A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

2024.01.16. |

A kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt azonosító száma: TOP-6.9.1-15-SF1-2016-00001
A projekt címe: 
Segítő Fehérvár program
A szerződött támogatás összege:
217 015 295 forint
A támogatás mértéke: 
100%
A projekt befejezésének dátuma: 
2023. 10. 31.

A projekt bemutatása:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptemberében döntést hozott, miszerint főpályázóként indulni kíván a TOP-6.9.1-15 – „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” elnevezésű komplex pályázaton konzorciumi partnerével a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központtal együtt. A projekt tervezett, elszámolható költsége: 217 015 295 millió forint vissza nem térítendő támogatás.

A projekt célcsoportja a szociális célú város rehabilitáció akcióterületén élő hátrányos helyzetű személyekből kerül ki 75%-ban, illetve 25%-ban a Székesfehérvár közigazgatási területén más szegmensben élő rászoruló személyekből.

A projekt legfontosabb célja a korábbi szociális célú város-rehabilitációs program akcióterületén, valamint a város más területein komplex lakosságvédelmi és prevenciós program megvalósítása, mely az alábbi elemekből épül fel:

 • Iskolai és óvodai közegben közösségfejlesztési programok megvalósítása, melyek előkészítik a későbbiekben bevezetésre kerülő iskolai és óvodai szociális munkát, annak módszereit.
 • Gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő tevékenység: a gyermekekkel történő intenzív fejlesztő munka, mely során személyre szabott, egyedi módon történik a készségfejlesztés és ezen keresztül az iskolai felzárkóztatás.
 • Szülőklub, valamint baba-mama klub, keretei között preventív munka, közösségfejlesztés.
 • A társadalmi integrációt elősegítő, komplex esetmenedzselés a hatékony problémakezelés érdekében. Minden programban résztvevő személy esetében lehetőség van a problémák feltérképezésére, az egyéni fejlesztési terv elkészítésére, folyamatos mentorálásra, melyek segítségével sok esetben a problémák fokozódása megelőzhető (lakhatási lehetőség megtartható, a gyermek családból történő kiemelése megelőzhető, megelőzhetővé válnak a hosszan fennálló, nehezen kezelhető problémák).
 • A család- és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése: prevenciós, megelőző tevékenységek megerősítése, illetve a szolgáltatás kiterjesztése, bővítése, helybe vitele az akcióterületre.
 • Krízishelyzetekre kidolgozott (naponta, rendszeres keretek között) családgondozás, szociális segítő munka biztosítása.
 • Mediációs probléma-megoldási lehetőség biztosítása.
 • Antidiszkriminációs programok kidolgozása és esetleges elindítása.
 • Pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadás: háztartási klub, hiteltanácsadás, illetve adósságkonszolidálási tanácsadás keretei között.
 • Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok: az ügyfelek esetében a munkába állást gátló, hátráltató tényezők felkutatása, azok azonosítása és a projekt nyújtotta kibővített szociális munkás eszköztárral a kialakult helyzet megoldása.
 • Törekvés az egészség fejlesztésére: Mentálhigiénés egyéni tanácsadás és csoportos foglalkozások bevezetése, melyek segítséget nyújtanak azon ügyfeleknek, akik vagy enyhe vagy (még) nem diagnosztizált mentális betegségekkel küzdenek.
 • Preventív egészségügyi, egészségfejlesztési programok, egészségnapok, szűrőnapok, sportnapok szervezésével.
 • Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, tájékoztató, szervező tevékenységgel.
 • A hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézésben való aktív segítségnyújtás: a program keretében „ügysegédként” egy adott probléma megoldását egy szakember végigmenedzselné a családban, mellyel sok esetben akár a kérelmezés előtti vagy a hiánypótlás miatti időszakok rövidülhetnek.
 • A közszolgáltatásokhoz való hozzájutás, hozzáférés javítása, a szolgáltatók és az ügyfelek közötti konfliktusok kezelése, megelőzése (kommunikációs, logisztikai, szervezési segítség).
 • Bűnmegelőzést elősegítő programok: szemléletformáló programok szervezése, mely a szociális munkás szakemberek, illetve esetlegesen a rendőrök, közterület-felügyelők rendszeres, napi jelenlétének biztosításával, illetve a jogkövető magatartásminta nyújtásával és az elrettentés eszközeinek bemutatása mellett valósulna meg.
 • Szociális szakemberek szupervíziója (szakmai személyiségfejlesztő módszer): kiégés megelőzése, stressz kezelés.

A projekt fő szakmai célja, hogy hosszú távon kezelje a Székesfehérváron élő hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozók problémáit. A programelemek között fontos szerep jut a gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatos komplex (szociális, egészségügyi és fejlesztő) szakmai munka elsődlegességének, mely a szocializációs hátrányok generációk közötti átadását hivatott csökkenteni.

A projekt megvalósítása és annak preventív programelemei jó eséllyel csökkenthetik az akcióterületen lakók szociális, társadalmi „kiilleszkedésének”, leszakadásának esélyét a többségi társadalom tagjaitól.