Okostantermet alakítottak ki a Rákócziban az Arconic támogatásával

Okostantermet adtak át a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában: az Arconic beruházásában, az Önkormányzat, a Tankerület és a Székesfehérvár Fejlődésért Alapítvány támogatásával megvalósuló összefogásnak köszönhetően ez a város második ilyen digitális tanterme, ami az oktatásban tölt be innovatív szerepet a legmodernebb technológiának köszönhetően.
2021.02.26. 17:18 |
Okostantermet alakítottak ki a Rákócziban az Arconic támogatásával

Jelentős innováció valósult meg a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában az Alba Innovár Okostanterem programmal.

Az Arconic Alapítvány és az Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft. mint főtámogató, Székesfehérvár Önkormányzata, a Tankerület és a Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány közös összefogásában. A vállalat beruházásában készült el a város második okostanterme, illetve valósulnak meg a kapcsolódó képzések 2021. július 30-ig; a képzéshez szükséges feltételek kialakítását pedig a Tankerület és az SZFA vállalta. 

Dr. Cser-Palkovics András polgármester köszönetet mondott, hogy az Arconic partnere lett az Alapítványnak, illetve a fehérvári diákoknak, fiataloknak.

Hangsúlyozta, hogy a fejlesztésben nemcsak tanteremről, eszközökről van szó, hanem egy szakmai tartalomról és tanárok képzéséről is, aminek még jelentősebb szerepe van abban az időszakban, amikor az online oktatás már nem a jövő, hanem a jelen tényezője. A város innovációvezérelt gondolkodásáról elmondta: „Aki élenjáró, egyben úttörő is. A legmodernebb technológiákkal betelepülő vállalkozások, a helyi vállalkozók fejlesztései, az új technológiák alkalmazása, amely a vállalkozásaink számára a versenyképességet biztosítja, újfajta ismereteket és kompetenciákat vár el a munkavállalóktól és a vállalkozások vezetőitől. Székesfehérvár városa ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövőbe tekintsen, és idejekorán elősegítse a helyi lakosok előrelépésének legfontosabb zálogát, az oktatás fejlesztését. Nemcsak az informatikusok, szoftverfejlesztők, hanem a művészetek, sportok, és a gazdaság legkülönbözőbb szektoraiban is megkerülhetetlenné vált a digitalizáció.”

A komplex program egy teljes tanévre szól, részei a pedagógiai program fejlesztése, digitális stratégia kidolgozása és a pedagógusok képzése.

Az Arconic Köfém Mill Products Hungary Kft. a tradíció értékein alapuló vállalat, amely elkötelezett támogatója a fenntartható működésnek és helyi közösségek fejlődésének egyaránt. „Vállalatunk több mint 1 éve vált ki az Arconic -Köfém Kft.-ből, tovább üzemeltetve a több mint fél évszázada működő Öntödénket és az idei évben 80 éves Hengerműi termelési egységünket. Az Arconic Alapítványunk évente közel 100.000.000 forinttal támogatja a helyi közösségeket, intézményeket, non-profit szervezeteket az Alapítvány céljainak megfelelően. Ezen törekvésünket tükrözi jelen Arconic Alapítványi támogatásból, nagyszerű összefogásban megvalósuló Arconic Okos Tanterem project is.” – mondta Varga Zsuzsanna ügyvezető-HR vezető. „Mivel magam is ebben az intézményben tanultam – folytatta Gábor Balázs ügyvezető-gyárvezető –, személyes tapasztalatból tudom, milyen nagy szerepe van a helyi pedagógusoknak és támogatóknak abban, hogy a fiatalok versenyképes tudást szerezve vághassanak neki az életnek. A mostani támogatás keretében megvalósuló Arconic Okos-tanterem program hozzájárul a székesfehérvári fiatalok versenyképes digitális ismereteinek fejlesztéséhez, ami mind a munkavállalók, mind a város, mind a vállalatunk és egyben a 80 éve jelenlevő Hengermű gyáregységünk számára is elengedhetetlen.”

Laufer Tamás, a Székesfehérvár Fejlődésért Alapítvány elnöke így fogalmazott: „A digitális eszközökkel felszerelt tantermet sokszor hívják manapság „okos” teremnek, holott egy terem, még ha zsúfolásig is töltjük digitális eszközökkel, soha nem lesz okos. Okossá a pedagógusoktól és az ott tanuló diákoktól válik. ”Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerület igazgatója a köszönetét kifejezve azt mondta, az okostantermi program megvalósítása is azt erősíti: jó Székesfehérváron diáknak lenni. „A köznevelés célja az kell, hogy legyen: boldog és sikeres felnőttekké váljanak a mostani diákok. Ők ebben a változó környezetben, a 21. században csak ezzel a tudással felvértezve válhatnak sikeressé, ezáltal boldoggá is az életükben. Olyan alapkészségeket sajátítanak el ennek a technológiának a segítségével, ami a világ minden szegmenségben alapkövetelmény.” Az eseményen részt vett dr. Kovács Zsoltné a környék önkormányzati képviselője is.

Kövecses Csilla iskolaigazgató kiemelte, hogy az intézmény ebben a tanévben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját, ezért külön öröm, hogy a hagyománytisztelő és régi intézmény tudhatja magáénak a város második okostantermét. „A terem alkalmas arra, hogy új pedagógiai módszereket vezessünk be akár a humán, akár a reál tantárgyak oktatásában, illetve az iskola profiljaként az angol nyelv oktatásában is. Emellett a tehetséggondozás, a motiváció, az esetleges tanulói lemorzsolódás megelőzésére is alkalmas, és módszertani, tudásbeli megújulást jelent a pedagógusok számára is.”

Az Alba Innovárban – amelyet Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány működtet Székesfehérvár főtámogatásával és helyi vállalkozások kiemelkedő támogatásával – az elmúlt 3 és fél évben már több, mint 20 ezer diák pallérozta magát digitálisan. A képzéseken, szakkörökön folyamatosan fejlődve lehetőséget biztosít, hogy újabb generációk ismerjék meg a digitális technológiákban rejlő lehetőségeket, és tegyék meg első lépéseiket a robotika, a 3d nyomtatás, a kódolás, a mesterséges intelligencia és a digitális barkácsolás irányába.

Az Alba Innovár hatalmas előrelépést jelentett, de sajnos nem tölthet minden fehérvári diák minden héten több órát Pepper Robottal és az Alba Innovár csapatával. Ezért indította el Székesfehérvár a Digitális Tanterem programot. Az első év sikerének igazi próbaköve lett, hogy a Széna Téri Általános Iskola sikeresen vette a kényszerű karanténhelyzetet, és ma már helyi és országos programokon, konferenciákon mutatják be, hogy mit is jelent a digitális kompetencia fejlesztő oktatás. A Rákóczi Iskolában létrehozott okostanteremmel tovább bővültek a digitális oktatás lehetőségei.