünidei gyermekétkeztetési időpontok a következők: 

 • őszi szünet időtartamára (2020. október 26-30., 5 munkanap)
 • téli szünet időtartamára (2020. december 21-23., 28-31., 7 munkanap)
 • tavaszi szünet időtartamára (2021. április 01., 2020. április 06., 2 munkanap) 

A szünidei gyermekétkeztetés helyben történő elfogyasztását biztosító intézmény: Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola – 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 41.

A hirdetmény teljes szövege letölthető innen (pdf)


 

T á j é k o z t a t ó

Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával megvalósult BM-15-MA-0052 azonosítószámú „Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével” megnevezésű pályázat keretében két kiadvány készült.
A kiadványok letölthetők!

Bűnmegelőzési kiadvány

Bűnmegelőzési oktatási segédlet


R E N D E L E T E K

(új!) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 16/2020. (IV.20.) önkormányzati rendelete a Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Települési Támogatás Program keretében nyújtott pénzbeli ellátás biztosításának szabályairól


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 7/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete a Székesfehérvári Születési Települési Támogatás Program, valamint a Székesfehérvári Időskorú személyek Települési Támogatása Program keretében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításának szabályairól szóló


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2015. (VI.16.) számú önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról (egységes szerkezetben)


Jogszabálykereső: http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso

Nemzeti Jogszabálytár webes elérhetősége: http://njt.hu/

Kérelmi lapok, formanyomtatványok, ügyleírások

Települési támogatás (eseti)

   Ügyleírás PDF
Települési lakhatási támogatás

Közös képviselő nyilatkozata.
   Ügyleírás PDF
Formanyomtatvány hatósági bizonyítvány kiállítására   Ügyleírás PDF
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény    Ügyleírás PDF
Nyilatkozat egyedülállóságról   ez a nyilatkozat csak a rendeletben szabályozott ellátások esetében csatolandó
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása   Ügyleírás PDF
Családvédelmi kedvezmény   Ügyleírás PDF
RENDKÍVÜLI települési támogatás

a  d)  ponthoz nyilatkozat
  Ügyleírás PDF

Rendszeres települési támogatás 

 Ügyleírás PDF

Székesfehérvári Születési Települési Támogatás

Adatkezelési tájékoztató a székesfehérvári születési települési támogatáshoz

Ügyleírás PDF

Székesfehérvári Időskorú személyek Települési támogatása

Adatkezelési tájékoztató a székesfehérvári időskorú személyek települési támogatásához

Ügyleírás PDF

(új!)

Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Települési Támogatás

Adatkezelési tájékoztató a székesfehérvári veszélyhelyzeti települési támogatáshoz

Ügyleírás PDF

Nyilatkozat egyedülállóságról

ez a nyilatkozat csak a Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Települési Támogatás Program keretében nyújtott pénzbeli ellátás biztosításának szabályairól szóló 16/2020. (IV. 20.) számú rendeletben szabályozott ellátás esetében csatolandó!

Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásba történő felvétel / nyilvántartásba vétel meghosszabbítása iránt

ÁRAM      letöltés 

GÁZ         letöltés

VÍZ           letöltés

Hasznos tanácsok a szolgáltatásokról

EON 

NKM Földgázszolgáltató

Fejérvíz Zrt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalában indítható ellátások felsorolása: 

Aktívkorúak ellátása kérelem, felülvizsgálat

Közgyógyellátási igazolvány

Ápolási díj megállapítása    -  ügyleírás

     felülvizsgálat: adatlap; szakvélemény

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság  -

                                           kérelem,  ügyleírás 

Időskorúak járadéka kérelem;    felülvizsgálat

Gyermekek otthongondozási díjának

        - kérelem

        -  kérelem több gyermek esetén

        - felülvizsgálathoz Adatlap 

        - szakvélemény 

Hadigondozotti ügyek

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Székesfehérvár, Honvéd utca 8.

Hatósági osztály

Ügyfélfogadás: Hétfő: 13.00-15.30; Szerda: 8.00-12.00; 13.00-15.30; Péntek: 8.00-12.00

Ügyrendi feladatok:

A segítő szervezeti egység a központi, valamint a helyi jogszabályokban meghatározott, a Közgyűlés, valamint a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos feladatokat látja el; valamint széles körben nyújt valós segítséget az ügyfelek lokális feladatköri érintettségű ügyeinek intézésében, illetve ügyféli kérésre szerepet vállal a multiszektorális igazgatás-szolgálat hatóságai, továbbá a szolgáltatási szektor szervezetei, intézményei irányába való tudatos segítő koordinációs-kooperatív közvetítésben: 

 • a szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása,
 • környezettanulmányt készítése,
 • a szociális-, család- és gyermekvédelmi állami támogatás igénylésének szakmai előkészítése,
 • rendszeres kapcsolattartás a szociális-, család- és gyermekvédelem területén működő hatóságokkal, intézményekkel, civil és karitatív szervezetekkel, személyekkel,
 • az önkormányzati rendelettervezetek, koncepciók véleményezése, az érdekvédelmi szervezetek, szakmai szolgáltatók, hatóságok véleményének megkérése,
 • a rendeleti szabályok érvényesülésének – a szakmatársadalom aktív részvétele mellett történő – folyamatos vizsgálata,
 • szociális-, család- és gyermekvédelmi szakmai, illetve tudományos fórumok, előadások, előadás-sorozatok, konferenciák szervezése a szakmai innováció elősegítése érdekében,
 • a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szerv feladatainak ellátása,
 • Városi Idősügyi Tanács munkájában részvétel,
 • Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában közreműködés,
 • a Multiszetktorális Irányító Bizottság munkájában részvétel,
 • az ügyfélszolgálati működés hatékonyságának folyamatos monitorozása, az ügyfél-elégedettség mérése, indokolt esetben a szolgáltatási rendszer-elemek, az ügyfeleket segítő eljárási mechanizmusok – kiemelt figyelemmel a különleges jogrendi helyzet(ek)re – felülvizsgálata,
 • az ügyfélszolgálati működés hatékonyságának esetleges emelése érdekében szükség szerint intézkedési terv kidolgozósa,
 • rendszeres jelleggel az ügyfélszolgálati front office és back office feladatellátás reális szervezettségének, strukturáltságának vizsgálata,
 • a talált dolgokkal kapcsolatos eljárás lefolytatása,
 • a Talált Dolgok Nyilvántartásának vezetése,
 • a hirdetmények kifüggesztése, záradékolása, azok megtekintésének biztosítása,
 • a hatósági, a szolgáltatási, valamint a közszolgálati szervezeti változások figyelemmel kísérése az ügyféli érdeklődés maradéktalan kiszolgálása érdekében,
 • a Polgármesteri Hivatal központi telefonos elérhetőségének kezdése, az ügyfél-tájékoztatás folyamatosságának biztosítása,
 • kérelmek, küldemények, formanyomtatványok, pályázati anyagok, egyéb dokumentációs anyagok személyes átvételének biztosítása, valamint továbbítása a feladatkör szerinti szervezeti egységhez,
 • a polgár adatainak szolgáltatását korlátozó, vagy tiltó, illetőleg azt visszavonó nyilatkozatának átvétele és továbbítása,
 • a 14 éven aluli érintett, valamint az egészségügyi okból akadályozott polgár személyazonosító iránti kérelmének átvétele és továbbítása,
 • ta feldolgozott adatváltozások és adatjavítások alapiratai, a leadott hatósági bizonyítványok (lakcímkártya) továbbítása a járási hivatalhoz,
 • címváltozás miatt érvénytelenné vált lakcímkártya leadásával kapcsolatos ügyintézés,
 • a jogszabályban meghatározott esetekben és módon a lakcím, tartózkodási hely létesítésével, módosításával kapcsolatos bejelentés átvétele és továbbítása,
 • a három hónapon túl külföldön tartózkodó polgár lakcímével kapcsolatos bejelentés átvétele és továbbítása,
 • a föld adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő kormányzati honlapon történő közzététellel,
 • jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések, ágazati statisztikák készítése, a tevékenységi körébe tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi Iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
 • a tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési előterjesztések készítése, a közgyűlési döntések végrehajtása,
 • a tevékenységi körébe tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettség-vállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
 • a tevékenységi körébe tartozó információknak az önkormányzat Portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról gondoskodás,
 • kapcsolattartás, együttműködés a Hivatal belső szervezeti egységeivel,
 • kapcsolattartás, együttműködés a feladatkör szerinti hatóságokkal, szervezetekkel, intézményekkel, személyekkel,
 • a feladatkörébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről.

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár

Eseménynaptár

2020. Október
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1