Költségvetési szervek

2020.09.04. |
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Neve, székhelye, elérhetősége

Vezetője

Alapító határozat
száma

Alapító okirata

Müködési engedélye

A Szabadművelődés Háza

8000 Székesfehérvár,
Fürdő sor 3.

www.aszmh.hu

Kiss Dorottya

-
(1979.11.20.)

684/2017,(IX.29.)/2

-

Szent István Király Múzeum

8000 Székesfehérvár, Fő u. 6.

www.szikm.hu

Pokrovenszki Krisztián

-
(1979.11.24.)

526/2019.(VIII.16.)

MM/34512

/2013

Vörösmarty Mihály Könyvtár

8000 Székesfehérvár,
Bartók Béla tér 1.

www.vmk.hu

Buriánné Tarró Edit Erzsébet

-
(1979.11.24.)

 

493/2016.(VI.24.)/2

-

Városi Levéltár és Kutatóintézet

8000 Székesfehérvár,
Zichy liget 10.

www.albaarchivum.hu

dr. Csurgai Horváth József

-
(1992.02.01.)

797/2018.(XII.14.)/2

-

Vörösmarty Színház

8000 Székesfehérvár, Fő u. 8.

www.vorosmartyszinhaz.hu

dr. Szikora János

-
(1962.11.07.)

 

404/2018.(VI.15.)/2

nyt.szám:
ESZ/148.

Alba Regia Szimfonikus Zenekar

8000 Székesfehérvár,
Szabadságharcos út 59.

www.arso.hu

ifj. Major István

625/2014. (IX.19.)
2015.I.1. napjától

585/2016.(VIII.19.)/2.

nyt.szám:
ESZ/420.

Székesfehérvári Balett Színház

8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 59.

www.fehervaribalett.hu

Egerházi Attila

215/2018.(IV.20.)
2018.VIII.1.napjától

215/2018.(IV.20.)

nyt.szám:
ESZ/576.

Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont

8000 Székesfehérvár, Megyeház utca 17.

Kulcsár Mihály

538/2018.(VIII.17.)
2018.XI.1. napjától 

538/2018.(VIII.17.)

-

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Mesevilág Bölcsőde

8000 Székesfehérvár, Kígyó utca 1/A.

Lengyel Lászlóné bölcsődevezető

831/2019.(XI.29.)

831/2019.(XI.29.)

Működési engedély

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Napraforgó Bölcsőde

8000 Székesfehérvár, Kisteleki utca 86/B.

Teleki-Horváth Renáta bölcsődevezető 834/2019.(XI.29.) 834/2019.(XI.29.) Működési engedély

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeder Bölcsőde

8000 Székesfehérvár, Szeder utca 10.  

Nyikos Bernadett bölcsődevezető 832/2019.(XI.29.) 832/2019.(XI.29.) Működési engedély

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Tündérkert Bölcsőde

8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed 69.

www.tovarosibolcsode.extra.hu

Blaskovics Zsuzsanna bölcsődevezető  833/2019.(XI.29.) 833/2019.(XI.29.) Működési engedély

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Százszorszép Bölcsőde

8000 Székesfehérvár, Ybl lakótelep

Katona-Vass Krisztina bölcsődevezető 836/2019.(XI.29.) 836/2019.(XI.29.) Működési engedély

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyitnikék Bölcsőde

8000 Székesfehérvár, József Attila utca 34.

Rusznyák Lászlóné bölcsődevezető 835/2019.(XI.29.) 835/2019.(XI.29.) Működési engedély

Árpád Úti Óvoda

8000 Székesfehérvár, Árpád utca 5.

www.arpadutiovoda.hu

Neubauer Jánosné óvodaigazgató 207/2020. (VII. 15.)/2 207/2020. (VII. 15.)/2

Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája

8000 Székesfehérvár, Sarló utca 11/e.

Gémesi Anna tagóvoda vezető

Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda

8000 Székesfehérvár, Várkörút 14-16.

www.bbovi.hu

Zelenák Adrienne óvodaigazgató 34/2020. (III. 31.)/III/2 34/2020. (III. 31.)/III/2

Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája 

8000 Székesfehérvár, Kígyó utca 1/b.

Törökné Sárik Ildikó
tagóvoda vezető

Felsővárosi Óvoda 

8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 2.

www.felsoovi.hu

Vértes Mónika óvodaigazgató 35/2020. (III. 31.)/IV/2 35/2020. (III. 31.)/IV/2

Felsővárosi Óvoda Szárazréti Tagóvodája 

8000 Székesfehérvár, Farkasvermi utca 1.

www.szarazretiovoda.hu

Varjasné Édes Katalin
 tagóvoda vezető

Gyöngyvirág Óvoda - Székesfehérvár

8000 Székesfehérvár Pozsonyi, út 2.

www.gyongyviragovi.hu

Béndek Gáborné óvodaigazgató 208/2020. (VII. 15.)/2 208/2020. (VII. 15.)/2

Hosszúsétatéri Óvoda 

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 42.

www.hosszuovi.hu

Tóth Ildikó óvodaigazgató 209/2020. (VII. 15.)/2 209/2020. (VII. 15.)/2

Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája 

8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed. 70.

Rácz Beatrix tagóvoda vezető

Ligetsori Óvoda

8000 Székesfehérvár, Liget sor 49. B ép.

www.ligetsoriovoda.hu

Gelencsér Rita óvodaigazgató 210/2020. (VII. 15.)/2 210/2020. (VII. 15.)/2

Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája

8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 30/b.

Pénzesné Szilva Györgyi tagóvoda vezető

Maroshegyi Óvoda

8000 Székesfehérvár, Rádió utca 1.

www.maroshegyiovi.hu

Békésiné Kimiti Ágnes óvodaigazgató 211/2020. (VII. 15.)/2 211/2020. (VII. 15.)/2

Napsugár Óvoda

8000 Székesfehérvár, Salétrom utca 8.

www.humannapsugar.t-online.hu

Mályi Lilla óvodaigazgató 212/2020. (VII. 15.)/2 212/2020. (VII. 15.)/2

Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája

8000 Székesfehérvár, Nefelejcs utca 54.

Gulyásné Vígh Zsuzsanna tagóvoda vezető

Rákóczi Utcai Óvoda 

8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 30.

www.rakocziutcaiovoda.wordpress.com

Simonné Juhász Ágnes óvodaigazgató 35/2020. (III. 31.)/V/2 35/2020. (III. 31.)/V/2

Rákóczi Utcai Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája

8000 Székesfehérvár, Ybl Miklós lakótelep 1.

Szabó Lászlóné tagóvoda vezető

Szivárvány Óvoda 

8000 Székesfehérvár, Zombori utca 19.

www.szivarvany-ovoda.hu

Nagyné Cseterics Éva óvodaigazgató 213/2020. (VII. 15.)/2 213/2020. (VII. 15.)/2

Szivárvány Óvoda Püspökkertvárosi Tagóvodája

8000 Székesfehérvár, Püspök kertváros 46. 

Iliásné Sütő Zita tagóvoda vezető

Tolnai Utcai Óvoda 

8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 1.

www.tolnaiovi.hu

Oláhné Wágner Erika óvodaigazgató 33/2020. (III. 31.)/III/2 33/2020. (III. 31.)/III/2

Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája 

8000 Székesfehérvár, Sziget utca 6.

Szőkéné Fábián Irén tagóvoda vezető

Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény

8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 34. 

Mészáros Józsefné igazgató 839/2019.(XI.29.) 839/2019.(XI.29.) Működési engedély

Hosszúsétatéri Idősek Otthona

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 12.  

Fraumberger Anita Működési engedély

Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona

8000 Székesfehérvár, Farkasvermi utca 40. 

Működési engedély

Felsővárosi Gondozási Központ

8000 Székesfehérvár, Cserkész utca 10.  

Végh Orsolya Eszter Működési engedély

Zsolt Utcai Gondozási Központ

8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 34.  

Erdős Attiláné Működési engedély

Palotavárosi Gondozási Központ

8000 Székesfehérvár, Gellért újsor 8.  

Németh Lajosné  Működési engedély

Maroshegyi Gondozási Központ

8000 Székesfehérvár, Rádió utca 7. 

Erősné Lukács Judit Működési engedély

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon

8000 Székesfehérvár, Széna tér 2.

www.frimjakab.hu

Rábai Ildikó intézményvezető 331/2012.(VI.21.) 331/2012.(VI.21.) Működési engedély

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

www.fehervarkrizis.hu

Zsabka Attila intézményvezető 64/2020.(II.14.) 64/2020.(II.14.) Működési engedély

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ Telephelye

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 7.

Működési engedély

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ Telephelye

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 60.

Működési engedély

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ Telephelye

8000 Székesfehérvár, Kikindai utca 8.

Működési engedély

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ Telephelye

8000 Székesfehérvár, Palotai út 51/A.

Működési engedély

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ Telephelye

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 35.2/9.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ Telephelye

8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza utca 1. 2/206.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ Telephelye

8000 Székesfehérvár, Köfém lakótelep 2. 4/12.

Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ

8000 Székesfehérvár, Sziget utca 4. 3. j.

www.csaladesgyermekjolet.hu

Tisztl Henrik intézményvezető 838/2019.(XI.29.) 838/2019.(XI.29.) Működési engedély

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet

8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.

Varga Márta igazgató 837/2019.(XI.29.) 837/2019.(XI.29.)

Hirdetés

Lakossági tájékoztatás

Hirdetés

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár