Hirdetmények, rendeletek, felhívások, tájékoztatók

2019.05.17. |

FELHÍVÁS


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata díjak, kitüntető címek, elismerések alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik életművükkel, munkájukkal, a város közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, maradandót alkottak, vagy más, a köz érdekében végzett tevékenységükkel segítették Székesfehérvár szellemi és anyagi gyarapodását.

Az önkormányzati díjak, kitüntető címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 14/2011.(VI.10.) önkormányzati rendelet értelmében az alábbi kitüntetés adományozására vonatkozóan várjuk a javaslatokat:

„Pro Theatro Civitatis Albae Regalis” díj

A „Pro Theatro Civitatis Albae Regalis” díj a székesfehérvári színházi életben tevékenykedő természetes személynek, társulatnak, csoportnak vagy közösségnek adományozható munkássága elismeréseként.

Évente legfeljebb kettő „Pro Theatro Civitatis Albae Regalis” díj adományozható.

Az elismerés adományozására bármely természetes vagy jogi személy javaslatot tehet.

Az adományozásra vonatkozó javaslatokat 2019. június 7. napjáig írásban kell benyújtani a polgármesterhez.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

 1. a javaslattevő nevét
 2. a díj adományozására javasolt személy, közösség nevét, elérhetőségét, tevékenységének részletes méltatását.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel a kitüntetés elnevezését!

A javaslatok benyújtása:

 • személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, illetve portáin

  vagy

 • postai úton az alábbi címre: (2019. június 7. napjáig történő beérkezéssel):

  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
  Közművelődési és Rendezvényszervező Iroda
  8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

  A honlapon megjelent: 2019. május 7.


  HIRDETMÉNY
   
  Tárgy: a RadioFactory Kft. (1016 Budapest Hegyalja út 7-13.) által a 8000 Székesfehérvár, Piac téren az 5658/6 hrsz. alatti közterületi 2019. 05. 22-23 -án megrendezésre kerülő Radió 1 Roadshow. Balázsék élő adása nevű szabadtéri hangosítású élő rádiós rendezvényhez megtartásához szükséges zajkibocsátási határértéke megállapítása tárgyában lefolytatott eljárásban hozott döntés.

  Ügyszám: 10/410-2/2019.   Közzététel dátuma: 2019. május 3.
  Fájlok:     
  Hirdetmény    
  Iktatószám: 10/410-2/2019.   Közzététel dátuma: 2019. május 3.
  Mellékelt hirdetmény:
    Jogerő dátuma: nem jogerős
  10/410-5/2019 Hirdetmény - Radio1 Roadshow.pdf

  A honlapon megjelent: 2019. május 6.


  HIRDETMÉNY

  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: R1.) 38.§-ban foglaltaknak megfelelően elkészíttette a Székesfehérvár MJV településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálati- és új településrendezési eszközeit tartalmazó dokumentációját.

  >>> A hirdetmény letöltése (.docx)

  A honlapon megjelent: 2019. március 25.

  HIRDETMÉNY

  A bírósági ülnökök választását a Köztársasági Elnök 2019. március 7. és 2019. április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki.

  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Székesfehérvári Törvényszékre, a Székesfehérvári Járásbíróságra és a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra választ az Országos Bírósági Hivatal elnökének döntésében megállapított számú ülnököt.

  A bírósági ülnök jelölésére jogosultak és az ülnökökkel szembeni feltételek eltérőek attól függően, hogy milyen eljárásban történő közreműködésre történik a választás.

  >>> részletek <<<

  A honlapon megjelent: 2019. március 19.

  HIRDETMÉNY

  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2018 (I.26.) számú határozatával döntött Székesfehérvár középtávú, a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan kidolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: ITS) áttekintéséről, félidei felülvizsgálatának szükségességéről, és egyben döntött az ITS módosításáról.

  Az ITS felülvizsgálatának egyeztetésére és elfogadására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet), valamint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2017. (III.27.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Partnerségi rendelet) alapján kerül sor.

  Az egyeztetési eljárás „ITS és kapcsolódó dokumentumok” tervezeteinek véleményezési szakasza keretében, kérjük, olvassa át az alábbi Hirdetményt és a Partneri adatlapot.

  Hirdetmény (LETÖLTHETŐ)

  Partneri adatlap (LETÖLTHETŐ)

  A véleményezendő dokumentum és annak véleménybeküldő adatlapja a következő címen található meg: http://www.szekesfehervar.hu/its_-tfk-tarsadalmasitas-1

  A honlapon megjelent: 2018. augusztus 2.


  HIRDETMÉNY

  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2018 (I.26) sz. határozatával döntött Székesfehérvár középtávú, a 2014-20-as programozási időszakra vonatkozóan kidolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: ITS) áttekintéséről, félidei felülvizsgálatának szükségességéről, és egyben döntött az ITS módosításáról.

  Az ITS felülvizsgálatának egyeztetésére és elfogadására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet), valamint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2017.(III.27.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Partnerségi rendelet) alapján kerül sor.

  Az egyeztetési eljárás előzetes tájékoztató szakasza részeként, kérjük, olvassa át az alábbi Hirdetményt és mellékletét a Partneri adatlapot.

  Hirdetmény (LETÖLTHETŐ)

  Partneri adatlap (LETÖLTHETŐ)

  A honlapon megjelent: 2018. május 4.


  TÁJÉKOZTATÓ

  Tájékoztatás a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről.
  >>> A tájékoztató letöltése (.pdf)

  A honlapon megjelent: 2018. február 5.

  TÁJÉKOZTATÓ

  A közterületi parkolás 2017. évi elszámolása az 1988. évi I. törvény előírásai alapján
  LETÖLTHETŐ dokumentum (.pdf)

  A közterületi parkolás 2016. évi elszámolása az 1988. évi I. törvény előírásai alapján
  LETÖLTHETŐ dokumentum (.jpg)

  A honlapon megjelent: 2018. január 31.

  Kortárs Művészeti Fesztivál

  Eseménynaptár

  2019. Május
  h
  K
  Sze
  Cs
  P
  Szo
  V
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31 1 2

  Webkamera


  360 Fehérvár

  Óvodai beiratkozás 2019.

  Fehérvár Magazin

  Nyitott tornatermek