Esetmenedzser - Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ

2023.03.06. |

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ALBA BÁSTYA CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

esetmenedzser

Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Esetmenedzser

A Család-és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere a Székesfehérvári Járás területén esetmenedzseri feladatokat lát el. Ennek érdekében esetkonferenciákat tart, tájékoztatja a Szolgálatokat az általa nyújtott és más szolgáltatásokról. Kapcsolattartásban közreműködik, javaslatot tesz a Gyámhivatal részére többek közt pl. a gyermek védelmében ideiglenes hatályú elhelyezésre, nevelésbe vételre, családba fogadásra.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Székesfehérvár

Álláshirdető szervezet bemutatása: Család-és gyermekjóléti szolgáltatások.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázó nyilatkozata szükséges arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A§-ának (1).; (2.) bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn.

Beküldés módja: Postai úton, a pályázatnak az intézmény címére történő megküldéssel (8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4.)

Kérjük a borítékon feltüntetni azalábbit: K/27-7/2023, családsegítő

Elektronikusan Tisztl Henrik, intézményvezető részére a tisztl.henrik@csaladesgyermekjolet.fehervar.hu círmre.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Szociális munka és tanácsadás, Felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II.rész I/1/a. pontja szerint előírt képesítés.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A munkaviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

 • Szövegszerkesztő (pl. Word) - Alapszint
 • Táblázatkezelő (pl. Excel) - Alapszint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák

 • Önállóság (alap)
 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Konfliktus-kezelés (alap)
 • Együttműködés (alap)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • egyéb
 • motivációs levél
 • önéletrajz
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.20. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A határidőben, tartalmi, formai szempontból hiánytalan pályázatot benyújtó pályázókat az Intézményvezető által összehívott bizottság véleményezi, személyesen hallgatja meg; az elbírálást követően értesíti a jelentkezőket.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.03.30. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.03.