Általános információk

2019.01.11. |
A Környezetvédelmi Iroda vezetője: Kálmán Lilla
Irodánkban a következő lakossági ügyek intézhetőek:
 • Zaj és rezgésvédelmi eljárások lefolytatása 
 • Talajvízkút létesítésének és használatbavételének engedélyezése (kizárólag háztartásban szokásos vízszükségletet kielégítő kút esetében)
 • Illegális hulladéklerakással kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása
 • Fakivágási ügyek
A lakosság a felsorolt ügyekkel kapcsolatban ügyintézését ügyfélfogadási időben, személyesen vagy telefonon teheti meg az alábbi elérhetőségeken:
Ügyfélfogadási idő:
Szerda: 8:00 – 16:00
Pénteken: 8:00 – 12:00
Elérhetőségek:
8000, Székesfehérvár Városház tér 2. fszt. 8/a. iroda
Tel.: (22) 537-170 Fax: (22) 537-230
Irodavezető elérhetősége: Kálmán Lilla
8000, Székesfehérvár Városház tér 2. II. em. 16. iroda
Tel.: (22) 537-163 Fax: (22) 537-230
E-mail: kalman.lilla@pmhiv.szekesfehervar.hu
Továbbá a környezetvédelmi iroda hatáskörébe a következő feladatok tartoznak:
 • az energiaigények alakulásának figyelemmel kisérése, az intézmények energia beszámolóinak összegyűjtése, értékelése
 • a hulladékgazdálkodási törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatok ellátásában közreműködés
 • szakhatósági hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatok ellátása
 • gondoskodás a helyi vízrendezési, vízkár-elhárítási, ár- és belvíz-védekezési feladatok ellátásának megszervezéséről, a vízszolgáltatás korlátozásával kapcsolatos terv előkészítése
 • a kisebb vízfolyásokkal, vízi létesítményekkel összefüggő hatósági eljárások lefolytatása
 • a Környezetvédelmi Program folyamatos végrehajtása, kétévente történő felülvizsgálatára javaslatok összeállítása
 • ellenőrzések, helyszíni szemlék, vizsgálatok kezdeményezése, lefolytatása, továbbá a társhatóságok és a Polgármesteri Hivatal irodái által kezdeményezett helyszíni ellenőrzéseken való közreműködés
 • vízügyi hatósági és szakhatósági feladatok ellátása
 • a helyi jelentőségű természetvédelmi értékek és területek kijelölésének megalapozásához szükséges vizsgálatok elvégeztetése, a felmérés eredményeinek ismeretében a helyi védetté nyilvánítás előkészítése
 • az építésügyi, telepengedélyezési és környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban – előzetes és részletes hatásvizsgálatok, teljesítményértékelések, felülvizsgálatok, egységes környezethasználati engedélyezési eljárások esetében – szakhatóságként való közreműködés
 • környezetvédelemmel kapcsolatos adatok értékelése, a környezetállapotról szóló éves jelentésekbe történő beépítése
 • a városrendezési, fejlesztési tervek kidolgozása során a környezet- és természetvédelmi szempontok meghatározása
 • kapcsolattartás a környezetvédelmi civilszervezetekkel
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről
 • az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása
 

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár

Eseménynaptár

2020. Szeptember
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4