Állatvédelem

2020.02.14. |

Szúnyogirtás lesz július 27-én 

 Magyarország Kormánya elrendelte hazánk területén a csípőszúnyog gyérítését. Ha az időjárás engedi, Székesfehérváron július 27-én, pénteken kerül sor a permetezésre. A felhasznált anyag melegvérű állatra és emberre veszélytelen, de kérik, hogy a méhészek tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket!

A gyérítést földi és légi biológiai módszerekkel, valamint földi és légi kémiai módszerekkel, a szakértők által meghatározott területeken kell elvégezni.  Székesfehérváron – amennyiben az időjárás lehetővé teszi – július 27-én, pénteken kerül sor a légi kémiai védekezésre. A permetezés pótnapjainak július 28-át, szombatot és 29-ét, vasárnapot jelölték ki.

A szakemberek napnyugta előtt kezdik a légi irtást, amely során CORATRIN, AQUA K-OTHRIN, illetve MOSQUITOX1 ULV Forte készítményeket használnak fel. A készítmény kijuttatott formájában kizárólag a rovarokra van káros hatással, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, és a környezetet sem károsítja.

Ezúton is felhívják a méhészek figyelmét, hogy tegyék meg az ilyenkor szükséges óvintézkedéseket!


Ügyintézés helye:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda
8000. Székesfehérvár, Városház tér 2. I/13.Telefon:537-145
E-mail cím: nemeth.laszlo@pmhiv.szekesfehervar.hu


Ügyintézés menete:

ÁLLATOK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló mód. 1998. évi XXVIII. törvény szabályozza többek között az állat tartásának általános szabályait (4-5. §), az állatok kíméletére, az állatkínzás tilalmára (6.-8/B. §), az állaton történő beavatkozás, az állat életének kioltására (9. §-12. §) vonatkozó előírásokat.

A törvény végrehajtására kiadott, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 13-17. §-a szabályozza továbbá a kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó különleges rendelkezéseket.

Ezen túl az állattartásra külön jogszabályok számos előírást tartalmaznak, mint például a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999.(III.31.) FVM rendelet, az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló mód. 41/1997.(V.28.) FM rendelet, az élelmiszerlánc és hatósági felügyeletéről szóló mód. 2008. évi XLVI. tv., továbbá az állattenyésztésről szóló mód. 1993. évi CXIV. törvény.

A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló módosított 245/1998.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a jegyző az állatok védelméről és kíméletéről szóló módosított 1998. évi XXVIII. törvény, illetve a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet megsértése esetén, az állatok védelme érdekében különböző intézkedéseket tehet.

AZ INTÉZKEDÉSEK LEHETNEK

 • az állattartótól az állattartással kapcsolatos felvilágosítást, adatot kérhet,
 • az állattartással kapcsolatosan iratokba betekinthet,
 • az állattartás helyszínén helyszíni szemlét tarthat.
 • állatvédelmi bírságot szabhat ki
 • Nem kedvtelésből tartott állat tartása esetén képzésen való részvételre kötelezhet, tartási gyakorlattal rendelkező személy igénybevételére kötelezhet.

Továbbá a jegyző az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, a fentebb hivatkozott állatvédelmi törvény megsértése esetében az illetékes hatóságot intézkedésre hívhatja fel, az állattartót meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, vagy abbahagyására kötelezheti, illetve végső soron az állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja.

ÁLLATTARTÁSI ÜGYEK (EGYÉNI BEJELENTÉSEK KIVIZSGÁLÁSA)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának az állattartás helyi szabályairól szóló 27/2012. (IV) számú rendelete hatályát vesztette, így az állattartásra vonatkozó általános szabályozást az állatok védelméről és kíméletéről szóló mód. 1998. évi XXVIII. törvény, illetve ennek végrehajtására kiadott a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet adja.

A szabálytalan ebtartás, ebsétáltatás, harapás tekintetében szabálysértési eljárás lefolytatása lehet indokolt. Az eljárást a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalánál lehet kezdeményezni. (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.)

Az állattartási ügyek egyediek, így formanyomtatvány nem áll a rendelkezésre.

BEJELENTÉSNEK MINIMÁLISAN TARTALMAZNIA KELL

 • bejelentő nevét, értesítési címét,
 • az állattartó (beazonosítását elősegítő) nevét, címét
 • a sérelmezett szabálytalan állattartás részletes leírását,
 • az állattartás helyének (beazonosítását elősegítő) pontos meghatározását
 • esetlegesen állat beazonosítását elősegítő adat(ot), pl.: eb esetén fajtája, neme, születési ideje, színe, hívóneve stb.

Állattartással kapcsolatos bejelentést írásos formában postai levél útján, elektronikus levél formájában, vagy személyesen megjelenés útján a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán lehet előterjeszteni.

Letölthető nyomtatvány: pdf

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. (volt Modellház)

E-mail cím: ugyfelszolgalat@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8.00 - 16.00
Szerda:                        8.00 - 18.00
Péntek:                       8.00 - 12.00

 

 1. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről ,

334/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet, az állatvédelmi hatóság kijelöléséről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény; törvény;

245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről.


Fontos tudnivaló

 • A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére.
 • A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok - ideértve a különleges adatokat is - kezeléséhez hozzájárulást adott.” (az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27 §. (1) bek.)
 • „Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.” (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6 .§ (6) bekezdése):

 

 

Eseménynaptár

2020. Február
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek