Móri út felújítása

2023.02.21. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: Móri út felújítása

Szerződött támogatás összege: 1.020.788.984,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása

A projektötlet fejlesztési szakasza a Dózsa György út 3-tól a Móri út 42 számig terjed. A projekt jelenleg a tervezést megelőző fázisban van, a kiviteli terv birtokában kerül véglegesítésre a műszaki tartalom. A fejlesztendő útszakaszon a teljes keresztmetszetet érintő rekonstrukció keretében felújításra kerül az útburkolat, amely a kopóréteg cseréje mellett a szükséges helyeken teljes alépítménycserét is tartalmaz, valamint átépítésre kerül a járdaburkolat és a csapadékvízelvezetés. A beruházás keretében új körforgalmi csomópont kerül kiépítésre a Zichy liget – Móri út csatalakozásában, valamint kerékpáros létesítmények, parkolósávok kerülnek kialakításra, a meglévő közlekedési létesítmények, csomópontok forgalmi szabályozásának felülvizsgálatával. Az érintett szakaszon a közvilágítás átépítése, valamint ivóvíz- és szennyvízvezeték teljes rekonstrukciója szükséges. 

A tervezés és kivitelezés során figyelembe vételre kerül a szomszédos csomópontok (Bíróság előtti, és Szent Vendel utcai) jövőben más forrásból körforgalommá alakítása is annak érdekében, hogy a felújítás folytatása esetén már ne kelljen az átépített szakaszon beavatkozni. Erre való tekintettel a fejlesztéssel érintett útszakasz kiterjedése és a felújítás műszaki tartalma a tervezés során változhat.

A fejlesztett útszakasz környezetében közvetlenül, illetve az általa biztosított kapcsolat minőségjavulása miatt egyéb városrészekben közvetetten számos helybeli KKV vagy éppen nagyfoglalkoztató vállalat elérhetősége válik gördülékenyebbé a város ipari területein, akár ipari park jellegű, akár gazdasági-szolgáltatási tevékenységeket koncentráló városi területekről van szó. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.30.

A projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00007