Dr. Korzenszky Richárd OSB vette át az idei Szent István Emlékérmet és Díjat

Tizenhatodik alkalommal adták át a Szent István Emlékérmet és Díjat a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban, az idei díjazott Dr. Korzenszky Richárd OSB volt. A magánszemélyek által, 2004-ben alapított díjat minden esztendőben olyan személynek ítélik oda, akinek munkásságához, emberi hozzáállásához mindenkor Szent István király öröksége szolgált iránymutatásul. A Tihanyi Bencés Apátság emeritus perjelével korábban készített interjúnkat itt olvashatja.
2019.08.13. 20:25 |

A díjátadó ünnepségen a megjelenteket Spányi Antal, püspök köszöntötte, aki kiemelte, hogy a keresztény embernek örök értékeket kell képviselni, örök értékeket hordozni és az életében megvalósítani.

"Az életet az ember többféleképpen élheti. Látjuk azt ma is, körülöttünk is, hányan vannak, akik hagyják: az élet valahogy elmúljon fölöttük. Mintegy napról-napra élnek. Nem azért, mert bárki erre őket kényszeríti, hanem mert nincs igazi tartalma életüknek, mert nem találnak igazi kapaszkodókat, igazi értékeket.

De talán a legfőképpen azért, mert nem merik, nem tudják az életüket odaadni.

Igaz az Úr Jézus szava, aki azt mondja: aki életét meg akarja tartani, az elveszíti azt, aki oda meri adni, aki el meri azt veszíteni, az megtalálja. Fontos kérdés, hogy az ember mit akar kezdeni az életével és ha elfogadja, hogy az életnek célja van, az élet útja valahova elvezet, akkor azt is megérti, hogy értékek között kell döntenie.

Szent István király ezer évvel ezelőtt pontosan felmérte, hogy a magyarság számára ott és akkor élet és halál kérdése, hogy milyen értéket választ és amit választ, azzal mit kezd, hogyan kezd aszerint élni.

Tudta, hogy ilyen fontos kérdésben nem elég kiállni és beszélni, nagy gesztusokkal utakra mutatni, hanem az utat járni kell, példát kell mutatni, ha tetszik elöl kell járni.

Ezért fontos számunkra, hogy megkeressük azokat az embereket, sorsokat, életeket, ahol azt látjuk, hogy az a Szent István-i értékrend, amely időtálló és maradandó, ma is hat és jelen van a társadalomban. Keressük azokat, akik az országra tudnak hatni, keressük azokat, akiknek példája, szava elér minden magyarhoz, akik ismertségre tettek szert, mert jelentős a szerepvállalásuk, küldetésük, de keressük azokat is, akik egy helyi közösségben teszik ugyanezt." - hangsúlyozta a megyés püspök.

A köszöntő után Dr. Csurgai Horváth József a Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója, a Szent István Emlékérem és Díj Kuratóriumának tagja ünnepélyesen bejelentette:

az idei díjazott Dr. Korzenszky Richárd OSB, a Tihanyi Bencés Apátság emeritus perjele.

A díjazottat Gyóni András, a Ciszterci Szent István Gimnázium nyugalmazott igazgatója, Richárd atya egykori tanítványa méltatta. A Szent István teremben elhangzott laudációt az alábbiakban közöljük.

„Méltó Ember részére ítélték idén is az Államalapító Szent István Érdemrend és Díj kitüntetést, aki Székesfehérvár polgárai elé példaként állítható.

Kereken ötven esztendeje ismerem Korzenszky Richárd atyát. 1969-től négy évig „jártunk egy iskolába”, ahogy ő szokta mondani. A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban lett osztályfőnököm, magyar- és orosztanárom, prefektusom.

Ő tanított meg tanulni minket ez idő alatt, mi kamaszságunkkal állandó, nem könnyű pedagógiai helyzetekben, készenlétben tartottuk éjjel és nappal, de igen jól állta a sarat. Megtanított arra is, hogy keressük és találjuk meg helyünket a világban. Jó helyen. Vásott kölykökből emberré nevelt minket. Megérdemelten lett pannonhalmi igazgató és a rendszerváltás idején az egyházi iskolák újra szervezésének miniszteri biztosa, ezzel a mai egyházi iskolák ökumenikus lelki-szellemi atyja.

1994-től a tihanyi lelki, kulturális, közéleti központ szervezői, a Tihanyi Bencés Apátság perjeli feladatai várták.Az Apátság Richárd atya áldásos alkotó munkájával újra a magyarság egyik szent helye lett, ahol a keleti és nyugati kereszténység találkozik, ahol együtt imádkoznak és elmélkednek gyakran a magyar keresztény egyházak.

Ahol az egész világ színessége megfordul, sőt kavarog a turizmus révén, mégis ebben a nyüzsgésben igazi bencés monostori közösség él és virágzik a közös asztal körül közös imádsággal. Békessége van ennek a háznak, a nyüzsgésben csendje, nyugalma, pozitív erőt adó sugárzása.

Honnan ehhez Richárd atya testi szellemi ereje? Hite szerint Jézustól.

Richárd atyától szemezgetek a 2007-es augusztus 19-i tihanyi homíliájából, pont Szent István ünnepünk előestéjén hangzott el:

„Mi, keresztény emberek, kell, hogy azzal a tűzzel, amit Jézus hozott el számunkra, jelen tudjunk lenni az emberek között, és valóban az igazságot tudjuk képviselni. Képviselni tudjunk értékeket, és mindenütt és mindig, minden körülmények között élet-pártiak legyünk, közösség-pártiak legyünk. Ne engedjünk azoknak a törekvéseknek, amelyek az embert elszigetelni, izolálni akarják, ki akarják vonni a család közösségéből, ki akarják vonni a helyi közösségből, el akarják szakítani az anyanyelvi közösségétől, kulturális közösségétől.

Egymásra vagyunk utalva.

Vajon tudjuk-e, hogy kik vagyunk? Vajon tudjuk-e, hogy nekünk mindannyiunknak, kivétel nélkül, hivatásunk van és küldetésünk az igazság képviseletére?

A kereszténység nem lehet valamiféle langyos kispolgáriság. A kereszténység határozott képviselete az igazságnak, ami sokaknak nem tetszik.

Határozottan kell jelen lennünk. A „mai világnak” van szüksége igazmondó emberekre. Ránk. Mindenkire. Keresztényekre. Olyan emberekre, akik hűségesen tudják vállalni azt, akik. Akik kereszténységünket nem úgy „általában” élik meg, hanem itt, Magyarországon magyarként. Hálát kell adnunk azért, hogy volt államalapító és egyházszervező szent királyunk, aki ezt az országot sziklaalapra építette. Csak kérdés: akarunk-e valóban fel-épülni erre a sziklaalapra.

Sokan ismerik Dsida Jenőnek a „Tekintet nélkül” című versét.

Be kell látnunk:
Ha kérdeznek, becsületesen
felelni kell.
A harcot becsületesen
fel kell venni,
az úton becsületesen
végig kell menni,
a szerepet becsületesen
el kell játszani,
keményen és tekintet nélkül.

A kapuk mögül ebek vicsorognak,
az ablakokból kiköpdösnek
és röhögnek.
Száz közbiztonsági gócpont
adja ki az elfogatási parancsot.
Kemény tárgyak zuhognak a fejünkhöz,
súlyos, vérező kövek,
de néha röppen sóhaj is,
szeretet is, rózsa is.

És este a tűzhely mellett,
vagy szuronyos zsandárok között
hátrakötött kézzel,
mégis mondogatni kell
a fellebbezhetetlen,
sziklakemény,
erősítő,
vigasztaló
igét:

Krisztusnak és Pilátusnak,
farizeusoknak és vámosoknak,
zsidóknak és rómaiaknak
egyformán szolgálni
nem lehet.

Jézus mondta: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön.” (Lk 12,49). Bárcsak ez a tűz, a Lélek tüze bennünk is élne, lobogna!” Eddig a gondolatszemek.

Hölgyek, Urak ezek után nem lehet kérdéses, hogy Richárd atya miért kapja az Államalapító Szent István Érdemrend és Díj kitüntetést! Benne él és lobog a Lélek tüze, amihez a 60 éves bencéssége, az Úr szolgálata, annak is egyik igen fontos lényege tartozik:

„Keresd a békét és járj utána!”

Richárd atya fáradhatatlanul vállalt és vállal történelmi időkben, a változó időkben az új és új kihívások között prédikációkat, előadásokat, közösségi beszélgetéseket országszerte Isten irgalmával, amelyet szerzetesi beöltözésükkor kértek és minden bizonnyal meg is kaptak. Így hallgathattuk Őt Székesfehérváron is számtalanszor nyitott lélekkel kerekasztal beszélgetéseken, előadásokon, keresztény pedagógusok továbbképzésén, megyei papi lelkigyakorlatokon keresztény életre hangoló gondolatait. Segíti most is a tüzet bennünk lobogni.

Ezzel az Államalapító Szent István Érdemrend és Díjjal köszönjük neki mindezt tisztelettel és szeretettel.

A díjátadó ünnepség résztvevői egy kisfilmet is láthattak Korzenszky Richárd atyáról, a laudáció után megszólalt a díjazott is.

„Sose relativizáljuk azt, ami abszolút és sose abszolutizáljuk azt, ami relatív.” - hangsúlyozta az ünnepelt.

"Tartsuk fontosnak, ami fontos és tartsuk lényegtelennek azt, ami lényegtelen.” - tette hozzá.

A Szent István Emlékérem és Díj korábbi díjazottjai:

2004 - Sobor Antal író, 2005 - Dr. Fitz Jenő régész 2006 - Dosztál Béla ’56-os forradalmár, 2007 - Dr. Martyn Gizella orvos, Sulyok János Ignác ciszterci szerzetes, 2008 - Tóth Mihály professzor, 2009 - Ciszterci Szent István Gimnázium Székesfehérvár, 2010 - dr. Szabó Lajosné, tanítónő, 2011 - Kiss János, nagyprépost, helynök, 2012 - Balsay István városunk volt vezetője, 2013 - Dr. Béres József, a Béres Zrt. elnöke, 2014 - Dr. Rónai László, idegsebész orvos, 2015 - Kiss Melitta, a Magyar Örökség és Európa Egyesület titkára, 2016 - Deresné Tanárki Mária, a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója, 2017 - Dr. Benkő Ágota, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnöke, 2018 - Ribi Péter, a Fehérvár Travel Kft. ügyvezetője.

Az eseményen részt vett Dr. Gógl Árpád, a Szent István Emlékérem és Díj egyik alapítója, Mihályi Jeromos OSB, a Tihanyi Apátság perjele, Dr. Radetzky Jenő és Dr. Vízi László Tamás, kuratóriumi tagok Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Róth Péter és Mészáros Attila, alpolgármesterek, valamint Fejér megye és Székesfehérvár Önkormányzatának számos képviselője is. Közreműködött a Hungarikum együttes és az I. András Király Lovagrend tagjai.

Közélet

 1. Kenyérszentelés és szentmise Szent István király ünnepén a Szent Imre templomban

  Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapján az ünnepi szentmisét 10.30 órától a Bazilika felújítása miatt ezúttal is a Szent Imre templomban celebrálja Spányi Antal, megyés püspök, a főpásztor hagyományosan a szentmise végén áldja meg az új kenyeret és kéri Isten áldását valamennyi magyar család kenyerére és életére.

  2019.08.19.
 2. Augusztus 20 Székesfehérváron - ezek lesznek a Királyi Napok programjai Szent István ünnepén

  A Székesfehérvári Királyi Napok zárónapján, az Államalapítás ünnepén, augusztus 20-án Szent István királyra és Magyarország alapítására emlékezünk. Az ünnepi programok már reggel 10 órakor Népművészeti Fesztivállal kezdődnek és egészen este 11 óráig tartanak majd, tökéletes keretbe foglalva a Székesfehérvári Királyi Napok tizenkét napos programsorozatát.

  2019.08.19.
 3. Kenyérszentelés és ünnepi műsor is lesz augusztus 20-án a Kisfaludi Közösségi Házban

  Augusztus 20-án, kedden a hagyományoknak megfelelően kenyérszentelés lesz a Kisfaludi Közösségi Házban. Az esemény 15 órakor kezdődik, az új kenyeret Tornyai Gábor plébános áldja meg, ünnepi műsort ad Buch Tibor, amelyre a belépés díjtalan.

  2019.08.19.
 4. Sóstóra látogattak a nemzetközi delegációk tagjai

  A 2019-es Székesfehérvári Királyi Napok alkalmából idén is hat testvér- és partnervárosból érkeztek vendégek. A delegációk Székesfehérváron töltött napjaik alatt látogatást tesznek több Fejér megyei nevezetességnél, részt vesznek a Koronázási Szertartásjátékon.

  2019.08.18.

Eseménynaptár

2019. Augusztus
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek