Ebösszeírás, Ebnyílvántartás

2023.07.07. |

EBÖSSZEÍRÁS SZÉKESFEHÉRVÁRON - 2023

Székesfehérvár Megyei Jogú Város jegyzője tájékoztatja az ebtartókat, hogy Székesfehérvár város közigazgatási területén ebösszeírásra kerül sor 2023. július 1. és 2023. szeptember 30. között.

 Kötelezettek köre

Eb -tartó és /vagy -tulajdonos Székesfehérvár város illetékességi területén.

Határidők

Ebösszeírási időszak 2023. július 1 napjától  és 2023. szeptember 30. napjáig, az eb tartási helyének megváltoztatása, megszüntetése után pedig haladéktalanul.

Mit kell tennie?

Az eb tartására vonatkozó adattartalmú nyomtatvány kitöltése szükséges és azt az önkormányzat részére el kell juttatni.

Elektronikusan  Az ebösszeíró adatlapot beküldheti egyszerűen az E-önkormányzat portálról, ügyfélkapus bejelentkezés után.

Részletes tájékoztató:

 1. Lépjen be a portálra. Ehhez a nyitó oldalon kattintson az ÜGYINDÍTÁS BEJELENTKEZÉSSEL gombra, majd végezze el az ügyfélkapus azonosítást.
 2. Válassza ki az SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT- az ÖNKORMÁNYZAT KERESŐ-ben (amennyiben nem ez az alapértelmezett).
 3. Kattintson az ÜGYINDÍTÁS menüpontra.
 4. Válassza ki az ügytípusnál az ebnyilvántartás ügyet.
 5. Nyomja meg az ŰRLAP KERESŐ gombot.
 6. Nyomja meg az EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP ONLINE KITÖLTÉS gombját.                            

személyesen
- Polgármesteri Hivatal Portáján elhelyezett gyűjtődobozba.

postai úton a Polgármesteri Hivatal Székesfehérvár, Városház tér 2. szám alatti címre,

emailben (aláírva, szkennelt formában)  ebosszeiras@pmhiv.szekesfehervar.hu 

 

Benyújtandó dokumentumok

 1. Eb összeíró adatlap (ebenként külön adatlapot kell kitölteni)
 2. Eb bejelentő lap (adatváltozás)

Az Ebösszeíró adatlap hozzáférhető: 

 • Polgármesteri Hivatal Portáján
 • Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodán
 • Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Környezetvédelmi Irodáján (Székesfehérvár,  Jókai utca 1-3. fsz. Hiemer Rendezvényközpont (Gesztenyés udvar felől),
 • Az együttműködő állatorvosoknál (Állatorvosok és rendelők listája.)-feltöltés alatt.
 • Innen is letölthető:
  Ebösszeíró adatlap (ebenként külön adatlapot kell kitölteni)

  ADATLAP + TÁJÉKOZTATÓ  (.pdf)                     csak  ADATLAP  (.doc)

Az ügy leírása:

Mind központi, mind helyi szinten cél egy naprakész ebnyilvántartó rendszer létrehozása és üzemeltetése. Már működik az országos elektronikus eb-adatbázis is, mely segítséget nyújt az ebrendészeti feladatok ellátásában (ellenőrzések, azonosítások elvégzése, hiányosságok felkutatása, stb.).

A települési önkormányzatok - ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel - 2012. évtől háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást kötelesek végezni, amely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról. Az eb tulajdonosának (tartójának) az adatszolgáltatás kötelező. 

Felhívom továbbá a Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, azt kérem, haladéktalanul pótolják.

Fizetési kötelezettség

Nincs.

Eljáró szerv

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
A nyilvántartásba vételt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási  és Környezetvédelmi Iroda munkatársai végzik.

Vonatkozó jogszabályok

Törvények

Kormányrendeletek

Egyéb az üggyel kapcsolatos információk:

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni.

Elektronikus ügyintézés:

 • Magányszemélyek számára is lehetőség van elektronikus ügyintézésre, gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők, állami szervek számára kötelező
 • Magánszemély rendelkezéseit a rendelkezési nyilvántartásba is feltöltheti, melyet a hatóság eljárása során ellenőriz, elérhetősége: http://www.nisz.hu/hu

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak: 

Elektronikus elérhetőség:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - Ebösszeíró adatlap