Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. sz. alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése

2024.03.19. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00001

A projekt címe: „Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. sz. alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése”

A projekt rövid leírása:

A beruházás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közel 320 éves műemléki épületét érinti. A tervezett munkálatok során a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek megfelelő energetikai felújítás valósul meg.

Az energetikai felújítás részét képezi a fémszerkezetek restaurálása, valamint az ezekhez kapcsolódó bontási és helyreállítási munkálatok elvégzése, a kő- és falszerkezetek restaurálása, valamint az ezekhez kapcsolódó bontási és helyreállítási munkálatok elvégzése. Az épület homlokzatának hőszigetelő felületképzése, mely magában foglalja a falak nedvesedésének megszüntetését, utólagos falszigetelését, a málló vakolatrészek leverését és új elkészítését, bádogozást, valamint ezzel összefüggésben a zárófödém hőszigetelése, valamint az épület lapostetős részeinek hőszigetelése. Az energetikai megtakarítás legnagyobb részét a tetőfelületre tervezett napelemes rendszer kialakítása jelenti, melyhez szükséges a tetőszerkezet megerősítése (tetőfedő és bádogozási munkák elvégzése) és a héjazat cseréje. Az épület nyílászáróinak egy része az elmúlt évek során már cserélésre, illetve felújításra került, jelen komplex rekonstrukció keretében a fennmaradó nyílászárók cseréje történik meg. A napelemes rendszer telepítésével egyidejűleg elengedhetetlen az épület erősáramú felújítása, új vezetékek, elosztók és szerelvények, valamint az elektromos hálózati rendszer korszerűsítése mellett új energiatakarékos világítótestek elhelyezése, valamint az épület lábazati és laposfödémvízszigetelése. A Városház tér 2. épület vonatkozásában a nyílászárók cseréje valósult meg.

A projekt fizikai megvalósításának dátuma: 2022. február 1. – 2023. november 7.

A projekt keretében nyújtott európai uniós támogatás összege: 1.228.734.844 Ft

A támogatás mértéke: 100 %