Sikeres a Modern Városok Program Székesfehérváron - minden folyamatban lévő fejlesztés megvalósul

A csütörtökön megjelent Magyar Közlönyben a kormány bejelentette, hogy lezárja a Modern Városok Programot. Mit jelent ez Székesfehérvár esetében – erről kérdeztük dr. Cser-Palkovics András polgármestert, aki megerősítette: a folyamatban lévő valamennyi fejlesztés befejeződik, ezek forrása is biztosított, illetve visszafizetési kötelezettsége sincs a városnak. Az interjúban valamennyi programpontra kitérünk.
2023.11.03. 13:41 |
Sikeres a Modern Városok Program Székesfehérváron - minden folyamatban lévő fejlesztés megvalósul

Megjelent csütörtökön a Magyar Közlönyben, hogy lezárja a Modern Városok Programot a kormány. Sokan kíváncsiak arra, hogyan érinti ez Székesfehérvárt.

Érdemes talán azzal kezdenünk, hogy ez a program egy nagyon komoly lehetőség volt valamennyi megyei jogú városnak, ugyanis függetlenül a polgármester, illetve a közgyűlés pártpolitikai hovatartozásától, nagyon komoly fejlesztési forrásokat kaptak ezek a települések a kormánytól. A mi esetünkben 2015 májusában került aláírásra a megállapodás. Természetesnek tartom, hogy ennyi év után a kormány jogi és pénzügyi értelemben is szeretné lezárni ezt a programot. Viszont jogosnak gondolom a fehérváriak igényét is, hogy megismerjék: mi és hogyan valósult meg a Fehérvárra vonatkozó megállapodásból.

Mielőtt azonban végigmegyünk az egyes pontokon, szeretném rögzíteni, hogy nem ért váratlanul bennünket a megjelent kormánydöntés, hiszen ezzel kapcsolatban korábban már sor került egy egyeztetésre az Építési és Közlekedési Minisztérium és Székesfehérvár között, ahol Lázár János miniszter úrral végigvettük az egyes fehérvári fejlesztéseket. A most a Magyar Közlönyben közzétett, Fehérvárra vonatkozó döntések ezen alapulnak.

Vegyük sorra a Székesfehérvár esetében kitűzött fejlesztéseket, és hogy összességében mely pontok valósultak vagy valósulhatnak meg.

Három csoportba sorolhatóak a fehérvári fejlesztések: az első csoportba tartoznak azok, amelyek teljes egészében megvalósultak, a másodikba sorolhatóak azok a beruházások, amelyek most is folyamatban vannak, a harmadik csoport pedig az, ahol a mostani kormánydöntés alapján további egyeztetések várhatóak a szakminisztériumokkal. Hiszen, szándékaink szerint, fejlesztési program nem marad el!

Nézzük az egyes fejlesztéseket: Az első pontban a Szent György Kórház fejlesztése szerepelt, mint kiemelten fontos beruházás. Szerencsére ez zajlik és megvalósul. A pénz rendelkezésre áll, a kivitelező a kórházzal közösen dolgozik, a fejlesztés megvalósítását az állam és a kórház bonyolítja le. Sőt, itt a mostani kormánydöntés várhatóan további lehetőséget ad számunkra, hiszen forráskiegészítés érkezhet a Szent György Kórház légtechnikai berendezéseinek cseréjére. Ez a most zajló építési beruházástól függetlenül, azon felül kerül megvalósításra. Ezt azért is tartom különösen fontosnak, mert ezen a nyáron is számos és jogos észrevételt kaptunk, hogy bizony nagyon meleg volt a kórtermekben, ami sem a betegeknek, sem az ott dolgozóknak nem ideális. Ezen várhatóan jelentősen lehet majd javítani.

A második pont az iskolafejlesztési programunk, ami ugyan az eredeti elképzelésekhez képest némi változtatással, de kifejezetten sok intézményt érintően valósulhat meg. Ennek a programnak a részeként vannak már befejezett fejlesztések – például az intézményi vizesblokkok felújítása, ami 15 intézményben történt meg –, de folyamatban van a Tóparti Gimnázium és a Kodolányi János Gimnázium felújítása, munkaterület-átadás van folyamatban a Hétvezér Általános Iskolánál, és a novemberi közgyűlés már a Vasvári Gimnázium jelenlegi épületének felújítására vonatkozó közbeszerzést is kiírja. Az egyéb programelemekről (pl. Fekete Sas Szálló felújítása) átcsoportosított forrásokkal együtt mintegy 20 milliárd forint értékben újulnak meg iskolák a Modern Városok program keretében. Ezek mindegyike meg fog valósulni! A forrás döntő része a város számláján van, természetesen itt az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége nincsen!

Az MVP megállapodás idegenforgalmi, infrastrukturális és kulturális beruházásokra is kiterjedt, és időközben egyéb programokból pedig további fejlesztésekkel egészült ki. Így elkészült a Múzeum Rendház épületének felújítása és bővítése, és novemberben átadásra kerül az Árpád-ház Program keretében az új Kőtár épülete is. Áttervezés alatt van a Palotai útra tervezett parkolóház, bízunk benne, hogy ez is meg tud valósulni, de a részleteket még a szakminisztériummal egyeztetni szükséges. A Zichy liget összekötése a sétálóutcával olyan szintű közlekedésátalakítást, valamint közműkiváltásokat igényelne, ami jelenleg nem reális. Helyette kisebb lélegzetű, de fontos belvárosi fejlesztésekre készülünk (pl. Fehérvár virágoskertje, új szökőkút).

Ennek a programnak a részeként szerepelt a Fekete Sas Szálló múzeumként történő felújítása, később azonban ez – a Honvédséggel történt egyeztetések nyomán más funkcióra került felajánlásra. Ennek hasznosításáról – ami alapja a felújítási programnak – még döntés nem született, ami azonban nem valósult meg. De bízom benne, hogy ahogy sok más belvárosi közösségi épület, úgy a Fekete Sas is hamarosan megújulhat. Az erre szánt forrás egyébként korábban az iskolafelújításokra került átcsoportosításra.

Fontos pontja volt az ökológiai és környezeti terhelés ellensúlyozása a programunknak. Ennek keretében tudtuk kormányzati forrásból megvásárolni az Alsóvárosi rét 100 hektáros területét, megakadályozni annak ipari beépítését, átminősíteni zöldterületté és elindítani annak fejlesztését. Ez gyakorlatilag ezekben a hetekben be is fejeződik! Ennek részeként 30 hektáron egy új park kerül kialakításra sétálóútvonalakkal és játszótérrel, 70 hektár pedig teljesen érintetlenül – a szakemberek véleményének messzemenő elfogadásával – teljesen érintetlen rét marad. Így szolgálja az élővilágot, és ezen keresztül pedig a fehérváriak életminőségét is.

Ehhez kapcsolódó programpont volt a Velencei-tó és Székesfehérvár kapcsolatának erősítése. Bízunk benne, hogy ez sem kerül le a napirendről, de itt most a legfontosabb a tó vízpótlásának megoldása, ami természetesen állami szintű programként történhet meg. Mi nem tettünk le arról, hogy tovább fejlesztjük a kerékpáros útvonalakat, valamint a Pákozdi Katonai Emlékparknál érdemes lenne további hagyományápoló és turisztikai elemeket megvalósítani.

Az egyik legnagyobb és legtöbb ember által várt beruházás az új multifunkcionális rendezvény és sportcsarnok megépítése. Ez egy több évtizedes álma Székesfehérvár közösségének, amely beruházás a végéhez közeledik, és éppen a mai napon kerül sor arra a történelmi eseményre, hogy a Hydro Fehérvár AV19 játékosai először jégre lépnek és kipróbálják azt. A csarnok építése várhatóan határidőben befejeződik, és az engedélyeztetési eljárások lefolytatását követően, a tavasz második felében a nagyközönség számára is átadásra kerül. A fejlesztés fontos része egy új közútkapcsolat kialakítása az Alba Ipari Zóna és a Budai út között, ami napi szinten több ezer emberközlekedését teszi könnyebbé – autóval és a bővítésre kerülő autóbuszjáratokkal egyaránt. Az utakkal kapcsolatos forgalomba helyezési eljárás már megkezdődött, bízunk benne, hogy még ebben az évben lezárulhat, és utána már használhatják is majd az emberek ezeket a szakaszokat. Bízom benne, hogy egyetértenek velem, hogy az épület gyönyörű és új szimbolikus közösségi tere is lesz a városnak.

A 2015-ben megkötött megállapodás utolsó pontja a börgöndi repülőtérre és ipari területre vonatkozott. Itt a város az államtól 750 millió forint támogatásban részesült. Ezt sem kell most visszafizetnünk, a terveket elkészíthetjük – ami egyébként a korábban elkészült megvalósíthatósági tanulmány alapján folyamatban is van. Ezt követően lefolytathatjuk az engedélyezési eljárást, és utána kell majd a szakminisztériummal tárgyalni a kivitelezésről. Fontos hangsúlyozni, hogy ez egy kisméretű gépek fogadására alkalmas, sport és üzleti célú repülőtér lesz.

Összességében Székesfehérvár hogyan száll ki a Modern Városok Programból? Mi a helyzet a folyamatban lévő fejlesztésekkel és van-e visszafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak?

Fontos leszögezni, hogy Székesfehérvár esetében valamennyi, már folyamatban lévő beruházás megvalósul, ezek fedezet is biztosított! Városunknak nincs visszafizetési kötelezettsége sem, sőt várhatóan kiegészítő forrásokat is fogunk kapni.

Összességében is látszik tehát, hogy ez egy nagyon jelentős fejlesztéseket magában foglaló program volt, ami sikeresen fog zárulni, és az élet számos területén járul hozzá Székesfehérvár fejlődéséhez. Bízom benne, hogy a jövőben lesz lehetőség a kormánnyal hasonlóan átfogó program megvalósításáról szóló megállapodás létrehozására. Hiszen a magyar nagyvárosok is agglomerációs feladatokat ellátó térségi központok, amelyek meghatározó jelentőséggel bírnak, és a nemzetközi térben ugyanúgy versenyeznek, mint az élet más területén dolgozó szervezetek. Magyarország akkor lehet sikeres, ha a települései fejlődnek és egyre jobb életminőséget tudnak biztosítani az ott élőknek, vagy nagyvárosok esetében a környező településeken letelepülőknek egyaránt.

A Modern Városok Program helyzetéről természetesen szándékomban áll a város közgyűlését is tájékoztatni, hiszen az eredeti programot is a testület fogadta el. Külön szeretném üdvözölni, hogy ez egy pártpolitikamentes program volt az ország egészét tekintve is. Hiszek abban, hogy a városfejlesztésnek az alapja továbbra is a szakpolitika és várospolitika kell legyen. Székesfehérvár a mi városunk, és annak fejlődési irányairól az itt élők szeretnének a jövőben is dönteni.

Interjú