Hirdetmények, rendeletek, felhívások, tájékoztatók

2018.11.20. |

HIRDETMÉNY

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal (2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.) képviseletében eljáró Marjanek József (2484 Gárdony, Mező u. 10/A.) meghatalmazott kérelmére indult, a Kápolnásnyék, 36/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó építési engedélyezési eljárásban hirdetményi úton történő közlés.
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2018. november 19.

HIRDETMÉNY

A Székesfehérvár, 917 hrsz-ú ingatlanon 84 lakásos lakóépület építésére kiadott építési engedély jogutódlására vonatkozó eljárásban hirdetményi közlés
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2018. november 15.

Közhírré tétel

Tárgy: a Goodwin Kft. (2013 Pomáz, Gábor Áron utca 22/a.) által a 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos utca 38., 187/1. hrsz. alatti ingatlanon üzemeltetett „Club Le Baron” elnevezésű szolgáltató létesítmény működéséhez zajkibocsátási határérték megállapítása és üzemeltetési körülmények meghatározása tárgyában lefolytatott eljárásban hozott döntés.

Ügyszám: 110.674/3/2018.   Közzététel dátuma: 2018. november 8.

 
Fájlok:

Közzététel

Iktatószám: 110.674/2018.
mellékelt hirdetmény:                                   
Zajhatározat Goodwin Kft.- Club Le Baron
Közzététel dátuma: 2018. november 8.


A honlapon megjelent: 2018. november 8.


MEGHÍVÓ

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. november 14-én (szerda) 17:30 órától közmeghallgatást tart.
>>> A meghívó letöltése (.jpeg)

A honlapon megjelent: 2018. november 6.

MEGHÍVÓ

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. november 13-án (kedd) 14:30 órától közmeghallgatást tart.
>>> A meghívó letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2018. november 5.

FELHÍVÁS
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata díjak, kitüntető címek, elismerések  alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik életművükkel, munkájukkal, a város közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, maradandót alkottak, vagy más, a köz érdekében végzett tevékenységükkel segítették Székesfehérvár szellemi és anyagi gyarapodását.

Az önkormányzati díjak, kitüntető címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 14/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelet értelmében az alábbi kitüntetés adományozására vonatkozóan várjuk a javaslatokat:

„Pro Cultura Albae Regiae” díj
 

„Pro Cultura Albae Regiae” díj adományozható annak a természetes személynek, közösségnek vagy együttesnek, aki, vagy amely kiemelkedő tevékenységével Székesfehérvár kulturális életét gazdagította, Székesfehérvár lakóinak művelődését szolgálta.

 Évente egy „Pro Cultura Albae Regiae” díj adományozható.

Az elismerés adományozására bármely természetes vagy jogi személy javaslatot tehet.

A díj adományozására vonatkozó javaslatokat 2018. november 22. napjáig írásban lehet benyújtani a polgármesterhez.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

 1. javaslattevő nevét
 2. a díj adományozására javasolt személy, közösség nevét, elérhetőségét, tevékenységének részletes méltatását.

A javaslatok benyújtásának módja:

 • személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, illetve portáin

  vagy

 • postai úton az alábbi címre küldve (2018. november 22. napjáig történő beküldéssel):
  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
  Közművelődési és Rendezvényszervező Iroda
  8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

A honlapon megjelent: 2018. október 11.

HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2018 (I.26.) számú határozatával döntött Székesfehérvár középtávú, a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan kidolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: ITS) áttekintéséről, félidei felülvizsgálatának szükségességéről, és egyben döntött az ITS módosításáról.

Az ITS felülvizsgálatának egyeztetésére és elfogadására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet), valamint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2017. (III.27.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Partnerségi rendelet) alapján kerül sor.

Az egyeztetési eljárás „ITS és kapcsolódó dokumentumok” tervezeteinek véleményezési szakasza keretében, kérjük, olvassa át az alábbi Hirdetményt és a Partneri adatlapot.

Hirdetmény (LETÖLTHETŐ)

Partneri adatlap (LETÖLTHETŐ)

A véleményezendő dokumentum és annak véleménybeküldő adatlapja a következő címen található meg: http://www.szekesfehervar.hu/its_-tfk-tarsadalmasitas-1

A honlapon megjelent: 2018. augusztus 2.


HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2018 (I.26) sz. határozatával döntött Székesfehérvár középtávú, a 2014-20-as programozási időszakra vonatkozóan kidolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: ITS) áttekintéséről, félidei felülvizsgálatának szükségességéről, és egyben döntött az ITS módosításáról.

Az ITS felülvizsgálatának egyeztetésére és elfogadására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet), valamint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2017.(III.27.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Partnerségi rendelet) alapján kerül sor.

Az egyeztetési eljárás előzetes tájékoztató szakasza részeként, kérjük, olvassa át az alábbi Hirdetményt és mellékletét a Partneri adatlapot.

Hirdetmény (LETÖLTHETŐ)

Partneri adatlap (LETÖLTHETŐ)

A honlapon megjelent: 2018. május 4.


HIRDETMÉNY

Tájékoztatás
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
településképi arculati kézikönyve és a településkép védelméről szóló rendelete elfogadásáról
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2018. április 27.

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatás a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről.
>>> A tájékoztató letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2018. február 5.

TÁJÉKOZTATÓ

A közterületi parkolás 2017. évi elszámolása az 1988. évi I. törvény előírásai alapján
LETÖLTHETŐ dokumentum (.pdf)

A közterületi parkolás 2016. évi elszámolása az 1988. évi I. törvény előírásai alapján
LETÖLTHETŐ dokumentum (.jpg)

A honlapon megjelent: 2018. január 31.

Eseménynaptár

2018. November
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek