Jogszabályok

2020.09.22. |

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök


 Jogi Főosztály

Informatikai, Adatvédelmi és Iratkezelési Iroda

Jogi Iroda

Közbeszerzési Iroda

Vagyongazdálkodási Iroda


Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság

Beruházási Iroda

Közlekedési Iroda

Városüzemeltetési és Közműellátási Iroda 


Humán Szolgáltatási Igazgatóság

Kulturális Stratégiai és Civil Kapcsolatok Főosztálya

Nemzetközi kapcsolatok és idegen-nyelvű városmenedzsment csoport

Közművelődési Iroda

Kommunikációs Iroda

Rendezvényszervező, Ifjúsági és Sportiroda

Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Iroda 


Hatósági Főosztály

Adóiroda

Anyakönyvi és Vállalkozásigazgatási Iroda

Igazgatási Iroda

KCR Iroda

Környezetvédelmi Iroda

Szociális ellátási és Gyermekvédelmi Iroda


 Gazdasági Igazgatóság

Költségvetési Iroda

Pénzügyi Iroda


Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály

Személyügyi Iroda

Közgyűlési Iroda

Gondnokság


Jegyzői Kabinet

Fejlesztési és Projektmenedzsment Főosztály

Főépítészi Iroda

Kontrolling Iroda

Ellenőrzési Iroda

Közterület-felügyelet 


Titkársági Főosztály

Hirdetés

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár