Elszámolásokra vonatkozó általános szabályok

2018.12.04. |

ÚTMUTATÓ

 az önkormányzati támogatás keretében igényelhető és elszámolható költségekhez és az elszámolás részét képező szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséhez

I. Igényelhető és elszámolható kiadások: 

 1. Működési célú támogatások esetén:
  • Személyi költségek: pl. foglalkoztatottak bérköltsége, megbízási és tiszteletdíjak, stb.; 
 • Dologi költségek: pl. a támogatott székhelyének (telephelyének) bérleti, közüzemi, javítás-karbantartási díjai, adminisztrációs költségek (pl. nyomtatvány, irodaszer), kommunikációs költségek (pl. telefon, posta, internet), stb.; 
 • Immateriális javak, tárgyi eszközök (továbbiakban: immateriális javak, tárgyi eszközök együtt: befektetet eszközök) beszerzési költségei:
  • befektetett eszközök a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) §-a, valamint a 26. § (1)-(8) bekezdése szerinti eszközök,
  • a befektetett eszközök beszerzési költségei alatt az Sztv. 47. § (1)-(11) bekezdésében, valamint a 48. § (1)-(9) bekezdésben felsorolt költségek értendők. 
 1. Nem működési célra kapott támogatások esetén kizárólag a támogatási cél megvalósításához szükséges kiadások:
  • Személyi költségek: pl. foglalkoztatottak bérköltsége, megbízási és tiszteletdíjak, stb.; 
 • Dologi költségek: a helyiségbérleti költségek, adminisztrációs költségek (nyomtatvány, irodaszer, stb.), kommunikációs költségek (telefon, posta, internet, stb.), utazási, szállás, étkezési költségek, stb. 
 • Immateriális javak, tárgyi eszközök: az I./1.3. pontban foglaltak szerint.

II. A szakmai beszámoló tartalmi követelményei:

A megállapodásban rögzített cél szerinti felhasználást szakmai beszámolóval kell igazolni, mely összhangban van a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal (adatlap, programleírás, részletes költségvetés). 

 1. Egy rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a támogatott cél:
  • pontos leírását, időpontját és helyszínét, 
 • résztvevők (célcsoport) létszámát, 
 • az együttműködő szervezetek listáját. 
 1. Hiteles dokumentációt (fényképek, jelenléti ívek, plakátok, újságcikk, stb.)  

III. A pénzügyi beszámoló tartalma, elkészítésének követelményei: 

 1. a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok (számla, számviteli bizonylat, stb.) egy hitelesített másolati példányának csatolása, 
 1. kizárólag a támogatott általi felhasználást igazoló bizonylat (pl. támogatott nevére és címére kiállított számla, a támogatott azonosító adatait igazoló (bér)jegyzék, stb.) 
 1. az eredeti bizonylatokra a támogatott rávezeti a megállapodásban megadott azonosítót, a másolati példányra a támogatott képviselőjének hivatalos nyilatkozatát: „az eredetivel mindenben megegyező másolat, a támogatási összeg más célra nem lett elszámolva”. 
 1. az önkormányzati támogatás terhére elszámolt bizonylatokon a megállapodás 1. pontjában rögzített határozat számának (pl.: 3/2007 (III.20.) ….) feltüntetése.

Számlaösszesítő letölthető word dokumentum

Számlaösszesítő letölthető xls dokumentum