Gondozó - Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon

2022.08.30. |

A Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

gondozó

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Székesfehérvár, Széna tér 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézményben ellátott értelmileg akadályozott felnőtt személyek gondozása, ápolása folyamatos 12 órás munkarendben történő munkavégzéssel.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: érettségire épülő szociális gondozói képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  • szakmai önéletrajz
  • végzettséget igazoló iratok
  • erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Rábai Ildikó nyújt a 22 506 255, 70/380 9551-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon címére történő megküldéssel /Székesfehérvár 8000 Széna tér 2./, illetve elektronikusan a frimjakab@gmail.com e-mail címre Rábai Ildikó intézményvezető részére

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. október 1.