Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

2021.03.08. |
2021

Mancz János bölcsőde kialakítása

2020

Szekfű Gy. utcai rendelőépület kivitelezése 2020

Hivatali gépjárművek beszerzése 2020 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz 

Önkormányzat informatikai eszközök

Sóstó Rehab. Közúti elérhetőség fejlesztése III.

Óvodai udvarok megújítása 2. TOP-6.2.1-16-SF1-2017

Székesfehérvár, Balatoni út felújítása 2020.

Bartók Béla tér szabadtérépítészet CSIKK rekonstrukció

Déli összekötőút- támogató földmunkák

Székesfehérvár-déli összekötőút kivitelezése '20

Hivatali gépjárművek beszerzése 2020 - Bírálati szakasz

HPV oltóanyag beszerzés 2020.

Székesfehérvári Campus tervezése,kivitelezése 2019

Térfigyelő kamerák beszerzése 2.

Zöld Város-Fehérvár Tüdeje fejlesztési program p.

Mártírok útja csap.csatorna felújítása II. szakasz

Szfvár déli összekötőút műszaki ellenőri feladatok

Pénzverő dűlő hull.kezelő telep szennyvízbekötése

Pilinszky tér ivóvízvezeték felújítása

Sóstó közúti elérh. fejlesztése III. műszaki ell.

SZIKM Rendház költöztetése III. ütem

Tele Élettel! programportál működtetése

Vadmadárgondozó orvostechnológiai eszközbeszerzése

Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor kivitelezése

2019


Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése

Bartók Béla tér szabadtérépítészet CSIKK rekonstrukció

Batthyány u orvosi rendelő mögötti parkoló építése

Középiskolai Campus külső víziközmű átépítése

Elektromos gépjárművek beszerzése I.

Elektromos gépjárművek beszerzése II.

MVP, székesfehérvári Középiskolai Campus

Fehérvári Civil Központ üzemeltetése, működtetése

Fehérvári Szennyvíztelep: Szivattyúk, keverők ism.

Felszíni vízelvezetési tanulmányterv készítése

Székesfehérvár, Fiskális út felújítása II. ütem/II

Homonnai és Poprádi utcai ivóvízvezeték átépítése

Óvodai udvarok megújítása TOP-6.2.1-16-SF1-2017

Sóstó térfigyelő kamerák telepítése

Biztosítási szolgáltatások beszerzése

Biztosítási szolgáltatások beszerzése 2.

Gázenergia beszerzés

Villamos energia beszerzés

7323/1 hrsz ingatlanon lévő építmények bontása

Informatikai eszközök beszerzése

Batthyány felújítás - TOP-6.6.1-16-SF1-2017-00002

ESZI III.sz. Idősek Otthonának villamos felújítása

ESZI III.sz.Id.Otthon gépész és villamos felújítása

Térfigyelő kamerák beszerzése

Csíkvári úti edzőpályák, kiszolgálóépület villamosmunkálatainak kivitelezése vállalkozási szerződés keretében

Innovatív Szociális Szolgáltató Központ gépjármű

Székesfehérvár, Irányi D. utca 4. épület felújítás

Kőtár és Árpád-ház kutatóintézet

MOL Aréna Sóstó televíziós közvetítéseihez kábel

Szent István Király Múzeum Rendház költöztetése I.

Szent István Király Múzeum költöztetése II

Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely Sétaút I. szakasz

Önkormányzati intézmények nyílászáró cseréje

Önkormányzati intézmények felújítása

Önkormányzati intézmények felújítása II.

Palotaváros Varga-csatorna árapasztó tervezés-építés

Palotavárosi tavak szabadidőpark, vizesblokk kiv.

Széchenyi utca ivóvízvezeték felújítása

Szekfű Gy. utcai rendelőépület kivitelezése

Vörösmarty Mihály könyvtár oromfalának felújítása

Széchenyi utca ivóvízvezeték felújítása II

Fehérvári Szennyvíz Telep - Szivattyúk, keverők

Széna téri kerékpárforgalmi létesítmény kivitelezése

Székesfehérvár - szerelvényaknák rekonstrukciója

SZIKM Rendház költöztetése

SzIKM Rendház épületének rekonstrukciója, bővítése

Varga-csatorna árapasztó tervezés-építés

Vásárhelyi út felújítása

Hirdetés

Lakossági tájékoztatás

Hirdetés

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár