Családsegítő - Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ

2023.08.25. |

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ALBA BÁSTYA CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

családsegítő

Munkakör/feladatkör betöltésére.Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Családsegítő

Egyének, családok, gyermekek rendszerszemléletű gondozása. A szociális munka módszereivel, eszközeivel segíti a hozzáfordulót életvitele javításában, problémáinak megoldásában. Veszélyeztetettség megelőzése, felismerése; adekvát kezelése. A munkájához előírt adminisztráció vezetése.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Székesfehérvár

Álláshirdető szervezet bemutatása: Család- és gyermekjóléti alapszolgáltatások.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Beküldés módja:

Elektronikusan a titkarsag@csaladesgyermekjolet.fehervar.hu címre.

Postai úton, a pályázatnak az intézmény címére történő megküldéssel (8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4.) Kérjük feltüntetni az alábbit: K/27-23/2023.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II.rész I/1. pontja szerint előírt képesítés.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A munkaviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be
 • A pályázó nyilatkozata szükséges arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A§-ának (1).; (2.) bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság (alap)
 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Konfliktus-kezelés (alap)
 • Együttműködés (alap)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • adatkezelési nyilatkozat
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.20. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A határidőben, tartalmi, formai szempontból hiánytalan pályázatot benyújtó pályázókat az Intézményvezető által összehívott bizottság véleményezi, személyesen hallgatja meg; az elbírálást követően értesíti a jelentkezőket.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.22. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.25.