Településrendezés

2024.03.06. |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve

Az alaphatározat és módosításai, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt mellékletei a címekre kattintva letölthetők.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 492/2019. (VII.12.) számú határozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 66/2021.(II.9.) számú határozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) számú határozatának módosításáról
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 118/2022.(II.25.) számú határozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) számú határozatának módosításáról
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 628/2023.(XI.10.) számú határozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) számú határozatának módosításáról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) Kgy. határozat mellékletei, egységes szerkezetbe foglalva a 66/2021.(II.9.) Kgy.  határozattal,  a 118/2022.(II.25.) Kgy.  határozattal és a 628/2023. (XI.10.) Kgy. határozattal

1. melléklet: SZERKEZETI TERV

2. melléklet: A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

3. melléklet: VÁLTOZÁSOK – Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata (2019.)

3/A. melléklet: VÁLTOZÁSOK – Településrendezési eszközök módosítása a Székesfehérvár MJV Intermodális csomópont területére, valamint a déli összekötőút 0.ütem - Mártírok útja, tervezett közúti felüljáró és Újváralja sor - területére vonatkozóan (2021.)

3/B. melléklet: VÁLTOZÁSOK - A Településrendezési eszközök több ponton történő módosítása (2022.)

3/C. melléklet: VÁLTOZÁSOK - A Településrendezési eszközök több ponton történő módosítása (2023.)

4. melléklet: A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE

5. melléklet: A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA-    Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata (2019.)

5/A. melléklet: A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA – Településrendezési eszközök módosítása a Székesfehérvár MJV Intermodális csomópont területére, valamint a déli összekötőút (0.ütem) - Mártírok útja, tervezett közúti felüljáró és Újváralja sor - területére vonatkozóan (2021.)

5/B. melléklet: A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

5/C. melléklet: A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA -A Településrendezési eszközök több ponton történő módosítása (2023.)

6. melléklet: BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata

A rendelet és mellékletei a címekre kattintva letölthetők.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkormányzati rendelet

(Egységes szerkezetbe foglalva a 27/2019. (XII.3.), a 9/2021.(II.9.), a 6/2022. (II.28.) és a 25/2023.(XI.14.) önkormányzati rendelettel, hatályos 2023. december 14-től)


1. melléklet: A város közigazgatási területe tagolódásának térképi lehatárolása

2. melléklet: Szabályozási terv 

3. melléklet: Az építési övezetek helyi szabályozással meghatározott határértékei

4. melléklet: Az övezetek helyi szabályozással meghatározott határértékei

5. melléklet: A járművek elhelyezésére vonatkozó OTÉK-tól való eltérés mértéke

6. melléklet: Levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelt terület lehatárolása

7. melléklet: Egyes fejlesztési területek ütemezése

8. melléklet: Lakóterületen nem megengedett rendeltetések, tevékenységi módok

9. melléklet: Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület lehatárolása