Általános információk

2023.09.12. |

Irodavezető: Werger Éva
Cím: Székesfehérvár, Városház tér 2.   I.em. 9.
Az iroda telefonszáma: (22) 537-109
E-mail: werger.eva@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyfélfogadás helye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. 

Ügyfélfogadás ideje:                           Szerda: 800-1200 ; 1200-1800

                                                                Péntek: 800-1200

Irodánkban a következő lakossági ügyek intézhetőek:
 • Zaj és rezgésvédelmi eljárások lefolytatása 
 • Talajvízkút létesítésének és használatbavételének engedélyezése (kizárólag háztartásban szokásos vízszükségletet kielégítő kút esetében)
 • Illegális hulladéklerakással kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása
 • Fakivágási ügyek

Irodán indítható ügyek, nyomtatványok

A lakosság a felsorolt ügyekkel kapcsolatban ügyintézését ügyfélfogadási időben, személyesen vagy telefonon teheti meg az alábbi elérhetőségeken:
Jogszabályok: A Környezetvédelmi Iroda feladatait a hatályos általános jogszabályok és helyi rendeletek alapján látja el. Ezek a jogszabályok mindenki számára elérhetőek és megtekinthetőek
Elérhetőségek:
8000, Székesfehérvár Városház tér 2. II/23. iroda
Az iroda email címe: kornyezetvedelem@pmhiv.szekesfehervar.hu

Lendvainé Répási Rita 537-131 repasi.rita@pmhiv.szekesfehervar.hu

Továbbá a környezetvédelmi iroda hatáskörébe a következő feladatok tartoznak:
 • az energiaigények alakulásának figyelemmel kisérése, az intézmények energia beszámolóinak összegyűjtése, értékelése
 • a hulladékgazdálkodási törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatok ellátásában közreműködés
 • szakhatósági hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatok ellátása
 • gondoskodás a helyi vízrendezési, vízkár-elhárítási, ár- és belvíz-védekezési feladatok ellátásának megszervezéséről, a vízszolgáltatás korlátozásával kapcsolatos terv előkészítése
 • a kisebb vízfolyásokkal, vízi létesítményekkel összefüggő hatósági eljárások lefolytatása
 • a Környezetvédelmi Program folyamatos végrehajtása, kétévente történő felülvizsgálatára javaslatok összeállítása
 • ellenőrzések, helyszíni szemlék, vizsgálatok kezdeményezése, lefolytatása, továbbá a társhatóságok és a Polgármesteri Hivatal irodái által kezdeményezett helyszíni ellenőrzéseken való közreműködés
 • vízügyi hatósági és szakhatósági feladatok ellátása
 • a helyi jelentőségű természetvédelmi értékek és területek kijelölésének megalapozásához szükséges vizsgálatok elvégeztetése, a felmérés eredményeinek ismeretében a helyi védetté nyilvánítás előkészítése
 • az építésügyi, telepengedélyezési és környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban – előzetes és részletes hatásvizsgálatok, teljesítményértékelések, felülvizsgálatok, egységes környezethasználati engedélyezési eljárások esetében – szakhatóságként való közreműködés
 • környezetvédelemmel kapcsolatos adatok értékelése, a környezetállapotról szóló éves jelentésekbe történő beépítése
 • a városrendezési, fejlesztési tervek kidolgozása során a környezet- és természetvédelmi szempontok meghatározása
 • kapcsolattartás a környezetvédelmi civilszervezetekkel
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről
 • az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása