Közbeszerzési pályázatok

2018.06.11. |
2018

Eljárás tárgya:
Vadmadár bemutató és vadmadár gondozó, - elsősegélynyújtó épület építése, az ingatlanon meglévő épületek bontásával
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Kiegészítő tájékoztatás I.
Jegyzőkönyv helyszíni bejárásról
Eljárás tárgya:
Iszapsűrítő berendezés beszerzése a Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep részére
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Végleges ajánlatok jegyzőkönyv
Végleges ajánlati tájékoztatás
Első tárgyalás jegyzőkönyvei
Első ajánlatok jegyzőkönyv
Kiegészítő tájékoztatás II, Korrigendum
Helyszíni bejárás jegyzőkönyve, Kiegészítő tájékoztatás, Költségvetés
Eljárás tárgya:
Szerelvényaknák rekonstrukciója valamint a Székesfehérvár, Varga csatorna alsó szakaszán, Bátky utcai zárt áteresz ikresítése
Regisztrációs lap:
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Végleges bontási jegyzőkönyv
Bontási jegyzőkönyv
Helyszíni bejárás jegyzőkönyve, Kiegészítő tájékoztatás II.
Konzultáció jegyzőkönyv, Kiegészítő tájékoztatás
Módosított ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi határidő módosítás, helyszíni bejárás
Eljárás tárgya:
Maroshegyi Óvoda (8000 Székesfehérvár, Rádió utca 1.) részére udvari játszóeszközök beszerzése és telepítése adásvételi szerződés alapján a TOP-6.2.1-16-SF1-2017-000001 számú projekt keretein belül II.
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Kiegészítő tájékoztatás 3
Kiegészítő tájékoztatás 2
Kiegészítő tájékoztatás 1
Jegyzőkönyv helyszíni bejárásról
Eljárás tárgya:
Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep 58. számú rothasztó felújítása
Regisztrációs lap:
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Végleges ajánlat bontási jegyzőkönyv
Első ajánlat bontási jegyzőkönyv
Konzultáció jegyzőkönyv
Eljárás tárgya:
Palotai úti parkolóház tervezési feladatainak ellátása tervezési szerződés keretében a Zichy liget projekt kapcsán
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Helyszíni bejárás jegyzőkönyve
Eljárás tárgya:
"Berényi út II-II/2.-III. ütem ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékcsatorna, valamint út felújítása" vállalkozási szerződés keretében a TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00002 és a TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00002 és a 351149 igénylésazonosító számú Belügyminisztérium által nyújtott támogatási projektek kapcsán
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Költségvetési kiírás
Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Korrigendum által aktualizált dokumentáció
Hiánypótolt korrigendum
Korrigendum, műszaki dokumentáció kiegészítés
Konzultáció, helyszíni bejárás jegyzőkönyve

Kiegészítő tájékoztatás I.
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár, Zombori utca rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Tervismertető jegyzőkönyv, költségvetés
Szerződés tervezet
Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Végleges ajánlatok jegyzőkönyv
Végleges ajánlati tájékoztatás
Első ajánlatok bontási jegyzőkönyv
Zombori utca módosítás
Módosított költségvetés, kiegészítő tájékoztatás
Eljárás tárgya:
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje fejlesztési programhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Részvételi felhívás
Részvételi felhívás
Közbeszerzési dokumentumok
Dokumentáció
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár, Pozsonyi út (Zsolnai út – Nagyszombati út közötti szakasz) felújítása
Regisztrációs lap:
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Végleges bontási jegyzőkönyv
Bontási jegyzőkönyv
II. számú Kiegészítő tájékoztatás
Konzultáció jegyzőkönyve
Eljárás tárgya:
HPV elleni (Humán Papilloma Vakcina 6-os, 11-es, 16-os, 18-as, 31-es, 33-as, 45-ös, 52-es, 58-as törzs ellen védelmet nyújtó) 9 komponensű oltóanyag beszerzése szállítási szerződés keretében 2018/1
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Bontási jegyzőkönyv
Eljárás tárgya:
Vadmadár bemutató és vadmadár gondozó, - elsősegélynyújtó épület építésére, az ingatlanon meglévő épületek bontására vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátása
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
2017

Eljárás tárgya:
Székesfehérvár, Zrínyi utca csapadékvíz elvezetését szolgáló közmű kiépítése
Regisztrációs lap:
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Végleges borítékbontási jegyzőkönyv
Borítékbontási jegyzőkönyv
Tájékoztató ATH módosításról
Konzultáció jegyzőkönyve
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár – Tele Élettel programportál működtetése, fejlesztése és népszerűsítése
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
Eljárás tárgya:
Kégl György utca ivóvízvezeték és szennyvízvezeték a Víziközmű Fejlesztési Alap, csapadékcsatorna átépítés a TOP-6.3.3-16 támogatási projekt kapcsán, valamint útfelújítási munkáinak kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Kiegészítő tájékoztatás IV.
Kiegészítő tájékoztatás III.
Kiegészítő tájékoztatás II.
Megjelent korrigendum és mellékletei
Kamerás vizsgálat 1 (.mpg 604 MB)
Kamerás vizsgálat 2-3-4 (.mpg 1 GB)
Kamerás vizsgálat 5 (.mpg 557 MB)
Kamerás vizsgálat 6 (.mpg 1,07 GB)
Költségvetési kiírás

Kiegészítő tájékoztatás I.
Korrigendum
Helyszíni bejárás jegyzőkönyve, ajánlattételi határidő hosszabbítás
Eljárás tárgya:
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése és szakmai működtetése
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
Eljárás tárgya:
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációja keretén belül a tavak fenntartásához úszó munkagép beszerzése
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár-Sóstó rehabilitációs program keretében közúti elérhetőség fejlesztése II. ütem
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok (349 MB)
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Kiegészítő tájékoztatás 4.
Kiegészítő tájékoztatás 3.
Kiegészítő tájékoztatás 2.
Kiegészítő tájékoztatás 1.
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére orvosi ügyeleti gépjárművek beszerzése II.
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár, Pozsonyi úti piac területén egy vizesblokk épület megtervezése és kivitelezése a szükséges kiviteli, szakági tervekkel, közmű csatlakozásokkal együtt a TOP-6.3.2-15-SF1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében
Regisztrációs lap:
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Végleges ajánlatok borítékbontási jegyzőkönyv
Első ajánlatok borítékbontási jegyzőkönyv
Szerződési feltételek
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal részére gépjárművek beszerzése
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Végleges borítékbontási jegyzőkönyv
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal részére gépjárművek beszerzése Bontási jegyzőkönyv
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére orvosi ügyeleti gépjárművek beszerzése
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Orvosi ügyeleti gépjármű Bontási jegyzőkönyv
Eljárás tárgya:
KÉ-14734/2017 iktatószámú, "Négykaréjos" templom régészeti emlékeinek bemutatása
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Négykaréjos templom Bontási jegyzőkönyv
Négykaréjos templom III. kiegészítő tájékoztatás
Négykaréjos templom módosított ajánlattételi határidő II.
Négykaréjos templom II. kiegészítő tájékoztatás
Négykaréjos templom módosított ATHI
Konzultációról készült emlékeztető és I. sz. kieg.táj.
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár, Jávor Ottó tér rekonstrukciós munkáinak elvégzése
Regisztrációs lap:
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Végleges borítékbontási jegyzőkönyv
Borítékbontási jegyzőkönyv
Közgyűlési határozat
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretében autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátása
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
Eljárás tárgya:
Verseci utcai KÖFÉM orvosi rendelő felújítási és akadálymentesítési munkáinak tervezése és kivitelezése
Regisztrációs lap:
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Borítékbontási jegyzőkönyv
Közgyűlési határozat
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár, Városház tér 1. szám alatt található, SZMJV PM Hivatal épületén található külső nyílászárók javítása, részleges restaurálása és cseréje II. ütem
Regisztrációs lap:
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Borítékbontási jegyzőkönyv
Közgyűlési határozat
Kiegészítő tájékoztatás I.
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár, Varga csatorna alsó szakaszán, Bátky utcai zárt áteresz ikresítése
Regisztrációs lap:
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Borítékbontási jegyzőkönyv
Konzultációs jegyzőkönyv
Kiegészítő tájékoztatás I.
Ajánlattételi határidő hosszabbítás
Eljárás tárgya:
Maroshegyi Óvoda (8000 Székesfehérvár, Rádió utca 1.) részére udvari játszóeszközök beszerzése és telepítése adásvételi szerződés alapján a TOP-6.2.1-16 számú projekt keretein belül
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Kiegészítő tájékoztatás 1 és megjelent korrigendum
Helyszíni konzultáció jegyzőkönyve és dokumentumai
Eljárás tárgya:
Tác-Gorsium múzeumi épületei vízellátásának és szennyvízelvezetésének kivitelezési munkái
Regisztrációs lap:
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Borítékbontási jegyzőkönyv végleges ajánlatok
Borítékbontási jegyzőkönyv
Közgyűlési határozat
Helyszíni konzultáció jegyzőkönyve és dokumentumai
Kiegészítő tájékoztatás 2
Kiegészítő tájékoztatás 1
Eljárás tárgya:
Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep részére biológiai tisztítóblokk levegőztető műtárgyak légbeviteli elemeinek cseréje
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Megjelent korrigendum III
Megjelent korrigendumról tájékoztatás III
Dokumentáció korrigált III
Feladott korrigendum III.
Korrigendum III.
Kiegészítő tájékoztatás V
Megjelent korrigendumról tájékoztatás II.
Tájékoztatás korrigendumról II.
Korrigendum 2017.08.31.
Korrigált dojumentáció

Korrigendum

Kiegészítő tájékoztatás IV
Korrigendum
Kiegészítő tájékoztatás III
Kiegészítő tájékoztatás I
Helyszini bejárás és dokumentumai
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár, Arany J. utca, II. János Pál pápa tér és Géza Nagyfejedelem tér burkolatépítése és Négykaréjos templom bemutatása
Regisztrációs lap:
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Borítékbontási jegyzőkönyv
Közgyűlési határozat
Kiegészítő tájékoztatás
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár, Széchenyi utca szennyvízcsatorna átépítése és útfelújítása; Székesfehérvár, Salétrom utca felújítása
Regisztrációs lap:
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Végleges ajánlatok borítékbontási jegyzőkönyve
Borítékbontási jegyzőkönyv első ajánlatok
Kiegészítő tájékoztatás
Eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.2-15 számú konstrukcióban "Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése" című projekt FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezésére és kivitelezésére
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Kiegészítő tájékoztatás 2017.08.15.
Megjelent korrigendum
Korrigendum
Kiegészítő tájékoztatás
Konzultáció jegyzőkönyve
Eljárás tárgya:
Berényi út II. ütem ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékcsatorna, valamint út felújítása vállalkozási szerződés keretében a TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00002 és a TOP-6.3.3.-16 támogatási projektek kapcsán
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Előzetes vitarendezés
Eljárás visszavonása

Konzultáció jegyzőkönyve
Műszaki dokumentáció fájljai
Műszaki dokumentáció I
Műszaki dokumentáció II
Eljárás tárgya:
Rákóczi Utcai Óvoda felújítása vállalkozási szerződés keretében a TOP-6.2.1-15-SF1-2016-00003 projekt kapcsán
Regisztrációs lap:
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Végleges ajánlatok bontási jegyzőkönyve
Köztes ajánlatok bontási jegyzőkönyve
Borítékbontási jegyzőkönyv első ajánlatok
Konzultáció jegyzőkönyve
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményei részére villamos energia beszerzése
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Kiegészítő tájékoztatás 2
Kiegészítő tájékoztatás 1
Eljárás tárgya:
Napsugár Óvoda, a Szivárvány Óvoda és a Csemete Gyermekcentrum épületein felújítások elvégzése vállalkozási szerződés keretében
Regisztrációs lap:
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Összegezés
Borítékbontási jegyzőkönyv
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményei részére gázenergia beszerzése
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Kiegészítő tájékoztatás 1
Eljárás tárgya:
Déli összekötő út tervezése
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Kiegészítő tájékoztatás II.
Kiegészítő tájékoztatás I. 
Eljárás tárgya:
Vízivárosi Óvoda és a Napsugár Óvoda lapostető felújítása vállalkozási szerződés keretében
Regisztrációs lap:  
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Közgyűlési határozat
Borítékbontási jegyzőkönyv 
Eljárás tárgya:
Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján vállalkozási szerződés keretében
Regisztrációs lap:  
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Borítékbontási jegyzőkönyv végleges ajánlatok
Borítékbontási jegyzőkönyv első ajánlatok
Balatoni út, Kőrösi és Szárcsa utca költségvetés kiírás javított
Kiegészítő tájékoztatás I.
Ajánlattételi határidő hosszabbítása II.
Konzultáció jegyzőkönyve
Ajánlattételi határidő hosszabbítása
Olvashatóbb mértékű helyszínrajzok- Balatoni, Kőrösi
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár, Túrózsáki úti szabadidőpark és sétány kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Regisztrációs lap:  
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Közgyűlési határozat
Borítékbontási jegyzőkönyv 
Eljárás tárgya:
Távirda utca ivóvízvezeték és szennyvízvezeték a Víziközmű Fejlesztési Alap, csapadékcsatorna átépítés a TOP-6.3.3-16 támogatási projekt kapcsán, valamint útfelújítási munkáinak kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Regisztrációs lap:  
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Borítékbontási jegyzőkönyv végleges ajánlatok
Borítékbontási jegyzőkönyv
Kiegészítő tájékoztatás II.
Konzultáció jegyzőkönyve
Kiegészítő tájékoztatás I.
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár, Arany János utca víz, szennyvíz és csapadékcsatorna rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében
Regisztrációs lap:  
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Közgyűlési határozat
Borítékbontási jegyzőkönyv

Eljárás tárgya:
Székesfehérvár Palotai úti Gaja-patak híd felújítása vállalkozási szerződés keretében
Regisztrációs lap:  
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Közgyűlési határozat
Borítékbontási jegyzőkönyv

Eljárás tárgya:
Székesfehérvár- Sóstó rehabilitációs program keretében közúti elérhetőség fejlesztése közbeszerzési eljárás keretében
Regisztrációs lap:  
Közbeszerzési dokumentumok: Kiegészítő tájékoztatás (.zip 5,7 MB)
Közbeszerzési dokumentumok (.zip 170 MB)
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Közgyűlési határozat
Bontási jegyzőkönyv

Eljárás tárgya:
Székesfehérvár egyes területein ivóvíz és szennyvíz-rekonstrukció megvalósítása
Regisztrációs lap:  
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok (.zip 57 MB)
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Közgyűlési határozat
Bontási jegyzőkönyv 

2016

Eljárás tárgya:
Székesfehérvár, Ligetsor felújítása vállalkozási szerződés keretében a TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00001 támogatási projekt kapcsán
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok
Dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Hiánypótlás MÁK részére
Dokumentumok
Korrigendum
Helyszíni bejárás jegyzőkönyve
Költségvetési kiírás
Kiegészítő tájékoztatás I.
Kiegészítő tájékoztatás II. 
Kiegészítő tájékoztatás III.
 
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére biztosítási szolgáltatások beszerzése
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Kiegészítő tájékoztatás I.
Kiegészítő tájékoztatás II.
Kiegészítő tájékoztatás III.
Kiegészítő tájékoztatás IV.
 
Eljárás tárgya:
Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása „Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése” tárgyú projekt kapcsán
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Előzetes vitarendezési kérelem
Előzetes vitarendezési kérelem 2
Előzetes vitarendezési kérelem 3
Helyszíni bejárás jegyzőkönyve
Kiegészítő tájékoztatás
Kiegészítő tájékoztatás II.
Kiegészítő tájékoztatás III.
 
Eljárás tárgya:
HPV elleni (Humán Papilloma Vírus elleni oltóanyag 6-os, 11-es, 16-os, 18-as, 31-es, 33-as, 45-ös, 52-es, 58-as törzs ellen védelmet nyújtó) 9 komponensű oltóanyag beszerzése szállítási szerződés keretében
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:  
 
Eljárás tárgya:
Sóstó Természetvédelmi Terület Fejlesztését érintő mederkotrási, vízpótlási és tájépítészeti munkálatok kivitelezése vállalkozási szerződés keretében II.
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok (.zip 380 MB)
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Helyszíni bejárás jegyzőkönyve
Kiegészítő tájékoztatás I.
Kiegészítő tájékoztatás II.
Kiegészítő tájékoztatás III.
Kiegészítő tájékoztatás IV.

Eljárás tárgya:
Székesfehérvár, Felsőváros vízrendezése vállalkozási szerződés keretében
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok (.zip 73 MB)
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:  
 
Eljárás tárgya:
3. számú Bölcsőde és a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája felújítása
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap
Közbeszerzési dokumentumok: Felhívás dokumentació
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Tényállás tisztázása 2
Állásfoglalások
Tényállás tisztázása
Állásfoglalások 
Közbeszerzési eljárás dokumentumai 
Korrigendum módosított dokumentáció
Helyszíni bejárás 
Kiegészítő tájékoztatás
Kiegészítő tájékoztatás mellékletei
Kiegészítő tájékoztatás II 
Kiegészítő tájékoztatás II mellékletei
Kiegészítő tájékoztatás III
Kiegészítő tájékoztatás III mellékletei 
Korábbi kiegészítő tájékoztatásokban említett mellékletek

2018
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési terve
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2018. évi közbeszerzési terve

2016
Önkormányzat Statisztikai összegezés 2015 évről
Polgármesteri Hivatal Statisztikai összegezés 2015 évről 

2013
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2012. évről szóló éves statisztikai összegezése
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évről szóló éves statisztikai összegezései